Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử

22 2,698 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC Đề tài: “NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ” Người thực hiện: Trịnh Thị Hòa Chức vụ : Giáo viên Đơn vị: trường THPT Bá Thước SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch sử Bá Thước, tháng 05 năm 2012 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay cuộc sống đang thay đổi và tiến lên từng giờ. Đó là sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, của nền văn minh tin học, sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hoá ngày càng mạnh mẽ. Đây là cỏ hội và cũng là thách thức đối với đất nước ta. Trong khi đó chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trở ngại do chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo còn đang thấp hơn so với yêu cầu của sự phát triển đó. Mặt khác, trong xu thế hội nhập với thế giới, bên cạnh những nền văn hoá tiến bộ, có rất nhiều mảng văn hoá đen vẫn còn len lỏi và dễ dàng lan nhanh trong giới trẻ. Điều đó dẫn đến bản sắc dân tộc đang dần mất đi, mà nhiều người Việt Nam lại đang quên đi nguồn gốc, lịch sử dân tộc. Vì vậy một trong những vấn đề trọng tâm của nước ta là đầu tư phát triển nhân tố con người, tức là đầu tư cho giáo dục và đào tạo để tạo ra những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành nhân cách và phẩm chất năng lực của công dân, nhất là bản lĩnh văn hoá vững vàng trước sự hội nhập. Môn lịch sử có vai trò không nhỏ góp phần thực hiện nhiệm vụ trên. Có thể nói học môn lịch sử ngoài việc để “ cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” thì lịch sử còn cung cấp cho học sinh nhiều kĩ năng quan trọng khác như: phân tích, đánh giá, nhận xét, tổng hợp đánh giá quá khứ hiện tại, tương lai một cách đúng đắn phù hợp với thời cuộc. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy chất lượng học môn lịch sử của học sinh các trường THPT nói riêng, các cấp học nói chung còn nhiều điều đáng bàn, đặc biệt là ở miền núi. Những năm gần đây kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi đại học môn lịch sử quá thấp đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề: Tại sao lại như vậy? làm cách nào để khắc phục tình trạng này? 2 Về phía học sinh, các em không thích học môn lịch sử vì cho rằng đó là môn phụ, không quan trọng lại có quá nhiều mốc thời gian và sự kiện khô khan, khó nhớ. Vì vậy các em không hứng thú trong học tập môn này, hoặc chỉ học qua loa đối phó. Vậy phải làm sao để thu hút được học sinh có hứng thú và chuyên tâm hơn trong học môn lịch sử? Xuất phát từ thực tế bức thiết đó, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử”. Qua thời gian thực hành và thấy có hiệu quả, vì vậy tôi mạnh dạn nêu ra để đồng nghiệp cùng tham khảo. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng Đối tượng nghiên cứu là những biện pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. 2.2 Phạm vi Phạm vi nghiên cứu là việc dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Thông qua nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Bá Thước, chúng tôi khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc lồng ghép kể chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử. Từ đó xác định những câu chuyện, giai thoại lịch sử phù hợp và phương pháp sử dụng các câu chuyện, giai thoại đó trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông để có hiệu quả dạy học tốt nhất. 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng liên quan đến vấn đề sử dụng lồng ghép kề chuyện trong việc dạy học lịch sử ở trường THPT Bá Thước. - Tham khảo các tài liệu sử học, tài liệu văn học có liên quan đến nội dung câu chuyện lịch sử. 3 - Tập hợp, thống kê, lựa chọn các câu chuyện, các giai thoại lịch sử, đề ra phương pháp sử dụng thích hợp để dạy học lịch sử. - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi, hiệu quả của việc vận dụng lồng ghép kể chuyện vào dạy học lịch sử. 4. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận và vấn đề sử dụng các câu chuyện, giai thoại trong dạy học lịch sử ở trường THPT. - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, tài liệu tham khảo có liên quan để xây dựng nội dung câu chuyện lịch sử ứng vào việc dạy học. - Phương pháp thực nghiệm: tiến hành soạn và thực nghiệm các tiết dạy cụ thể để khẳng định tính khả thi, hiệu quả của việc lồng ghép kể chuyện trong dạy học lịch sử. 4 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Phần 1: Cơ sở lý luận . Lịch sử là môn học rất quan trọng không chỉ cung cấp cho chúng ta biết tường tận quá trình phát triển của con người, đất nước và nhân loại từ khi hình thành cho tới nay với biết bao biến động lớn lao, mà còn giúp chúng ta đúc rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng đặc trưng của khoa học lịch sử là các sự kiện, các nhân vật đều diễn ra trong quá khứ nên nhận thức lịch sử có những nét đặc thù so với nhận thức chung của loài người. Nhận thức lịch sử là nhận thức những gì đã qua và không lặp lại cho nên giai đoạn nhận thức cảm tính không thể tri giác trực tiếp mà phải thông qua sự kiện lịch sử để tạo biểu tượng lịch sử từ đó hình thành khái niệm, rút ra quy luật và bài học lịch sử rồi vận dụng vào thực tiễn. Muốn tái hiện bức tranh quá khứ một cách sinh động chúng ta phải dựa trên cơ sở tài liệu tham khảo trong đó có những câu chuyện, những giai thoại lịch sử. Thông qua việc lồng kể các câu chuyện, các giai thoại lịch sử trong bài dạy, học sinh có thêm cơ sỏ để nắm vững bản chất sự kiện và hứng thú hơn với môn học. Phần 2: Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài 2.1. Thuận lợi. - Tình hình chung về giảng dạy môn lịch sử ở trường: Đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy. Có những giáo viên có kinh nghiệm nên thông qua công tác dự giờ, thao giảng đã đóng góp ý kiến giúp cho bản thân rút nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng khi lên lớp. - Tình hình trường lớp, học sinh: Đa số học sinh chăm ngoan, lễ phép, vâng lời thầy cô. bên cạnh đó học sinh cũng được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, các sách bài tập lịch sử Nhà trường xây dựng đầy đủ thư viện điện tử và sách tham khảo để phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. 5 - Ưu điểm khi sử dụng pgương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử: Giáo viên có thể sưu tầm các câu chuyện, các giai thoại lịch sử từ các cuốn truyện, từ nguồn tư liệu của thư viện nhà truờng để sử dụng cho bài dạy thêm phong phú, sinh động, tiết học trở nên hấp dẫn 2.2 Khó khăn khi thực hiện đề tài: - Về phía giáo viên: mặc dù đã cải cách chương trình giảng dạy nhưng vẫn còn một số bài quá dàn trải dẫn đến tình trạng “quá tải” kiến thức đối với cả giáo viên truyền thụ lẫn việc lĩnh hội kiến thức của học sinh. Giáo viên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu chắt lọc những kiến thức trọng tâm dể bài dạy có hiệu quả. Ngoài ra giáo viên phải dành nhiều thời gian để sưu tầm các câu chuyện lịch sử liên quan đến bài dạy. - Về phía học sinh: Là học sinh một huyện miền núi, nhiều em ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, gia đình goàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập. Đa số các em vẫn còn thói quen học vẹt, không nắm sâu được kiến thức vì vậy sẽ mau quên kiến thức cũ, hoặc có nhớ thì cũng không thực sự chính xác các sự kiện lịch sử. Phần 3: Giải pháp và tổ chức thực hiện phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử 3.1. Những nguyên tắc cần tuân thủ trong sử dụng câu chuyện, giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử Để sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử 1 cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hứng thú học tập cho học sinh, đỏi hỏi giáo viên phải tuân thủ 1 một số nguyên tắc sau: - Nguyên tắc đảm bảo tính cơ bản, khoa học. - Có nhiều giai thoại, nhiều câu chuyện lịch sử nhưng điều quan trọng là giáo viên phải xác định đúng những câu chuyện có liên quan đến các sự kiện mà bài học cần đáp ứng. 6 - Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức. Nội dung câu chuyện đưa vào dạy học phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, hoàn cảnh và trình độ nhận thức của học sinh. Ngôn ngữ phải trong sáng, sễ hiểu, biểu cảm - Nguyên tắc phát huy tính tích cực của học sinh. Giáo viên cần phải lựa chọn các câu chuyện lịch sử cho phù hợp với những kiến thức sự kiện lịch sử cơ bản, phục vụ cho bài học để từ đó học sinh hiểu sâu sắc bài học, kích thích sự ham học, khơi dậy nội lực của mình. Giáo viên sử dụng phương pháp kể chuyện không đơn thuần là để minh hoạ mà còn để cụ thể hoá kiến thức, tái hiện nội dung kiến thức để tạo biểu tượng lịch sử, rút ra bài học lịch sử. 3.2. Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện trong dạy học lịch sử ở Trường THPT 3.2.1. Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong bài nội khoá * Thứ nhất: sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử để tạo biểu tượng về nhân vật lịch sử. Đi cùng với các sự kiện lịch sử thường gắn với 1 nhân vật lịch sử cụ thể. Những anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng và đặc biệt là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Những nhân vật này có vai trò rất lớn với lịch sử dân tộc do vậy trong dạy học giáo viên không thể lướt qua, bỏ qua mà phải khắc hoạ, tạo biểu tượng về các nhân vật đó, sử dụng phương pháp kể chuyện có tác dụng tạo biểu tượng về nhân vật lịch sử một cách sinh động, đậm nét từ đó giáo dục học sinh kính trọng, noi gương các anh hùng dân tộc. Giáo viên có thể kể chuyên kết hợp với tranh ảnh để tạo biểu tượng. Trong bài nội khoá do thời gian có hạn giáo viên tạo biểu tượng về những nét chính, tiêu biểu đủ để khắc hoạ nên nhân vật đó. Ví dụ giáo viên tạo biểu tượng về Tôn Thất Thuyết. 7 “Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29/3/1839 tại thôn Phú Mộng xã Luân Long nay thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông chủ trương loại bỏ tất cả những ông vua và bọn quan lại có tư tưởng thân Pháp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến trong triều đình mà ông dự đoán sẽ bùng nổ. Triều thần, người nào chủ hoà đều bị coi là kẻ thù chung của nước Nam và thù riêng của Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết là 1 tử tù của nước Pháp. Nhưng đối với người Pháp chỉ có oán với trọng mà không có khinh”. * Thứ hai: Sử dụng các giai thoại lịch sử để giải thích từ đó rút ra bản chất một sự kiện, một hiện tượng lịch sử. Để cho học sinh nắm được bản chất của sự kiện, hiện tượng lịch sử tức là trả lời được câu hỏi vì sao thì giáo viên sử dụng các mẩu chuyện, các giai thoại lịch sử rồi từ đó nêu tình huống có vấn đề. Ví dụ: Bài 20- lịch sử lớp 10: “ Xây dựng và phát triển văn hoá dân tộc trong các thế kỷ X- XV”. Để học sinh hiểu được vì sao thời Lý phật giáo được coi là quốc giáo. Giáo viên kể câu chuyện sau: “ Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp ( Từ sơn- Bắc Ninh) sinh năm Giáp Tuất ( 974), là con nuôi của thiền sư Lý Khánh Văn từ năm 3 tuổi và truyền thuyết vẫn cho rằng ông là con ruột của Vạn Hạnh, anh ruột Khánh Văn. Cũng theo truyền thuyết bố Lý Công Uẩn nhà nghèo đi làm ruộng ở chùa Tiên Sơn (An Phong, Bắc Ninh) phải lòng một tiểu nữ rồi làm nàng có thai,bị nhà sư đuổi đi nơi khác. Hai vợi chồng đi đến rừng Báng, dừng lại nghỉ. Người chồng khát nước đến chỗ giếng nước giữa rừng uống chẳng may xảy chân ngã chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy đến xem thì đất đã đùn lấp giếng. Người phụ nữ xin vào ngủ nhờ ờ Chùa Ứng Tầm gần đấy. Sư trụ trì chùa Ứng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long thần về báo mọng rằng “Ngày mai dọn chùa cho sạch có Hoàng đế đến”. Tỉnh dậy nhà sư sai chú Tiểu quét dọn chùa sạch sẽ. Khi đó 8 chỉ có người đàn bà mang thai đến. Đêm đấy bỗng nhà chúa phát sáng, hương thơm toả ra ngào ngạt, sư trụ trì dạy xem thì người đàn bà đã sinh được 1 cậu con trai, 2 bàn tay có 4 chữ “Sơn hà xã tắc”. Sau đó trời bỗng nổi trận mưa to, gió lớn, người mẹ saukhi sinh chú bé thì chết và chú bé được nhà chùa nuôi nấng, khi chú bé được 8, 9 tuổi được theo học sư Vạn Hạnh ở Chùa Tiên Sơn. Chú bé đó là Lý Công Uẩn. Vốn thông minh bẩm sinh, lại được nhập thân văn hoá ở 1 đất vùng văn minh, văn hiến, lại được sự dậy dỗ của vị cao tăng xuất chúng, Lý Công Uẩn thực sự là người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng Triều Lý làm rạng danh nước Đại Việt. Tóm lại trên đây là một số phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử chúng tôi đưa ra nhằm tạo hứng thú cho học sinh, nâng cao hiệu quả bài học, truyền đạt kiến thức mới. Trong quá trình vận dụng đòi hỏi giáo viên phải có sự sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở khoa học và điều kiện cụ thể của từng lớp học, tiết học 3.2.2. Phương pháp sử dụng các câu chuyện lịch sử, các giai thoại lịch sử trong bài ngoại khoá Trong bài ngoại khóa môn lịch sử, giáo viên có thể tổ chức một buổi tham quan học tập ở bảo tàng lịch sử đối với học sinh ở các trung tâm thành phố. Đối với học sinh trường THPT Bá Thước, do điều kiện về kinh tế, về địa lý gặp nhiều khó khăn, giáo viên có thể tổ chức một bài ngoại khóa với hình thức kể chuyện lịch sử. Kể chuyện lịch sử là một hình thức ngoại khóa hấp dẫn, dễ làm và có hiệu quả giáo dục cao. Kể chuyện lịch sử không phải là thông báo khô khan, kể chuyện lịch sử phải đưa người nghe sống lại quá khứ, như đang được chứng kiến tận mắt. Để làm được điều này trước hết học sinh phải chuẩn bị kỹ càng, phải đọc thuộc truyện, kể không những khúc chiết, rõ ràng tái hiện lại được nội dung sự kiện lịch sử mà còn cuốn hút, hấp dẫn người nghe. 9 Có nhiều cuốn sách trong đó có nhiều câu chuyện lịch sử liên quan đến các bài học. Đó là các tác phẩm “Những mẩu chuyện lịch sử thế giới, viết về các nhân vận lịch sử, các công trình văn hoá nổi tiếng thế giới như công trình vườn treo Ba-Bi-lon, cung A phòng, khu lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng. Hoặc tác phẩm “Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh” qua tác phẩm này học sinh có thể kể chuyện về Bác. Đặc biệt hiện nay đang phát động phong trào kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ví dụ: Kể chuyện về những năm bôn ba của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian Người ở Anh (1913). “Vào khoản 1 năm trước đại chiến, một hôm tôi gặp ở phòng chùi thìa, nĩa một người Á Đông trẻ tuổi. Tôi không để ý đến anh ấy vì tôi tưởng anh ấy là người Trung Quốc. đến ngày thứ 3, chính anh ấy đến nói chuyện với tôi bằng tiếng ViệtNam. Cố nhiên tôi rất sung sướng được gặp đồng hương. Từ ngày ấy chúng tôi trở nên đôi bạn thân. - Ai đưa anh đến đây, đến nước Anh? Tôi hỏi anh Ba. - Tôi đến đây một mình để học tiếng Anh. - Hay đấy, nhưng Tiếng anh rất khó học. Đã hai năm nay tôi ở thành phố này mà không biết hơn, ngoài 2 chữ Yes và No (vâng và không). - Phải học chứ. Chúng ta sẽ cùng học. - Trước khi đến đây anh làm gì ở đâu? - Hôm thứ nhất tôi nhận việc cào tuyết. trong một trường học. Một công việc rất nặng nhọc. Mình mẩy tôi đẫm mồ hôi mà chân tay thì rét cứng và cuốc được tuyết cũng rất khó khăn vì trơn. Sau 8h làm công việc này, tôi mệt lử và đói bụng. Tôi đành phải bỏ việc. ông Hiệu trưởng là một người tốt, ông ấy trả cho tôi cả ngày làm việc 6 đồng và vừa nói, vừa cười “Chính thế, công việc này quá sức anh”. Hai ngày sau tôi tìm được một việc khác lần này thì phải đốt lò. Từ 5h sáng, một người nữa với tôi chui xuống hầm để nhóm lửa suốt ngày chúng tôi 10 [...]... 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trang 2 Phần 2: Giải quyết vấn đề Trang 4 2.1 Cơ sở lý luận Trang 4 2.2 Thực trạng Trang 5 2.3 Giải pháp và tổ chức thực hiện Trang 5 2.3.1 Nguyên tắc cần tuân thủ khi sử dụng lồng ghép kể chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử Trang 5 2.3.2 Một số phương pháp sử dụng các câu chuyện lịch sử, các giai thoại lịch sử trong dạy học. .. của việc áp dụng giải pháp vào quá trình giảng dạy Đồng thời tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm để góp phần sử dụng phương pháp kể chuyện lịch sử vào dạy học lịch sử có hiệu quả hơn 1 Giáo viên trước hết phải nắm vững nội dung bài dạy lịch sử từ đó nắm vững các câu chuyện, giai thoại lịch sử làm cơ sở cho việc lựa chọn câu chuyên phù hợp 2 Giáo viên phải sử dụng phương pháp kể chuyện như thế nào và... giải pháp này có thể áp dụng để tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả giảng dạy học lịch sử Đây là giải pháp không mới, không đặc biệt nhưng đôi khi chúng ta có thể thấy không để ý và không thấy hết tác dụng của nó khi áp dụng vào bài dạy Với kinh nghiệm bản thân tôi mạnh dạn đưa ra đây để đồng nghiệp cùng tham khảo 2 Đề xuất Qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử bằng phương. .. chuyện trở nên hấp dẫn hơn 3.3 Một số câu chuyện, giai thoại lịch sử sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường THPT Trên cơ sở xác định nội dung cơ bản của bài, của chương và nguồn giai thoại lịch sử, chuyện kể lịch sử thu thập được chúng tôi chọn lọc một số mẩu chuyện, giai thoại phù hợp với kiến thức cơ bản với nội dung bài dạy đã xác định Ví dụ: Tiết 2 bài 4 - Lịch sử lớp 10: “Các quốc gia cổ đại phương. .. lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử tôi thấy rằng: Sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử là điều thực sự cần thiết, có ý nghĩa lớn trên cả 3 phương diện giáo dục, giáo dưỡng và phát triển toàn diện học sinh Đồng thời tôi xin đề xuất một số ý kiến sau: - Các cấp lãnh đạo và giáo viên phải quan tâm thật sự tới chất lượng đại trài của học sinh - Các giáo... dụng phương pháp kể chuyện như thế nào và mức độ ra sao để vừa thu hút học sinh vừa phát huy tính tích cực của các em 17 3 Trong bài giảng, phương pháp kể chuyện phải sử dụng kết hợp với các phương pháp dạy học lịch sử khác một cách đồng bộ và nhuần nhuyễn như phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan để nâng cao tính tích cực của học sinh, làm bài giảng sinh động có hiệu quả 18 C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT... trình tìm tòi, vận dụng cụ thể phương pháp trên vào trong thực tiễn giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Bá Thước, tôi nhận thấy kết quả học tập môn lịch sử được cải thiện rõ nét Cụ thể trong năm học 2010-2011 như sau: - Kết quả học kỳ I Chất lượng Giỏi SL 0 1 Lớp 11A2(31) 11A3(30) Khá % 0 3.3 SL 9 8 % 29.1 26.6 TB % 20 18 Yếu % 64.5 60 SL 2 3 % 6.4 10 - Kết quả học kì II Chất lượng Lớp 11A2(31)... chuyện lịch sử trong dạy học lịch sử Trang 5 2.3.2 Một số phương pháp sử dụng các câu chuyện lịch sử, các giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường THPT Trang6 2.3.3 Một số câu chuyện, giai thoại lịch sử sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường THPT .Trang 10 2.4 Hiệu quả sáng kiến và kinh nghiệm rút ra từ SKKN Trang 16 Phần 3: Kết luận và đề xuất Trang 18 3.1... được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng hai lần bị ám sát hụt Bài 26 – Lịch sử lớp 10: “Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và cuộc đấu tranh của nhân dân”, ở mục II “Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính có cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát” Để học sinh hiểu thêm về tài năng và đức độ, sự kiên trì của Cao Bá Quát giáo viên kể về câu chuyện Cao Bá Quát quê ở Phú Thị - Gia Lâm – Hà Nội (1808 – 1855) là... Chí Minh những tên gọi đi cùng năm tháng – Tác giả: Bá Ngọc – NXB Quân đội nhân dân 3 Những mẩu chuyện lịch sử thế giới – Đặng Đức An (chủ biên) – NXB Giáo dục 4 Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ 5 Thiết kế bài giảng lịch sử trung học phổ thông – Giáo sư Phan Ngọc Liên (chủ biên) – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 MỤC LỤC Phần 1: Đặt vấn đề Trang 1 1.1 Lý do chọn đề tài . kinh nghiệm Nâng cao hứng thú học tập môn lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử tôi thấy rằng: Sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử trong dạy học lịch sử là điều thực. pháp lồng ghép kể chuyện trong dạy học lịch sử ở Trường THPT 3.2.1. Một số phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử trong bài nội khoá * Thứ nhất: sử dụng các câu chuyện, các giai thoại lịch sử. tài: “NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ” Người thực hiện: Trịnh Thị Hòa Chức vụ : Giáo viên Đơn vị: trường THPT Bá Thước SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch sử Bá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử, Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử, Nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử bằng phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử

Từ khóa liên quan