SKKN BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

11 1.7K 0
SKKN BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Bàn về một số phương pháp giải phương trìng bậc cao BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Phương trình bậc cao là một dạng phương trình khó-. hoặc phương trình tích để tìm nghiệm những dạng quen thuộc đã gặp từ đó tìm nghiệm của phương trình cần tìm. 1 Bàn về một số phương pháp giải phương trìng bậc cao Phương trình bậc cao có nhiều. − . Với X = -3 ta có phương trình x 2 + 7x + 10 = -3 ⇔ x 2 + 7x +13 = 0, phương trình này vô nghiệm. 2 Bàn về một số phương pháp giải phương trìng bậc cao Vậy phương trình (1) có hai nghiệm:

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan