Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết mỹ thuật ở THCS

23 4.4K 33
Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết mỹ thuật ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. theo nhóm có rất nhiều cách tổ chức thực hiện khác nhau cụ thể là: - Hình thức động não. - Hình thức động não viết. - Hình thức động não công khai. - Kĩ thuật XYZ. - Kĩ thuật bể cá. - Kĩ thuật. việc ỷ lại vào các bạn trong nhóm. - Trong 1 tiết dạy còn diễn ra 2 đến 3 lần thảo luận nhóm. - Học sinh chưa thực sự hứng thú tham gia hoạt động nhóm, và thi đua giữa các nhóm. - Học sinh lạc. thể cho các nhóm. - Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong hoạt động này chỉ là người hướng dẫn để học sinh chủ động hoạt động nhóm , không áp đặt học sinh làm theo ý tưởng của giáo

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan