0

Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

22 35,016 56

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 20:46

Câu 1 (3 điểm) Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào?Câu 2 (6 điểm) Trình bày về quá trình hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1925. Qua đó em hãy cho biết công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam? Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn: Lịch sử Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐỀ BÀI (Đề gồm 01 trang) A - LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm) Câu 1 (3 điểm) Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào? Câu 2 (6 điểm) Trình bày về quá trình hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1925. Qua đó em hãy cho biết công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam? Câu 3 (5 điểm) Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? Em hãy nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch? B - LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 điểm) Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật từ năm 1945 đến nay? Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống con người? Hết 1 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CAO BẰNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Lịch sử (Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang ) A- PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm) Câu thứ ( điểm ) Ý/ điểm Nội dung Thang điểm Câu 1 (3 điểm) Các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương: (1,5) Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 0,5 Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892) 0,5 Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895) 0,5 Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: (1,5) Địa bàn: 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 0,25 Quy mô lớn và thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa lâu nhất ( 10 năm) (1885 - 1895) 0,25 Trình độ tổ chức cao (Xây dựng căn cứ,xây dựng lực lượng,chế tạo được vũ khí,chỉ huy thống nhất và tương đối chặt chẽ) 1,0 Câu 2 (6 điểm) Quá trình hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1925: (4,0) 7/1920 Người đọc bản luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc đia của Lênin. Từ đó Người đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc. 0,5 12/1920 Người dự đại hội Tua bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và 0,5 2 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. 1921Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, viết báo Người cùng khổ. 0,25 1921-1923 viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân và tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. 0,5 6/1923 Người rời Pháp sang Liên xô dự Hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành Hội. 0,25 Viết bài cho báo Sự thật và tạp chí thư tín quốc tế 0,25 1924 Người dự Đại hội QTCS lần thứ V, trình bày tham luận về vị trí chiến lược cách mạng của các nước thuộc địa 0,5 Cuối năm 1924 Người về Quảng Châu (TQ) liên lạc với các nhà yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu. 0,25 6/1925 Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 0.5 Mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Những bài giảng của Người sau này được tập hợp trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” xuất bản năm 1927. 0,5 Công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam: (2,0) Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt nam: con đường cách mạng vô sản. 1,0 Chuẩn bị về mặt chính trị tư tưởng,tổ chức cho sự thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam. 1,0 Câu 3 (5 điểm) Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ: (1,0) Mĩ đã xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh ở Điện Biên Phủ biến Điện Phủ trở thành tâm điểm của kế hoạch Nava vì vậy muốn 0,25 3 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) kết thúc chiến tranh ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thế yếu của địch ở Điện Biên Phủ là chỉ tiếp tế được bằng đường không. 0,25 Quân đội ta đã trưởng thành và có kinh nghiệm chiến đấu. 0,25 Ta có hậu phương vững mạnh có thể khắc phục khó khăn đảm bảo chi viện cho chiến trường. 0,25 Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ: (4,0) *Diễn biến Đợt 1 (Từ 13 – 17/3/1954) Quân ta tấn công vào Him Lam và toàn bộ phân khu phía bắc 0,5 Đợt 2 (Từ 30/3 – 26/4/1954): Quân ta tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu trung tâm 0,5 Đợt 3( Từ ngày 1/5 – 7/5/1954):Quân ta đồng loạt tấn công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu nam. Chiều ngày 7/5 ta đánh vào sở chỉ huy địch.17h 30 ngày 7/5 tướng Đơcaxtơri cùng toàn bộ tham mưu địch đầu hàng. 1,0 * Kết quả Tiêu diệt và bắt sống toàn bộ địch ở Điện Biên Phủ 16200 tên. 0,5 Phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh,bắn rơi, bắn cháy 62 máy bay các loại. 0,5 * Ý nghĩa Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, xoay chuyển cục diệ chiến tranh. 0,5 Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta, buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ. 0,5 4 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) B- PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 điểm) Câu thứ ( điểm) Ý/điểm Nội dung Thang điểm Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật từ 1945 đến nay: (4,0) Những phát minh to lớn trong lĩnh vực khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hoá, Sinh) được con người ứng dụng vào kỹ thuật và sản xuất phục vụ cuộc sống của mình. + 3/1997 các nhà khoa học đã tạo ra được một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính- Cừu Đôli. + 6/2000 công bố bản đồ gen người, đến năm 2003 “Bản đồ gen người” hoàn chỉnh 1,0 Phát minh về công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động 0,5 Tìm ra nguồn năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời 0,5 Sáng chế ra những vật liệu mới: Chất dẻo Pôlime 0,5 Áp dụng cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp nhờ đó năng suất lao động tăng, khắc phục dần nạn thiếu lương thực, đói ăn kéo dài ở hiều nước. 0,5 Những tiến bộ trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc: Máy siêu âm khổng lồ,tàu hoả cao tốc, hệ thống vệ tinh nhân tạo. 0,5 Những thành tựu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: Năm 1961 con người bay vào vũ trụ, 1969 con người đặt chân lên mặt trăng. 0,5 Những tác động của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật đối với cuộc sống (2,0) 5 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) con người: * Tích cực: Làm thay đổi cơ bản các yếu tố của sản xuất,tạo ra bước nhảy vọt chưa từng thấy của lực lượng sản xuất và năng suất lao động, tạo ra khối lượng hàng hoá đồ sộ. Vì vậy đời sống con người không ngừng được cải thiện,mức sống được nâng cao. 0,25 Thay đổi về cơ cấu dân cư, số dân lao động trong nông nghiệp giảm đi, dân số trong ngành dịch vụ tăng lên. 0,25 Đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới “ Văn minh trí tuệ” 0,25 Sự giao lưu kinh tế,văn hoá,khoa học- kỹ thuật ngày càng được quốc tế hoá cao. Một thị trường thế giới đang hình thành 0,25 * Hạn chế: Tạo ra nhiều loại vũ khí huỷ diệt 0,25 Tài nguyên ngày càng cạn kiệt 0,25 Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe doạ sự sống của con người 0,25 Sinh ra nhiều bệnh tật,tai nạn gắn liền với kỹ thuật hiện đại. 0,25 Hết - Lưu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các câu thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân. + Nếu thí sinh giải theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó. 6 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn: Lịch sử Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐỀ BÀI (Đề gồm 01 trang) A - LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm) Câu 1:(6,0 điểm) Trình bày tóm tắt thắng lợi của cuộc cách mạng đầu tiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương. Câu 2:(4,0 điểm) So sánh chủ trương của Đảng thời kỳ 1936 - 1939 với thời kỳ 1930- 1931 theo mẫu sau Nội dung 1936-1939 1930-1931 Kẻ thù Nhiệm vụ (Khẩu hiệu) Mặt trận Hình thức, phương pháp đấu tranh Vì sao có sự khác nhau đó? Câu 3:(4,0 điểm) Phân tích ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 7 ĐỀ CHÍNH Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) B - LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0điểm) Sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Những thành tựu của nền khoa học- kỹ thuật Mĩ. Hết Họ và tên thí sinh số báo danh Họ tên, chữ ký giám thị 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CAO BẰNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Lịch sử (Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang ) B- PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14điểm) Câu thứ ( điểm) Ý Nội dung Thang điểm Câu 1 (6,0 điểm) * Cuộc cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương giành thắng lợi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc đó là: Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. * Tháng 9 năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ lôi kéo nhiều quốc gia vào vòng chiến của cuộc chiến làm cho tình hình thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc tác động tới cách mạng Việt Nam,trước sự ảnh 1,0 0,5 8 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) hưởng đó Đảng và Hồ chủ tịch phân tích, nhận định và quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu( thể hiện trong hội nghị trung ương Đảng lần 6 và lần thứ 8) *Khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối Đảng, mặt trận Việt minh đã lãnh đạo nhân dân chuẩn bị sẵn sàng chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. *Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện(13/8/1945) thời cơ chín muồi của cách mạng đã tới Đảng phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước( Hội nghi toàn quốc của Đảng) * Từ 14/8/1945- 28/8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã diễn ra nhanh chóng và giành thắng lợi mau lẹ. - 14- 18/8/1945: 4 tỉnh giành chính quyền ở tỉnh lị. - 19/8/1945 Hà nội giành chính quyền. - 23/8/1945 Huế giành chính quyền. - 25/8/1945 Sài Gòn giành chính quyền. * 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. * Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc. 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,0 Câu 2 (4,0 điểm) Nội dung 1936-1939 1930-1931 Kẻ thù Phản động Pháp và tay sai Đế quốc và phong kiến Nhiệm vụ (khẩu hiệu) Chống phát xít chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động và tay sai đòi tự Chống đế quốc giành độc lập dân tộc. Chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. 0,5 1,0 9 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) do dân chủ cơm áo hoà bình Mặt trận Dân chủ Đông Dương Hình thức, phương pháp đấu tranh Công khai,bán công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp Bạo động vũ trang,bí mật, bất hợp pháp. 0,5 1,0 Sở dĩ trong chủ trương của Đảng thời kỳ 1936-1939 khác 1930-1931 là vì do hoàn cảnh thế giới có nhiều biến đổi tác động mạnh mẽ đến cách mạng Đông Dương mà đặc biệt là chủ trương của Quốc tế Cộng sản trong Đại hội lần thứ VII (7/1935) và sự ra đời của mặt trận nhân dân Pháp tháng 6/1936. 1,0 Câu 3 (4,0 điểm) * Đảng cộng sản Việt Nam ra đời(sau đổi thành Đảng cộng sản Đông Dương) là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. * Đảng cộng sản Việt nam ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mac- Lênin, phong trào yêu nước, phong trào công nhân trong những năm đầu của thế kỷ XX. * Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. * Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng và từ đó cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. => Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của lịch sử dân tộc Việt Nam. 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 B- PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm) Câu Ý Nội dung Thang 10 . Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 20 09 – 2010 Môn: Lịch sử Thời. Giơnevơ. 0,5 4 Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) B- PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 điểm) Câu thứ ( điểm) Ý/điểm Nội dung Thang điểm Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- . BẰNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 20 09 – 2010 Môn: Lịch sử Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐỀ BÀI ( ề gồm 01 trang) A - LỊCH SỬ VIỆT NAM (1 4 điểm) Câu 1 :(6 ,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án), Các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án),

Từ khóa liên quan