0

Biện pháp khắc phục lỗi dùng từ sai văn cảnh của học sinh tiểu học

12 4,084 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:53

. sinh Tiểu học dùng từ sai văn cảnh khá nhiều. Hầu hết các em chưa biết đặt từ vào văn cảnh cho thích hợp. Chúng tôi sưu tập từ 128 bài làm văn của học sinh lớp 5 có đến 176 lỗi dùng từ sai văn cảnh. . VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI DÙNG TỪ SAI VĂN CẢNH I. Nguyên nhân: I.1. Nguyên nhân từ phía học sinh: Qua khảo sát tình hình thực tế lỗi dùng từ của học sinh lớp 5, chúng tôi thấy rằng đa số học sinh. lên là một số biện pháp nhằm mục đích khắc phục lỗi dùng từ sai văn cảnh của học sinh tiểu học. Nói một cách tổng quát: Học sinh được làm quen với từ - hiểu từ và sử dụng được từ - biết lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp khắc phục lỗi dùng từ sai văn cảnh của học sinh tiểu học, Biện pháp khắc phục lỗi dùng từ sai văn cảnh của học sinh tiểu học, , CHƯƠNG BA: NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Từ khóa liên quan