0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học địa lý 9

11 1,823 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:00

. NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC ĐA LÝ LỚP 9 Ở TRƯNG THCS VNH THNH GV: PHM NGC TRINH NĂM HỌC: 2013- 2014 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-. ra một số giải pháp để khắc phục và hạn chế những tồn tại với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Địa lý, đặc biệt là môn Địa lý 9 mà tôi trực tiếp giảng dạy trong. phương pháp học cho học sinh giúp học sinh tham gia tích cực vào việc học, như vậy hiệu quả dạy và học sẽ không ngừng nâng cao. Sau một thời gian thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học địa lý 9, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học địa lý 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan