SKKN PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4

10 1.6K 5
SKKN PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN LỚP 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4 A. MỞ ĐẦU Đối với học sinh tiểu học các em nhận biết các sự vật hiện tượng từ trực giác tức. đôi lớp 4B. Nừu lớp 4A nhặt thêm 50 kg số liệu, lớp 4B nhặt thêm 60 kg phế liệu thì số kg phế liệu lớp 4A nhặt được nhiều hơn lớp 4B là 20 kg. Tìm số kg phế liệu mỗi lớp thu nhặt được. Học sinh. bồi dưỡng học sinh giỏi - Động viên và khuyến khích kịp thời đối với học sinh và giáo viên đi đầu trong lĩnh vực này. Trên đây là một số kinh nghiệm về phương pháp dạy môn toán nâng cao cho học

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan