Một số giải pháp dạy thí nghiệm vật lý 8

12 2K 6
Một số giải pháp dạy thí nghiệm vật lý 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ra kết luận.  Một số giải pháp cho bài dạy thực hiện chun đề Nhóm vật lý xin đưa ra một số giải pháp với chun đề “ thí nghiệm theo nhóm” cho bài dạy “Dẫn nhiệt “ môn vật lí 8 – tiết 27 – tuần. bò mất, hư hao phần nào PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.  Một số giải pháp chung về Thí nghiệm theo nhóm” Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của thí nghiệm nhóm, bản thân tơi ln cố gắng. Chun đề mơn vật lí – Năm học 2011 - 2012 TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN : VẬT LÍ 8 * Tên chuyên đề : DẠY HỌC THÍ NGHIỆM THEO NHÓM TRONG GIỜ VẬT LÍ LỚP 8 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Vật lý là một bộ mơn

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan