0

Nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5

21 7,015 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:56

. liệu và các thông tin từ học sinh, kết quả đề tài Nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5F, Trường Tiểu học An Thạnh 1, tôi đã tìm ra những nguyên nhân chủ yếu mà học. chính tả và nguyên nhân viết sai của học sinh lớp 5F. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục giúp học sinh viết đúng chính tả và yêu quý, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - Giúp học sinh có vốn. nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5F, Trường Tiểu học An Thạnh 1. II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: 1) Mục đích nghiên cứu: - Biết được thực tế trình độ chính tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5, Nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan