Đề tài Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý qua các giờ dạy giáo dục công dân ở trường THCS SKKN lớp 8

12 3.5K 11
Đề tài Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý qua các giờ dạy giáo dục công dân ở trường THCS  SKKN lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thông qua các hoạt động giáo dục trong các giờ học và ngoài giờ lên lớp, có thể thực hiện được các nội dung về giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý nhằm giúp học sinh PTCS nắm được: Ma tuý là gì? Ma tuý có nguồn gốc từ đâu? có những loại ma tuý nào? Tính chất nguy hiểm của ma tuý đối với bản thân người nghiện, với gia đình và cộng đồng xã hội. Vì sao ma tuý là tệ nạn xã hội nguy hiểm? Nguyên nhân nào dẫn đến tệ nạn ma tuý? Những chủ trương, biện pháp, những quy định của nhà nước về phòng chống và kiểm soát ma tuý.

SKKN: GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ QUA CÁC GIỜ DẠY MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta có đổi thay kì diệu mặt kinh tế, trị, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế giúp cho sống nhân dân ngày tốt đẹp Trước đổi thay cịn gặp khơng khó khăn phức tạp mà sống hơm địi hỏi thử thách rèn luyện Cùng với đổi thay đất nước hàng loạt tệ nạn xã hội lên Trong tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma tuý nói riêng liều thuốc độc tàn phá, huỷ hoại tốt đẹp mà xây dựng Nó ngấm ngầm huỷ diệt nhân cách, phẩm chất đạo đức người Thế hệ trẻ ngày phải có nghị lực, nhận thức để tránh xa cám dỗ ma tuý Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDCD, tự nhận thức cần phải tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ tác hại ma t, nói khơng với ma t Để em có sống lành mạnh, sáng, gia đình hạnh phúc II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thực trạng Tệ nạn ma tuý mối lo ngại mang tính chất hồn cầu, có nguy huỷ diệt sống lồi người Xuất phát từ lợi nhuận thu việc bán ma tuý nên có nhiều đương dây xuyên Quốc gia, có nhiều "ơng trùm" giới Chúng khơng thể bỏ thủ đoạn dã man tàn bạo, kể việc chém giết người: Chúng thuê đàn bà, trẻ em nuốt túi cao su bọc kín chứa Hêrơin, chun chở qua đường hàng khơng Nhiều người nghèo hám lợi bị lơi kéo vào đường dây Những người nghiện buôn bán ma tuý gây nhiều thảm hoạ cho người xã hội Hàng chục triệu gia đình rơi vào cảnh nghèo nàn, đói khổ Chính việc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý thực trở thành mối quan tâm chung toàn giới Liên hợp quốc tổ chức uỷ ban quốc tế chống ma t (Intepor) có cơng ước quốc tế kiểm sốt ma t Việc bn bán nghiện hút vấn đề lo ngại Việt Nam Xuất phát từ nhận thức hạn chế nhiều người dân phong tục cổ hủ số địa phương Tình trạng bn bán hút hít ma t ngày phổ biến không miền núi mà vùng đồng bằng, vùng trung tâm thị xã thành phố lớn Mặc dù Đảng, nhà nước kịp thời đưa biện pháp ngăn cấm có tính pháp lệnh: Ngày 30 - 08 - 1987 Ban Bí thư TW Đảng thị 13/CP TW yêu cầu "Tổ chức vận động nhân dân không trồng thuốc phiện" tiếp Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam điều 61 ghi nghiêm cấm sản xuất, vận chuyên, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện chất ma tuý khác" Tuy nhiên việc buôn bán nghiện hút ma tuý liên tục diễn ra, nhiều người bị pháp luật xử tử, tù chung thân, án 10 năm, 20 năm Cịn có kẻ bn bán, hám lợi, chém giết lẫn Một thực trạng thương tâm diễn liên tiếp năm gần đây, tình trạng nghiện hút ma tuý học sinh - sinh viên phổ biến Theo báo cáo số liệu 1485/C11 ngày 13/9/1997 Bộ nội vụ cho thấy: Đã phát 2617 học sinh - sinh viên sử dụng nghiện ma tuý, có 832 sinh viên Điều đáng tiếc có giáo viên mắc nghiện ma tuý: "Lai Châu 24, Sơn La 6, Tuyên Quang " Ngoài nhân dân khơng kể hết Nhằm chặn đứng đẩy lùi tới xố bỏ tệ nạn ma tuý trường học Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn địa phương, trường học đẩy mạnh hoạt động nội khoá ngoại khoá nhằm tạo kết hợp chặt chẽ nhà trường - gia đình xã hội Tiến tới xã hội vững mạnh - văn minh Kết quả, hiệu thực trạng Đứng trước thực trạng đau lòng tệ nạn ma tuý gây ra, học sinh trắng, ngây thơ Bản thân giáo viên trung học sở, trực tiếp giảng dạy môn giáo dục công dân khối Do tơi xác định rõ cần phải có trách nhiệm giáo dục em học sinh trở thành cơng dân hồn thiện, tránh xa cám dỗ ma t gây Để làm điều địi hỏi em học sinh phải hiểu biết định ma tuý Nhưng thời lượng môn học, tiết học khố cịn tổ chức cho em số hoạt động lồng ghép thơng qua tiết học Chính vậy, tơi chọn vấn đề để nghiên cứu thực với mong muốn giúp em học sinh trung học sở có nhận thức đắn tệ nạn ma tuý Thông qua hoạt động giáo dục học lên lớp, thực nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý nhằm giúp học sinh PTCS nắm được: - Ma tuý gì? Ma t có nguồn gốc từ đâu? có loại ma tuý nào? - Tính chất nguy hiểm ma tuý thân người nghiện, với gia đình cộng đồng xã hội Vì ma tuý tệ nạn xã hội nguy hiểm? - Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn ma tuý? - Những chủ trương, biện pháp, quy định nhà nước phịng chống kiểm sốt ma t - Trách nhiệm công dân, học sinh việc thực phịng chống ma t, sở học sinh cần nhận thấy rõ trách nhiệm ngồi ghế nhà trường phải chăm lo học tập, tích cực trau dồi, rèn luyện tư tưởng đạo đức Tránh xa kiên trừ tệ nạn xã hội nói chung tệ nạn ma tuý, xây dựng trường học sạch, lành mạnh B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Khảo sát đối tượng học sinh trước áp dụng đề tài: Trước tiến hành áp dụng vấn đề này, từ đầu năm học tiến hành khảo sát tình hình học sinh mà tơi phân cơng giảng dạy, phần lớn em có nhận thức hạn chế tác hại tẹ nạn ma túy Nguyên nhân đưa đến thực tiễn trên: Trường THCS Tuân Đạo xây dựng địa bàn xã Phần lớn người dân sống nông nghiệp t, có tệ nạn xã hội xảy ra, tệ nạn ma tuý Họ biết ma tuý qua truyền hình phương tiện thông tin đại chúng Học sinh trường phần lớn em địa phương, phải lao động phụ giúp gia đình ngồi học nên điều kiện để đọc sách báo, hay theo dõi thơng tin đại chúng cịn hạn chế Chính hầu hết em chưa nhận thức cách đắn đầy đủ tác hại tệ nạn ma tuý II CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào tình hình khảo sát nhận thức học sinh ma tuý nguyên nhân đưa đến thực tiễn để giúp học sinh có thêm nhận thức đắn Theo điều kiện trường THCS Tuân Đạo tiến hành giải pháp phòng chống tệ nạn ma tuý việc tổ chức hoạt động cụ thể sau: Thi tìm hiểu tệ nạn ma tuý cách phịng chóng Tên hoạt động: "Hãy tránh xa ma t" * Mục tiêu: Giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc tệ nạn ma tuý, tệ nạn nguy hiểm có nguy xâm nhập tuổi trẻ học đường Từ nắm cách thức biện pháp phịng chống, kiểm sốt ma t - Kỹ thu thập tư liệu: Tìm gì? tìm đâu cách gì? - Có khả trình bày ý kiến trước tập thể * Nội dung: - Những hiểu biết ma tuý, tác hại ma tuý sức khoẻ người, với gia đình, với xã họi - Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn ma tuý, biện pháp phòng chống tệ nạn mà nhà trường xã hội thực - Chủ trương Đảng Nhà nước phịng chống kiểm sốt ma t Hình thức hoạt động - Thi tìm hiểu ma tuý - Thi vẽ tranh theo tổ * Chuẩn bị hoạt động: Phương tiện hoạt động: Những câu hỏi ma tuý a) Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Ma t gì? * A Là nhóm thuốc đặc biệt thành phần có tác dụng giảm đau gây ngủ B Là nhóm thuốc đặc biệt thành phần kích thích ăn nhiều cơm *C Là nhóm thuốc đặc biệt thành phần, dùng y học chất gây mê tạo cảm giác dịu tạm thời Câu 2: Luật phòng chống ma tuý Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? * A 09/12/2000 B 08/09/2000 C 10/07/2000 Câu 3: Những có chứa chất ma tuý: A Cây thuốc phiện (cây Anh Túc) B Cây cô ca C Cây cần sa * D Cả A, B, C Câu 4: Trong trường hợp sau đâu TNXH? A Đánh đập trẻ em * B Nghiện ma tuý C Tranh chấp nhà cửa Câu 5: Hãy đâu hậu nghiện ma tuý? *A Ốm yếu, suy sụp thần kinh, làm tan nát hạnh phúc gia đình B Giảm đau, gây buồn ngủ C Kích thích ăn nhiều cơm Câu 6: Trong sở cai nghiện, người nghiện ma tuý bố trí vào khu vực tách riêng với người nghiện ma tuý khác để quản lý điều trị? A Người chưa thành nên B Phụ nữ C Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm * D A, B, C Câu 7: Trong loại ma túy sau, loại ma tuý có tác động mạnh tới não? * A Môc fin B Cô ca in C Hê rô in (Môc fin chất giảm đau tốt nhất, chế tạo từ thuốc phiện, có tác động mạnh tới não người Sau dùng nó, nỗi ưu tư tan biến, người ta trở nên bình tĩnh, thư giãn thường trạng thái lơ mơ) Câu 8: Luật phịng chống ma t có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? A 05-01-2001 B 06-03-2001 * C 01-06-2001 Câu 9: Trong hành vi sau, hành vi phạm luật phòng chống ma tuý? * A Trồng có chứa chất ma tuý * B Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản chất ma tuý C Buôn bán trẻ em Câu 10: Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì? *A Tuân thủ nội quy chịu quản lý, giáo dục sở cai nghiện B Khi không lao động C Không phải tham gia học tập hoạt động xã hội b).Vẽ tranh với chủ đề "Hãy tranh xa ma tuý" Yêu cầu tranh: - Vẽ chủ đề - Màu tươi sáng - GV: Cho học sinh vẽ tranh trình bày ý tưởng diễn tả tranh c) Hình thức sáng tác biểu diễn văn nghệ: * Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu hoạt động văn hoá nghệ thụât có tác dụng tích cực việc tun truyền, giáo dục cho người hiểu biết ma tuý, cách phịng chống tệ nạn ma t Kích thích sáng tạo học sinh sáng tác thơ ca, tranh vẽ, biểu diễn nghệ thuật có liên quan đến nội dung phòng chống tệ nạn ma tuý - Hào hứng, say sưa Với loại hình hoạt đồng Có hứng thú với nội dung tệ nạn ma tuý thể tính tích cực sáng tạo, sáng tác thơ ca, tranh vẽ, câu chuyện, tham gia tiểu phẩm - Rèn luyện kỹ hoạt động văn hố nghệ thuật, loại hình hoạt động giúp phát triển mặt thẩm mỹ học sinh Phát triển hành vi tích cực việc phịng chống tệ nạn ma tuý * Nội dung: - Sáng tác thơ, tranh, câu chuyện chủ đề phòng chống tệ nạn ma tuý - Sưu tầm chọn lọc hát, thơ, tiểu phẩn, câu chuyền tệ nạn ma tuý * Các bước tiến hành: + Chuẩn bị: - Lập kế hoạch chuẩn bị theo việc sau: Thời gian cho sáng tác thơ, vẽ tranh, viết chuyện, sưu tầm; thời gian tập luyện tiết mục văn nghệ - Tập hợp đăng ký từ cá nhân, tổ để xây dựng chương trình c) Hoạt động vui chơi giáo dục phòng chống ma tuý * Mục tiêu: - Nâng cao hiểu biết tệ nạn ma tuý, loại tệ nạn xã hội nguy hiểm, đường ngắn dẫn đến nhiễm HIV/AIDS Xác định trách nhiệm người HS việc thực quy định nhà nước phịng chống tệ nạn ma t - Có thái độ tích cực đấu tranh chống lại hành vi tiêu cực chống lại cám dỗ ma tuý bạn bè người quen mang lại Có thái độ thông cảm, giúp đỡ người nghiện hút tiêm trích ma t để lơi kéo họ trở với sống tại, làm ăn lương thiện - Kiên khơng có hành vi hút, hít tiêm trích ma t, khơng tham gia vận chuyển, tàng trữ, sản xuất bn bán ma t tích cực tham gia vào phong trào phòng chống tệ nạn ma tuý nhà trường, địa phương Biết vận động tuyên truyền người phòng chống tệ nạn ma tuý * Nội dung: - Tìm hiểu tác hại nghiện ma tuý thân người nghiện, gia đình, xã hội Vì nghiện hút ma tuý lại đường ngắn dẫn tới HIV/AIDS - Những biện pháp phòng chống tệ nạn ma tuý áp dụng phổ biến - Xác định trách nhiệm niên, HS việc thực phòng chống tệ nạn ma tuý nhà trường, xã hội Sau hoạt động này, học sinh củng cố phát triển hiểu biết ma tuý có liên quan đến vấn đề sau: - Những lý khiến nhiều kẻ bất chấp tất để buôn bán ma tuý - Những lý khiến người dân trồng thuốc phiện ma tuý tự nhiên khác - Những lý khiến người nghiện khó rời bỏ ma tuý - Những lý chất ma tuý sử dụng y dược cộng đồng Qua hoạt động, HS phát triển kỹ giao tiếp, phân tích, tổng hợp nhận định vấn đề tự rút kết luận từ thảo luận vật, tượng, kiện Trong có ý kiến khơng đồng chí trái ngược * Những tranh giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý * Mục tiêu: Sau hoạt động HS phải có kiến thức tổng hợp ma tuý vấn đề có liên quan, đặc biệt khả nắm bắt trình bày, tổng kết khái qt phân tích giáo dục phịng chống ma t Các bước tiến hành: * Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn số tranh ảnh vấn đề ma t sử dụng phơ tơ cóp pi hình "Đường dẫn đến tử thần" Ví dụ sau số tranh ma tuý với nội dung cụ thể mà giáo viên dã chuẩn bị sẵn Tranh 1: Về vùng trồng thuốc phiện Tranh 2: Về trồng sản xuất loài khác thay thuốc phiện Tranh 3: Nguyên nhân dẫn đến nghiện hút Tranh 4: Khái niệm ma tuý Tranh 5: Cảm giác dùng ma tuý Tranh 6: Phương thức dùng ma tuý Tranh 7: Ảnh hưởng ma tuý đến nghiện Tranh 8: Ảnh hưởng ma tuý đến gia đình cộng đồng * Tiến hành: Giáo viên chia học sinh lớp thành nhóm để thuyết trình vấn đề khác ma tuý Trong hoạt động này, giáo viên chia nhóm theo kiểu chia nhóm đếm số Tuỳ tổng số học sinh, tuỳ số nhóm - Nội dung HS mà giáo viên muốn chia nhóm Ví dụ: Giáo viên muốn chia thành nhóm từ nhóm -5 sau lại tiếp tục hết lớp, kết tất em có số vào nhóm, số vào nhóm khác số Các nhóm nhận nội dung làm việc tranh mà giáo viên chuẩn bị trước thảo luận tự tranh sau lên thuyết trình Thực tiễn khảo sát sau áp dụng đề tài: Sau áp dụng số hoạt động nhận thấy vòng học kỳ nhận thức HS tất khối vấn đề ma tuý nâng lên rõ rệt em có nhận thức sâu sắc tác hại ma túy cách phòng ngừa C KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Sau áp dụng hoạt động học giáo dục công dân năm học vào kết khảo sát HS nhận thấy thu kết đáng mừng Trước hết phía học sinh phần lớn em có nhận thức đắn đầy đủ tệ nạn ma tuý Từ có ý thức việc phịng chống, có thái độ kiên trước cám dỗ xã hội Ngồi cịn giúp em có kỹ tổ chức hoạt động, trị chơi tạo khơng khí thoải mái thư giãn sau học khố Về phía giáo viên: Thấy khả hoạt động giáo dụctrong lên lớp giúp em mở rộng hiểu biết vấn đề xã hội có tệ nạn ma tuý Rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động lên lớp cần thiết phải phối kết hợp giáo viên, học sinh lực lượng giáo dục khác - Việc tổ chức cho học sinh THCS hoạt động giáo dục cần thiết phải thực thường xuyên theo chủ điểm chủ đề Từ nắm giúp em có hiểu biết đầy đủ nhận thức đắn việc nên làm việc cần phải tránh - Quan trọng gây quan tâm tham gia tất đối tượng học sinh có phối kết hợp với lực lượng giáo dục nhà trường Ý kiến đề xuất: - Đối với cấp trường - xã quan tâm tạo điều kiện, cung cấp tài liệu kinh phí để tổ chức tốt hoạt động lên lớp đạt hiệu cao - Đối với cấp kính mong phịng Giáo dục - Đào tạo có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống tệ nan xã hội trường học - Ban giám hiệu nhà trường nên xếp hoạt động vào việc giáo dục ngồi lên lớp vào thời khóa biểu u cầu giáo viên chủ nhiệm, phụ trách đội có kế hoạch tổ chức cho khối - lớp giao lưu theo chủ đề sách giáo khoa hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường Hiện nhân dân Nhà nước ta quan tâm đến việc phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội nạn đánh bạc, nghiện ma tuý, mại dâm Nghiện ma tuý vấn đề vô xúc quan tâm lớn tồn xã hội Trong có phận không nhỏ bạn trẻ dẫn vào 10 đường nghiện ngập mà khơng ý thức tác hại nó, điều tạo nên tranh sống khơng lấy tốt đẹp Hơn hết thấy thân phải có trách nhiệm tệ nạn ma t vấn đề xúc toàn xã hội, cần người, tổ chức xã hội chặn đứng, đẩy lùi tiến tới xoá bỏ tệ nạn Ý thức vấn đề ma tuý trường học, thân tơi giáo viên THCS ngồi việc giảng dạy môn GDCD, trách nhiệm giáo dục em trở thành cơng dân hồn thiện nhân cách đạo đức, lối sống có ích cho xã hội Xuất phát từ ý tưởng tơi mạnh dạn đưa vấn đề thực để giáo dục em tránh xa tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma t nói riêng Tơi xin chân thành cảm ơn ! Tuân Đạo, ngày 15 tháng 05 năm 2009 Người thực Bùi Thị Aí 11 12 ... cực việc phịng chống tệ nạn ma tuý * Nội dung: - Sáng tác thơ, tranh, câu chuyện chủ đề phòng chống tệ nạn ma tuý - Sưu tầm chọn lọc hát, thơ, tiểu phẩn, câu chuyền tệ nạn ma tuý * Các bước tiến... điều kiện trường THCS Tuân Đạo tiến hành giải pháp phòng chống tệ nạn ma tuý việc tổ chức hoạt động cụ thể sau: Thi tìm hiểu tệ nạn ma tuý cách phịng chóng Tên hoạt động: "Hãy tránh xa ma tuý" *... tham gia vào phong trào phòng chống tệ nạn ma tuý nhà trường, địa phương Biết vận động tuyên truyền người phòng chống tệ nạn ma tuý * Nội dung: - Tìm hiểu tác hại nghiện ma tuý thân người nghiện,

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

    • b).Vẽ tranh với chủ đề "Hãy tranh xa ma tuý"

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan