Hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí đạt hiệu quả cao

10 1.8K 0
Hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí đạt hiệu quả cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. tác giảng dạy hướng dẫn học sinh ôn tập thi tốt nghiệp, thi đại học và cao đẳng môn địa lí. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1. Hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi địa lí – Lê Thông. 2. Ôn tập địa lí. lớp 12, đặc biệt là trong việc hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn địa lí, việc rèn luyện các kĩ năng hết sức cần thi t để học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi là: + Kĩ năng sử dụng và. 12, đặc biệt là việc hướng dẫn học sinh ôn tập và thi tốt nghiệp THPT môn địa lí trong những năm qua còn đạt hiệu quả chưa cao, có thể thấy rõ qua kết quả thống kê điểm thi môn địa lí khối THPT

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:17

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRƯỜNG THPT SỐ 2 TP LÀO CAI

 • II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU:

 • III. MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

 • IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

 • 2. Phạm vi nghiên cứu:

 • V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

 • B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  • I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

  • II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

  • 2. Kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu thống kê.

  • 3. Kĩ năng chọn và vẽ các dạng biểu đồ:

  • 3. 2 Kĩ năng vẽ biểu đồ :

  • 4. Cách học để nắm vững những kiến thức-kĩ năng cơ bản tối thiểu về lí thuyết của môn địa lí:

  • 5. Hướng dẫn học sinh cách vận dụng kiến thức, kĩ năng và Atlat địa lí Việt Nam vào làm bài thi.

  • III.. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI:

  • C. - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

   • I . KẾT LUẬN CHUNG:

   • II. KIẾN NGHỊ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan