Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác hình chiếu của điểm trên đường thẳng để giải một số bài toán cực trị hình học_SKKN toán THPT

20 2.1K 5
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác hình chiếu của điểm trên đường thẳng  để giải một số bài toán cực trị hình học_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. của điểm trên đường thẳng để giải một số bài toán cực trị hình học .Với những khai thác rất cơ bản về tính chất hình chiếu của điểm trên đường thẳng đã mở ra các hướng giải quyết rất đơn giản cho. làm những bài tập dạng này. Để học sinh tiếp cận tốt mảng bài tập về cực trị hình học thì trước hết phải làm cho học sinh thấy được một số bài toán cực trị hình học thực chất là những bài toán hình học. qua đường thẳng từ đó khai thác tính chất hình học để giải bài toán cực trị như hai dạng toán sau: 3 .Bài toán 3: Cho đường thẳng ∆ và hai điểm A, B. Tìm điểm M thuộc đường thẳng ∆ sao cho

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan