0

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠYMÔN SINH HỌC 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ

6 342 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 19:06

. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ Phần I MỞ ĐẦU I/ Lí do chọn đề tài Sinh học là một trong những bộ môn khoa học, có vị trí vô cùng quan trọng 64% 7% 0 II/ NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1. Đảm bảo nguyên tắc trực quan trong giảng dạy Trong giảng dạy sinh học 9 đảm bảo nguyên tắc trực quan là một nguyên tắc. nhận thức. 2.Vận dụng các đồ dùng trực quan trong giảng dạy một cách rộng rãi Đối với việc dạy học sinh học, đồ dùng trực quan càng có ý nghĩa quan trọng trong giảng dạy sinh học.Vì nó được vận
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠYMÔN SINH HỌC 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ, KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠYMÔN SINH HỌC 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ,

Từ khóa liên quan