một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần phân phối thế kỷ mới

43 478 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 13:48

Báo cáo thực tập nghề nghiệp MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1 PHẦN 1: 2 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 2 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2 1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3 1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty 4 Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 PHẦN 2: 7 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 7 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới 7 2.2.TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 8 2.2.1. Các chính sách kế toán chung 8 2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 9 2.2.3.Hệ thống tài khoản sử dụng: 12 2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 23 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức sổ NKC 24 2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 24 SVTH: Lê Trung Thành - i - Báo cáo thực tập nghề nghiệp 2.3.Tổ chức các phần hành kế toán cụ thể 25 Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển kế toán vốn bằng tiền 28 Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển kế toán tài sản cố định 32 Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển kế toán tiền lương 33 Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 35 PHẦN 3: 36 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 36 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT SVTH: Lê Trung Thành - ii - Báo cáo thực tập nghề nghiệp KÝ HIỆU NỘI DUNG CP CỔ PHẦN XD XÂY DỰNG TM THƯƠNG MẠI DV DỊCH VỤ DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty Error: Reference source not found Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức sổ NKC Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển kế toán vốn bằng tiền Error: Reference source not found Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển kế toán tài sản cố định Error: Reference source not found Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển kế toán tiền lương Error: Reference source not found Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Error: Reference source not found SVTH: Lê Trung Thành - iii - Báo cáo thực tập nghề nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới, qua quá trình tìm hiểu em nhận thấy Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới là một trong những doanh nghiệp lớn. Đồng thời đây cũng là một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, các sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng một đa dạng, phong phú và có chất lượng hơn. Vì vậy hàng năm số doanh thu và lợi nhuận đem lại cho doanh nghiệp là rất cao. Trong thời gian thực tập em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của , cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán tại đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu và thu thập các thông tin về công ty cũng như các nghiệp vụ kế toán áp dụng. Tuy nhiên do đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực tế. Chính vì vậy nên em không thể tránh khỏi những hạn chế và khuyết điểm về nhận thức dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu và trình bày về Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới một cách đầy đủ. Vì thế, em rất mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của Thầy cô giáo và các bạn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn phòng kế toán và đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI SVTH: Lê Trung Thành - 1 - Báo cáo thực tập nghề nghiệp PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm trên toàn quốc của các nhà cung cấp uy tín trongnước và nước ngoài. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, đội ngũ giám sát chuyên nghiệp và Ban lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, công ty luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty và cho khách hàng của mình. Được thành lập năm 2001 đến nay, trải qua hơn 10 năm xây dựngvà trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển. Thế Kỷ Mới được các đối tác như UnifarmViệt Nam, Lotte Nhận Bản, Bic Pháp và khách hàng đánh giá là một thương hiệu phân phối sản phẩm uy tín tại thị trường Việt Nam. Bằng việc kiên trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế, Thế Kỷ Mới đảm bảo cung cấp các sản phẩm tốt nhất để làm hài lòng Quý vịkhách hàng, hy vọng mang lại được nhiều lợi ích cho cộng đồng góp phần vào sựnghiệp xây dựng phát triển đất nước. Từ khi thành lập đến nay, Thế Kỷ Mới luôn đi theo một triết lý kinh doanh đã đề ra như sau: - Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao. - Chất lượng sản phẩm: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. - Khánh hàng là bạn hàng: Petrovietnam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng. - Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh. - Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung. SVTH: Lê Trung Thành - 2 - Báo cáo thực tập nghề nghiệp - Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Tập đoàn. - Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. - Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt. Tên công ty: Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại: 04 6662 4238 Fax: 04 6285 6644 Website: ncd.com.vn 1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty - Về sản xuất kinh doanh Tổ chức mở rộng sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng nhiều các nhu cầu mới của xã hội. Tận dụng lợi thế lao động trẻ để tăng tính cạnh tranh trên thương trường. Mở rộng liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác kinh tế, để thu được lợi nhuận tối đa nhất - Nghĩa vụ đối với Nhà nước Trên cở sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tận dụng năng lực sản xuất, tự bù đắp các chi phí, tự trang trãi vốn và làm tròn nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, với địa phương bằng cách nộp đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước. 1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Từ khi thành lập đến nay, Thế Kỷ Mới luôn đi theo một triết lý kinh doanh đã đề ra như sau: - Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao. - Chất lượng sản phẩm: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. SVTH: Lê Trung Thành - 3 - Báo cáo thực tập nghề nghiệp - Khánh hàng là bạn hàng: Petrovietnam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng. - Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh. - Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung. - Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Tập đoàn. - Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. - Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt. Tôn chỉ hoạt động của Công ty 1. Niềm tin cơ bản: Luôn tôn trọng con người. Chủ động hành động và làm việc dựa trên sáng kiến và suy nghĩ của chính mình. 2. Mục tiêu hoạt động: Duy trì quan điểm khách hàng là thượng đế, chúng ta cam kết cung cấp sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý nhằm thoả mãn khách hàng. Nỗ lực cao nhất để thực hiện yêu cầu của từng khách hàng và hơn thế nữa là sự thoả mãn vượt quá sự mong đợi. 3. Chính sách quản lý: Luôn vươn tới bằng tham vọng và lòng nhiệt thành, duy trì sức trẻ để thách thức giấc mơ của mọi người. - Tôn trọng lý thuyết vững chắc, phát triển ý tưởng mới và sử dụng thời gian một cách có hiệu quả. - Không ngừng nỗ lực và vươn tới - Luôn tạo ra không khí làm việc cởi mở và hứng thú. - Liên tục phấn đầu để đạt được quy trình làm việc hài hoà. - Luôn quan tâm đến giá trị nghiên cứu và nỗ lực 1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty SVTH: Lê Trung Thành - 4 - BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo thực tập nghề nghiệp Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận Ban giám đốc - Giám đốc: là người đại diện cho Công ty trước pháp luật và trước cơ quan Nhà nước. Giám đốc Công ty quyết định việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Phó giám đốc: là người tham mưu cho giám đốc các vấn đề cần thiết, điều hành công việc do giám đốc phân công; đôn đốc và giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty. Phòng tổ chức hành chính Có nhiệm vụ quản lý nhân sự, theo dõi và đề bạt cán bộ, sắp xếp nhân sự, lo một số công việc về chính sách như: vấn đề khen thưởng, kỷ luật, lương bổng…đảm trách một số công việc mang tính chất phục vụ, tiếp khách khi có những liên hệ thuần tuý vể hành chánh, quản trị; tiếp nhận và xử lý các công văn đến và đi, nhằm tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ và đạt hiệu quả cao. Phòng kinh doanh Là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các chức năng giao dịch với khách hàng, tiêu thụ sản phẩm, thu hồi công nợ, tổng hợp thị trường, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu, tiếp thị và quảng bá sản phẩm, quản lý hệ thống đại lý, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, tham mưu cho Giám Đốc trong lĩnh vực kinh doanh. Phòng kế toán – Tài vụ Có nhiệm vụ giải quyết những mối quan hệ tài chính hoàn thành trong quá trình tuần hoàn luân chuyển vốn trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ mua bán, thanh toán công nợ, thanh toán với Ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận. Quản lý vốn, tài sản, hàng hoá, chi phí bằng cách theo dõi, phản ánh chính xác sự biến động cũng như các đối tượng đó. Hướng dẫn các bộ phận trong việc thanh toán, chế độ biểu mẫu, sổ sách theo dõi theo đúng quy định. SVTH: Lê Trung Thành - 5 - PHÒNG KẾ TOÁN- TÀI VỤ PHÒNG KINH DOANHPHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Báo cáo thực tập nghề nghiệp 1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Nguồn vốn Vốn cố định Vốn lưu động Doanh thu Lợi nhuận Thu nhập BQ 1,594,000,000 985,000,000 611,000,000 16,358,000,000 543,000,000 660,000,000 1,673,000000 1,002,000,000 671,000,000 18,815,000,000 552,000,000 660,000,000 1,673,000,000 1,026,000,000 692,000,000 20,120,000,000 601,000,000 720,000,000 Qua biểu số liệu các chỉ tiêu cơ bản của Công ty trong giai đoạn 2009 - 2011 cho ta thấy: - Về nguồn vốn: Sức tăng nguồn vốn nhìn chung qua các năm có tăng nhưng không cao. Như vậy trong giai đoạn này, Công ty chủ yếu là đầu tư các trang thiết bị mới, mở rộng năng lực sản xuất để chuẩn bị tiềm lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong giai đoạn sắp đến. - Về doanh thu: Sức tăng bình quân cho thấy dấu hiệu khả quan, thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp ngày càng phát triển. - Vế lợi nhuận: Thể hiện việc kinh doanh ngày càng có hiệu quả, tình hình tài chính của Công ty ngày càng mạnh, có khả năng tái đầu tư đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Về thu nhập của người lao động: Ngày càng cao, thu nhập cao tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao đời sống của người lao động. SVTH: Lê Trung Thành - 6 - Báo cáo thực tập nghề nghiệp PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 2.1.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán Tại công ty đang áp dụng theo mô hình bộ máy kế toán tập trung Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới * Nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: - Kế toán trưởng: Phụ trách phòng tài chính kế toán, tổ chức công tác kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác hạch toán kinh doanh của Công ty. - Bộ phân kế toán bán hàng và mua hàng: Thu thập các hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá và phân loại chúng theo từng đơn vị mua bán, vào sổ tổng hợp chi tiết. SVTH: Lê Trung Thành - 7 - Bộ phận kế toán Bộ phận kế toán quỹ Bộ phận kế toán tồn kho và TSCĐ Bộ phận kế toán tổng hợp Bộ phận kế toán thanh toán Bộ phận kế toán mua hàng, bán hàng Kế toán trưởng [...]... các chứng từ vào bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính khác 2.2.TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Các chính sách kế toán chung • Công ty áp dụng theo các chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam • Hình thức kế toán là kế toán tập trung • Niên độ kế toán: từ đầu ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch • Kỳ kế toán: lập báo cáo tài chính theo năm, quý Kỳ kế toán năm là 12 tháng tính từ đầu... phận kế toán thanh toán: Theo dõi việc thanh toán giữa người mua với người bán Thanh toán tiền lương và bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên của Công ty - Bộ phận kế toán quỹ: Tổng hợp các phiếu thu, chi, lệnh chi vào sổ quỹ - Bộ phận kế toán tồn kho và TSCĐ: Căn cứ vào số hiệu nhập- xuất- tồn và theo dõi tình hình tăng giảm của TSCĐ và xuất khấu hao TSCĐ - Bộ phận kế toán tổng hợp: Căn cứ vào sổ kế toán. .. và sổ sách tại ngân hàng được thực hiện đồng thời ngược chiều nhau Khi công ty nộp tiền mặt vào ngân hàng thì trong sổ sách kế toán tại công ty kế toán ghi Nợ TK 112, đồng thời tại ngân hàng, kế toán của ngân hàng ghi có TK của công ty - Mỗi tháng thủ quĩ theo dõi số liệu trên sổ theo dõi TGNH với số liệu trên sổ thu chi do kế toán thu chi ghi - Khi nhận được giấy báo của ngân hàng, kế toán yêu cầu... hàng và đối chiếu số liệu giữa công ty với ngân hàng Thủ quĩ sẽ đối chiếu số liệu trên sổ thu chi TGNH với số liệu trên sổ quĩ,còn kế toán thu chi sẽ đối chiếu số liệu trên sổ thu chi TGNH với sổ phụ ngân hàng Sổ phụ là do ngân hàng lập nhằm báo cho công ty biết số liệu còn trong tài khoản của công ty Đồng thời sổ quĩ TGNH còn là cơ sở để kế toán đối chiếu số liệu trong sổ sách tại công ty Nếu có phát... cáo kế toán Công ty sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo đúng chuẩn mực và quy định kế toán hiện hành Các báo cáo của công ty được cung cấp cho nhiều đối tượng quan tâm, để Ban giám đốc và Hội đồng quản trị dựa vào đó đưa ra các chiến lược và sách lược phù hợp cho sự phát triển của công ty Công ty lập BCTC theo quý và theo năm tài chính, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán SVTH: Lê Trung Thành - Mẫu số. .. tháng 12 năm dương lịch Kỳ kế toán quý gồm ba tháng tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý • Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung • Hình thức xử lý kế toán: Áp dụng kế toán máy Công ty sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép các nghiệp vụ và lên các sổ chi tiết các tài khoản cũng như sổ tổng hợp để lập báo cáo tài chính • Đơn vị tiền tệ hạch toán: đồng Việt Nam (kí hiệu... đơn giá của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán  Các quy định về lập chứng từ kế toán • Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán Chứng từ kế toán. .. những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán  Ký chứng từ kế toán • Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút bi hay bút mực Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, bằng bút chì hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và giống... khấu trừ 2.2.2 .Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Công ty áp dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính và Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Theo đó, hệ thống chứng từ của công ty bao gồm các loại chứng từ sau: • Kế toán tiền lương STT TÊN CHỨNG TỪ MẪU SỐ 1 Bảng chấm công 01a-LĐTL 2 Bảng chấm công làm thêm giờ... phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Quỹ phát triển công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCD Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của chủ sở hữu Vốn góp của đối tượng khác Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối . THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI 1 PHẦN 1: 2 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC. CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI SVTH:. kế toán tiền lương 33 Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 35 PHẦN 3: 36 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

 • PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

 • PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

 • PHẦN 1:

 • TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

  • 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  • 1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

   • 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

   • 1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  • 1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

 • Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty

 • Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 • PHẦN 2:

 • TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

 • Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần phân phối Thế Kỷ Mới

  • 2.2.TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

   • 2.2.1. Các chính sách kế toán chung

   • 2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

   • 2.2.3.Hệ thống tài khoản sử dụng:

   • 2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

 • Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức sổ NKC

  • 2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

  • 2.3.Tổ chức các phần hành kế toán cụ thể

 • Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển kế toán vốn bằng tiền

 • Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển kế toán tài sản cố định

 • Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển kế toán tiền lương

 • Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

 • PHẦN 3:

 • MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THẾ KỶ MỚI

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan