0

Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc

37 1,078 3
  • Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 11:04

MỤC LỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT sách giáo khoa học sinh tiểu học SGK HS TH MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Môn Tiếng Việt trường Tiểu học có nhiệm vụ vô vùng quan trọng, hình thành kỹ năng: Nghe – nói - đọc – viết cho học sinh Tập đọc phân môn chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Đây phân môn có vị trí đặc biệt chương trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển kỹ đọc, kỹ quan trọng hàng đầu học sinh bậc Tiểu học Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Khi học sinh đọc tốt, viết tốt em tiếp thu môn học khác cách chắn Từ học sinh hoàn thành lực giao tiếp Những kỹ tự nhiên mà có Nhà trường phải bước hình thành trường tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch Nên việc dạy học phải có định hướng, có kế hoạch từ lớp đến lớp Đặc biệt học sinh lớp - Lớp đầu cấp - việc dạy đọc cho em thật vô quan trọng, em có đọc tốt lớp học lớp tiếp theo, em nắm bắt yêu cầu cao môn Tiếng Việt Việc dạy đọc lớp quan trọng từ chỗ em phải đọc đánh vần tiếng đến việc đọc thông thạo văn việc tương đối khó với em, mà mục tiêu dạy Tiếng Việt phải hướng đến giáo dục học sinh yêu tiếng Việt, cách nêu bật sức mạnh biểu đạt Tiếng Việt, giàu đẹp âm thanh, phong phú ngữ điệu việc biểu đạt nội dung Thế nay, trường Tiểu học, mặt âm ngôn ngữ, đặc biệt ngữ điệu chưa ý mức Đó lý cho học sinh đọc nói chưa tốt Đó ý khiến cho nhiều trường hợp, học sinh không hiểu văn đọc Cũng nhiều giáo viên lớp khác, suy nghĩ nhiều cách dạy tập đọc lớp Đặc biệt rèn cho học sinh đọc thông văn bản, mà phải đọc văn đọc.Với lòng ham thích mong muốn tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ thực tế nhà trường nên chọn vấn đề “Một số biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp tiết tập đọc” làm sáng kiến kinh nghiệm để góp phần giáo dục nhỏ bé vào nghiệp giáo dục chung huyện nhà Mục đích đề tài Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ hình thành kỹ đọc cho học sinh Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh Dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách cho học sinh giúp cho em thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ phát triển Tập đọc góp phần làm giài vốn ngôn ngữ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu thiện đẹp, dạy cho cách tư có hình ảnh Đăc điểm dạy tập đọc lớp chỗ: bước chuyển tiếp từ dạy “học vần” sang dạy “tập đọc”(ở lớp 2) Giờ tập đọc lớp vận dụng phương pháp học vần, phương pháp tập đọc Yêu cầu tập đọc lớp củng cố hệ thống âm vần học (nhất vần khó) đọc tiếng, liền tiếng từ, câu, đoạn, Bước đầu biết cách ngắt dấu câu, biết lên giọng hạ giọng Trên sở nghiên cứu thực trạng đọc tiếng, đọc liền tiếng từ, câu, đọc ngữ điệu, biết cách ngắt nghỉ văn thơ, văn văn xuôi học sinh Tiểu học Lưu Kiếm( xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên) trường Tiều học Đặng Cương (Hồng Thái - An Dương) Từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng dạy đọc lớp trường tiểu học Lưu Kiếm trường tiểu học để có số biện pháp khắc phục rèn luyện kỹ đọc cho học sinh tốt 3.2 Khách thể nghiên cứu • • Nghiên cứu giáo viên trực tiếp giảng dạy Học sinh lớp hai trường tiểu học Lưu Kiếm (xã Lưu kiếm - huyện Thủy Nguyên) trường tiểu học Đặng Cương (xã Hồng Thái - huyện An Dương) Giả thuyết khoa học Nếu giáo viên trọng cải biến phương pháp dạy học tiểu học hiệu việc dạy học nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu vấn đề lý luận vấn đề 5.1.1 Cơ sở tâm sinh lý trẻ Từ đổi chương trình tiểu học, đòi hỏi phải đổi chương trình môn Tiếng Việt Chương trình Tiểu học thực đổi đồng về: - Mục tiêu giáo dục - Nội dung phương pháp dạy học - Cách thức đánh giá học tập học sinh Theo đặc trưng môn Tiếng Việt tập trung vào hình thành phát triển kĩ năng: Nghe - đọc - nói - viết, góp phần vào trình hình thành giá trị như: Năng lực tự học, tự phát giải vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức thực hành vận dụng kiến thức theo lực thân Như biết môn Tiếng Việt trường tiểu học có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể qua kĩ năng: Nghe - đọc - nói - viết Tập đọc phân môn chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Đây phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng chương trình, đảm nhiệm việc hình thành phát triển cho kĩ “đọc” nói chung “đọc đúng” nói riêng Một kĩ quan trọng hàng đầu bậc Tiểu học Tập đọc môn học công cụ, chìa khoá, phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức loài người Tập đọc giúp em hiểu hay, đẹp tinh tế nghệ thuật ngôn từ Tập đọc, đặc biệt đọc giúp em học cách nói, cách viết cách xác, sáng có nghệ thuật, góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện kĩ đọc mà phát triển cho học sinh vốn từ ngữ Tiếng Việt phong phú Từ đó, em học tốt môn học khác, đọc xác nội dung vấn đề Từ đó, em làm Toán đúng, viết nói đúng, Với tư cách, nhiệm vụ phân môn thực hành Tiếng Việt, đọc góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển lực cho học sinh Những tập đọc chương trình sách giáo khoa lớp văn, thơ hay kho tàng văn học nước nước Chính mà em có vốn văn học dân tộc Cũng môn học khác cấp học, môn Tập đọc đòi hỏi giáo viên phải đổi phương pháp: Lấy học sinh làm trung tâm., học sinh giữ vai trò chủ đạo trình học tập Tự tìm tòi để hiểu nội dung, phát kiến thức đạo, hướng dẫn người thầy Với yêu cầu quan trọng người thầy phải người tổ chức linh hoạt chuẩn bị nhiều tình phong phú cho học sinh Trong chương trình tiểu học, tập đọc lớp chọn lọc kĩ Được xếp theo chủ đề, nội dung tập đọc cung cấp, bồi dưỡng cho em lòng yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu người lao đông, yêu người thân, xung quanh em 5.2 Thực trạng dạy học Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc tạo nên từ bốn kỹ nghe, đọc, nói đọc thầm Nhưng việc dạy đọc chưa giáo viên quan tâm rèn đọc theo qui trình đưa Vì giáo viên chưa hiểu nghĩa phân môn tập đọc.vì xin đưa ví dụ: đọc tiền đề đọc nhanh cho phép thông hiểu nội dung văn Ngược lại, không hiểu điều đọc đọc nhanh diễn cảm Nhiều khó mà nói rạch ròi Việc dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành thói quen làm việc với văn bản, với sách cho học sinh Nói cách khác thông qua việc dạy đọc phải giúp học sinh thích đọc thấy khả đọc có lợi ích cho em đời, phải làm cho học sinh thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ đầy đủ phát triển Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn nội dung Nghiên cứu việc rèn luyện kỹ đọc cho học sinh lớp 6.2 Giới hạn khách thể nghiên cứu Nghiên cứu 50 giáo viên lớp trường tiểu học Lưu Kiếm trường tiểu hoc Đặng Cương Nghiên cứu 100 học sinh trường tiểu học Lưu Kiếm trường tiểu học Đặng Cương Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích Phương pháp tổng hợp 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thu thập tài liệu Phương pháp điều tra khảo sát thực tế Phương pháp trắc nghiệm Phương pháp thống kê toán học CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP TRONG CÁC TIẾT TẬP ĐỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trước đó, có số giáo viên nghiên cứu vấn đề này: - Cô Nguyễn Thị Liên - TH Vạn Thạnh - Cô Lê Thị Nhớ - TH B Vĩnh Phú 1.2 Một sốkhái niệm kiến thức liên quan đến đề tài 1.2.1 Một số khái niệm a Khái niệm đọc Môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng bốn kỹ nghe, nói, đọc , viết Đọc dạng hoạt động ngôn ngữ, trình chuyển dạng từ chữ viết sang lới nói có âm thông hiểu nó( ứng với hình thức độc thành tiếng) , trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành đơn vị nghĩa âm (ứng với đọc thầm) Đọc không công việc giải mã gồm phần chữ viết phát âm, nghĩa “ đánh vần” lên thành tiếng theo cácký hiệu mà trình nhận thức để có khả thông hiểu đọc Trên thực tế, nhiều người ta không hiểu khái niệm “đọc” cách đầy đủ Nhiều chỗ người ta nói đến đọc nói đến việc sử dụng mã ngữ âm việc chuyển từ âm sang nghĩa không ý mức b Phương pháp Là hệ thống hành động tự giác, nhằm đạt kết phù hợp với mục đích định c Phương pháp dạy học Là cách thức làm việc thầy giáo học sinh, nhờ mà học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành giới quan lực Phương pháp dạy – học tiếng Việt môn học chuyên nghiên cứu trình dạy – học tiếng Việt bao gồm việc nghiên cứu đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu, sở khoa học, nguyên tắc xây dựng chương trình cách thức thiết kế, tổ chức trình dạy học đơn vị kiến thức tiếng Việt chương trình d.Cải biến phương pháp dạy học Là thay đổi cách thức tác động giáo viên đến học sinh để giúp học sinh tiếp thu tri thức cách có hiệu nhất, nắm bắt đầy đủ kiến thức mà giáo viên truyền đạt 1.2.2 Kiến thức liên quan a Ý nghĩa việc đọc Những kinh nghiệm đời sống, thành tựu văn hóa, khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước tình cảm ngững gười đương thời phần lớn ghi lại chữ viết Nếu khonng biết đọc người tiếp thu văn minh loài người, sống sống bình thường, có hạnh phúc với nghĩa từ xã hội đại Biết đọc, người nâng khả tiếp nhận nên nhiều lần, từ biết tìm hiểu, đánh giá sống nhận thức mối quan hệ tự nhiên, xã hội , tư Biết đọc người có khả chế ngự phương tiện văn hóa giúp họ giao tiếp với giới bên người khác, thông hiểu tư tưởng tình cảm người khác, đặc biệt đọc tác phẩm văn chương, người không thức tỉnh nhận thức mà rung động tình cảm, nảy nở ước mơ tốt đẹp, khơi dậy lực hành động sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng tâm hồn, đọc người điều kiện hưởng thụ giáo dục mà xã hội dành cho họ, hình thành nhân cách toàn diện Đặc biệt thời đại bùng nổ thông tin biết đọc ngày quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thông tin, đọc học, học học mãi, đọc để tự học, học đời lí lẽ dạy đọc có ý nghĩa to lớn tiểu học Đọc trở thành đòi hỏi người học Đầu tiên trẻ phải học độc, sau trẻ phải đọc để học Đọc giúp trẻ em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập Nó công cụ để học tập cho môn học khác Nó tạo hứng thú động học tập Nó tạo điều kiện cho học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Nó khả thiếu người văn minh Đọc cách có ý thức tác động tích cực tới trình độ ngông ngữ tư người đọc, việc dạy đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng em lòng yêu thiện đẹp, dạy cho em biết suy nghĩ cách logic biết tư có hình ảnh Như đọc có ý nghĩa to lớn bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển b Nhiệm vụ dạy học tiểu học Từ ý nghĩa việc đọc khẳng định cần thiết việc hình thành phát triển cách có hệ thống có kế hoạch lực đọc cho học sinh, Tập đọc với tư cách phân môn Tiếng Việt tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu này-hình thành phát triển lưch đọc cho học sinh Phân môn học vần thực nhiệm vụ dạy đọc dạy đọc mức độ sơ nhằm giúp học sinh sử dụng mã chữ âm Việc thông hiểu văn đặt mức độ thấp chưa có hình thức chuyển thẳng từ chữ sang nghĩa (đọc thầm) Như vậy, tập đọc với tư cách phân môn tiếng Việt tiếp tục thành tựu mà học cần đạt được, nâng lên mức đầy đủ hoàn chỉnh Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc tạo nên tờ bốn kỹ bốn yêu cầu chất lượng “đọc”: đọc đúng, độc nhanh(đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) vá đọc diễn cảm Bốn kỹ hình thành hai hình thức đọc: đọc thành tiếng đọc thầm Chúng rèn luyện 10 Qua điều tra thực tế việc đọc học sinh, thấy thực trạng học sinh có ưu nhược điểm sau đây: Ưu điểm: Học sinh học nhiều tập đọc giáo án điện tử tạo điều kiện tốt cho học sinh học Nói chung đa số học sinh đọc nội dung bước đầu có kỹ đọc Đã có số em biết áp dụng vào ngoại khoá Một số em biết đọc diễn cảm có ý thức học tập tốt, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng Hạn chế: Một số em chưa thực hiếu học, hay quên đồ dung học tập, chưa chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp Một số học sinh yếu vừa đọc vừa đánh vần, số đông học sinh khác đọc trôi chảy song chưa biết nhấn mạnh từ ngữ cần ý cách ngắt nghỉ dấu câu Ví dụ: Chỗ ngừng giọng chủ ngữ vị ngữ, động từ bổ ngữ Đó chưa kể thơ, người ta bỏ dấu câu, nhiều văn xuôi tác giả không dùng dấu phẩy yêu cầu nhà trường Đây nguyên nhân dẫn đến học sinh không đọc chỗ ngắt giọng câu dài có cấu trúc ngữ pháp phức tạp Ngắt giọng đích dạy học phương tiện để dạy tiếp cận, chiếm lĩnh văn đọc Từ em đọc phụ âm đầu, ngắt giọng hay; hướng dẫn để em cảm thụ nội dung học theo chủ điểm Nhờ em trau dồi cho vốn từ phong phú, cách viết sáng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, nội dung hấp dẫn phân môn Tập đọc Qua trình thực tế dạy tập đọc cho học sinh lớp nhiều em tiếp thu nhanh, đọc tốt, song tồn số em đọc chưa thạo 23 2.2 Một số biện pháp để luyện đọc cho học sinh lớp tiết tập đọc Từ việc nghiên cứu sở thực tiễn sở lý luận việc dạy đọc nhận thấy dạy đại trà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy đọc tiểu học Do để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm có thực tế Chúng xin mạnh dạn đưa số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn đọc để nâng cao hiệu tập đọc lớp nói riêng tiểu học nói chung Đó là: 2.2.1 Đọc mẫu: - Bài đọc mẫu giáo viên đích mẫu hình thành kỹ đọc giáo viên phải đảm bảo chất lượng đọc chuẩn, đọc rõ ràng, trôi chảy diễn cảm Giáo viên yêu cầu lớp ổn định trật tự tạo cho học sinh tâm lý nghe đọc, hứng thú nghe đọc yêu cầu học sinh đọc thầm theo Khi đọc giáo viên đứng vị trí bao quát lớp, không lại, cầm sách mở rộng, mắt phải dừng sách nhìn lên học sinh không để đọc bị gián đoạn - Đối với học sinh lớp giai đoạn đầu (khoảng → đầu) giáo viên chép đọc lên bảng học sinh theo dõi cô đọc bảng, giai đoạn sau giáo viên nêu yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa để tạo cho em có thói quen làm việc với sách 2.2.2 Hướng dẫn đọc Sách giáo khoa tập đọc lớp chủ yếu có dạng bài: - Dạng thơ, chủ yếu thể thơ – tiếng Dạng văn xuôi Cụ thể 42 đọc có: - 23 dạng văn xuôi 19 dạng thơ Việc hướng dẫn đọc thể tiết a Luyện đọc từ ngữ 24 Đối với lớp dù dạng văn xuôi hay thơ trước luyện đọc toàn học sinh ôn luyện âm vần Trong phần em ôn luyện vần sở luyện đọc từ khó, hay nhầm lẫn đọc có Để thực tốt phần này, việc cần lựa chọn thêm từ ngữ khác mà học sinh lớp hay nhầm lẫn phát âm sai em luyện đọc Ví dụ: Bài “Hoa Ngọc Lan” Sách giáo khoa yêu cầu luyện đọc từ sau “ Hoa lan, dày, lấp ló” Khi dạy, dựa vào tình hình đọc lớp từ tìm thêm số từ ngữ khác cần luyện đọc từ ngữ: “xanh thẫm, nụ hoa, cánh xoè duyên dáng, ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà…” Sở dĩ lựa chọn thêm từ ngữ thực tế lớp dạy vần số em đọc chưa tốt, em hay nhầm lẫn vần, phụ âm đầu dấu Cụ thể như: Từ Xanh thẫm Nụ hoa Cánh xòe duyên dáng Ngan ngát Tỏa khắp vườn, khắp nhà Học sinh đọc nhầm Sanh thấm Nụ hao Cánh xèo duyên dáng Ngan ngác Tỏa khắc vườn, khắc nhà Giáo viên nên học sinh tự nêu từ mà em cảm thấy khó đọc phát âm Ví dụ: Bài “Chú công” Sách giáo khoa yêu cầu luyện đọc từ “nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh” em học sinh lớp nêu từ mà em cho khó đọc là: “màu sắc, xoè tròn” đọc dễ bị lẫn “màu sắc” với “màu xắc”, “xoè tròn” với “xèo tròn” 25 Khi cho em luyện đọc từ ngữ, giáo viên nên kết hợp phân tích tiếng để giúp học sinh nhớ lại âm vần học Tuy nhiên cần tập trung gọi học sinh đọc yếu, song để giúp em đọc việc gọi số em giỏi đọc thật to, thật xác việc làm thiếu em yếu bắt chước bạn để đọc, em có ý thức tự sửa Sau lớp đồng từ ngữ Cần tăng cường cho em nhận xét đọc, hay say, sai đâu, em tự sửa lại cho bạn Nếu học sinh không làm việc đó, giáo viên phải kịp thời uốn nắn sửa sai cho em Nhất thiết phải có khen chê kịp thời - Không luyện đọc từ tập đọc mà tiết tăng cường Tiếng Việt đưa tập phân biệt phụ âm đầu vần để giúp em phát âm tốt Ví dụ: Dạng tập điền vần điền phụ âm đầu, vần hay sai phương ngữ vùng miền + Bài tập 1: Điền im hay iêm T… phòng , Quả t … , + Bài tập 2: Điền r, d, gi … ộn….ã , … ập ….ờn , tháng… iêng + Bài tập 3: Điền s, x …ản …uất , …anh….anh , …o….ánh …ung phong , ….ừng…ững + Bài tập 4: Điền vần ăc, hay ăp m… trời , m… áo , đôi m…… kh……… nơi , th…… nến + Bài tập 5: Điền vần anh hay ăn ch … len , c…… đẹp , c…… nhà m… khoẻ , tr…… Và nhiều tập khác dạng Sau học sinh điền xong, giáo viên phải yêu cầu kiểm tra em đọc Nếu em đọc sai giáo viên phải kịp thời uốn nắn Phần luyện đọc từ giáo viên làm tốt, hướng dẫn học sinh đọc kỹ giúp cho em đọc trơn đọc tốt 26 b Đọc đúng: dạng thơ Thơ tiếng nói tình cảm, phản ánh người thời đại cách cao đẹp, thơ giàu chất trữ tình Vì đọc thơ cần thể tình cảm tác giả gửi gắm từ, dòng thơ, nhịp thơ để truyền cảm xúc đến người nghe Vì đọc thơ phải đọc dòng thơ, vần thơ, thể thơ để thể sắc thái, tình cảm Khi dạy tập đọc thơ công việc thiếu giáo viên học sinh ngắt nhịp câu thơ Thực tế cho thấy học sinh mắc lỗi ngắt nhịp không tính đến nghĩa đọc theo áp lực nhạc thơ Học sinh tìm có dấu câu ngắt nhịp Do dạy đọc thơ giai đoạn đầu thường chép lên bảng câu thơ cần ý ngắt giọng hướng dẫn Ví dụ: Bài “Tặng Cháu” Vở / ta tặng cháu yêu ta Tỏ chút lòng yêu cháu / gọi Mong cháu / công mà học tập Mai sau / cháu giúp nước non nhà Học sinh luyện đọc câu đọc nối tiếp hết Giáo viên cho em dùng ký hiệu đánh dấu vào sách để đọc không bị quên Đến giai đoạn sau (khoảng từ học kỳ II trở đi) để học sinh nhìn vào sách nêu cách ngắt giọng câu thơ (vì thơ lớp thường ngắn nên công việc không chiếm nhiều thời gian tiết dạy) Nếu học sinh nói giáo viên công nhận Nếu học sinh nói sai giáo viên sửa lại cho học sinh Ví dụ: Bài “Mẹ cô” Học sinh thường ngắt nhịp sau: Buổi sáng / bé chào mẹ Chạy tới ôm / cổ cô 27 Buổi chiều / bé / chào cô Rồi sà / vào lòng mẹ Mặt trời / mọc / lặn Trên đôi chân / lon ton Hai chân trời / Là mẹ / cô giáo Chúng sửa lại câu học sinh sai nêu cho em thấy ngắt nhịp lại sai Ví dụ: Câu “chạy tới ôm cổ cô” ngắt nhịp sai “ôm cổ cô”là cụm từ liền nhau, ngắt giọng sau chữ “cổ” cụm từ bị tách nghĩa không rõ ràng Hay câu “Buổi chiều bé chào cô” tương tự sửa cách đọc thơ sau: Buổi sáng / bé chào mẹ Chạy tới / ôm cổ cô Buồi chiều / bé chào cô Rồi / sà vào lòng mẹ Mặt trời mọc / lặn Trên đôi chân lo ton Hai chân trời / Là mẹ / cô giáo Ví dụ: Bài “Kể cho bé nghe” Khi đọc học sinh thường ngắt dòng thơ lần thói quen sửa lại hướng dẫn cho em cách đọc vắt dòng: cuối dòng đọc vắt sang dòng 2, cuối dòng đọc vắt sang dòng Cứ hết Bên cạnh việc rèn đọc tập đọc lớp tiết tăng cường tiếng Việt thường đưa câu thơ 28 thơ ngắn để giúp học sinh luyện đọc ngắt giọng, câu ứng dụng hay ứng dụng có phần học vần Ví dụ: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp vàng khô” Hay “Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến dừa múa reo Trời đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra” c Đọc đúng: dạng văn xuôi Tương tự thơ, giáo viên cần rèn cho em biết ngắt, nghỉ cho Cần phải dựa vào nghĩa dấu câu để ngắt cho Khi đọc không tách từ làm hai, tức không ngắt từ Việc ngắt phải phù hợp với dấu câu, nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm Đối với câu văn dài cần hướng dẫn học sinh ngắt cho phù hợp Cụ thể cho học sinh tự tìm câu văn dài giáo viên đưa Sau yêu cầu học sinh xác định cách ngắt giọng, gọi học sinh nhận xét sai Đối với học sinh lớp giáo viên chưa nên hỏi nhiều việc em lại ngắt giọng mà thấy giáo viên công nhận ngay, sai sửa cho em giải thích để em thấy rõ Sau xác định ngắt giọng câu văn dài giáo viên phải nhấn mạnh cho em thấy tầm quan trọng việc ngắt, nghỉ câu văn, đoạn văn Muốn xác định cách ngắt giọng phải dựa vào nghĩa vào tiếng, từ, dấu câu Ví dụ 1: Bài “Trường em” 29 Câu dài cần hướng dẫn cách ngắt nghỉ là: “Ở trường / có cô giáo hiền mẹ / có nhiều bè bạn thân thiết anh em /” Chúng treo bảng phụ chép sẵn câu lên bảng hướng dẫn cách ngắt (vì chương trình tập đọc nên hướng dẫn cách đọc) Ví dụ 2: Bài “Đầm sen” Học sinh phát câu dài ngắt giọng sau: “Suốt mùa sen / sáng sáng lại có người ngồi thuyền nan / rẽ / hái hoa” Chúng bổ sung thêm cách nghỉ cho em sau: “Suốt mùa sen, / sáng sáng / lại có người ngồi thuyền nan / rẽ / hái hoa //” Chúng giải thích ta ngắt sau từ “sáng sáng” để nhấn mạnh thêm thời gian mà người thăm đầm sen Đối với có lời thoại, giáo viên phải hướng dẫn kỹ học sinh cách lên giọng cuối câu hỏi xuống giọng cuối câu kể (câu trả lời) Ví dụ 3: Bài “Vì mẹ về” Chúng hướng dẫn học sinh đọc câu thoại mẹ Những câu hỏi mẹ: Con thế? (đọc lên giọng cuối câu) Những câu trả lời cậu bé Con bị đứt tay.Lúc ! Vì mẹ (đọc xuống giọng cuối câu) Cũng thơ, sau sửa xong lỗi ngắt giọng cho học sinh, giáo viên phải gọi nhiều em đọc, học sinh khác nghe nhận xét bạn đọc.Việc luyện đọc cho học sinh đọc từ, câu giúp cho việc đọc đoạn, trôi chảy, lưu loát học sinh nắm cách đọc văn học mà tình trạng học vẹt 30 Để tiết học nhẹ nhàng, không nhàm chán mà lại nhiều em luyện đọc giáo viên phải tổ chức đọc theo nhiều hình thức khác đọc cá nhân, đọc theo nhóm, theo tổ đồng Những hình thức giúp giáo viên kiểm soát khả đọc toàn thể học sinh lớp d Luyện đọc củng cố nâng cao Để giúp học sinh đọc cách chắn, giáo viên cần dành thời gian để luyện đọc củng cố nâng cao Trong phần giáo viên cho học sinh luyện đọc cá nhân – giáo viên cần ý tới em đọc yếu để em tham gia đọc – giáo viên cần động viên khích lệ kịp thời Trong trình học sinh đọc giáo viên quan tâm theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho em Đối với đọc có lời đối thoại nên cho em đọc theo lối phân vai Đối với thơ cần cho em đọc nhiều Một tiết học tập đọc có 35 – 40 phút, để đảm bảo thời gian chất lượng học, học sinh phải đọc trước văn nhà Giáo viên cần có chuẩn bị chu đáo, phải đưa tình xảy hướng dẫn học sinh đọc cho đúng, cho hay Muốn giáo viên phải trau dồi kiến thức, thay đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với phát triển xã hội Trong học, giáo viên người hướng dẫn, tổ chức để học sinh tự tìm kiến thức KẾT LUẬN Khảo sát – kết Sau tiến hành khảo sáttrên 50 giáo viên , 100 học sinh lớp 100 phụ huynh học sinh hai trường tiểu học Lưu Kiếm(xã Lưu Kiếm-huyện Thủy Nguyên)và trường tiểu học tiến hành kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ môn Tiếng Việt lớp giai đoạn cuối học kỳ (HS đọc đọc khoảng 80 - 100 tiếng có nội dung phù hợp với chủ đề học, tốc độ tối thiểu 30 tiếng/ phút Biết nghỉ chỗ có dấu câu Hiểu ý nghĩa đọc để trả lời số câu hỏi nội dung đọc) Kết thu sau: Trường Số học sinh đọc 31 Số học sinh chưa Lưu Kiếm Đặng Cương hoàn thành 40 em 38 em hoàn thành 10 em 12 em Căn vào kết thu trên, nhận thấy việc áp dụng số biện pháp vào việc hướng dẫn học sinh luyện đọc thực nâng cao hiệu dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo tạo hứng thú say mê học sinh Kết luận Qua trình nghiên cứu thực nghiệm để dạy tốt phân môn tập đọc mà nội dung trọng tâm truyền kỹ đọc cho học sinh lớp Thấy rằng, phương pháp hình thức nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh, thực phương pháp hình thức học sinh hoàn toàn chủ động tự giác sáng tạo tích cực tiếp thu tri thức Đây mục đích trình dạy học hoàn toàn phù hợp với đặc điểm phát triển sinh lý học sinh lớp Để dạy tập đọc đạt kết cao giáo viên cần áp dụng linh hoạt biện pháp phần luyện đọc Tuỳ bài, giáo viên chọn biện pháp phù hợp để đạt kết cao tập đọc Muốn người giáo viên phải làm công việc sau: - Giáo viên phải có chuẩn bị trước lên lớp, phải dự đoán tình xảy dạy, từ có biện pháp thích hợp để giải - tình Giáo viên chuẩn bị đủ đồ dùng trực quan dạy học Giáo viên coi học sinh trung tâm hoạt động, giáo viên người tổ chức - hướng dẫn học sinh Để đạt yêu cầu trên, đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ định kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học Ngoài điều thiếu lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, với đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ dạy giáo viên 32 Kiến nghị 3.1 Giáo viên phải làm - Hiểu nắm phương pháp đổi phân môn Tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy bạn bè đồng nghiệp Thường xuyên kiểm tra phân loại đối tượng học sinh Tập trung vào đối tượng học sinh đọc yếu, Giáo viên phải đầu tư thời gian cách hợp lý nhằm lựa chọn nội dung - phương pháp dạy học cho kỹ càng, phù hợp Người giáo viên phải thực động, sáng tạo, luông trăn trở tìm tòi suy nghĩ, hình thức tổ chức dạy học, ví dụ: có nhiều tiết dạy giáo án điện tử để gây hứng thú học tập cho học sinh; cho học sinh có niềm say mê, - hứng thú học tập Trong trình dạy - học Tập đọc phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý học sinh học sinh lớp 1, em thích động viên, khuyến khích, thích - chiều chuộng, gần gũi Để thực tiết dạy, giáo viên cần hiểu thật rõ, nắm vững nội dung, yêu cầu tiết, toàn phải đọc giọng điệu chung nào, tốc độ, cường độ, chỗ phải nhấn giọng, hạ giọng, từ nào, câu học sinh hay đọc sai, đọc - lẫn… để dạy có hiệu Đọc mẫu giáo viên: Đọc mẫu nhằm giới thiệu, tạo hứng thú tâm học - tập Nếu giáo viên đọc mẫu cho học sinh tốt dạy cho học sinh nhiều Đọc câu, đoạn nhằm minh họa, hướng dẫn, gợi ý giúp học sinh tự tìm - cách đọc Trong chương trình Tiếng Việt mới, phân môn Tập đọc có nhiệm vụ rõ ràng hơn, rèn luyện cho học sinh kỹ đọc, nghe nói Đọc trình tiếp nhận thông tin; kỹ đọc, nghe nói có mối quan hệ chặt chẽ với Sự tạo thành kỹ giúp học sinh đạt kết cao giao tiếp Sách giáo khoa Tiếng Việt thể rõ quan điểm giao tiếp qua việc lựa - chọn hệ thống ngữ điệu cho dạy học Ngoài phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người giáo viên, cải tiến phương pháp soạn giảng, sửa lỗi kịp thời cho học sinh 3.2 Học sinh phải làm 33 3.3 Cấp quản lý - Bố trí giáo viên nhiệt tình, có trình độ chuyên môn trách nhiệm cao, người địa phương thông thạo tiếng địa phương làm công tác chủ nhiệm lớp - Chỉ đạo giáo viên dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh, bám sát đối tượng, phù hợp phát huy tính tích cực nhiều đối tượng học sinh lớp học 34 3.4 Phụ huynh Ở lớp 1, trẻ cần rèn luyện kỹ ngữ âm sử dụng ngôn ngữ nói chung Cách tốt để giúp trẻ phát triển kỹ đọc trẻ tập đọc dạy trẻ cách phát âm chuẩn xác Cần ưu tiên truyện có hình minh hoạ để hỗ trợ cho phát triển lực hiểu biết giới trẻ Tuy nhiên đọc cần vào chữ không vào hình Khi dạy cho trẻ cách đọc, phụ huynh đọc mẫu cho trẻ tiếng, từ mà trẻ hay quên, hay nhầm lẫn Phụ huynh nên trẻ đọc truyện: đọc câu quen thuộc cho trẻ đọc lớn tiếng Với giọng đọc hấp dẫn phụ huynh giúp trẻ hiểu nhiều điều tinh tế Có thể không yêu cầu trẻ đọc hết mà nên chia người đọc trang để trẻ có thời gian nghỉ ngơi nghe bạn đọc Khi chuẩn bị đọc truyện, bạn xem có khó với trẻ, có khoảng 10 từ mà trẻ mắc kẹt từ bạn nên đổi khác Cứ để trẻ đọc đọc lại truyện trẻ thích thế, điều tạo tự tin cho trẻ Nếu trẻ vấp từ khó, đừng ép trẻ đọc cho Trước tiên, bỏ qua đọc tiếp cho hết câu Sau đó, đọc lại từ bảo trẻ thử đoán nghĩa từ xem Chỉ cho trẻ nhìn vào chữ đầu cuối từ để đoán chữ Nếu bạn tập trung vào chuyện dạy trẻ đọc, trẻ ý thức tầm quan trọng việc tập đọc Trò chuyện với trẻ cách kể chuyện làm giàu vốn từ hiểu biết trẻ Đọc sách xong, bé thích thảo luận Lúc đó, bạn hỏi trẻ “Theo sau chuyện xảy ra?” khích lệ trẻ nêu cảm xúc câu chuyện Đó hình thức luyện cho trẻ nói cách rõ ràng trôi chảy nói đủ ý trọn vẹn để người khác nghe hiểu 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên GVTH chu kỳ III (2003 – 2007), Tập nhà xuất giáo dục Phương pháp dạy học Tiếng Việt – Giáo trình đào tạo GVTH hệ CĐSP (Tập 1) nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dưỡng GV: Phương pháp dạy môn học lớp nhà xuất giáo dục SGV, Tiếng Việt (Tập 1,2) nhà xuất giáo dục SGK, Tiếng Việt (Tập 1,2) nhà xuất giáo dục Dạy học môn Tiếng Việt Tiểu học theo chương trình nhà xuất giáo dục Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học II Lê Phương Nga 36 PHỤ LỤC Câu Câu Số học sinh trả lời 75 90 Số học sinh trả lời sai 25 10 Câu 80 20 Trường Lưu Kiếm Đặng Cương Số học sinh đọc hoàn thành 40 em 38 em 37 Số học sinh chưa hoàn thành 10 em 12 em [...]... theo từng chủ điểm Nhờ đó các em trau dồi cho mình vốn từ phong phú, cách viết trong sáng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, nội dung hấp dẫn trong phân môn Tập đọc Qua quá trình thực tế dạy tập đọc cho học sinh lớp 1 nhiều em tiếp thu bài nhanh, đọc tốt, song vẫn còn tồn tại một số em đọc chưa thạo 23 2.2 Một số biện pháp cơ bản để luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc Từ việc nghiên cứu... dạy tập đọc hoặc nêu hình thức mà giáo viên thường làm Câu 1: Thầy(cô) cho biết trong một giờ Tập đọc ở lớp 1, thầy(cô) đã rèn đọc cho học sinh như thế nào, hãy kể cách làm cụ thể? Câu 2: Trong một giờ Tập đọc, thầy(cô) đã chú ý đối tượng học sinh nào? Thầy(cô) hãy đánh dấu x vào ô trống mà đồng chí cho là đúng: Học sinh khá – giỏi Học sinh trung bình Học sinh yếu kém Câu 3: Trong số hình thức dạy học. .. đọc nhanh hơn 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 1 2 .1 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2 .1. 1 Đối với giáo viên Nhìn chung giáo viên tiểu học đều rất coi trọng giờ tập đọc Giáo viên ở các lớp đầu cấp cho rằng phần luyện đọc từ, đọc câu là quan trọng hơn còn ở các lớp cuối cấp thì cho rằng phần luyện đọc và phần tìm hiểu bài quan trong như nhau... tượng học sinh vùng nông thôn, giáo viên cần nắm bắt sự khéo léo, tâm lý của học sinh, giúp học sinh mạnh dạn tự tin trong lúc đọc 1. 2.3.2 Luyện đọc đúng 15 Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác, không có lỗi Đọc đúng là đọc không thừa, không sót từng âm, vần, tiếng Đọc đúng phải thể hiện đúng ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm Nói cách khác là không đọc theo cách phát... Giáo viên đọc mẫu học sinh theo dõi b Hướng dẫn học sinh luyện đọc - Luyện đọc tiếng, từ 18 Giáo viên kẻ chân những từ mà sách giáo khoa yêu cầu và gọi cá nhân học sinh đọc - Luyện đọc câu Giáo viên đưa ra những câu thơ, văn ngắt nhịp, ngắt giọng sẵn và đọc mẫu sau đó học sinh đọc theo cô Khi cá nhân học sinh độc các em khác nghe và nhận xét bạn - Luyện đọc cả bài Cá nhân học sinh đọc sau đó các em khác... giọng cho học sinh, giáo viên phải gọi nhiều em đọc, các học sinh khác nghe và nhận xét bạn đọc. Việc luyện đọc cho học sinh đọc đúng từ, câu sẽ giúp cho việc đọc đoạn, bài được trôi chảy, lưu loát hơn và học sinh nắm chắc được cách đọc đúng văn bản được học mà không phải tình trạng học vẹt 30 Để tiết học nhẹ nhàng, không nhàm chán mà lại nhiều em được luyện đọc thì giáo viên phải tổ chức đọc theo nhiều... pháp dạy học cho kỹ càng, phù hợp Người giáo viên phải thực sự năng động, sáng tạo, luông trăn trở tìm tòi suy nghĩ, hình thức tổ chức dạy học, ví dụ: có nhiều tiết dạy giáo án điện tử để gây hứng thú trong học tập cho học sinh; sao cho mọi học sinh đều có niềm say mê, - hứng thú trong học tập Trong quá trình dạy - học Tập đọc phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh học sinh lớp 1, các em thích... trạng của học sinh có ưu nhược điểm sau đây: Ưu điểm: Học sinh đã được học nhiều bài tập đọc bằng giáo án điện tử tạo điều kiện tốt cho học sinh trong giờ học Nói chung đa số học sinh đọc được nội dung bài và bước đầu có kỹ năng đọc đúng Đã có một số em biết áp dụng vào giờ ngoại khoá Một số em đã biết đọc diễn cảm và có ý thức học tập tốt, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài Hạn chế: Một số em chưa... của học sinh Họ dành thời gian cho học sinh làm việc với sách giáo khoa Kết hợp nhiều phương pháp trong một tiết dạy như: giảng giải trực quan, vấn đáp, gợi mở để dẫn dắt học sinh tìm ra kiến thức Giáo viên luôn có sự chuẩn bị đồ dùng trực quan b Một số tồn tại: Khi dạy một tiết Tập đọc, nhiều giáo viên chưa thực sự chú ý rèn đọc cho học sinh khi học sinh đọc sai Số ít giáo viên chưa chú ý tới việc luyện. .. chỉ cho học sinh luyện những từ và câu mà sách giáo khoa yêu cầu chứ chưa chọn lọc ra những từ hoặc câu mà học sinh của mình hay nhầm lẫn 2 .1. 2 Thực trạng rèn đọc ở lớp 1 Giờ tập đọc được tiến hành theo trình tự sau: Tiết 1: 1 Kiểm tra bài cũ Học sinh đọc lại bài của tiết trước và trả lời một số câu hỏi ứng với nội dung bài học 2 Bài mới: a Giới thiệu bài - Giáo viên chép sẵn bài đọc lên bảng lớp Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc , Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc , Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc

Từ khóa liên quan