Đưa bục nhảy bổ trợ vào dạy học nội dung nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11_SKKN thể dục THPT

11 2.1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 09:49

. trường, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: " ;Đưa bục nhảy bổ trợ vào dạy học nội dung nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11& quot;. 2 B. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận: Tập luyện nhảy xa có ý. cứu và " ;Đưa bục nhảy bổ trợ vào dạy học nội dung nhảy xa ưỡn thân& quot; .cho học sinh khối 11 trường THPT Cẩm Thuỷ 1, bản thân đã thu được kết quả đáng phấn khởi, chất lượng dạy học được nâng. sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học. Mặc dù vậy, trong trong phạm vi nghiên cứu của đề tài " ;Đưa bục nhảy bổ trợ vào dạy học nội dung nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11& quot;. của tôi chắc chắn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan