0

Đề tài giáo dục chương trình địa phương_Rằm tháng ba – Nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống người Nguồn

32 1,499 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:25

. quát văn hóa người Nguồn ở Minh Hóa 4 Lịch sử hình thành 4 Đặc điểm không gian văn hóa 7 Chủ thể văn hóa 8 Những nét cơ bản về văn hóa người Nguồn 9 Rằm tháng 3 – Nét đặc sắc trong văn hóa truyền. Nhiêu_______________________________ 1 _____________ Rằm tháng ba – Nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống người Nguồn Đó là lời mời gọi thân thương từ Minh Hóa, nơi có Hội rằm tháng ba – Lễ hội tìm duyên của người Nguồn trên quê hương Minh Hóa. Rằm. hội rằm tháng ba, các nét văn hóa đặc sắc của người Nguồn trong hội rằm Thực hiện: Đinh Ngọc Tú – Th PHú Nhiêu_______________________________ 3 _____________ Rằm tháng ba – Nét đặc sắc trong văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài giáo dục chương trình địa phương_Rằm tháng ba – Nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống người Nguồn, Đề tài giáo dục chương trình địa phương_Rằm tháng ba – Nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống người Nguồn,

Từ khóa liên quan