0

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết mỹ thuật ở THCS

23 4,344 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:50

. theo nhóm có rất nhiều cách tổ chức thực hiện khác nhau cụ thể là: - Hình thức động não. - Hình thức động não viết. - Hình thức động não công khai. - Kĩ thuật XYZ. - Kĩ thuật bể cá. - Kĩ thuật. việc ỷ lại vào các bạn trong nhóm. - Trong 1 tiết dạy còn diễn ra 2 đến 3 lần thảo luận nhóm. - Học sinh chưa thực sự hứng thú tham gia hoạt động nhóm, và thi đua giữa các nhóm. - Học sinh lạc. thể cho các nhóm. - Xác định rõ vai trò của người giáo viên trong hoạt động này chỉ là người hướng dẫn để học sinh chủ động hoạt động nhóm , không áp đặt học sinh làm theo ý tưởng của giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết mỹ thuật ở THCS, Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết mỹ thuật ở THCS,

Từ khóa liên quan