0

SKKN Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS

33 2,878 19
  • SKKN Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất  học sinh THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:37

SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Đề tài: LUYỆN TẬP MÔN BÓNG CHUYỀN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THỂ CHẤT HỌC SINH THCS I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Nhiệm vụ một giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất, phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu phát triển tâm sinh lý học về thể chất và giới tính của học sinh THCS và giáo dục-định hướng con người mới - con người có nhận thức về bảo vệ sức khoẻ và phát triển - duy trì nòi giống dân tộc. Cũng như qui luật phát triển và sự vận động của con người không ngừng nâng cao kiến thức và tầm hiểu biết của mình trong việc tham gia hoạt động thể dục thể thao. Thể dục thể thao ra đời và phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người. Lao động sản xuất là nguồn gốc cơ bản của thể dục thể thao, hay nói cách khác nó là cơ sở sinh tồn cho mọi hoạt động. Mặt khác, thể dục thể thao chỉ sự ra đời khi con người ý thức về tác dụng và sự chuẩn bị của họ cho cuộc sống tương lai, đặc biệt là cho thế hệ măng non-thiếu nhi. Phong trào thể dục thể thao và nền kinh tế xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên muốn có sức khỏe để lao động và bảo vệ tổ quốc, thì đòi hỏi mọi người phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao theo lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ năm 1946: Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định “ Dân cường nước thịnh” làm nền tảng định hướng cho công tác giáo dục thể chất. Nhận thức được tầm quan trọng của sức khoẻ ”Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công” Bác Hồ đã gắn vận mệnh đất nước với sức khoẻ của từng người dân vì ” Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ”. Từ đó Bác đã xác định “Vậy nên tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước” GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 1 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Bác kêu gọi “ Tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục” và “Tự tôi ngày nào cũng tập”. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Thể dục đem lại những kết quả kỳ diệu lắm, thần kỳ lắm. . . thể dục là biện pháp rất mầu nhiệm và không có gì hơn nó đâu”. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa thì con người là yếu tố quyết định, mà sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Để có con người hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì giáo dục cần phải đáp ứng hai yêu cầu: trí lực và thể lực. Vì thế trong công tác giáo dục hiện nay, ngoài việc trang bị cho con người về mặt tri thức thì việc giáo dục thể chất trong trường học đã đóng góp một vai trò quan trọng. Chính vì lẽ đó mà Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về mục tiêu công tác GDTC và thể thao trường học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và văn hóa xã hội, phát triển hài hòa, có thể chất cường tráng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghề nghiệp và có khả năng tiếp cận với thực tiễn lao động sản xuất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chăm lo cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai cho đất nước, trong đó có mặt tất yếu về sức khỏe và thể lực, bởi vì sự cường tráng về thể chất, không những là nhu cầu của bản thân con người, mà còn là vốn quý để tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Cải tạo nòi giống thật tốt phải thực hiện một chương trình thể dục phù hợp, khóa học theo điều kiện kinh tế xã hội. Ý thức được điều này, từ lâu nước ta đã đưa vấn đề GDTC giữ vị trí quan trọng và duy trì GDTC là hình thức bắt buộc đối với học sinh trong các trường học. Bên cạnh đó, phần lớn các bậc cha mẹ học sinh hôm nay đã quan tâm đến môn thể dục trong trường học. Từ những tư tưởng trên làm lan tỏa đến con em của mình và các bậc cha mẹ đã động viên con em tập luyện một số môn TDTT. Thực tế, trong quá trình học tập các môn thể dục, với thời lượng 45phút/tiết; một tuần 2 tiết sẽ không đáp ứng lượng vận động và nhu cầu phát GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 2 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS triển thể chất của độ tuổi THCS. Đặt biệt, học sinh THCS học thể dục dàn trải rất nhiều môn luyện tập mà thời lượng ít nên sự tác dụng cho thể chất chỉ mang lại “khái niệm” nhiều hơn ứng dụng. Trên cơ sở đó, môn học bóng chuyền là một môn kích thích lượng vận động tự giác, linh hoạt dù thời gian hạn chế vẫn có thể đem lại hiệu quả rèn luyện thể chất tích cực cho học sinh THCS nên tôi đã chọn đề tài “ Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS” để làm đề tài sáng kiến. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đây là đề tài có tính thực dụng cao, các em học sinh sau khi được học ở trường có thể áp dụng những kỹ năng đã học vào thực tế rèn luyện mọi lúc mọi nơi. II- THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI : 1. Thuận lợi: Thực hiện đường lối của Đảng ta về phát triển công tác thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mới, “xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh niên. Phát triển mạnh thể dục, thể thao, kết hợp thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, dân tộc và hiện đại. Có chính sách và cơ chế phù hợp để bồi dưỡng và phát triển tài năng, đưa thể thao nước ta đạt vị trí cao ở khu vực, từng bước tiếp cận với châu lục và thế giới ở những bộ môn Việt Nam có ưu thế” (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam), việc xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 đề ra những nhiệm vụ, bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng ta đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế trong 10 năm tới là cần thiết, góp phần tạo dựng đội ngũ nhân lực có đủ trí tuệ và sức lực đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. - Được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường, và các Ban ngành đoàn thể. GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 3 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS - Phần lớn học sinh yêu thích và chịu khó tập luyện. - Ở trường có nhiều giáo viên yêu thích và chơi tốt môn bóng chuyền từ đó lôi cuốn học sinh chơi và tập luyện. - Về giáo dục thể chất : Ở cấp mầm non, tiểu học các em đã học môn thể dục, tham gia trò chơi dân gian, trò chơi vận động đã giúp các em phát triển về thể chất. Ở bậc THCS chương trình giáo dục thể chất được nâng cao quan từng bài học riêng biệt phục vụ cho phát triển thể chất toàn diện với những kỹ thuật,- kỹ năng động tác. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của nước ta những năm gần đây trên đà phát triển, phụ huynh có đời sống ổn định, sự quan tâm cho con cái ngày một chu đáo nên chế độ dinh dưỡng dành cho các em tương đối đầy đủ và tạo điều kiện cho con em mình tham gia các họat động TDTT rèn luyện thể chất tốt. - Cơ sở vật chất : Được ngành chuyên môn trang bị dụng cụ và xây dựng một số cơ sở vật chất phục vụ bộ môn thể dục-giáo dục thể chất phù hợp với nội dung bài học. Trường có 2 sân bóng chuyền và bóng được học sinh trang bị. 2. Khó khăn: Ở đội tuổi THCS ( từ 11đến 15 tuổi) là giai đoạn biến đổi tâm sinh lý, các em dễ bị kích động bất đồng ảnh hưởng không nhỏ cho một số họat động có tính chất về thể hình, hình dáng và thể hiện tính cách cá nhân. Quá trình thay đổi tâm lý lứa tuổi ở bậc THCS là một bước ngoặc lớn, nên phụ huynh phải theo dõi… sự theo dõi, quan tâm thái quá đã làm một số em bị gò bó. Bên cạnh đó, đa số phụ huynh sợ con em mình bị chấn thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Phần lớn học sinh nam THCS chủ quan thích thể hiện mình trước đám đông và học sinh nữ thì thích làm dáng, thụ động, e ngại, mắc cỡ khi thực hiện những bài tập, những động tác dùng nhiều lực. Học sinh lứa tuổi THCS ít phát huy tính tự giác và chấp hành kỷ luật, do thay đổi tâm sinh lý, nên thích làm ngược lại những qui định để thể hiện mình đã là người lớn ; là người nổi trội trong nhóm bạn. Ý thức học sinh xem nhẹ môn thể dục nên khi học chưa thực sự tích cực. Ngại nắng gió ảnh hưởng thẩm mỹ. GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 4 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS - Cơ sở vật chất: Sân tập gần nơi lớp học, nhiều giờ học rất nắng không gây được hứng thú tập cho học sinh. - Các tiết học, các nội dung thường bị ngắt quãng bởi điều kiện thời tiết. - Nhiều lớp học thể dục cùng buổi nên sân tập rất hạn chế, và khó tập. - Mặt khác việc dạy các tiết học do thời gian hạn chế nên giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh tập, rồi học sinh tự tập là chính, không có điều kiện sửa sai nhiều, thời gian để các em thi đấu, vui chơi cũng hạn chế. 3. Số liệu thống kê : Thống kê sơ bộ những bộ các môn học cần sức mạnh, sức bền, sự khéo léo… trong thời gian giảng dạy theo điều kiện về cơ sở vật chất sẵn có và điều kiện không được thuận lợi về thời tiết cũng như đặc thù sân bãi phục vụ tập luyện. Tuy từng bước có tiến bộ nhưng chưa đạt mục đích rèn luyện để phát triển thể lực chất. Kết quả các môn cần thể lực ( chạy, nhảy, bóng chuyền…) như sau: Năm học Lớp Điểm 8 → 10 Điểm 5 → 7 Điểm dưới 5 Lớp Điểm 8 → 10 Điểm 5 → 7 Điểm dưới 5 2009-2010 8 1 ; 8 2 ; 8 3 22,1% 62,6% 15,3% 9 1 ; 9 2 ; 9 3 ; 9 4 27,4% 57,1% 15,5% 2010-2011 8 1 ; 8 2 ; 8 3 31,5% 58,7% 9,8% 9 1 ; 9 2 ; 9 3 ; 9 4 32,8% 58,5% 8,7% 2011-2012 8 1 ; 8 2 ; 8 3 75,4% 24,6% 0 % 9 1 ; 9 2 ; 9 3 ; 9 4 65,6% 34,4% 0% Qua kết quả kiểm tra thực trạng ở trên cho thấy kết quả của học sinh đạt điểm trung bình yếu năm học 2012-2013 của nội dung chạy ngắn, nhảy xa, nhảy cao… còn một số ít. Để đạt kết quả tốt hơn, tôi đã mạnh dạn cải tiến phương pháp giảng dạy và tập luyện nâng cao môn bóng chuyền nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng của bộ môn, thông qua đó góp phần phát triển toàn diện hơn nữa thể chất của học sinh. III- NỘI DUNG ĐỀ TÀI : 1- Cơ sở lý luận : 1.1- Ý nghĩa-mục đích của việc luyện tập môn bóng chuyền: GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 5 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS a) Ý nghĩa : Bóng chuyền là môn thể thao họat động chủ yếu là dùng bàn tay và cẳng tay trực tiếp tác động vào bóng. Thi đấu thể hiện tính tập thể cao và theo luật riêng. Thi đấu bóng chuyền mang tính đối kháng cao. Lượng vận động liên tục đòi hỏi người tham gia phải có thể lực toàn diện và tính đoàn kết quyết tâm cao. Trang thiết bị, sân bãi đơn giản. b) Mục đích môn bóng chuyền: Bóng chuyền cũng như các môn thể thao khác khi tập luyện củng cố và nâng cao sức khỏe, giáo dục cho con người những phẩm chất quí giá như: Tính tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, tính kỷ luật, lòng dũng cảm, hòa nhã và cao thượng và những phẩm chất ý chí vững vàng tạo cho họ có đủ năng lực trong cuộc sống và sự nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rèn luyện thể lực; sự khéo léo; dẻo dai; phản xạ nhanh nhẹn; óc sáng tạo, phát huy tư duy chiến thuật, tâm lý, lòng quyết tâm. Bóng chuyền hiện đại phát triển cao đòi hỏi phải có trình độ kỹ, chiến thuật cao, có trình độ thể lực tốt, tâm lý vững vàng. 1.2- Lịch sử của môn bóng chuyền : a- Lịch sử môn bóng chuyên thế giới Vào ngày 9 tháng 2 năm 1895 ở Holyoke, Massachusetts, Hoa kỳ, William G.Morgan, (Uylyam Moócgân ngưòi Mỹ) một hướng dẫn viên môn giáo dục thể chất, đã tạo nên một môn thể thao mới gọi là "Mintonette". Môn này được xem là một trò giải trí chơi trong nhà với số lượng người chơi không bị hạn chế. Mintonette đã lấy một số đặc trưng của nó từ môn tennis và bóng ném. Sau gần 100 năm ra đời và phát triển, bóng chuyền đã trở thành một môn thể thao hoàn chỉnh về hình thức và nội dung. Năm 1913 giải bóng chuyền đầu tiên được tổ chức tại Praguer và Mỹ là nước đầu tiên dành được ngôi vô địch. Từ đó môn Thể thao này đã có sự tranh đấu gay gắt giữa các quốc gia: rất nhiều quốc gia đã hình thành Hiệp hội bóng chuyền. GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 6 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Năm 1948 Liên đoàn bóng chuyền thế giới được thành lập tại Paris Pháp với tên gọi Federation Internationnal Volleyball (gọi tắt là FIVB) do ông Pôn-li-bô người Pháp làm chủ tịch. Và trong năm này Liên đoàn bóng chuyền quốc tế đã tổ chức giải vô địch bóng chuyền nam châu Âu tại Ý có 6 đội tham gia và đội Tiệp Khắc đoạt chức vô địch đầu tiên. Năm 1947 Liên đoàn bóng chuyền Thế giới được thành lập với tên gọi Federation Internationnal Volleyball (gọi tắt là FIVB). Sự kiện này là động lực lớn thúc đẩy môn bóng chuyền phát triển. Năm 1957 sau một giải thi đấu trình diễn tại Sofia bóng chuyền được công nhận là môn thể thao Olimpic. Năm 1964 giải bóng chuyền Olimpic đầu tiên được tổ chức tại Tokyo. Và giải vô địch thế giới bóng chuyền nam và nữ được tổ chức thường xuyên. Trải qua quá trình dài phát triển từng bước được sửa đổi, điều chỉnh các điều luật, hình thành khả năng kỹ- chiến thuật thi đấu như ngày nay. b) Lịch sử bóng chuyền Việt Nam Ở nước ta bóng chuyền xuất hiện vào năm 1922, du nhập bằng con đường quân đội. Trong thời kỳ trước cách mạng tháng 8-1945 bóng chuyền chưa được phát triển. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các môn thể thao được Đảng và Nhà nước chú trọng trong đó có bóng chuyền bắt đầu phát triển nhằm tăng cường sức khỏe phục vụ sản xuất và chiến đấu. Bóng chuyền thực sự đi sâu vào quần chúng và phát triển có kế hoạch sau năm 1954 ở miền Bắc. Năm 1956 Ủy ban Thể dục Thể thao Trung ương ra đời, đồng thời Hội Bóng chuyền Việt nam cũng được thành lập và đã ban hành điều lệ bóng chuyền Việt Nam. Tháng 10-1957 lần đầu tiên bóng chuyền nước ta tham gia giải 4 nước tổ chức tại Hà Nội. Năm 1958, một sự kiện khích lệ sự phát triển của nền bóng chuyền nước ta là Hội Bóng chuyền Việt Nam. Giai đoạn từ 1954-1956, phong trào quần chúng về môn bóng chuyền được phát triển khá nhanh chóng và rộng khắp từ thành thị đén nông thôn (trong giai đoạn này hội nông thôn toàn miền Bắc cũng đã được tổ chức). Phong trào còn GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 7 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS được phát triển cao trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và học sinh đại học. Năm 1976-1977 sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp chủ trương tổ chức Đại hội Bóng chuyền toàn ngành lần thứ 2 chào mừng Tổ quốc thống nhất. Đại hội đã thu hút 32 khu vực từ Bắc chí Nam, chia làm 8 bảng với 250 đội và gần 3.000 VĐV nam, nữ tham gia. Vòng chung kết tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 40 năm qua, môn bóng chuyền nước ta đã đạt được một số kết quả cả hai phương diện: Bóng chuyền quần chúng và bóng chuyền thành tích cao. Những năm gần đây, môn bóng chuyền không ngừng phát triển và được coi là môn thể thao mũi nhọn. Được đầu tư và phát triển nâng cao thành tích thi đấu. Trong mấy năm qua, đội bóng chuyền nước ta đã tham gia giải bóng chuyền Đông Nam Á cùng giải bóng chuyền Châu Á và đã đạt được thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt là chiếc huy chương đồng đầu tiên của đội bóng chuyền nữ nước ta tại Đại hội TDTT Đông Nam Á (Segames) 19 tổ chức tại Inđônêxia. Đã góp phần vào tiếng nói chung bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á. Hàng năm ở nước ta tổ chức nhiều giải bóng chuyền nam nữ, do Bộ VHTT-TT và các nhà tài trợ tổ chức. Bóng chuyền Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu trong khu vực và châu lục. c) Tác dụng của môn bóng chuyền: Ở nước ta và các nước trên thế giới sử dụng môn bóng chuyền như một phương tiện tăng cường sức khỏe và chữa bệnh trong các nhà an dưỡng và các bệnh viện đặc thù. Tập bóng chuyền sẽ có tác dụng, củng cố các hệ thống cơ xương, tăng cường sự trao đổi chất và phát triển toàn diện các chức năng của cơ thể con người. Bóng chuyền là môn thể thao có tính hấp dẫn cao, dễ tập, thích hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Ngoài ra bóng chuyền còn được coi như một phương tiện GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 8 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS hồi phục sức khỏe sau ngày làm việc mệt nhọc. Trong bóng chuyền, sự hoàn hảo của vận động viên phải hội đủ các tố chất: Nhanh, mạnh, bền, khéo léo, kết hợp với kỹ thuật điêu luyện. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài: 2.1- Nội dung: a) Nhận thức của học sinh : Học sinh của chúng ta thường lẫn lộn giữa 2 khái niệm tập thể thao và chơi thể thao. - Tập thể thao là tập thường xuyên có kế hoạch nghĩa là bảo đảm tính khoa học của nó thì chắc chắn đem lại sức khỏe và nhiều lợi ích khác. - Còn chơi thể thao là sự ngẫu hứng trong chốc lát như tự nhiên thích hoặc bị khích lệ trong trò cá cược… thì chơi và chơi đến mức quá sức rồi nghỉ đi một thời gian dài không tập (chơi) nữa. Chơi như vậy không những ít tác dụng đến sức khỏe mà đôi khi còn có hại. Thực ra tốt nhất là tập thể thao nhưng lại kết hợp được với yếu tố ham thích, tự giác của chơi thể thao là hay nhất, có hiệu quả nhất. Lứa tuổi thiếu niên thường thiếu sự kiên trì, muốn đốt cháy giai đoạn do đó người giáo viên luôn luôn phải giáo dục và giải thích cho các em rõ. Đã có nhiều nhà sư phạm cho rằng điều khó nhất của thể dục thể thao trong nhà trường là sự kiên trì của học sinh, sự tâm huyết của thầy cô giáo. Vì vậy, mọi người phải xác định đúng đắn : đây không phải là thể dục thể thao thành tích cao mà vì sức khỏe; muốn có sức khỏe thì phải kiên trì tập luyện theo một kế hoạch nhất định. b) Nhận thức của giáo viên . - Là giáo viên giảng dạy môn bóng chuyền làm thế nào để thu hút được nhiều học sinh tham gia: - Sự nhiệt tình, lòng đam mê, tâm huyết với nghề nghiệp. - Thường xuyên tham gia tập luyện cùng học sinh. - Thành lập một lớp năng khiếu, duy trì tập luyện ít nhất 2 buổi/tuần. GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 9 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS - Xây dựng một số HS trợ giúp mình trong việc tập luyện, bản thân các em là học sinh của lớp. - Khuyến khích về điểm số hoặc tuyên dương động viên. - Có kế hoạch giảng dạy và tập luyện thích hợp. - Các hình thức tổ chức phong phú đa dạng c) Nội dung giảng dạy môn bóng chuyền cho học sinh THCS theo phân phối chương trình (đã giảm tải): - Tư thế chuẩn bị: Tư thế cao; tư thế trung bình; tư thế thấp. - Bước di chuyển: Bước chạy, bước nhảy, bước thường, bước chéo, bước xoạc, bước lướt … biến tốc. - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Chuyền bóng thấp tay (đệm bóng). - Phát bóng thấp tay chính diện. - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Phát bóng cao tay chính diện. - Chiến thuật thi đấu. - Luật thi đấu d) Kỹ thuật cơ bản giảng dạy môn bóng chuyền trong trường THCS: d.1- Tư thế: * Tư thế chuẩn bị cơ bản: Tư thế chân trước chân sau, hai chân dang rộng bằng tầm vai mũi bàn chân sau gần ngang hàng gót bàn chân trước, bàn chân sau kiễng gót, trọng tâm dồn hai chân, hai gối hơi khuỵu, chân người hơi nhô về trước, bụng hóp, hai tay trong tư thế chuẩn bị đón đỡ bóng, mắt quan sát bóng. Ở tư thế này trọng tâm luôn luân chuyển từ chân này sang chân kia để sẵn sàng di chuyển các hướng nhanh nhất. Tư thế chuẩn bị là thế đứng hợp lý và thuận lợi để có thể quan sát phán đoán tốt, di chuyển nhanh tới vị trí cần thiết, tạo điều kiện hoàn thành động tác kỹ thuật. GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 10 [...]... Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 27 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS tiến, lùi - Thời lượng tập tăng dần sau mỗi buổi học môn bóng chuyền ể tăng thể lực và nâng cao chuyên môn các bước di chuyển liên hoàn trong tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền IV- KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Qua thời gian chọn môn bóng chuyền để giảng dạy bộ môn thể thao tự chọn tại trường THCS. .. Tung bóng ổn định-không phát bóng đi mà giữ lại - Phát bóng qua lưới ở cự li gần sau đó di chuyển ra xa - Phát bóng nhẹ chọn điểm rơi, rồi phát mạnh chọn điểm rơi GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 24 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS - 2 người phát bóng qua lại không lưới, rồi có lưới * Phát bóng cao tay chính diện: Hai học sinh một quả bóng tập. .. tiến bộ về thể lực -thể chất rõ rệt - Đa số học sinh ý thức tốt tính tổ chức, tính kỷ luật trong học tập, vui chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian góp phần cho hoạt động TDTT và GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 29 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS phong trào rèn luyện thân thể của nhà trường ngày một ổn định và phát triển Số ít học sinh nữ... : * Chuyền bóng cao tay bằng hai tay: Một hoặc hai học sinh một quả bóng tập cảm giác bóng và kỹ thuật chuyền bóng cao tay Giáo viên quan sát sửa sai cho những học sinh thực hiện chưa đúng cấu hình tay và kỹ thuật sử dụng cổ tay GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 22 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Cấu hình tay chuyền bóng trên cao - Kỹ thuật chuyền. .. trào rèn luyện thân thể ngoại khoá sôi nổi Học sinh thường xuyên tự tổ chức thi đấu và tập thể thao ngoài buổi học, và các hoạt động TDTT khác V- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 28 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Bản thân tôi là một giáo viên giáo dục thể chất (giảng dạy thể dục), việc giảng dạy và rèn luyện thể chất nâng... lợi Phát bóng chính xác, có uy lực có thể thắng điểm trực tiếp, gây khó khăn hoặc phá vỡ tổ chức chiến thuật của đối phương GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 15 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Có hai phương pháp phát bóng : Phát bóng thấp tay và phát bóng cao tay Những nguyên lý cơ bản khi phát bóng: Đứng đúng tư thế chuẩn bị phát bóng Tay tung bóng. .. Chính vì vậy mà khi tập luyện, kỹ thuật bóng chuyền ở giai đoạn đầu học sinh phải biết khắc phục những sai lầm thường mắc phải trong khi thực hiện động tác và kỹ thuật GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 21 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS b) Biện pháp tổ chức thực hiện: * Các tư thế môn bóng chuyền: Tổ chức cho học sinh luyện tập đồng loạt các tư... Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 23 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS - Đệm bóng di chuyển sang trái, rồi sang phải * Phát bóng thấp tay chính diện: Một hoặc hai học sinh một quả bóng tập tư thế chuẩn bị; tung bóng bóng; vung tay đánh bóng; kết thúc Giáo viên quan sát sửa sai những sai lầm thường mắc như chưa đúng động tác, tư thế chuẩn bị tung bóng chưa... bóng, cứu bóng d.3- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Ý nghĩa : Chuyền bóng là kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền, vừa tác dụng phòng thủ, vừa là cơ sở để tổ chức tấn công Do đó phải nắm vững và đảm đảm bảo độ chuẩn xác cao Kỹ thuật then chốt của chuyền bóng cao tay trước mặt: GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 12 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS. .. ngại tập bóng chuyền vì yếu tố khách quan “tâm lý thẩm mỹ sợ nắng, ngại va chạm mạnh…” Nhìn chung, đề tài Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất cho học sinh THCS rất phù hợp tâm sinh lý của lứa tuổi 12-15 lứa tuổi trong giai đoạn phát triển nền tảng thể chất Đây là đề tài có tính thực dụng cao, các em học sinh sau khi được học ở trường có thể áp dụng những kỹ năng đã học . SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS Đề tài: LUYỆN TẬP MÔN BÓNG CHUYỀN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THỂ CHẤT HỌC SINH THCS I- LÝ. SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS triển thể chất của độ tuổi THCS. Đặt biệt, học sinh THCS học thể dục dàn trải rất nhiều môn luyện tập. việc luyện tập môn bóng chuyền: GV Bùi Văn Dzụ THCS Lê Quý Đôn Trang 5 SKKN: Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS a) Ý nghĩa : Bóng chuyền là môn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS, SKKN Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS, SKKN Luyện tập môn bóng chuyền góp phần phát triển toàn diện thể chất học sinh THCS

Từ khóa liên quan