Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử_Chương trình Ngữ văn 11

21 2,836 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 21:01

www.sangkienkinhnghiem.com A.ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Trong thời đại khoa học công nghệ thông tin bùng nổ, đứng trước yêu cầu về một nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp…nền giáo dục của đất nước đã chú trọng đến sự đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực. Nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học mới được nghiên cứu vận dụng nhằm phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong đó có kỹ thuật đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi trong dạy học (đặc biệt những câu hỏi có vấn đề - tình huống học tập) có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn quá trình nhận thức giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức một cách có hệ thống và tạo không khí học tập sôi nổi. Giáo viên qua câu hỏi có thể đánh giá được năng lực của học sinh, có được thông tin phản hồi làm cơ sở cho sự điều chỉnh, bổ sung một cách phù hợp, kịp thời những đơn vị kiến thức, kỹ năng trong giờ dạy. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy nói chung, giảng dạy môn Ngữ văn nói riêng vẫn tồn tại tình trạng đầu tư cho việc xây dựng câu hỏi chưa thật sự thỏa đáng. Phần nhiều câu hỏi sa vào chi tiết vụn vặt, đơn điệu, nhàm chán hoặc trong câu hỏi đã bao hàm ý trả lời hoặc mang tính chiếu lệ (hỏi cho có hỏi, hỏi để thể hiện rằng có sử dụng phương pháp đổi mới trong giờ dạy), thiếu những câu hỏi mang tính chất gợi mở, không có những tình huống gay cấn buộc học sinh phải suy nghĩ, trăn trở vì thế giờ học trôi đi tẻ nhạt, học sinh không hứng thú, học qua loa cho xong để rồi đến các kì thi, thực tế đáng buồn lại tái diễn: các em tìm chép tài liệu, sai kiến thức cơ bản, suy diễn nội dung tác phẩm một cách thô thiển, tách rời nội dung và nghệ thuật của tác phẩm… Đứng trước yêu cầu của xã hội, trước thực trạng dạy học môn Ngữ văn, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để vận dụng một cách có hiệu quả những phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Trong quá trình giảng dạy, nhận thấy vai trò quan trọng và ưu thế của kỹ thuật đặt câu hỏi nên tôi đã đầu tư xây dựng hệ thống câu hỏi cho các giờ dạy, đặc biệt chú ý xây dựng những câu hỏi có vấn đề nhằm khơi dậy hứng thú học văn của học sinh, kích thích sự phát triển trí tuệ và giúp các em lưu giữ kiến thức lâu hơn. 2. Chọn “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử - SGK Ngữ văn 11(chương trình chuẩn và nâng cao) - để trình bày sự vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vì đây là thi phẩm tiêu biểu cho hồn thơ Hàn Mặc Tử, chứa nhiều mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù, không những thế “Đây thôn Vĩ Dạ” còn được đánh giá là văn bản hay song học sinh khó tiếp cận.Với những đặc điểm trên, có thể nói tác phẩm mở ra mảnh đất phì nhiêu để giáo viên xây dựng những câu hỏi chứa đựng tình huống học tập. Tìm đến mảnh đất này để thử nghiệm kỹ thuật dạy học mới tôi đã thu được kết quả nhất định. Xin được trình bày kinh nghiệm Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản“ Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử (chương trình ngữ văn 11) để các đồng nghiệp cùng góp ý. Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 1 www.sangkienkinhnghiem.com B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I-Một số vấn đề chung: 1.Câu hỏi và câu hỏi có vấn đề (tình huống học tập) trong dạy học: 1.1.Câu hỏi là một dạng cấu trúc ngôn ngữ để diễn đạt một yêu cầu, một đòi hỏi, một mệnh lệnh mà người học cần giải quyết. 1.2.Câu hỏi có vấn đề (tình huống học tập) là những câu hỏi chứa đựng tình huống nảy sinh trong quá trình học tập, tình huống đó chứa đựng một mâu thuẫn buộc học sinh phải suy nghĩ, tìm tòi phương hướng giải quyết. Do được hình thành từ một khó khăn trong lí luận hay thực tiễn nên muốn giải quyết chúng người học phải có một sự nỗ lực, một cuộc vân động trí tuệ thực sự. 1.3.Đặc trưng của câu hỏi và câu hỏi có vấn đề: - Câu hỏi luôn chứa đựng một cái gì chưa biết khiến người học phải băn khoăn, trăn trở, tìm hướng khắc phục khoảng trống của sự thiếu hiểu biết. Đồng thời chứa đựng một cái gì đã biết làm cơ sở khắc phục những nghịch lí, thắc mắc, băn khoăn. Giữa cái chưa biết và cái đã biết có quan hệ chặt chẽ với nhau - cái đã biết là tiền đề để tìm ra cái chưa biết, cái chưa biết là cái đích cần đạt đến của điểm xuất phát là những dữ liệu đã cho. - Đối với những câu hỏi có vấn đề (tình huống học tập) còn phải bao hàm trong bản thân nó một yếu tố tâm lí nào đó thể hiện ở tính rõ ràng, mới lạ của sự kiện, ở tính bất thường của bài tập nhận thức ( Phát huy tính tích cực của học sinh như thế nào- Tr 58(1978) I.F Khaz la môp) 2.Câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản văn học và vai trò của câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản văn học: 2.1. Câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản văn học: Xuất phát từ đặc thù phân môn (vừa là môn khoa học vừa là môn nghệ thuật) nên câu hỏi trong giờ dạy đọc - hiểu tác phẩm văn chương cũng mang sắc thái riêng độc đáo thể hiện qua hiệu quả tác động của nó: vừa phát triển tư duy khoa học, tư duy sáng tạo; vừa kích thích được cảm xúc thẩm mĩ của người học. Vì vậy xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc hiểu văn bản văn học ngoài việc tuân thủ các quy trình, hướng đến các mục đích tìm hiểu nội dung, nghệ thuật tác phẩm, phát triển trí tưởng tượng, sự sáng tạo, bộc lộ cảm xúc còn phải chú ý phát hiện các mâu thuẫn: từ bản thân tác phẩm giảng dạy, từ tầm đón nhận của học sinh, từ cách cảm nhận, lí giải, phân tích tác phẩm trái ngược nhau của ý thức tiếp nhận đồng đại và lịch đại 2.2.Vai trò của câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản văn học: -Câu hỏi có vai trò định hướng, giúp học sinh xác định được nhiệm vụ nhận thức, buộc các em phải huy động tri thức, vốn sống, kinh nghiệm một cách sáng tạo, chọn lọc lấy những gì có liên quan đến vấn đề đã được biểu đạt. Giáo viên không đưa kiến thức đến cho các em dưới dạng có sẵn, không rung cảm hộ mà với câu hỏi đưa ra giáo viên sẽ tổ chức, hướng dẫn cho các em suy nghĩ, cắt nghĩa, thâm nhập vào tác phẩm. Các em tự nắm bắt giọng điệu nhà văn, đối thoại với người sáng tác, hòa nhập vào khung cảnh của tác phẩm Từ đó các em Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 2 www.sangkienkinhnghiem.com được bồi dưỡng năng lực cảm thụ, năng lực sáng tạo thẩm mĩ ; quá trình tư duy của các em vận động không ngừng, các em sẽ lớn lên về kiến thức, hoàn thiện về kỹ năng. Nói cách khác, các câu hỏi sẽ kích thích sự phát triển trí tuệ của học sinh thông qua sự tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập. -Với kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên, học sinh không chỉ hiểu mà còn lưu giữ, ghi nhớ kiến thức lâu hơn bởi trong văn chương khi người đọc trải qua quá trình cảm thụ bằng liên tưởng, tưởng tượng ; rung cảm bằng trái tim thì kiến thức ấy thâm nhập vào máu tủy, xương thịt. Sự ghi nhớ ở đây sẽ trở thành tiền đề quan trọng để quá trình tư duy, tưởng tượng đạt hiệu quả cao hơn. -Khi xây dựng được câu hỏi có vấn đề (tình huống học tập), giáo viên sẽ gieo vào tâm hồn các em sự háo hức, day dứt không yên do vậy các em sẽ không cảm thấy xa lạ trước vấn đề giáo viên đặt ra, không thể lãnh đạm với tiếng nói tâm tình tha thiết của nhà văn. Bởi chính bản thân các em từ bên trong có nhu cầu chiếm lĩnh tác phẩm chứ không phải do áp lực tác động bên ngoài. Giáo viên sẽ đạt đến mục đích đánh thức niềm đam mê, hứng thú học văn của học sinh. Tóm lại, việc vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vào giờ dạy đọc - hiểu tác phẩm văn chương sẽ phát huy được vai trò chủ thể tích cực của học sinh, tạo ra bầu không khí cởi mở, dân chủ giữa giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh, học sinh - nhà văn; thiết lập được mối quan hệ đa chiều (giáo viên - học sinh - tác phẩm - nhà văn) và phát triển mối quan hệ đó một cách cân đối hài hòa. II-Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc-hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử) 1.Xác định yêu cầu cần đảm bảo khi xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): Xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ ”của Hàn Mặc Tử, tôi xác định cần phải đạt đến các yêu cầu sau: - Câu hỏi khai thác được đặc trưng thể loại văn bản thơ mới (tiếng nói của cái tôi cá nhân, phá bỏ hệ thống ước lệ có tính chất vô ngã, phi ngã của thơ cổ điển để sáng tạo những cách biểu hiện mới). Cụ thể : câu hỏi định hướng cho học sinh phát hiện cái tôi riêng của Hàn Mặc Tử (lòng yêu đời, yêu cuộc sống đến thiết tha, đớn đau, đầy uẩn khúc thể hiện qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, kết cấu mang đặc trưng độc đáo) - Câu hỏi kích thích được sự tìm tòi, hứng thú của học sinh và phù hợp với khả năng tiếp nhận của các em. Có nghĩa câu hỏi, tình huống học tập được xây dựng phải khai thác cái mới từ tác phẩm, gợi liên tưởng nhiều chiều ở người học; có khả năng gõ vào sự đồng cảm, trí tưởng tượng nhưng sau đó buộc các em nâng lên thành cấp độ cao hơn thuộc về chiều sâu tư tưởng của tác phẩm ; câu hỏi xuất hiện đúng thời điểm, diễn đạt sao cho các em có thể hiểu và suy nghĩ ngay vào vấn đề giáo viên đặt ra - Câu hỏi phong phú đa dạng, có hệ thống hoàn chỉnh: Câu hỏi được xây dựng dưới các hình thức khác nhau để tránh sự đơn điệu nhàm chán ; câu hỏi có mối Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 3 www.sangkienkinhnghiem.com liên hệ với nhau nhằm đảm bảo hướng đến mục đích, yêu cầu nội dung học tập 2. Xây dựng câu hỏi, tình huống học tập trong giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): 2.1.Xác định mục tiêu dạy học trong giờ đọc-hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): -Mức độ cần đạt: +Cảm nhận được tình yêu đời, lòng ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc qua bức tranh phong cảnh xứ Huế. +Nhận biết được sự vận động của tứ thơ, tâm trạng của chủ thể trữ tình và bút pháp tài hoa độc đáo của Hàn Mặc Tử. -Trọng tâm kiến thức, kỹ năng: +Kiến thức: `Vẻ đẹp thơ mộng, đượm buồn của thôn Vĩ và nỗi buồn, cô đơn trong cảnh ngộ bất hạnh của một con người tha thiết yêu thiên nhiên, yêu sự sống. `Phong cách thơ Hàn Mặc Tử: một hồn thơ luôn quằn quại yêu, đau; trí tưởng tượng phong phú ; hình ảnh thơ có sự hòa quyện giữa thực và ảo. +Kĩ năng: `Đọc – hiểu bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại `Cảm thụ, phân tích tác phẩm thơ. 2.2.Xác định tri thức đã có của học sinh trong giờ đọc-hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): Có thể nói xác định tri thức đã có của học sinh trong một giờ đọc hiểu văn bản là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp, phát huy được vai trò chủ thể tích cực của học sinh. Với giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử), tri thức đã có của các em được tôi xác định: - Qua một số tiết đọc - hiểu về tác phẩm của Xuân Diệu, các phần tri thức đọc hiểu ( đối với học sinh học chương trình Ngữ văn 11 - nâng cao), thêm tiết đọc - hiểu tác phẩm của Huy Cận (đối với học sinh học chương trình Ngữ văn 11- chuẩn) các em ít nhiều đã nắm được : Đặc trưng thơ mới, cách khai thác một tác phẩm thơ mới. -Từ sự định hướng của giáo viên cho các em chuẩn bị bài, học sinh phải tìm hiểu để có kiến thức cơ bản nhất về tác giả Hàn Mặc Tử cùng một số cách tiếp cận văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”. 2.3. Xác định đơn vị kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi tương ứng với các khâu trong quá trình dạy đọc-hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): *1-Tiểu dẫn: *1.1-Tác giả: - Tên khai sinh là nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940). Các bút danh khác : Phong Trần, Lệ Thanh… Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 4 www.sangkienkinhnghiem.com - Sinh ra ở Đồng Hới, nay là Quảng Bình trong gia đình công giáo nghèo. - Bản thân: +Là người mộ đạo +Có cảnh ngộ bất hạnh + Là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt trong phong trào thơ mới; “ngôi sao chổi trên bầu trời thơ Việt Nam” (Chế Lan Viên). *1.2-Sự nghiệp: -Các tác phẩm : Gái quê, thơ điên, thượng thanh khí, Cẩm Châu duyên… -Hành trình sáng tác phức tạp (Cổ điển, lãng mạn, tượng trưng, siêu thực).Ông được xem là hiện tượng kì lạ vào bậc nhất của phong trào thơ mới:Làm thơ như một trạng thái xuất thần. Mỗi lần làm thơ là một lần trút thần. Cảm hứng đến như một cú sốc, ý thơ nhảy cóc, phi logic, như một thể lỏng bất định. Trong thơ ông trăng, hoa, nhạc, hương chen lẫn với hồn, máu, yêu ma… *1.3.Bài thơ: - Hoàn cảnh ra đời: Hồi còn làm ở sở Đạc điền Bình Định, Hàn Mặc Tử thầm yêu Hoàng Thị Kim Cúc là con ông chủ sở. Sau đó Hàn Mặc Tử vào Sài Gòn làm báo, Kim Cúc về Huế với cha. Khi biết tin Hàn Mặc Tử bị bệnh, Kim Cúc gửi cho Hàn Mặc Tử một bức bưu thiếp in hình cô gái đang chèo thuyền, bên dưới có cành trúc lòa xòa, phía xa là ráng trời, đằng sau ghi vài lời hỏi thăm. Tấm thiếp đã tác động rất mạnh đến hồn thơ Hàn Mặc Tử: ấn tượng về xứ Huế thức dậy cùng niềm yêu đời vô bờ khiến tác giả viết bài thơ. - Xuất xứ: in trong tập thơ Điên (1938) sau đổi thành Đau thương.Tập thơ thể hiện đặc trưng lối thơ điên của Hàn Mặc Tử: +Điệu cảm xúc đặc thù là đau thương +Hình tượng chủ thể là cái tôi li hợp bất định(vừa là mình, vừa phân thân ra cùng một lúc nhiều mình khác nữa). +Kênh hình ảnh đặc thù là những hình ảnh kì dị, kinh dị. +Mạch liên kết trong thơ điên là dòng tâm tư bất định với những đứt nối đầy bất ngờ, khiến cho mạch thơ thường có vẻ đầu Ngô mình Sở. +Lớp ngôn từ nổi bật là lớp từ cực tả (có thiên hướng biểu tả ở mức cực điểm) ->“Đây thôn Vĩ Dạ” là một bài thơ trong trẻo chưa có những đặc trưng đầy đủ của lối thơ điên nhưng dạng cảm xúc ở đây là nỗi khát khao đã nhuốm màu đau thương với những uẩn khúc của nó, rồi mạch liên kết đầy đứt nối, cùng những ngôn từ thơ có thiên hướng biểu tả ở mức cực điểm rải rác trong thi phẩm cho thấy không phải vô cớ tác giả xếp nó vào Đau thương. *2 §äc hiÓu v¨n b¶n: Văn bản có hình thức bề ngoài không liên kết nhưng thực chất có mạch ngầm cảm xúc xuyên suốt ba khổ thơ. * 2.1.S ơ đ ồ cấu trúc văn bản: Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 5 www.sangkienkinhnghiem.com Đây thôn Vĩ Dạ Khổ 1 Khổ 2 Khổ 3 * 2.2 . Kiến thức cơ bản: Khæ 1: - Câu 1: hình thức câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái ý nghĩa: vừa hỏi han, vừa nhắc nhớ, vừa trách móc giận hờn mát mẻ, vừa mời mọc ngọt ngào, tha thiết đồng thời cũng là lời tự vấn lòng mình đầy day dứt của nhà thơ. Sự phân thân và những sắc thái phức tạp đan xen trong cùng một câu hỏi đã cho thấy nỗi ước ao trở về thôn Vĩ vừa mãnh liệt, vừa uẩn khúc, không dễ bày tỏ. - Câu 2- 4: Bức tranh thôn Vĩ buổi mai hiện về trong quầng sáng kí ức của thi nhân có ánh nắng thanh khiết tinh khôi; Có khoảng xanh vườn tược đậm màu quê kiểng, tươi tắn, tràn đầy sức sống; Có lá trúc mảnh mai điểm xuyết tô đậm thêm vẻ đẹp thanh tú của khu vườn ; Có hình ảnh con người mang vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng, phúc hậu. Đó là thiên đường đã tuột khỏi tầm tay nên trở thành một niềm ước ao, một hạnh phúc quá tầm để lại niềm tiếc nuối vô bờ cho thi sĩ. Khæ 2: -Bức tranh sông nước buồn bã, ảm đạm mang chở mặc cảm chia lìa: cặp sóng đôi “gió”, “mây” bị tách biệt ; dòng nước như ngưng đọng, buồn lặng, quạnh quẽ ; hoa bắp sầu tủi vì không thể nhấc mình lưu chuyển được thể hiện qua nghệ thuật nhân hóa, thủ pháp lấy “động” gợi “tĩnh”. -Bằng trí tưởng tượng phong phú, hình ảnh sáng tạo, hình thức câu hỏi tu từ, tác giả khắc họa bức tranh sông nước trong đêm trăng thơ mộng, huyền ảo đánh thức niềm hi vọng mang chứa nhiều bi kịch: +Ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông làm cả dòng sông và bãi bồi lung linh, huyền ảo ; dòng nước buồn thiu đã hóa thành dòng sông trăng thơ mộng, con Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 6 Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà? Bức tranh thôn Vĩ buổi mai trong trẻo, tinh khôi, đơn sơ mà thanh tú-> Cảnh nghiêng về cõi thực. Bức tranh sông nước buồn bã, ảm đạm; thơ mộng, huyền ảo -> Cảnh có sự nhập mờ giữa đôi bờ hư- thực. Hình bóng khách đường xa và chốn khói sương mông lung -> Cảnh chìm trong mộng ảo. Mạch ngầm: Diễn biến tâm trạng của thi nhân:ao ước, đắm say khi nhớ về cảnh cũ, người xưa; tiếc nuối khi nhận ra cơ hội trở về không còn ->Buồn bã, trống trải, mặc cảm về thân phận bị bỏ rơi; hi vọng, phấp phỏng->Mơ tưởng, băn khoăn, hoài nghi =>Các cung bậc khác nhau của mối u hoài, cốt lõi của mối u hoài, của tâm tư đầy uẩn khúc là niềm khát khao gắn bó khôn nguôi, yêu đời đến thiết tha, đớn đau, khắc khoải. www.sangkienkinhnghiem.com thuyền chở khách đã hóa thành truyền chở trăng. Cảnh có sự nhập mờ giữa đôi bờ hư - thực. +Đằng sau cảnh là tâm trạng vừa đau đớn, khắc khoải vừa khát khao cháy bỏng của nhà thơ. Khæ 3: - Hình ảnh con người xuất hiện trong giấc mơ mông lung, xa vời: + “Khách đường xa”: bóng hình đến rồi đi bất chợt làm tăng thêm sự khắc khoải, bồn chồn của lòng người đa cảm. +sắc áo trắng thanh khiết, tinh khôi được tô đậm đến tận cùng, bị biến thành ảo giác chỉ còn là một ấn tượng càng làm cho sự hụt hẫng lên tới cao độ. -Tâm trạng của thi nhân khi trở về lãnh cung chia lìa: Băn khoăn, nghi ngại cất lên câu hỏi hoài nghi về sự đậm đà trong tình cảm của “ai” kia (“khách đường xa”, tình người trong cõi trần ai). Trong tâm trạng đó bao hàm cả một hi vọng sâu kín, chan chứa niềm thiết tha với cuộc đời nhưng cũng đầy mặc cảm. Câu hỏi kết thúc bài thơ “Ai biết tình ai có đậm đà?” là lời chất vấn hướng đến sự giãi bày mong ước tìm kiếm những hồn tri âm đồng điệu đồng thời có thể coi là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu văn bản tạo nên kết cấu chặt chẽ thể hiện nhất quán tình yêu dành cho cuộc sống của nhà thơ. *3-Tổng kết, củng cố kiến thức: -Bài thơ thể hiện niềm tha thiết với cuộc sống nhưng đầy uẩn khúc của thi sĩ. -Cảnh sắc thiên nhiên là sự giao chuyển nhiều cảnh theo lối bất định không tuân thủ theo tính liên tục của thời gian và tính duy nhất của không gian. -Hình ảnh sáng tạo, ngôn ngữ thơ cực tả mà luôn trong sáng, thủ pháp nghệ thuật lấy động gợi tĩnh… =>Từ kiến thức về văn bản có thể thấy: Muốn đọc thơ Hàn Mặc Tử phải chú ý đến mạch ngầm cảm xúc trong cõi tâm hồn của con người mang lòng yêu đời yêu cuộc sống đến thiết tha nhưng cũng đầy đớn đau, khắc khoải. 2.4. Mã hóa nội dung kiến thức thành câu hỏi, tình huống học tập trong giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử): Công đoạn xây dựng câu hỏi, tình huống học tập đòi hỏi giáo viên phải chú ý đến nhiều yếu tố (đặc trưng tài liệu giảng dạy, đối tượng giảng dạy, tâm lí học sinh trước đơn vị kiến thức cần tìm hiểu…) để có cơ cơ sở định hướng cho việc hình thành câu hỏi, tình huống học tập đáp ứng yêu cầu. 2.4.1. Một điều hết sức quan trọng đối với việc vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy “Đây thôn Vĩ Dạ” là: Giáo viên phải xây dựng được tình huống học tập trung tâm trên cơ sở phát hiện mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù của văn bản (mâu thuẫn thuộc cấp độ hình thức, tập trung làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của tác phẩm). Tình huống học tập trung tâm này sẽ là điểm tựa để giáo viên phát triển thêm các tình huống, câu hỏi hướng dẫn học sinh tiếp cận văn bản đúng hướng, có trọng tâm. Với “Đây thôn Vĩ Dạ”, tình huống học tập trung tâm được tôi xác định là :Bài thơ được tạo nên từ ba khổ thơ, mỗi khổ thơ đề cập đến một hình ảnh Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 7 www.sangkienkinhnghiem.com không có sự gắn bó. Phải chăng “Đây thôn Vĩ Dạ” là sự chắp nối vụng về, rời rạc giữa ba đoạn ? Có dòng chảy nào xuyên suốt các khổ thơ? (Tình huống xuất hiện cuối giờ học). Tình huống học tập trên được xây dựng từ việc phát hiện mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù của “Đây thôn Vĩ Dạ”: sự vận động lạc hướng của tiến trình sự kiện với những xác định dứt khoát ban đầu của tác giả hay là sự thiếu ăn khớp giữa nhan đề tác phẩm với câu chuyện được nói tới trong văn bản. Cụ thể: Nhan đề bài thơ chuẩn bị cho người đọc tâm thế chuẩn bị tiếp nhận cảnh sắc thôn Vĩ và người đọc đã không bị phụ lòng, trước mắt họ hiện lên một bức tranh thiên nhiên trong trẻo, tuyệt đẹp ( Khổ 1). Nhưng độc giả đang trên đà say theo cảnh thì bị chững lại bởi hình ảnh thiên nhiên chia lìa, tan tác, có sự nhập mờ giữa đôi bờ hư-thực (Khổ 2). Đến khổ thơ thứ 3 thì cõi thực bị đẩy lùi nhường chỗ cho cõi mộng với hình ảnh trung tâm là hình bóng con người. Xác định được tình huống trung tâm, tôi nhìn ra hướng đi và cái đích mình cần tới trong giờ dạy đọc hiểu “Đây thôn Vĩ Dạ” là xây dựng các câu hỏi, tình huống học tập có tính chất phụ trợ để hướng dẫn học sinh tìm ra sự vận động của mạch cảm xúc thể hiện trong tác phẩm. 2.4.2. Xây dựng hệ thống câu hỏi, câu hỏi có vấn đề làm rõ tình huống học tập trung tâm: *Tình huống tạo không khí đầu giờ (khi giới thiệu hoàn cảnh ra đời bài thơ): Để phá bỏ đập chắn tâm lí “Đây thôn Vĩ Dạ” là một bài thơ khó đọc – hiểu, đồng thời nhằm khơi dậy sự chú ý từ học sinh để các em hào hứng, có sẵn tâm thế háo hức muốn khám phá thi phẩm, tôi kể nhanh cho học sinh nghe câu chuyện tình giữa Hàn Mặc Tử và Hoàng Cúc. Kết thúc câu chuyện kể, tôi đưa ra tình huống mang tính dẫn dắt (không cần trả lời): Bài thơ không thể không liên quan đến hoàn cảnh ấy nhưng có nên cột chặt ý nghĩa của nó vào câu chuyện riêng tư cũng như vào một địa danh hẹp là chốn Vĩ Dạ, sông Hương? Tình huống làm nảy sinh tâm lí băn khoăn, thắc mắc, đưa các em vào tâm thế chuẩn bị huy động kiến thức để giải quyết vấn đề được nêu. *Tình huống học tập hướng học sinh tiếp cận bài thơ theo hướng hợp lí : Nhằm tạo mối liên kết bên trong với tình huống trung tâm và giúp học sinh xác định hướng tiếp cận thi phẩm, tôi nêu tình huống: Đây thôn Vĩ Dạ là một bài thơ từng có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có người cho đây là bài thơ tả cảnh, người lại cho bài thơ nói về tình yêu thầm kín của Hàn Mặc Tử và Hoàng Cúc.Theo anh(chị) cách hiểu ấy có thỏa đáng không? Vì sao? Từ thực tế phần lớn các em đồng tình với một trong hai cách cảm nhận trên, giáo viên có thể tạo tình huống bằng lời nhận xét: Giả sử ý kiến của anh(chị ) là đúng, ta cùng nhìn lại văn bản, đọc một số câu thơ “nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”, “Có chở trăng về kịp tối nay?”…anh(chị ) thấy cách hiểu của mình như thế đã hợp lí chưa? Ở đây giáo viên phải dẫn dắt, phân tích để học sinh đi đến phủ định hai cách hiểu về văn bản nói trên: Thi phẩm không đơn thuần tả cảnh vì nhức nhối , ám Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 8 www.sangkienkinhnghiem.com ảnh trong chúng ta là những câu hỏi “Sao anh không về chơi thôn Vĩ”, “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó / Có chở trăng về kịp tối nay?”, “Ai biết tình ai có đậm đà?”; hơn nữa cách hiểu này đã bỏ qua phong cách thơ Hàn Mặc Tử “luôn có khuynh hướng quay vào nội tâm, rất ít tả, ít kể theo cái nhìn của con mắt” (Vũ Quần Phương). Nếu cảm nhận Đây thôn Vĩ Dạ là bài thơ viết về tình yêu đơn phương thì người đọc mới chỉ dựa vào hoàn cảnh sáng tác mà bỏ qua căn cứ quan trọng là văn bản ngôn từ. Tiếp đến, giáo viên phải định hướng cho các em : Đằng sau bức tranh thiên nhiên thơ mộng, đằng sau mối tình thầm kín của nhà thơ với Hoàng Cúc còn có một nỗi niềm gì đó sâu xa, kín đáo, khó tiếp cận. Lời định hướng thực chất là sự hé mở cho các em thấy tầng sâu của bài thơ là thế giới tâm trạng của thi nhân – “cái mạch trữ tình vừa thắm đượm hồn người vừa thể hiện bằng một thiên bẩm tài hoa” (Giáo viên nhân dân- số đặc biệt, tháng 11/1989). Đối với học sinh có năng lực nhạy bén, lời định hướng của giáo viên lại trở thành dữ kiện để các em khắc phục tình huống xuất hiện cuối giờ “Có dòng chảy nào xuyên suốt các khổ thơ? *Câu hỏi, tình huống học tập hướng dẫn học sinh đọc- hiểu khổ thơ thứ nhất: Dựa trên cơ sở sự phát hiện về hình thức độc đáo của câu thơ “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”, tôi xây dựng một câu hỏi chứa đựng tình huống học tập có hình thức hấp dẫn dưới dạng một câu đố vừa quen vừa lạ khiến học sinh thích thú từ đó kích thích sự tìm tòi, khám phá của các em: Nhan đề bài thơ giống như một lời giới thiệu, mời chào : Đây tôi sẽ tả cho các bạn xem thôn Vĩ và nhà thơ bắt đầu. Nhưng lẽ ra phải bắt đầu bằng một câu tả như thường lệ thì Hàn Mặc Tử lại bắt đầu bằng câu hỏi . Tại sao vậy? Câu hỏi ở đây có ý nghĩa gì? Tình huống được nêu có mối liên hệ chặt chẽ với tình huống cuối giờ học góp phần triển khai mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù của tác phẩm . Tuy nhiên ở đây, mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù được khai thác từ một chi tiết nghệ thuật thú vị: hình thức bất thường của câu thơ - một câu hỏi tu từ. Từ việc gợi ý cho học sinh khai thác những nét đặc sắc của câu hỏi mở đầu thi phẩm, tôi đã dẫn dắt để các em tìm ra ý nghĩa câu thơ: Câu thơ có sáu tiếng đầu mang thanh bằng tạo nên giọng điệu êm ru mang đậm phong cách Huế, cách sử dụng đại từ nhân xưng “anh” tạo sự cởi mở thân tình trong quan hệ giao tiếp, thủ pháp nghệ thuật phân thân đem đến cho câu thơ mở đầu nhiều sắc thái ý nghĩa: vừa hỏi han, vừa nhắc nhớ, vừa trách móc giận hờn mát mẻ, vừa mời mọc ngọt ngào, tha thiết đồng thời cũng là lời tự vấn lòng mình đầy day dứt của nhà thơ. …Câu thơ ngay từ đầu đã gieo vào lòng người đọc như một cảm ứng đặc biệt tựa nỗi ám ảnh về thôn Vĩ. “Nỗi ám ảnh” do hình thức một câu thơ tạo nên là cơ sở để tình huống học tập sau xuất hiện: Vậy thôn Vĩ có đặc điểm gì mà có sức ám ảnh lòng người đến thế? Học sinh giải quyết được tình huống này, giáo viên có cơ sở để xây dựng tình huống trung tâm xuất hiện cuối giờ học bởi vẻ đẹp thôn Vĩ Dạ được tạo nên từ hình ảnh thơ gợi cảm, trong trẻo khác hẳn khung cảnh trong hai khổ thơ còn Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 9 www.sangkienkinhnghiem.com lại. Cảm nhận được sâu sắc bức tranh thôn Vĩ, học sinh mới có thể nhận ra dòng chảy tâm trạng của thi nhân ( khi liên hệ đến cảnh ngộ hiện tại Hàn Mặc Tử đang trải qua), từ đó giải thích được thực chất sự vi phạm cái lỗi không logic của nhà thơ. Do vậy, sau khi hướng dẫn các em tiếp cận bức tranh thôn Vĩ bằng các câu hỏi phụ trợ : Thôn Vĩ hiện lên trong quầng sáng kí ức của nhà thơ qua hình ảnh nào? Cảm nhận về cách khắc họa các hình đó? Có tài liệu cho rằng “mặt chữ điền” là gương mặt của đàn ông, có người hiểu đó là gương mặt người phụ nữ. Cách hiểu của anh(chị)? Nhận xét về bức tranh thôn Vĩ hiện về trong kí ức nhà thơ? Và khi các em cảm nhận được vẻ đẹp thôn Vĩ qua các hình thơ: +Ánh nắng: được khắc họa qua cái nhìn cận cảnh. Hai chữ “nắng” trong câu thơ tạo nên tiết tấu khác thường - có cái gì như cái náo nức, e ấp, rạo rực ,xốn xang trong lòng khi ánh mắt bắt gặp ánh nắng đầu tiên của một ngày. Cách nói giản dị đầy sức gợi đưa đến cảm giác về các cấp độ của ánh sáng: ban đầu là thứ ánh sáng được nhìn từ cái nhìn chủ động, định hướng tự nhiên, sau đó vươn lên một góc nhìn tập trung để đón nhận sắc nắng tinh khôi, thuần khiết và thanh thoát mà chỉ hàng cau vào lúc ban mai mới có. Ánh nắng trinh nguyên của buổi mai như rải những vệt sáng lấp lóa trên những tàu cau còn ướt sương đêm. Ta như cảm được hương thơm của nắng tỏa xuống không gian, thứ hương rất nhẹ của hoa cau mới nở. Sắc nắng, vị nắng trộn hòa vào cảnh vật vừa vút lên trong cái tầm thanh thoát của hàng cau xứ Huế lại vừa chợt ùa xuống, tỏa rộng, tràn lên tất cả. +Vườn thôn Vĩ: Thuộc về chủ thể phiếm chỉ “ai”. Hai tính từ chỉ cùng một gam màu nhưng sắc thái khác nhau “mướt”, “xanh” cùng phép so sánh cụ thể hóa đặc điểm của khung cảnh, giúp người đọc hình dung khoảng xanh vườn tược với vẻ đẹp mượt mà, mỡ màng, tràn đầy sức sống ; vẻ đẹp trong sáng, tao nhã, quý phái…giống như một viên ngọc rời rợi sắc xanh và đang tỏa vào ban mai cả những ánh xanh. Thiếu đi cái ánh sắc ấy, mảnh vườn đơn sơ bình dị khó lòng có được vẻ thanh tú, cao sang. Từ chỉ mức độ “quá” chứa đựng cảm nhận về vẻ đẹp ở mức tột bậc và cả niềm thiết tha ở mức đau thương khiến câu thơ cứ như là buột miệng, như không kìm nổi lòng mình phải reo lên, phải thốt lên sự ngạc nhiên đến thẫn thờ. +Lá trúc: mảnh mai, thon dài như nét điểm xuyết làm tôn lên vẻ thanh tú của khung cảnh thiên nhiên. +Con người: xuất hiện thấp thoáng sau lá trúc với gương mặt “chữ điền”(có thể là gương mặt của người phụ nữ mang vẻ đẹp phúc hậu, kín đáo, duyên dáng; có thể là gương mặt của người đàn ông( trở về thôn Vĩ) đang say ngắm cảnh vật).Ở đây hình ảnh thơ được miêu tả theo hướng cách điệu hóa gợi lên vẻ đẹp của con người chứ không cụ thể hóa. -> cảnh sắc thôn Vĩ qua lăng kính của con người mang mặc cảm chia lìa nên mang đặc trưng đơn sơ nhưng tươi sáng, trong trẻo, gợi cảm, tràn đầy sức sống và vô cùng lộng lẫy. Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản “Đây thôn Vĩ Dạ”của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 10 [...]... trình dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 4 2.4 Mã hóa nội dung kiến thức thành câu hỏi, tình huống học tập trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 7 1 2 II 1 2 2 3 4 4 III Kết quả của việc vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 16 C KẾT LUẬN 18 Tài liệu tham khảo 19 Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng. .. kỹ thuật đặt câu hỏi đối với giờ dạy đọc - hiểu văn bản văn học Kết quả này giúp tôi vững tin tiếp tục tìm tòi để xây dựng hệ thống câu hỏi có chất lượng hơn nữa để ứng dụng trong tiết dạy văn bản Đây Thôn Vĩ Dạ ( Hàn Mặc Tử) ở các năm học tiếp theo C-KẾT LUẬN Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) ... giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 3 Xây dựng câu hỏi, tình huống học tập trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử): 2.1 Xác định mục tiêu dạy học trong giờ đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 4 2.2 Xác định tri thức đã có của học sinh trong giờ đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 2.3 Xác định đơn vị kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi. .. ĐẶT VẤN ĐỀ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 I Một số vấn đề chung 2 Câu hỏi và câu hỏi có vấn đề (tình huống học tập) trong dạy học Câu hỏi trong giờ dạy đọc – hiểu văn bản văn học và vai trò của câu hỏi trong giờ dạy đọc – hiểu văn bản văn học 2 Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thônVĩ Dạ của Hàn Mặc Tử Xác định yêu cầu cần đảm bảo khi xây dựng câu hỏi trong giờ. .. thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 20 www.sangkienkinhnghiem.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI VẬN DỤNG KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN “ĐÂY THÔN VĨ DẠ” CỦA HÀN MẶC TỬ ( CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 ) Người thực hiện: Nguyễn... kế bài học Ngữ văn 1 1- Tập hai, NXBGD, 2008 7 Phạm Thúy Hằng, Đặt câu hỏi trong dạy học tác phẩm tự sự dân gian chương trình ngữ văn 10 8 Lê Trung Thành – Viện KHGD, Tình huống có vấn đề trong việc dạy học tác phẩm văn chương, Nghiên cứu giáo dục, 11/ 1998 Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 19 www.sangkienkinhnghiem.com... pháp, kỹ thuật dạy học khác để đạt đến hiệu quả cao nhất, có như thế mới có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy Tôi hi vọng với kinh nghiệm vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vào giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) sẽ góp một phần nhỏ vào việc hướng mối quan tâm, sự đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc - hiểu các văn bản văn học nhằm nâng cao chất... cơ bản của giờ học, biết vận dụng kiến thức để giải quyết các đề bài kiểm tra liên quan đến tác phẩm, nhiều học sinh có cách lí giải vấn đề thấu đáo, lập luận chặt chẽ, hành văn có cảm xúc… Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 16 www.sangkienkinhnghiem.com Cụ thể: Ở các năm học (200 9-2 010, 201 1-2 012)... lượng giảng dạy môn Ngữ văn nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác Nguyễn Thị Thanh Thảo Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 18 www.sangkienkinhnghiem.com... một hình ảnh không có sự gắn bó Phải chăng Đây thôn Vĩ Dạ là sự chắp nối vụng về, rời rạc giữa ba đoạn? Có dòng chảy Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình Ngữ văn 11) 14 www.sangkienkinhnghiem.com nào xuyên suốt các khổ thơ? Đến đây, với kiến thức đã có khi đọc hiểu 3 khổ thơ, những học sinh có năng lực tư . để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (chương trình ngữ văn 11) để các đồng nghiệp cùng góp ý. Đề tài: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả. hòa. II -Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc- hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 1.Xác định yêu cầu cần đảm bảo khi xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản. học 2 II. Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thônVĩ Dạ của Hàn Mặc Tử 3 1. Xác định yêu cầu cần đảm bảo khi xây dựng câu hỏi trong giờ dạy đọc- hiểu văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử_Chương trình Ngữ văn 11, Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử_Chương trình Ngữ văn 11, Vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc - hiểu văn bản Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử_Chương trình Ngữ văn 11

Từ khóa liên quan