0

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

15 53,198 139
  • Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 18:29

Câu 2.( 4,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam hãy:a, Xác định vị trí và giới hạn của miền Tây bắc và Bắc trung bộ.b, Trình bày đặc điểm địa hình của miền Tây bắc và Bắc trung bộ. c, Giải thích vì sao đồng bằng duyên hải Nam trung bộ nhỏ, hẹp.Câu 3. (5,0 điểm)Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy nhận xét và giải thích sự phát triển và phân bố cây công nghiệp ở nước ta. Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lí Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1.( 2,0 điểm) Hãy tính và điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau: Vị Trí Anh Hoa Kì Nga Braxin Việt Nam Kinh độ 0 0 120 0 T 45 0 Đ 60 0 T 105 0 Đ Giờ 15 giờ ? ? ? ? Ngày- tháng 5/4 ? ? ? ? Câu 2.( 4,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam hãy: a, Xác định vị trí và giới hạn của miền Tây bắc và Bắc trung bộ. b, Trình bày đặc điểm địa hình của miền Tây bắc và Bắc trung bộ. c, Giải thích vì sao đồng bằng duyên hải Nam trung bộ nhỏ, hẹp. Câu 3. (5,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy nhận xét và giải thích sự phát triển và phân bố cây công nghiệp ở nước ta. Câu 4.(3,5 điểm) Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất để lại những hệ quả gì? Phân tích từng hệ quả. Câu 5. (5,0 điểm) Cho bảng số liệu: 1 ĐỀ BÀI (Đề gồm 02 trang) Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng ( lấy năm gốc 1995= 100%) (Đơn vị: %) Năm Tiêu chí 1995 1998 2000 2002 Dân số 100 103,5 105,6 108,2 Sản lượng lương thực 100 117,7 128,6 131,1 Bình quân lương thực theo đầu người 100 113,8 121,2 121,8 a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng thời kì 1995- 2002. b, Nhận xét và giải thích sự thay đổi của dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng trong thời kì trên. ______________________________Hết_______________________________ (Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam) Họ và tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: .Địa lí. (Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang) 2 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu thứ (điểm) Ý Nội dung Thang điểm 1 Vị Trí Anh Hoa Kì Nga Braxin Việt Nam Kinh độ 0 0 120 0 T 45 0 Đ 60 0 T 105 0 Đ Giờ 15 giờ 7 giờ 18 giờ 11 giờ 22 giờ Ngày- tháng 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 0,5 0,5 0,5 0,5 2 a Xác định vị trí và giới hạn miền Tây bắc và Bắc trung bộ -Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã -Tiếp giáp: +Phía Bắc giáp Trung Quốc. + Phía Nam giáp Nam trung bộ và Tây nguyên. + Phía đông giáp biển Đông. +Phía tây giáp Lào. 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 b Đặc điểm về địa hình miền Tây bắc và Bắc trung bộ - Địa hình cao nhất nước ta. - Núi; dãy Hoàng Liên Sơn, Bạch Mã,Trường Sơn Bắc, - Cao nguyên: Tà Phình, Sơn la, Mộc châu… - Cách đồng giữa núi: Điện Biên… -Các đồng bằng duyên hải: Từ thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế - Bờ biển tương đối bằng phẳng, vũng vịnh,đầm phá,và một số đảo nhỏ. - Hướng địa hình: Tây bắc - đông nam. 0,25 0,5 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 c Đồng bằng duyên hải nam trung bộ nhỏ hẹp vì: - Có các dãy núi lan ra sát biển. - Các sông ngắn, ít phù sa. 0,5 0,5 3 a *Nhận xét, giải thích tình hình phát triển: - Nhiều loại cây công nghiệp( dẫn chứng) -Sự biến động về diện tích cây công nghiệp. +Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng gấp 1,1 lần + Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng gấp 1,25 lần * Giải thích: - Có điều kiện phát triển cây công nghiệp( địa hình, đất đai, khí hậu ) - Diện tích cây công nghiệp tăng do: 0,5 0,25 0,25 0,5 3 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) + Lao động dồi dào. +Cơ sở chế biến ngày càng hoàn thiện. + Chính sách, thị trường. 0,25 0,25 0,25 b Nhận xét, giải thích sự phân bố. -Cây công nghiệp lâu năm nêu phân bố từng cây: chè, cà phê, cao su -Cây công nghiệp hàng năm nêu phân bố từng cây: mía, lạc. bông,thuốc lá, đậu tương. - Giải thích; do địa hình, đất đai, khí hậu. 1,0 1,0 0,75 4 a Hệ quả của vận động tự quay quanh trục của trái đất. - Ngày và đêm. - Giờ trên trái đất và đường chuyển ngày quốc tế. - Sự chuyển động lệch hướng của các vật. 0,5 b Phân tích từng hệ quả - Ngày và đêm: Trái Đất hình cầu, Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa trong bóng tối là ban đêm. - Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế. +Giờ trên Trái Đất : chia làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 0 kinh tuyến + Đường chuyển ngày quốc tế: kinh tuyến 180 0 qua Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. - Sự lệch hướng của các vật thể: +BCB lệch về bên phải. + BCN lệch về phía bên trái. 1,0 1,0 1,0 5 a Vẽ biểu đồ: đường biểu diễn chính xác, đẹp có tên biểu đồ, kí hiệu , chú giải, đơn vị cho các trục. 3,0 b Nhận xét- giải thích *Nhận xét: -Dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực theo đầu người đều tăng. - Dân số từ 1995-2002 tăng chậm(dẫn chứng) - Sản lượng lương thực từ 1995-2002 tăng nhanh(dẫn chứng) - Bình quân lương thực theo đầu người từ 1995-2002 tăng khá nhanh * Giải thích: -Dân số tăng chậm do kế hoạch hóa gia đình. - Sản lượng lương thực tăng nhanh do thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa học kĩ thuật. - Bình quân lương thực đầu người tăng khá nhanh do sản lượng và dân số tăng. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 4 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Hết - Lưu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân không làm tròn số. + Nếu thí sinh làm theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó. Đề số 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lí Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,0 điểm) a, Cho biết bản đồ A có tỉ lệ 1: 200.000; bản đồ B có tỉ lệ 1: 1.000.000. Em hãy cho biết bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn? b, Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải phòng là 105 km. Trên bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được là 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là bao nhiêu? Câu 2. (2,0 điểm) Cho hai hình 1 và hình 2 sau đây, hình nào biểu hiện mùa đông, hình nào biểu hiện mùa hạ? Giải thích? 5 ĐỀ BÀI (Đề gồm 02 trang) Đề chính thức 001111111111 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu 3. (6,0 điểm) Nêu các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Cho biết tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện trong các thành phần tự nhiên Việt Nam như thế nào? Câu 4. (2,5 điểm) Tại sao vấn đề việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta? Để giải quyết các vấn đề đó cần phải có các biện pháp nào? Câu 5. (5,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn 1990-2002 (nghìn tấn) Năm Tổng số Chia ra Khai thác Nuôi trồng 1990 890,6 728,5 162,1 33 0 C 30 0 C 28 0 C Đất liền Ven biển Biển Hình 1 16 0 C 24 0 C 26 0 C Đất liền Ven biển Hình 2 Biển 6 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 1994 1465,0 1120,9 344,1 1998 1782,0 1357,0 425,0 2002 2647,4 1802,6 844,8 a, Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản ở nước ta giai đoạn 1990-2002. b, Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ta trong giai đoạn trên. Câu 6: (3,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: a, Hãy kể tên một số khoáng sản chính của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. b, Cho biết những khó khăn trong việc khai thác khoáng sản để phát triển kinh tế xã hội của vùng. ______________________________Hết_______________________________ ( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam) Họ và tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: .Địa lí. (Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang) Câu thứ (điểm) Ý Nội dung Thang điểm 7 Đáp án chính thức Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 1 - Bản đồ có tỉ lệ lớn hơn là:Bản đồ A tỉ lệ 1:200 000. 0,5 2 - Bản đồ đó có tỉ lệ 1: 700 000. 0,5 1 Hình 1 mùa hạ, hình 2 mùa đông 1,0 2 - Hình 1: Là mùa hạ vì nhiệt độ trung bình cao hơn mùa đông. Đất liền hấp thụ nhiệt nhanh hơn biển nên đất liền có nhiệt độ cao hơn biển. - Hình 2: Là mùa đông vì nhiệt độ trung bình thấp hơn mùa hạ. Đất liền mất nhiệt nhanh hơn biển nên đất liền có nhiệt độ thấp hơn biển. 0,5 0,5 1 Đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam -Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm. - Việt Nam là một nước ven biển. - Việt nam là xứ sở của đất nước đồi núi. - Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiên trong các thành phần tự nhiên - Địa hình: đất đá bị phong hóa mạnh, hiện tượng xói mòn, cắt xẻ, xâm thực các khối núi diễn ra mạnh mẽ; dạng địa hình cacsxtơ rất phổ biến ở vùng núi đá vôi của nước ta. - Khí hậu : nhiệt độ trung bình năm của không khí trên cả nước cao hơn 21 0 C, độ ẩm cao trên 80%, mưa nhiều từ 1500- 2000mm/năm. Các nơi đều có hai mùa mùa mưa và mùa khô( miền bắc còn có mùa nóng và mùa lạnh); đều chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông. - Thủy văn: Mạng lưới sông ngòi dày đặc(2360 con sông dài trên 10km), thủy chế sông đều có hai mùa nước( mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. mùa lũ chiếm 70-80% lượng nước cả năm). - Thổ nhưỡng: đất feralit ở vùng đồi núi chiếm 65% diện tích và 11% đất phù sa ở đồng bằng là hệ quả của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Hiện tượng đá ong hóa trên các vùng đồi núi. - Sinh Vật: Rừng rậm nhiệt đới, cây cối quanh năm xanh tốt, phong phú về số lượng loài động, thực vật(14600 loài thực vật, 11200 loài động vật) 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 1 Vấn đề giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt hiện nay. - Nguồn lao động nước ta dồi dào nhưng trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo ra sức ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm gây căng thẳng về vấn đề việc làm. - Khu vực nông thôn do đặc điểm mùa vụ sản xuất, sự phát triển các ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế nên quỹ thời gian chưa sử dụng hết. 0,5 0,5 8 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 4 - Tỉ lệ thất nghiệp của thành thị tương đối cao khoảng 6% 0.5 2 Giải pháp. -Phân bố lại dân cư, lao động giữa các vùng, vừa tạo ra việc làm vừa khai thác tốt tiềm năng của mỗi vùng. - Giảm tỉ lệ gia tăng dân số - Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ỏ nông thôn. - Phát triển công nghiệp , dịch vụ các loại hình đào tạo ngành nghề ở thành thị, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… 0,25 0,25 0,25 0,25 5 1 *Xử lí số liệu Cơ Cấu sản lượng thủy sản ở nước ta thời kì 1990-2002 ( đơn vị:%) Chia ra Khai thác Nuôi trồng 1990 100 81,8 18,2 1994 100 76,5 23,5 1998 100 76,1 23,9 2002 100 68,1 31.9 * Vẽ biểu đồ miền đẹp, chính xác có tên, chú giải (nếu thiếu tên, chú giải trừ mỗi thứ 0,25 điểm) 1.0 2,0 2 *Nhận xét, về sự thay đổi quy mô, cơ cấu ngành thủy sản - Quy mô: + Sản lượng thủy sản ở nước ta tăng từ 1990- 2002 + Sản lượng thủy sản khai thác tăng 1074,1 nghìn tấn gấp 2,47 lần + Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh 682,7 nghìn tấn, gấp 5,2 lần - Cơ Cấu: + Khai thác thủy sản giảm tỉ trọng (1990: 81,8% - 2002: 68,1%)nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn; + Nuôi trồng Thủy sản tăng nhanh tỉ trọng( 1990: 18,2%- 2002: 31,9%) *Giải thích - Quy mô: + Sản lượng khai thác tăng chủ yếu do tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. + Nuôi trồng tăng do các tỉnh có sản lượng nuôi trồng lớn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 9 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) - Cơ Cấu: do nhu cầu thị trường( xuất khẩu) 0,25 0,25 6 1 Một số khoáng sản chính của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ -Than: Quảng Ninh, Thái nguyên - Thiếc : Tĩnh túc-Cao bằng - Sắt : Yên Bái, Thái Nguyên - Chì, Kẽm: Bắc cạn - Đồng, Ni ken: Sơn La - Đất hiếm : Lai châu - Apatit : Lào cai - Đá vôi : Quảng Ninh - Bô xít : Cao Bằng, Lạng sơn - Măng gan : Cao Bằng 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Khó khăn trong Việc khai thác - Địa hình bị cắt xẻ - Các mỏ phân tán, trữ lượng nhỏ - Thiếu trang thiết bị hiện đại… - Ô nhiễm môi trường 0,25 0,25 0,25 0,25 Hết - Lưu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân không làm tròn số. + Nếu thí sinh làm theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó. Đề số 3: 10 [...]...Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) S GIO DC V O TO CAO BNG THI CHON HC SINH GII LP 9 CP TNH NM HC 20 09- 2010 CHNH THC MễN: A Lí Thi gian: 150 phỳt(khụng k thi gian giao ) BI (gm 2 trang) Cõu 1 .(2 ,5 im) Quan sỏt s sau t lin Bin Hóy trỡnh by quỏ trỡnh hỡnh thnh ma trờn trỏi t? Nờu cỏch tớnh lng ma trung bỡnh nm ca mt a phng? Cõu 2 .(4 ,5 im) 1.Em hiu th no l... Cõu 5 .(6 ,0 im) Cho bng s liu sau: Din tớch gieo trng, phõn theo nhúm cõy (n v: nghỡn ha) Cỏc nhúm cõy 199 0 2002 Cõy lng thc 6474,6 8320,3 Cõy cụng nghip 1 199 ,3 2337,3 Cỏc loi cõy khỏc 1366,1 2173,8 Tng s 90 40,0 12881,4 1 V biu th hin quy mụ, c cu din tớch gieo trng cỏc nhúm cõy ca nc ta nm 199 0 v 2002 2 Nhn xột v s thay i quy mụ din tớch v t trng din tớch gieo trng cỏc nhúm cõy ca nc ta nm 199 0 v 2002... tờn thớ sinh s bỏo danh H v tờn, ch ký giỏm th 1 S GIO DC V O TO CAO BNG 20 09- 2010 CHNH THC Cõu í 1 CHON HC SINH GII LP 9 CP TNH NM HC P N MễN A Lí Ni dung Quỏ trỡnh hỡnh thnh ma + Nc trờn mt bin bc hi, to thnh mõy 12 Thang im 0,5 Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) 1 (2 ,5 ) 2 1 2 3 4 1 3 4 2 + Mõy c giú a vo trong t lin + Mõy vo t lin chuyn ng i lờn, (khụng... 199 0 n 2002 t trng cỏc nhúm cõy cú s thay i: + Gim t trng cõy lng thc (7 1,6% -> 64,5%) + Tng t trng cõy cụng nghip (1 3,2% -.18,1%) v cỏc loi cõy khỏc (1 5,2% -> 17,4%) Ht 14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1,5 1,0 2,0 0,5 0,5 0,5 Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) - Lu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân + Nếu thí sinh. .. tiờu:Gia Lai,k Lk, k Nụng X lý s liu: (n v:%) +Bng kờt qu Cỏc nhúm cõy 199 0 2002 Cõy lng thc 71,6 64,5 Cõy cụng nghip 13,2 18,1 Cỏc loi cõy khỏc 15,2 17,4 Tng s 100 100 + Tinh bỏn kớnh: Nm So sỏnh giỏ tr So sỏnh bỏn kớnh 199 0 1 1 2002 1,4 1,2 V biu theo kt qu ó tớnh: + V 2 biu ng trũn cú bỏn kớnh R 199 0= 1n v R2002=1,2 n v + y cỏc tiờu chớ- chớnh xỏc- p Nu hc sinh v 2 ng trũn bng hoc khỏc nhau khụng... 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) (4 ,0 ) 1 2 1 5 (6 ,0 ) 2 3 + a hỡnh l nhng cao nguyờn tng i bng phng rng ln + t bazan mu m -tng phong hoỏ sõu + Khớ hu cn xớch o cú s phõn hoỏ + Ngi dõn cú nhiu kinh nghim trong vic trng cỏc loi cõy cụng nghip nhit i + C s h tng- ch bin ngy cng m rng-hon thin-ci to, nõng cp + Th trng ngy cng m rng v n... n s phỏt trin kinh t - xó hi nc ta? Cõu 3 .(3 ,0 im) Da vo atlỏt a lý Vit Nam trang 13 Hóy so sỏnh c im a hỡnh i nỳi khu vc ụng Bc v Tõy Bc? Cõu 4 (4 ,0 im) Da vo ỏt lỏt a lý Vit Nam v nhng kin thc ó hc: 1 Hóy phõn tớch nhng iu kin c bn nh hng n vic hỡnh thnh cỏc vựng chuyờn canh cõy cụng nghip lõu nm Tõy Nguyờn ? 11 Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) 2 Nờu s phõn b cỏc vựng chuyờn... a phng ú cng li chia cho tng s nm (n v: mm/n) Khỏi nim: l s phỏt trin dõn s vt bc v s lng, khi t l sinh vn cao, nhng t l t gim xuụng thp, nh nhng tin b v y t, nh vic ci tin nhng iu kin sinh hot Hin nay quỏ trỡnh Bựng n dõn s thng xy ra nhng Nc ang phỏt trin Chõu Phi, Chõu , Chõu M La Tinh Bi: + Cỏc nc ang phỏt trin cú dõn s ụng + C cu dõn s tr + T l ngi trong tui sinh ln + Trỡnh vn hoỏ, dõn trớ,... Cỏc nc ang phỏt trin cú dõn s ụng + C cu dõn s tr + T l ngi trong tui sinh ln + Trỡnh vn hoỏ, dõn trớ, mc sng,y t mc thp Thun li : Ngun lao ng di do,th trng tiờu th ln Khú khn : +Thiu vic lm- t l tht nghip cao + Thiu nh , y t, vn hoỏ, giỏo dc, + Cht lng cuc sng thp, + S ụ nhim mụi trng, suy gim ti nguyờn c im a hỡnh i nỳi vựng ụng Bc: + Ch yu i nỳi thp: h . CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: .Địa lí. (Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang) 2 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu thứ ( iểm) Ý. Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lí Thời. hiện mùa hạ? Giải thích? 5 ĐỀ BÀI ( ề gồm 02 trang) Đề chính thức 001111111111 Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu 3. (6 ,0 điểm) Nêu các đặc điểm chung của tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án), Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án), Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Từ khóa liên quan