Một số giải pháp luyện tính nhẩm cho học sinh lớp 2

10 2.6K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

. năm học 20 00 tôi tiếp tục vận dụng đề tài Luyện tính nhẩm cho học sinh lớp 2 trong giảng dạy môn toán 2 phần cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100, nhằm trang bị cho học sinh một tư duy mới, một. cộng với một số và học thuộc chẳng hạn 9 +2= 9+3= 9+4= 9+9= +Cách 1” 3 Học sinh tự tìm ra kết quả bằng các thao tác trên que tính . +Cách 2: Cho học sinh nhận xét về các phép tính ? ( số hạng. đời sống một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Khi dạy toán cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 cho học sinh lớp 2 tôi luôn yêu cầu học sinh tính bằng nhiều cách trong đó có vận dụng tính nhẩm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan