0

Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

11 9,474 58

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:06

. trên 2 010 -2 011 32 26 81. 2% 28 87.5% 30 93.75% 26 81. 2% 2 011 -2 012 34 32 94 .12 % 31 91. 7% 32 94 .1% 31 91. 7% 7 C. KẾT LUẬN. I. Ý NGHĨA. -Phương pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 giúp học. học giải toán ở tiểu học nhất là khối lớp 1, tôi chọn đề tài: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 . 1 II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: 1. Mục đích nghiên cứu: - Dạy cho. dạng toán có lời văn ở các lớp học trên. III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Qua việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1. Tôi thấy học sinh thường mắc lỗi ở câu lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1, Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan