MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC

11 2K 1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đề tài Một số phương pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn âm nhạc. II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Phương pháp dạy bài mới : Trong thực tế kết quả học sinh đạt được sau tiết học chưa. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với xu. khi học xong bài Tập đọc nhạc. Ngồi phương pháp tn thủ quy trình dạy Tập đọc nhạc thì giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp khác như 3. phương pháp trò chơi : Đây là phương pháp giúp học sinh

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan