0

skkn thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh thpt

19 1,730 8
  • skkn thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh thpt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 16:44

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn Toán của học sinh THPT Họ và tên: Lê Khắc Khuyến Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Toán- Tin Đơn vị công tác: Trường THPT Yên Định 2 SKKN thuộc môn: Toán Năm học 2011-2012 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I/. LỜI MỞ ĐẦU: “ Dạy học là một nghệ thuật”. Dạy học môn Toán là nghệ thuật chưa đủ mà còn là khoa học về truyền thụ, khoa học về dạy người. Để làm tốt nhiệm vụ cao cả mà nhân dân giao phó, học sinh tin yêu người thầy giáo phải giỏi cả về năng lực nhận thức và năng lực truyền thụ.Với chương trình cải cách đòi hỏi người thầy phải chuẩn bị chu đáo bài dạy, tổ chức tốt các hoạt động trên lớp theo hướng “Phát hiện và giải quyết vấn đề”, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy. Cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin giúp thầy giáo dạy Toán có đủ điều kiện làm cho giờ dạy đảm bảo tốt các yêu cầu môn học, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, giờ học Toán không khô khan. II/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1. Thiết kế bài dạy môn Toán 2. Tổ chức các hoạt động trên lớp III/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh khối THPT hệ công lập cả 3 khối 10, 11, 12 IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Nghiên cứu lý luận dạy học 2. Thực hành qua việc chuẩn bị nội dung bài dạy 3. Thực hành qua các bài dạy 4. Tổng kết, đánh giá qua 2 năm học 2010-2011 trên đối tượng là học sinh các lớp: 10B1; 10B3: Ban KHTN; 10B5: Ban cơ bản. Năm học 2011-2012: Trên đối tượng là học sinh các lớp: 11B1, 11B3: Ban KHTN; 11B7: Ban cơ bản trường THPT Yên Định 2. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I: THIẾT KẾ BÀI DẠY I/ Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Xác định rõ các đơn vị kiến thức phải được truyền tải trong tiết học theo chuẩn kiến thức môn Toán mà Bộ GD&ĐT đã ban hành - Kiến thức trọng tâm mà học sinh phải lĩnh hội được. 2. Về kỹ năng: - Nêu rõ các yêu cầu về kỹ năng mà học sinh phải đạt được. Ví dụ: Tính toán, vẽ hình biểu diễn của một hình không gian, vẽ đồ thị,… v…v…. 3. Về tư duy, thái độ: - Nêu các khả năng rèn luyện tư duy - Thái độ trong quá trình tiếp thu: Tích cực, chủ động, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức II/. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của học sinh: Đây là nội dung mà thầy giáo phải thông báo trước cho học sinh trước khi học bài mới. Nó bao hàm cả ý thức, tâm thế chuẩn bị để học bài. Việc chuẩn bị này gồm nhiều công việc: Học bài cũ và nghiên cứu các kiến thức liên quan đến bài mới. Chuẩn bị bài tập nếu là tiết bài tập, về phần này tôi đã trình bày trong đề tài về “Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá môn Toán trong trương THPT….”. Học sinh cũng phải chuẩn bị cả về dụng cụ học tập phục vụ môn học: Thước kẻ, com pa, MTBT, USB nếu là các thông tin phải trình chiếu qua máy chiếu. 2. Chuẩn bị của giáo viên: Để tiến trình bài học được tốt dĩ nhiên giáo viên phải chuẩn bị bài soạn của tiết dạy đó. Ngoài ra để việc ứng dụng công nghệ thông tin được tốt phải chuẩn bị máy tính, projeter, ứng dụng các phần mềm minh họa cho bài giảng.Để thực hiện đa dạng các phương pháp dạy học nên có thêm phiếu học tập theo nhóm, phiếu điều tra kết quả nếu là tiết thực hành đo đạc, tính toán III/.Phương pháp: 1. Căn cứ vào nội dung bài học, số lượng đơn vị kiến thức phải chuyển tải trong tiết dạy để sử dụng các phương pháp dạy học 2.Việc sử dụng các phương pháp, thao tác dạy học phải được giáo viên định hướng trước trong khi chuẩn bị IV/. Tiến trình bài học: 1. Đây là phần quan trọng nhất của việc chuẩn bị bài dạy 2.Tùy thuộc đơn vị kiến thức của bài học để tổ chức các hoạt động học tập ( Phần này được đề cập chi tiết ở chương II của đề tài này). 3. Cấu trúc bài dạy của phần này có thể chia cột hoặc trình bày theo tính liên tục của bài dạy. Thường cấu trúc của phần này nên chia thành 3 cột: Hoạt động của giáo viên; Hoạt động của học sinh; Nội dung các hoạt động. 4. Chuẩn bị các hoạt động (HĐ), hoạt động thành phần (HĐTP) 5. Mỗi HĐ để hoàn thành một đơn vị kiến thức của bài dạy; HĐTP để hoàn thành một HĐ đã đề ra. 6. Trong mỗi HĐ và HĐTP nên phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành HĐ hoặc HĐTP đó. 7. Việc phối hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy trong từng HĐ hoặc HĐTP là quan trọng đảm bảo học sinh phải chủ động, tích cực lĩnh hội kiến thức. 8.Khi phân chia các HĐ hoặc HĐTP trong bài soạn giáo viên nên lưu ý đến đối tượng cụ thể của từng đơn vị lớp: giỏi, khá, trung bình, yếu kém, thậm chí cả tỷ lệ trong từng lớp của đối tượng học sinh nữa 9. Vì vậy với cùng một số đơn vị kiến thức việc phân chia HĐTP và thời gian cho mỗi HĐ, HĐTP sẽ khác nhau ở các ban học, lớp học và có thể đến nhóm trong các HĐ nhóm. 10.Việc thay đổi thời gian cho mỗi HĐ, HĐTP trong tiến trình tổ chức giờ học không nên quá 10% so với dự kiến, dĩ nhiên là không cho phép tất cả các HĐ tăng thêm. Vì điều này không được chuẩn bị tốt sẽ làm mất đi thời gian của một số HĐ hoặc HĐTP, kiến thức trọng tâm của bài sẽ không được chuyển tải hết hoặc chuyển tải sơ sài dẫn đến chất lượng bài học thấp. Một số ví dụ: Trong phần này tôi xin nêu một vài ví dụ về thiết kế bài dạy đảm bảo các yêu cầu trên. Việc này giáo viên đã được nắm vững trong các chuyên đề của Bộ GD&ĐT về chương trình và SGK nhiều năm qua. Tôi đưa ra hai ví dụ về việc thiết kế số cột có thể khác nhau, giáo viên có thể xác định trước các HĐ, HĐTP đẻ các đồng nghiệp tham khảo. Ví dụ 1: Tiết số 39. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC (Tiết 1) (Đại số và giải tích lớp 11 nâng cao) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh: * Hiểu thế nào là một biến ngẫu nhiên rời rạc * Hiểu và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X 2. Về kỹ năng: * Biết cách lập bảng phân bố xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc. * Biết cách tính xác suất liên quan tới một biến ngẫu nhiên rời rạc từ bảng phân bố xác suất của nó. 3. Về tư duy, thái độ: * Rèn luyện tư duy lô gic, linh hoạt * Biết quy lạ về quen, biết liên hệ với các kiến thức cũ * Thấy được sự liên hệ với thực tế và khả năng áp dụng toán học vào thực tế suộc sống II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Học sinh: *Ôn tập bài cũ các kiến thức liên quan: Không gian mẫu, biến cố và xác suất của biến cố, các quy tắc tính xác suất * Đọc bài mới 2. Giáo viên: * Chuẩn bị bài giảng, câu hỏi cho từng HĐ,HĐTP * Phiếu học tập cho H1 và H2 III. Phương pháp giảng dạy: *Vấn đáp, gợi mở đan xen hoạt động nhóm * Chia lớp học thành 4 nhóm theo 4 tổ học tập * Dự kiến: Nhóm 1 thực hiện H1a); Nhóm 2 thực hiện H1b); Nhóm 3,4 thực hiện H2. * Khi mỗi nhóm thực hiện nội dung yêu cầu của nhóm mình thì các nhóm khác cũng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tạo không khí học tập sôi nổi. IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp, kiểm tra số lượng học sinh tham dự tiết học, vệ sinh, tác phong, đầu tóc, quần áo theo nội quy nhà trường đã được treo trong phòng học(1’). 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ1: Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc ( 10’) HĐTP1: Giới thiệu ví dụ 1 của SGK H: Giá trị của X thuộc tập nào H: Ta có thể xác định trước được giá trị của X không. HĐTP2: Tiếp cận định nghĩa biến ngẫu nhiên rời rạc H: Thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc Trả lời 2 câu hỏi. Những học sinh khác cho nhận xét Tiếp cận định nghĩa (SGK) 1. Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc: GV ghi mục này lên bảng. HĐ2: Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc (30’) HĐTP1: Giới thiệu bảng phân bố xác suất của biến Trả lời các câu hỏi 2. Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc ngẫu nhiên rời rạc X H: Em hãy nêu cấu tạo của bảng và các thông tin trong bảng H: Em có nhận xét gì về tổng 1 2 n p p p+ + + HĐTP2: Giới thiệu ví dụ 2 SGK về bảng phân bố xác suất. H: Xác suất để tối thứ 7 trên đoạn đường A không có vụ vi phạm luật giao thông là bao nhiêu? H: Xác suất để tối thứ 7 trên đoạn đường A xảy ra nhiều nhất 2 vụ vi phạm luật giao thông là bao nhiêu? *Tổ chức hoạt động nhóm Giáo viên phát phiếu cho nhóm 1 trả lời H1a); nhóm 2 trả lời H1b) *Giáo viên nhấn mạnh kết quả H1 HĐTP3: Học sinh xét ví dụ 3 H: Hãy tính P(X=0); P(X=1); P(X=2) và P(X=3) Học sinh khác nhận xét Nhóm 1, nhóm 2 cử đại diện trình bày. Nhóm 3, nhóm 4 chú ý và nhận xét kết quả. Ghi kết quả đúng Mỗi học sinh tính một đại lượng Kẻ bảng 1 và điều kiện Ghi kết quả H1a) và H1b) Ghi các kết quả lên bảng H: Số trường hợp có thể là bao nhiêu H: Lập bảng phân bố xác suất của X Hoạt động nhóm: Nhóm 3 tính P(X=2); P(X=3). Nhóm 4: Lập bảng phân bố xác suất của X Tính số trường hợp và ghi kết quả Lên bảng lập bảng phân bố xác suất Nhóm 3 tính xong có kết quả đúng Nhóm 4 lập bảng Ghi kết quả lên bảng Để lại bảng phân bố xác suất Ghi kết quả Để lại bảng phân bố xác suất của X HĐ3: Củng cố kiến thức(3’) Nêu các bước lập bảng phân bố xác suất Ghi các bước. Ghi các bước thực hiện HĐ4: Hướng dẫn bài tập về nhà(1’) Bài tập 43 – 46 Ví dụ 2: Tiết số 5:HIỆU CỦA HAI VEC TƠ ( Hình học lớp 10 nâng cao) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh: * Nắm được định nghĩa vectơ đối của một vectơ * Hiểu định nghĩa hiệu của hai vectơ * Nắm được quy tắc hiệu của hai vectơ 2. Về kỹ năng: *Biết xác định vectơ đối của một vectơ *Biết cách dựng hiệu của hai vectơ * Biết vận dụng thành thạo quy tắc về hiệu của hai vectơ. 3. Về tư duy và thái độ: *Rèn luyện tư duy lô gic * Rèn luyện trí tưởng tượng *Biết quy lạ về quen * Tính cẩn thận, chính xác trong lập luận, tính toán II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của học sinh: * Đồ dùng học tập: Com pa, thước kẻ,… * Ôn tập bài cũ phần phép cộng vectơ 2. Chuẩn bị của giáo viên: * Bài soạn *Bảng phụ, thước kẻ bảng * Phiếu học tập. III. Phương pháp giảng dạy: * Vấn đáp gợi mở đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến trình bài học : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, tác phong (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: được thực hiện lồng ghép trong bài học 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1: Xét tổng của hai vectơ ;AB BA uuur uuur ( 10’) HĐTP1: Tính AB BA+ uuur uuur H: Hãy nêu các quy tắc công hai vec tơ? H: Tính tổng AB BA+ uuur uuur bằng quy tắc tam giác? HĐTP2: Định nghĩa vectơ đối H: Nêu quan hệ giữa vectơ AB uuur và BA uuur H: Phát biểu định nghĩa vectơ đối của một vectơ? H: Vectơ đối của vectơ không? Trả lời các câu hỏi Lớp nhận xét, đánh giá kết quả các câu trả lời Ghi các kết quả đúng sau khi giáo viên chỉnh sửa HĐ2: Tính hiệu AB CB− uuur uuur (30’) HĐTP1: Chỉ rõ CB BC− = uuur uuur H: Cho hình bình hành ABCD. Tìm mối liên hệ giữa AB uuur và CD uuur ? Trả lời câu hỏi Nhận xét Ghi kết quả H: Từ đó nhận xét quan hệ giữa CB− uuur và BC uuur ? HĐTP2: Tính tổng: AB BC AC+ = uuur uuur uuur (*) H: Với hai điểm B, C tìm vectơ bằng BC uuur ? H: Hãy viết lại (*) HĐTP3: Phát biểu định nghĩa hiệu của hai vectơ H: Nêu định nghĩa hiệu của hai vectơ? Giáo viên khẳng định phép lấy hiệu của hai vectơ gọi là phép trừ hai vectơ HĐTP4: Rèn luyện kỹ năng tính hiệu của hai vectơ H: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? a) . )OA OB AB b CO OB BA− = − = uuur uuur uuur uuur uuur uuur ) . )c AB AD AC d AB AD BD− = − = uuur uuur uuuur uuur uuur uuur )e CD CO BD BO− = − uuur uuur uuur uuur Giáo viên phân tích từng câu và khẳng định lại tính đúng đắn HĐTP5: Nêu quy tắc hiệu của hai vectơ H: Cho MN uuuur và một điểm O bất kỳ. Hãy biểu thị vectơ MN uuuur theo các vectơ ;OM ON uuuur uuur . H: Nêu quy tắc hiệu của hai vectơ HĐTP6: Cách dựng hiệu của hai vectơ H: Cho hai vectơ ;a b r r . Hãy dựng hiệu a b− r r . H: Giải thích tại sao ta lại có: BA a b= − uuur r r Từ định nghĩa vec tơ đối suy luận: CB BC− = uuur uuur Trả lời câu hỏi Rút ra kết luận: AB CB AC− = uuur uuur uuur Ghi nhận định nghĩa Đưa ra câu trả lời đúng và phân tích tại sao. Dựa vào định nghĩa biểu thị một vectơ theo hai vectơ Nêu quy tắc hiệu hai vectơ Trả lời câu hỏi. Thực hành trên bảng. Dựng ;OA a OB b= = uuur r uuur r ( O bất kỳ) và [...]... KHTN ( Lớp 11 B1 năm học 20112012) sau khi học phần Quy nạp toán học (Đại số và giải tích 11 nâng cao) - Hình thức tổ chức các hoạt động trên lớp: Kết hợp cả hai hình thức tự giải quyết vấn đề và đàm thoại giải quyết vấn đề Việc tổ chức các hoạt động như sau: Hoạt động của giáo viên HĐ 1: Tri giác vấn đề Yêu cầu học sinh giải bài Hoạt động của học sinh Giải quyết bài toán (1) toán (1) HĐ2: Giải quyết... cao Kết quả như sau: 1 Về ý thức thái độ học tập bộ môn: Học sinh từ chỗ học tập thụ động ở các trường THCS đã dần có ý thức học tập môn Toán (các lớp ban cơ bản) Các lớp ban KHTN sau 2 năm học sinh đã hoàn toàn chủ động trong học tập, giờ học sôi nổi, có nhiều em đã phát huy cao độ tư duy sáng tạo và có những kết quả cao 2 Về kết quả nghiên cứu tổng hợp sau 2 năm ở trương THPT Yên Định 2 Năm học 2010-... Chương II: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I Tầm quan trọng của tổ chức các hoạt động trên lớp: 1.Chuẩn bị bài soạn, các công cụ bổ trợ trong dạy học chu đáo vẫn là không đủ nếu giáo viên không thực hiện thành công ý tưởng ấy khi lên lớp và kết quả bài dạy là không tốt thậm chí không mang lại kết quả gì 2 Việc dẫn dắt học sinh lĩnh hội kiến thức một cách tích cực, chủ động là mục tiêu hướng tới bài dạy... Thực chất của kiểu dạy học này là điều khiển quá trình học tập của học sinh: tiếp cận định nghĩa, củng cố khái niệm, chứng minh định lý, giải các bài tập toán Tức là tổ chức các hoạt động trên lớp để tiếp thu các đơn vị kiến thức ấy Quá trình tổ chức các hoạt động được thực hiện qua các bước, trong mỗi bước ấy do học sinh tự làm hoặc có sự gợi ý của thầy giáo, hoặc chỉ theo dõi sự trình bày của thầy... đích học tập khác 3 Chọn hình thức dạy học: Sau khi đã chuẩn bị bài soạn chu đáo thì việc chọn hình thức dạy học phù hợp cho từng loại hoạt động đã được chuẩn bị ở trên lớp là khâu quan trọng nhất Nó quyết định chất lượng giờ dạy nói chung và bộ môn Toán nói riêng Sau đây tôi xin nêu một hình thức dạy học có tác dụng lớn trong việc phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh Dạy học. .. 2,…v…v… Ở trên lớp việc tổ chức các hoạt động học tập theo hướng này là một trong những cách đem lại hiệu quả cao của bài dạy III Ví dụ minh họa: Sau đây tôi xin trình bày một ví dụ về tổ chức hoạt động trên lớp giải một bài tập cụ thể Bài toán 1: Cho a, b, c, d, e ∈ ( 0;1) Chứng minh: (1 − a )(1 − b)(1 − c)(1 − d )(1 − e) > 1 − a − b − c − d − e(1) - Đối tượng dạy: Học sinh lớp 11 ban KHTN ( Lớp 11... 30 C KẾT LUẬN -Trong quá trình dạy học nói chung và bộ môn Toán nói riêng, việc thiết kế bài dạy và tổ chức các HĐ trên lớp đóng vai trò quyết định chất lượng giảng dạy bộ môn Toán trong c.ác nhà trường nói chung và trương THPT nói riêng - Để làm được tốt những yêu cầu trên đòi hỏi thầy giáo phải đầu tư thời gian, trí tuệ vào công tác chuẩn bị bài dạy, suy nghĩ và linh hoạt trong các thao tác lên lớp. .. − sin C Biến đổi kết quả này về dạng khác ta được: A B C A π B π  C π  8cos 2  + ÷cos 2  + ÷cos 2  + ÷ ≥ 1 − 4 cos cos cos 2 2 2 2 4 2 4 2 4 Việc tổ chức các hoạt động trên lớp môn Toán tốt cũng góp phần tăng hứng thú học tập bộ môn Chương III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Trong 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012 đề tài trên được thực nghiệm trên các lớp khối 10 và 11 trường THPT Yên Định 2, Thanh... Nhận xét tính ổn định và 1- Nhận xét: tính thay đổi của bài toán - Tính thay đổi trong bài toán: Các giá trị H: Thử xét các trường hợp a,b,c,d,e đặc biệt hơn và rút ra nhận - Tính ổn định: Khoảng ( 0;1) và bất đẳng thức xét?( Nếu học sinh chỉ xét (1) trường hợp a) thì giáo viên 2- Các tình huốn học sinh xét các trường hợp gợi ý để học sinh xét tiếp đặc biệt: trường hợp b) a) Lấy các giá trị của a, b,... minh tương tự để giải quyết bài toán đã cho( tức là cho trường hợp 5 số * Nếu học sinh giải quyết theo tình huống 1, sau khi chứng minh dạng bài toán, giáo viên gợi ý tiếp để học sinh mở rộng bài toán, phù hợp với tình huống 2 a,b,c,d,e ∈ ( 0;1) ) Tình huống 2: Từ các trường hợp trên, kết hợp với dự đoán kết quả bài toán và cho là đúng để khái quát hóa thành bài toán Bài toán 2: Cho a1 , a2 , , an ∈ . HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn Toán của học sinh THPT . hành Bài tập: 15, 17, 18, 19 SGK Từng học sinh trả lời cáccâu hỏi. Lớp nhận xét Chương II: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I. Tầm quan trọng của tổ chức các hoạt động trên lớp: 1.Chuẩn bị bài soạn,. quyết vấn đề. Việc tổ chức các hoạt động như sau: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1: Tri giác vấn đề Yêu cầu học sinh giải bài toán (1) Giải quyết bài toán (1) HĐ2: Giải quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh thpt, skkn thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh thpt, skkn thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập môn toán của học sinh thpt

Từ khóa liên quan