0

cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, thực trạng và giải pháp

26 1,488 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:27

Trờng chính trị Nguyễn văn cừ tỉnh bắc ninh Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa IV Hệ tại chức huyện tiên du TIU LU N TT NG HIP Đề tài: cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, thực trạng và giải pháp giai đoạn 2005- 2010 Ngời thực hiện : Nguyễn Tuấn Thành Đơn vị công tác : Trờng Tiểu Học Minh Đạo Minh Đạo Tháng 01 Năm 2009 Kết cấu của đề tài Phần mở đầu: Lý do, mục đích, ý nghĩa. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Nội dung: I/ Cơ sở lý luận và thực tiễn. II/ Thực trạng III/ Những giải pháp kiến nghị IV/ Kết luận Tài liệu tham khảo Báo cáo tổng kết năm 2007 của UBND xã Minh Đạo Giáo trình trung cấp lý luận chính trị Báo điện tử của chính phủ: http://www Chính phủ.VN 2 Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Phần mở đầu Ai cũng biết rằng! Đất Nớc ta đã trải qua lịch sử mấy ngàn năm dựng nớc và giữ nớc. Đã giành đợc nhiều thắng lợi đem lại vẻ vang cho dân tộc. Một trong những thắng lợi vẻ vang đó là thắng lợi vẻ vang của toàn dân, toàn Đảng ta đó là thắng lợi năm 1945, giành đợc độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh ra nớc Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà. Một bộ máy Hành chính nhà nớc Việt Nam ra đời từ đó. Đã lãnh đạo, xây dựng nớc ta sang một trang mới. Trải qua mấy chục năm xây dựng và phát triển, đã đa Nớc ta từ một nớc nghèo lạc hậu trở thành một nớc phát triển có vị thế trong khu vực và trên toàn thế giới. Đó chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, của Nhà Nớc ta đã đa ra nhiều đờng lối chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy đã đem lại nhiều thắng lợi cho Nớc ta. Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc nh hiện nay bộ máy công quyền còn cồng kềnh và hiệu quả hoạt động cha cao, do vậy phải xây dựng một nền hành chính nhà nớc dân chủ, trong sạch, vững mạnh từng bớc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nớc. Trớc sự nghiệp đổi mới, đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển đất nớc theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi phải có nền hành chính vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực cao, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 8 khoá VII 1995 đã chỉ rõ những mặt còn hạn 3 chế, yếu kém của nền hành chính nớc ta đó là: bệnh quan liêu, xa dân, buông lỏng sự quản lý của cấp trên với cấp dới, nạn tham nhũng, lãng phí ngày càng gia tăng , bộ máy nặng nề, cồng kềnh vận hành kém hiệu quả. Một số nơi cán bộ công chức thiếu kiến thức, trình độ năng lực kém hoạt động phân tán, bè phái gây mất đoàn kết thiếu kỷ cơng Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Bộ máy hành chính của Nhà Nớc ta đã vận hành nhiều năm, qua nhiều lần cải cách, Tuy nhiên với một xã hội phát triển, với một nền kinh tế mở, nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế hội nhập Quốc Tế. Nhà Nớc ta càng trú trọng tới việc cải cách nền hành chính hơn. Đây là một việc cần làm của Nhà Nớc và cũng là một yêu cầu khách quan, cấp bách. Cải cách nền hành chính trở thành một yêu cầu khác quan,cấp bách, xuất phát từ những căn cứ và lý luận thực tiễn sau: Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nớc pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân. Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Cải cách nền hành chính xuất phát từ yêu cầu khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điêm trong tổ chức, hoạt động của nền hành chính. Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo là một cơ quan nằm trong hệ thống bộ máy hành chính của nhà nớc ta. Do vậy cũng không thể nằm ngoài yêu cầu khách quan cấp bách này. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo đã không ngừng cải cách chủ trơng, đờng lối, chính sách, để phù hợp với điều kiện thực tế, đã thúc đẩy nền kinh tế của xã phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống của nhân dân trong xã cả về vật chất, tinh thần, đem lại nhiều thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nớc. 4 Nằm trong sự vận động, phát triển chung của cả bộ máy hành chính nhà nớc. Cải cách hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo là cần thiết, cấp bách, mang tính liên tục. Đội ngũ cán bộ của Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo cần sửa đổi những gì bất cập, bất hợp lý phát hiện khi điều hành bộ máy của mình, không ngừng cải cách bộ máy của mình để ngày càng phát triển và phù hợp với thực tế hơn. Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Qua nghiên cứu học tập môn học quản lý nhà nớc đặc biệt là khi nghiên cứu chuyên đề cải cách nền hành chính nhà nớc, bản thân tôi nhận thức đợc việc cải cách nền hành chính nhà nớc là một vấn đề quan trọng và hết sức cấp thiết đối với nhà nớc ta trong giai đoạn hiện nay. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của bản thân và đóng góp phần nhỏ công sức của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo.Thông qua học tập và nghiên cứu giáo trình tôi đã hiểu đợc ít nhiều những quan điểm cơ bản về cải cách nền hành chính Nhà nớc, vận dụng với thực tế tôi mạnh dạn chọn đề tài Cải cách hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo, những thực trạng và giải pháp để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá của mình. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Để hoàn thành đề tài tôi đã lấy phạm vi nghiên cứu cải cách hành chính tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo giai đoạn 2005 -2010 Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao nhận thức giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện học đi đôi với hành, nắm đợc nhiệm vụ cải cách bộ máy hành chính tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo trong thời gian qua, thấy đợc thực trạng công tác cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân xã, qua đó nêu lên những phơng hớng, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể để góp phần nhỏ bé của mình phục vụ nhiệm vụ công tác tại xã đợc tốt hơn. 5 Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành nội dung chơng I Cơ sở lý luận về cải cách hành chính nhà nớc: 1-Nền hành chính nhà nớc: Hành chính nhà nớc là hoạt động của cơ quan thực thi quyền lực nhà nớc để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo Hiến pháp và Pháp luật. Các cơ quan đó bao gồm Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan của UBND các cấp, hành chính nhà nớc còn gọi là hành chính côNG hay hành chính côNG quyền. Nền hành chính nhà nớc đợc cấu thành 4 bộ phận: - Thứ nhất là: Hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo Pháp luật bao gồm: Hiến pháp, Pháp lệnh, các văn bản pháp quy của cơ quan hành chính nhà nớc ban hành - Thứ hai là: Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp, các ngành từ Trung ơNG đến cơ sở. - Thứ ba là: Đội ngũ cán bộ, côNG chức và cơ chế hành chính bao gồm: những ngời thực thi trong bộ máy hành chính nhà nớc kể cả đội ngũ cán bộ, côNG chức làm hành chính của cơ quan khác. - Thứ t là: Tài chính công (tài chính của nhà nớc). 2-Vì sao phải cải cách nền hành chính nhà nớc: a. Lý do cải cách: 6 Có nhiều văn bản của Đảng, Nhà nớc ta đã đa ra những lý do phải cải cách nền hành chính Nhà nớc; theo Nghị quyết Trung ơng 8 (khoá VII) của Đảng đã đề cập đến bốn lý do chính phải cải cách nền hành chính: Một là: do yêu cầu đổi mới toàn diện đất nớc ta về kinh tế, xã hội, tài chính. Muốn đổi mới đợc thì phải đa vào khả năng quản lý điều hành xã hội của Nhà nớc, do đó phải đổi mới bộ máy nhà nớc. Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Hai là: do yêu cầu khách quan và công việc thờng xuyên của mỗi quốc gia. Ba là: do yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế Bốn là: để khắc phục tình trạng bộ máy hành chính nhiều năm qua cồng kềnh, kém hiệu quả trong quản lý, điều hành, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, xa dân trong bộ máy hành chính. Về thể chế, tổ chức bộ máy quản lý hành chính từ Trung ơng đến cơ sở cha thống nhất, nạn tham nhũng lãng phí của công ngày càng gia tăng. Một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, thiếu kiến thức, yếu về năng lực điều hành, một số cán bộ công chức tha hoá về đạo đức, lối sống đây là những nguyên nhân quan trọng cần phải đổi mới nền hành chính nhà nớc. b. Vì sao phải cải cách: Cải cách nền hành chính nhà nớc là khâu trọng tâm của cải cách bộ máy nhà nớc vì: Bộ máy nhà nớc là nơi tổ chức thực hiện đờng lối của Đảng và đa Pháp luật vào đời sống xã hội, là nơi giải quyết công việc hàng ngày của đất nớc và các mối quan hệ với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Hệ thống hành chính nhà nớc có lực lợng đông đảo nhất, có tổ chức thứ bậc chặt chẽ từ Trung ơng đến cơ sở, cũng là nơi quản lý cơ sở vật chất, phơng tiện và công cụ thực thi pháp luật. Cải cách nền hành chính Nhà nớc là làm đổi mới một cách đồng bộ các bộ phận của nền hành chính, làm cho nền hành chính có đủ năng lực, hiệu lực để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý hành chính nhà nớc đối với các lĩnh vực hoạt động của đời sống văn hoá. 7 Cải cách nền hành chính nhà nớc là do yêu cầu của công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi sớng từ hội nghi Trung ơng lần 6 vì nền hành chính nhà nớc là một bộ phận trong thực hiện đổi mới đờng lối chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc. Cải cách hành chính nhà nớc là do yêu cầu cơ chế pháp lý kinh tế mới. Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Cải cách hành chính nhà nớc là để khắc phục những mặt yếu kém của nền hành chính nhà nớc trong những năm qua còn có những mặt yếu kém nh tệ quan liêu, tham nhũng hiện nay tệ nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn với biểu hiện ngày càng tinh vi hơn. Cải cách nền hành chính nhà nớc có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống hành chính trong bộ máy Nhà nớc từ Trung ơng đến địa phơng. Cải cách nền hành chính còn do yêu cầu bức xúc từ phía nhân dân và xã hội. Để từng bớc thực hiện đờng lối cải cách nền hành chính nhà nớc các đại hội VII, VIII và nhiều hội nghị Trung ơng đảng đã bàn và đa ra những giải pháp để thực hiện cải cách nền hành chính. Đặc biệt là Đại hội lần IX của Đảng ta đã xác định phơng hớng, nhiệm vụ trong thời gian tới phải đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nớc ta và năm 2001 Chính phủ đã ban hành chơng trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nớc giai đoạn 2001 2010. Trong chơng trình này đặt ra mục tiêu, quan điểm, t tởng chỉ đạo và những nội dung cải cách nền hành chính nhà nớc. Mục tiêu của cải cách nền hành chính nhà nớc trong giai đoạn hiện nay là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao theo nguyên tắc của Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cơ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nớc. Phấn đếu đến năm 2010 hệ thống hành chính cơ bản đợc cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. c. Nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính: 8 Trên cơ sở quan điểm cải cách hành chính nhà nớc trong đờng lối cải cách nền hành chính từ nay đến năm 2010 của Đảng ta chúng ta cần phải quán triệt sâu sắc những quan điểm và t tởng sau: Xây dựng về thể chế tổ chức của hệ thống hành chính nhà nớc nh: thể chế quy định tổ chức của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, thể chế về thẩm quyền đối với các doanh nghiệp. Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát lại hệ thống văn bản, loại bỏ những quy định kém hiệu lực, tăng cờng năng lực của cơ quan hành chính trong việc ban hành văn bản. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp lệnh nghiêm minh của cơ quan Nhà nớc, cán bộ công chức đợc cung cấp đầy đủ nhanh chóng và chính xác các thông tin về chính sách Pháp luật của Nhà nớc. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Mở rộng dịch vụ t vấn pháp luật cho nhân dân Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc giữa cá nhân với tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nớc. Cải cách phơng thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp, định rõ thẩm quyền, phận sự và trách nhiệm của ngời đứng đầu cơ quan, đơn vị về kết quả hoạt động của bộ máy do mình phụ trách. Giảm thiểu các giấy tờ hành chính mang tính rờm rà mang tính hình thức, giảm thiểu các cuộc hội họp không cần thiết, thực hiện từng bớc hiện đại hoá về hành chính nh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến. Tăng cờng đầu t để đến năm 2010 các cơ quan hành chính có trang thiết bị hiện đại nh máy vi tính, mạng intenet đặc biệt là đối với cấp xã. Đổi mới nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công chức, đổi mới công tác quản lý điều hành, tiến hành tổng điều tra đánh giá, phân loại cán bộ công chức; sửa đổi, bổ xung cải cách hệ thống tiền lơng 9 Xác định cơ cấu cán bộ công chức hợp lý gắn với chức năng nhiệm vụ trong cơ quan, hoàn thiện chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm, có quy chế chặt chẽ về đánh giá khen thởng, kỷ luật cán bộ công chức hợp lý. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đổi mới nội dung, phơng thức đào tạo, tuyển dụng cán bộ công chức, tăng cờng các biện pháp giáo dục cán bộ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tệ nạn quan liêu tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức. Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tiểu luận tốt nghiệp Tỉnh: Bắc Ninh Học viên : Tuấn Thành Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý và ngân sách, đảm bảo quyền quyết định phân bổ ngân sách địa phơng của Hội đồng nhân dân các cấp và quyền chủ động của các đơn vị tạo điều kiện cho chính quyền địa phơng chủ động xử lý các công việc của địa phơng. Phân biệt rõ cơ quan hành chính với các tổ chức sự nghiệp, đổi mới cơ chế tài chính đối với khu vực dịch vụ công, trong từng lĩnh vực định rõ công việc thuộc Nhà nớc phải đầu t hay các đơn vị trực tiếp thực hiện. Kiên quyết xoá bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu xin cho, xây dựng chính sách chế độ tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới nh: cho thuê đơn vị sự nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng trờng học, bệnh viện, khuyến khích các nhà đầu t có năng lực trong và ngoài nớc Cải cách nền hành chính nớc ta là một việc làm hết sức phức tạp, nặng nề khó khăn. Do vậy phải xác định làm nhiều năm, liên tục không nóng vội vì nó ảnh hởng đến cơ chế chính sách, hệ thống chính trị và con ngời. Vì vậy Đảng ta cũng không đề cập cải cách khi nào phải xong mà nó là mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ th- ờng xuyên của chúng ta. Để khắc phục những căn bệnh trên chúng ta phải cải cách nền hành chính nhà nớc mà mục tiêu là xây dựng một nền hành chính nhà nớc dân chủ, trong sạch văn minh, có đủ năng lực để thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, theo định hớng mà Đảng và nhân dân ta đã xác định trong nghị quyết Trung ơng đảng lần 8 khoá 10 [...]... thiết thực có tác động tích cực tới các lĩnh vực của đời sống 4-Nội dung của cải cách nền hành chính nhà nớc: Trớc hết chúng ta phải cải cách thể chế hành chính Xây dựng và hoàn thiện các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, một nền hành chính dân chủ, thực hiện quyền lực của nhân dân, phục vụ lợi ích và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân. .. tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo giai đoạn 1 (2001-2010) 1/ Khái quát chung: Sau quá trình thực hiện tổng thể cải cách hành chính Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo gồm có các cơ quan chuyên môn là: Văn phòng Phòng Tài chính Phòng T pháp Phòng Địa chính Phòng Văn hoá thông tin Thể dục Thể thao Xã đội Công an Thơng binh xã hội Và các đơn vị sự nghiệp là: Hội đồng s phạm các trờng: Trung học cơ sở,Tiểu học, Mầm... ngũ công chức cấp xã; Kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, xây dựng các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, do vậy các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra đều hoàn thành; 19 a-Về cải cách thể chế hành chính: Trong năm năm qua, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mu xây dựng thể chế, tróc hết là thể chế kinh tế theo hớng Trờng chính trị Nguyễn Văn... hợp của các phòng, ban chuyên môn và sự tham gia giám sát của nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm của ngời đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phơng Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phơng Trớc hết đảm bảo kinh phí cho việc triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực phải cải cách, thờng... Tuấn Thành Xây dựng một nền hành chính thực sự dân chủ, phục vụ đắc lực nhân dân và là công cụ giữ vững trật tự kỷ cơng xã hội theo Pháp luật Cải cách nền hành chính nhà nớc phải phù hợp và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển của đất nớc theo định hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Mọi chủ trơng cải cách nền hành chính nhà nớc đều phải xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống, sát với thực tế... nớc của Chính phủ năm 2001; quyết định số 146/2001/QĐ- Trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ Tỉnh: Bắc Ninh Tiểu luận tốt nghiệp Học viên : Tuấn Thành UB ngày 31/12/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chơng trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 Đợc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã , tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ... tại lớp Trung cấp lý luận chính trị do trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ mở tại huyện Trong bài tiểu luận tôi đã trình bày một số suy nghĩ về công tác cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo Do tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân là một vấn đề vô cùng phức tạp Do nhận thức còn giới hạn nên kết quả nghiên cứu, tổng hợp về tình hình của xã cha thật sự đầy đủ và chính xác, với ý thức trách... quyền tin tởng rằng cải cách nền hành 24 chính nhà nớc nhất định sẽ thành công vì nó phù hợp với xu hớng phát triển của thời đại Thành công của công cuộc đổi mới, cải cách trong những năm qua đã từng bớc cải thiện đời sống nhân dân, nhân dân ngày càng vững tin vào đờng lối của Đảng, quyết tâm giữ vững và tăng cờng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyệt đối tin tởng và đi theo con đờng mà Đảng và Bác Hồ đã... xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện khi có thay đổi nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ, thành lập tổ chức, bố trí đủ số lợng, chất lợng cán bộ, công chức chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến công tác cải cách hành chính theo tinh thần Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tớng chính phủ để mọi cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đợc... Xây dựng và ban hành cơ chế tự chủ toàn diện theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công Thực hiện khoán biên chế và kinh phí đối với các phòng, ban chuyên môn quản lý hành chính nhà nớc nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá Những giải pháp chủ yếu: Tăng cờng sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, . hành, nắm đợc nhiệm vụ cải cách bộ máy hành chính tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo trong thời gian qua, thấy đợc thực trạng công tác cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân xã, qua đó nêu lên những. đề tài Cải cách hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh Đạo, những thực trạng và giải pháp để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá của mình. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Để hoàn thành đề. cho nhân dân khi thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nớc. 4 Nằm trong sự vận động, phát triển chung của cả bộ máy hành chính nhà nớc. Cải cách hành chính ở Uỷ ban nhân dân xã Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, thực trạng và giải pháp, cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã minh đạo, thực trạng và giải pháp,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan