0

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai

13 1,167 2
  • Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:07

SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 TP LÀO CAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI Họ và tên: Ngô Thị Ly Chức vụ: Phó Giám đốc I. Lí do chọn đề tài Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã và đang là một xu thế phát triển khách quan. Điều đó đặt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước ta nói chung, sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói riêng trước những thời cơ và thách thức không nhỏ. Nhận thức sâu sắc chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới: “ Giáo dục phải đi trước một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”. Từ thực tế đó đặt ra một yêu cầu không thể thiếu về chất lượng nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người. Với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi tri thức ngày càng cao như vậy thì đào tạo chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, sẽ là không đủ để cho con người sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi và biến động của xã hội nếu thiếu đi vai trò của giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân về việc đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo liên tục, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của xã hội theo xu thế hiện nay và nơi thực hiện các nhiệm vụ đó là các trung tâm giáo dục thường xuyên. Trung tâm giáo dục thường xuyên có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực con người. Điều đó đã được cụ thể hóa trong điều 44, mục 5 của luật giáo dục 2005: ‘‘Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội hiện nay”. Nghị quyết lần thứ IV của ban chấp hành TW Đảng khóa VII đã khẳng định: ‘‘ Thực hiện một nền giáo dục thường xuyên cho mọi người, xác định học tập suốt đời là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân ’’. Trong GDTX, chương 2 trình bổ túc trung học là một bộ phận nối tiếp hệ thống giáo dục phổ thông nhằm góp 3 phần nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực cho xã hội . Tổ chức hoạt động của GDTX đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo về thời gian, chương trình, nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, đáp ứng nhu cầu, điều kiện của người học. Chính vì vậy, các TTGDTX đã và đang là bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta hiện nay, đặc biệt là nơi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân được học thường xuyên, học suốt đời. Cùng với giáo dục chính quy, GDTX đã tự khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, giúp mọi người có cơ hội học tập nhằm cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, công tác tại vùng dân tộc miền núi. Chương trình giáo dục thường xuyên gồm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức dạy và thực hành kĩ thuật nghề nghiệp, Ở trung tâm giáo dục thường xuyên, hoạt động dạy học bổ túc trung học phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn hoạt động này đạt kết quả tốt cần có những biện pháp quản lý phù hợp đó chính là những vấn đề mà các nhà quản lý có tâm huyết đều quan tâm đến. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, trước hết phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, bởi vì giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng dạy học. Song ở các trung tâm GDTX của thành phố Lào Cai , đội ngũ giáo viên chủ yếu là giáo viên phổ thông, giáo viên cơ hữu chưa đủ các bộ môn, còn giáo viên bán cơ hữu ( thỉnh giảng), chưa được trang bị đầy đủ nghiệp vụ GDTX, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng dạy học, chưa hiểu hết đặc điểm của đối tượng người học. Hiện nay, các TTGDTX ở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai, công tác quản lý hoạt động dạy học đã có nhiều đổi mới, bước đầu đã mang lại một số thành quả đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, kết quả còn chưa cao, không mang tính ổn định ở một vài trung tâm, vẫn còn những bất cập trong quản lý giáo dục đào tạo như: - Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý ở một vài trung tâm còn hạn chế; đội ngũ giáo viên cũng chưa phải đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. - Cơ sở vật chất, tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn rất chậm, chưa đồng bộ và chưa hoàn chỉnh, phương tiện dạy học còn hạn chế, chưa thực sự phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên. - Việc đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục học viên chưa phải đã được mọi cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ và áp dụng thành công. - Đối tượng người học đa dạng, tình trạng lười học, chất lượng đầu vào của học viên còn phổ biến là yếu về học lực, ý thức tổ chức kỉ luật thấp là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động dạy học Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, bản thân tổng kết đưa ra kinh nghiệm: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của ngành học GDTX tỉnh Lào Cai. II. Các biện pháp thực hiện A. Căn cứ để có biện pháp thực hiện Căn cứ vào các quy định, văn bản của nhà nước về giáo dục Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo phát triển GDTX của tỉnh, của sở GD&ĐT Lào Cai Căn cứ vào kết quả thu được qua nghiên cứu thực trạng quản lý oạt động dạy học của TGDTX số 1 thành phố Lào Cai. B. Các biện pháp quản lý hoạt dộng dạy học của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên thỉnh giảng về vai trò của hoạt động dạy học. Mục tiêu: Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng nhân ái, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, làm việc có kỉ luật Tuyên truyền, tác động sâu sắc đến giáo viên giúp họ ý thức cao hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động dạy học, qua đó nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động dạy học để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Tổ chức thực hiện: Ngay từ đầu năm học tổ chức cho giáo viên học tập chính trị, học tập về nhiệm vụ năm học, họp tổ chuyên môn xác định khâu cơ bản trong quá trình dạy học. Nhân các ngày lễ lớn trong năm, phát động các phong trào thi đua mà trọng tâm là thi đua dạy tốt học tốt. Qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, truyền thống của trung tâm, về đạo đức, lối sông, tinh thần thái độ làm việc và hiệu quả đào tạo. Từ đó giúp giáo viên có thêm tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề, với trung tâm. Phối hợp tốt với công đoàn tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành: ‘ ‘Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm’’, ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’, xây dựng‘‘ Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn phổ biến nội dung các phong trào thi đua, yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm túc. Kết quả thi đua được thể hiện qua chất lượng các tiết dạy, thực hiện nề nếp dạy học, tham gia đầy đủ các hoạt động do đơn vị phát động. Biện pháp 2: Phân công giảng dạy nhằm phát huy năng lực của giáo viên Mục tiêu: Phân công giảng dạy cho giáo viên là việc làm thể hiện năng lực quản lý của giám đốc trung tâm trong việc sử dụng, bố trí con người vào những công việc sao cho phù hợp năng lực cá nhân cũng như sở thích, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh của họ để họ yên tâm, phấn khởi làm việc, phát huy được năng lực, sự cống hiến cho đơn vị Phân công giảng dạy đảm bảo khoa học, hợp lý, hợp tình tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tổ chức thực hiện: Xác định các nguyên tắc phân công giảng dạy cho giáo viên: Nguyên tắc phân công giảng dạy phải chú ý đến những thuận lợi, khó khăn của trung tâm, đặc điểm riêng của từng năm học, dựa trên năng lực của đội ngũ, đặc điểm của các lớp của đơn vị Nguyên tắc phân công phải được thông qua lãnh đạo trung tâm, ít nhất là từ tổ trưởng chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên.Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm và đi đến quyết định cuối cùng là giám đốc trung tâm. Các nguyên tắc phân công đều phải hướng tới sự hợp lý, khoa học, tạo sự đồng đều về chất lượng đại trà, tạo sự đồng đều tương đối về đội ngũ giáo viên ở các lớp. Một số nguyên tắc cần coi trọng là Nguyên tắc đảm bảo sự sự công bằng dân chủ, công khai trong phân công giảng dạy. Đảm bảo nguyên tắc này sẽ tạo được tâm lý yên tâm, tin tưởng của đội ngũ giáo viên với giám đốc, tạo nên không khí đồng thuận trong nhà trường. Giữa các giáo viên với nhau cũng có thái độ thân thiện, tin cậy, giúp đỡ quan tâm đến đồng nghiệp, cùng chia sẻ trách nhiệm. Sự phân công phải tạo được thuận lợi, tạo cơ hội cho giáo viên phát huy tối đa năng lực sở trường của mình. Khi đó giáo viên phấn khởi, tin tưởng vào lãnh đạo và dồn hết tâm sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó giám đốc trung tâm phải phải thu thập ngày càng nhiều và chính xác những thông tin về điểm mạnh, điểm yếu cũng như nhu cầu của từng giáo viên. Trên cơ sở đó có quyết định đúng đắn để giao việc cho từng người. Phân công giảng dạy cho giáo viên phải đảm bảo được sự phát huy tối đa vai trò của tổ chuyên môn, cụ thể là vai trò của tổ trưởng chuyên môn. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, giám đốc nên tham khảo ý kiến của tổ trưởng chuyên môn, vì nhiều khi có những thông tin về giáo viên chỉ có người trong tổ mới có được mà giám đốc không thể có hoặc chưa có một cách kịp thời. Trên cơ sở các thông tin thu được và các nguyên tắc đề ra, giám đốc tiến hành phân công giảng dạy trong năm học. Việc phân công giảng dạy phải hoàn thành trước khai giảng một tuần để giáo viên có sự chuẩn bị cần thiết cho việc giảng dạy. Phân công giảng dạy có thể tiến hành qua các bước sau: + Giám đốc cùng ban giám đốc, căn cứ vào nhiệm vụ năm học, nguồn nhân lực của trung tâm để dự kiến hướng phân công công việc đối với các tổ. Dự kiến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các chức danh kiêm nhiệm khác như thư kí hội đồng, tổ trưởng chuyên môn, sau đó cân đối giờ công lao động sao cho đảm bảo sự công bằng, đảm bảo định mức lao động theo quy định, trừ những môn chỉ có 1 giáo viên. + Các tổ chuyên môn căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của tổ để đề xuất phương án phân công. Đề xuất của tổ chuyên môn cũng phải dựa trên các nguyên tắc đã nêu trên để đảm bảo cho mọi thành viên trong tổ có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau, đồng thời cũng chú ý đến hoàn cảnh đặc biệt của các thành viên trong tổ để đảm bảo sự đoàn kết thông cảm và tương trợ lẫn nhau. + Sau khi tham khảo ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn, giám đốc có thể điều chỉnh dự kiến ban đầu của mình và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này không nhất thiết phải trùng với đề xuất của tổ, khi giám đốc có dụng ý giao việc cho từng cá nhân cụ thể nhằm phát huy tối đa năng lực của họ. Khi hoạt động dạy học đã đi vào nề nếp. Giám đốc cần kiểm nghiệm và đánh giá kết quả phân công, tập trung nắm bắt thông tin phản hồi từ giáo viên, các tổ chuyên môn, học sinh, những thông tin phản hồi này làm cơ sở, căn cứ cần thiết cho việc phân công nhiệm vụ năm sau. Biện pháp 3: Tổ chức thực hiện nội dung chương trình, xây dựng nề nếp dạy học. Mục tiêu: Đảm bảo được sự quản lý đối với việc thực hiện chương trình giảng dạy bộ môn của mọi giáo viên. Đây là yêu cầu mang tính pháp lý. Trong biên chế năm học, Bộ GD&ĐT đã bố trí đủ thời gian để để mọi giáo viên có thể thực hiện đầy đủ phân phối chương trình bộ môn. Nhưng thực tế cho thấy, nếu các nhà trường không có biện pháp quản lý chặt chẽ thì vẫn có thể xảy ra tình trạng giáo viên dạy dồn hoặc cắt xén một số tiết trong chương trình. Xây dựng nền nếp dạy học chính là góp phần xây dựng nền nếp của trung tâm và đội ngũ nhà giáo. Chỉ khi nào nền nếp dạy học được ổn định và duy trì tốt mới có thể tiến hành một cách có hiệu quả các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Nền nếp dạy học là nền tảng, cơ sở để nâng cao chất lượng dạy của thầy, chất lượng học của trò. Nếu cần đánh giá chất lượng dạy học của đơn vị thì việc đầu tiên được xem xét là nền nếp dạy học. Vì vậy, trong quản lý hoạt động dạy học, việc làm cần thiết của người giám đốc một trung tâm GDTX là xây dựng, củng cố, duy trì nền nếp dạy học. Tổ chức thực hiện * Chỉ đạo thực hiện chương trình: Triển khai đến từng giáo viên các văn bản cần thiết của bộ môn như phân phối chương trình, hướng dẫn giảng dạy, chuẩn kiến thức, kĩ năng, Giao cho các tổ trưởng, cùng giáo viên bộ môn thống nhất thực hiện tiến độ chương trình, nội dung chương trình cần đảm bảo theo chuẩn. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc thực hiện chương trình thông qua hệ thống sổ sách, qua dự giờ. * Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học Để tổ chức thực hiện nền nếp dạy học ở trung tâm, trước hết lãnh đạo trung tâm phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, trao đổi thảo luận và đúc rút kinh nghiệm cho việc thực hiện nền nếp ở năm trước. Các vấn đề tồn tại, yếu kém, chưa thực hiện được cần phải tìm ra nguyên nhân và biện pháp để khắc phục đồng thời phải phát huy, nhân rộng và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tổ chuyên môn thực hiện tốt các nền nếp đã xây dựng. Đưa nội dung thực hiện nề nếp vào phong trào thi đua hai tốt và làm tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên cuối năm. Giao cho tổ chuyên môn quản lý ngày giờ công, tiến độ giảng dạy của giáo viên, xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, quy định, quản lý việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp, Hàng tuần, hàng tháng có sơ kết đánh giá kết quả thi đua thực hiên nền nếp của giáo viên và học viên trung tâm. Kết quả thi đua của giáo viên được nhận xét, đánh giá vào các buổi họp hội đồng sư phạm, kết quả thi đua của giáo viên chủ nhiệm và học viên được đánh giá, nhận xét vào giờ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy Mục tiêu: Giúp giáo viên nhận thức được đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào taọ của trung tâm Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, giúp họ thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học viên làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Đáp ứng việc cải tiến quy trình, nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Tổ chức thực hiện [...]... cao trong công tác quản lý Với quan điểm và các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đã trình bày ở trên, trong nhiều năm qua Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai là một đơn vị luôn được sở Giáo dục và đào tạo Lào Cai đánh giá là trung tâm có chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục đứng đầu trong ngành học giáo dục thường xuyên thể hiện đơn vị có số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp... trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học Hiện nay vẫn còn một số ít giáo viên chưa hiểu đầy đủ về đổi mới phương pháp dạy học Có quan niệm cho rằng đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học truyền thống bằng phương pháp dạy học mới khác hẳn phương pháp dạy học truyền thống Lại có quan niệm cho rằng đổi mới phương pháp dạy học là sử dụng các... hồ về đổi mới phương pháp dạy học, định hình được việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhận thức và sẽ đi vào giảng dạy cụ thể không còn mấy khó khăn Trang bị thêm các thiết bị, phương tiện dạy học làm công cụ phục vụ đổi mới phương pháp dạy học Biện pháp 5: Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học Mục tiêu Kiểm tra đánh giá thường xuyên hoạt động dạy học giúp giáo viên đi... giáo viên còn gặp nhiều thiếu sót trong hoạt động dạy học III KẾT LUẬN: Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau Mỗi biện pháp có thế mạnh và vị trí cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Tuy nhiên, tùy từng đặc điểm, điều kiện của mỗi trung tâm thì việc áp dụng các biện pháp trên cũng khác nhau thì mới có thể... luôn cao hơn nhiều so với tỉ lệ chung của Tỉnh Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã đúc rút qua quá trình quản lý, song chắc còn nhiều khuyếm khuyết , rất mong các đồng chí đồng nghiệp góp ý để công tác quản lý của tôi ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn Tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2 011 Người viết Ngô Thị Ly ... hiện đại trong giờ dạy học như máy vi tính, máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn khác, các cách hiểu trên đều là những cách hiểu còn phiến diện, thậm chí mang tính cực đoan Thực chất đổi mới phương pháp dạy học là người giáo viên căn cứ vào nội dung kiến thức bài dạy, những phương tiện dạy học có thể có và đặc điểm đối tượng học viên để tìm ra cách tổ chức, hướng dẫn cho học viên chủ động tiếp nhận tri... Chỉ đạo hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy mẫu rút kinh nghiệm chi tiết về những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục Yêu cầu giáo viên tích cực dự giờ những giáo viên dạy giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp để học tập kinh nghiệm và vận dụng cụ thể vào từng tiết, từng bài trong suốt quá trình dạy học Việc làm này rất có hiệu quả, nó giúp cho... vào kỹ năng làm bài, thực hành, rèn luyện phương pháp tư duy tích cực, phương pháp tự học Như vậy, việc đổi mới phương pháp không phải là việc làm trong một thời gian nhất định có thể hoàn thành và người giáo viên có thể bằng lòng dừng lại với kết quả đạt được ở một thời điểm nào đó Đây phải là một công việc của cả một đời dạy học mà mỗi thầy, cô giáo tâm huyết đều theo đuổi, tìm tòi và phấn đấu không... nếp, chất lượng giảng dạy ngày một nâng lên, dần hình thành ý thức tự giác của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Qua kiểm tra sẽ phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Cũng qua kiểm tra, giám đốc trung tâm có thể phân loại, đánh giá khá chính xác đội ngũ giáo viên để có kế hoạch phân công công việc cho hợp lý và có kế hoạch... chức thực hiện Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên ngay từ đầu năm học đồng thời cũng công khai với hội đồng giáo dục kế hoạch kiểm tra Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, việc kiểm tra có thể tiến hành đột xuất, hoặc định kỳ tùy theo mục đích đặt ra Sau kiểm tra nhất thiết phải có trao đổi chỉ ra mặt mạnh, hạn chế của mỗi giáo viên, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc . thực trạng quản lý oạt động dạy học của TGDTX số 1 thành phố Lào Cai. B. Các biện pháp quản lý hoạt dộng dạy học của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội. SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 TP LÀO CAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI Họ và tên: Ngô Thị Ly Chức. kinh nghiệm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của ngành học GDTX tỉnh Lào Cai. II. Các biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai, I. Lí do chọn đề tài, B. Các biện pháp quản lý hoạt dộng dạy học của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai

Từ khóa liên quan