hoàn thiện hạch toán bán hàng tại công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu tiến đạt

55 448 0
hoàn thiện hạch toán bán hàng tại công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu tiến đạt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hoàn thiện hạch toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt MỤC LỤC HOÁ ĐƠN 15 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 15 Liên 1 : Lưu 15 Biểu số 03: Phiếu xuất kho 20 PHIẾU XUẤT KHO 20 HOÁ ĐƠN 26 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 26 Liên 2 : Giao cho khách hàng 26 Biểu số 08: Phiếu nhập kho hang bị trả lại 27 PHIẾU NHẬP KHO HÀNG BỊ TRẢ LẠI 27 Giám đốc 30 Kế toán trưởng 30 Người nộp 30 Thủ quỹ 30 HOÁ ĐƠN 34 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 34 Liên 2 : Giao cho khách hàng 34 Giám đốc 35 Kế toán trưởng 35 Người nộp 35 Thủ quỹ 35 - Cơng ty nên lựa chọn cho mình một phần mềm kế tốn thích hợp hơn để tiến hành sử dụng và phát huy được khả năng của phần mềm đĩ, điều này vừa giảm được chi phí về nhân cơng, vừa tăng được năng suất lao động cũng như việc kiểm tra sổ sách, chứng từ được thực hiện nhanh chĩng và khoa học 40 *Về phía nhà nước 48 *Về phía cơng ty 49 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU HOÁ ĐƠN 15 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 15 Liên 1 : Lưu 15 Biểu số 03: Phiếu xuất kho 20 PHIẾU XUẤT KHO 20 HOÁ ĐƠN 26 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 26 Liên 2 : Giao cho khách hàng 26 Biểu số 08: Phiếu nhập kho hang bị trả lại 27 PHIẾU NHẬP KHO HÀNG BỊ TRẢ LẠI 27 Giám đốc 30 Kế toán trưởng 30 Người nộp 30 Thủ quỹ 30 HOÁ ĐƠN 34 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 34 Liên 2 : Giao cho khách hàng 34 Giám đốc 35 Kế toán trưởng 35 Người nộp 35 Thủ quỹ 35 - Cơng ty nên lựa chọn cho mình một phần mềm kế tốn thích hợp hơn để tiến hành sử dụng và phát huy được khả năng của phần mềm đĩ, điều này vừa giảm được chi phí về nhân cơng, vừa tăng được năng suất lao động cũng như việc kiểm tra sổ sách, chứng từ được thực hiện nhanh chĩng và khoa học 40 *Về phía nhà nước 48 *Về phía cơng ty 49 Lêi më ®Çu Các Đơn vị kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường trong thời kỳ nền kinh tế mở cửa thì giữa các đơn vị kinh tế đĩ luơn cĩ sự cạnh tranh để tồn tại và đứng vững trên thị trường. Các Doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường phụ thuộc rất nhiều vào nhân tố như mơi trường kinh doanh, trình độ quản lý .Thực tế đã chứng minh những doanh nghiệp nào cĩ cách nhìn mới, cĩ phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cĩ cách quản lý phù hợp, cĩ những quyết định đúng đắn, kịp thời và cĩ biện pháp sử dựng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động của doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt nhất sẽ tồn tại và phát triển. Để làm được điều này các doanh nghiệp phải xác định đúng phương hướng đầu tư, quy mơ sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về các điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Do đĩ việc nắm bắt, thu thập và xử lý các thơng tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là rất quan trọng, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mơ, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thối của doanh nghiệp. Đồng thời cịn cho thấy phạm vi, xu hướng ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đĩ đề ra các quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai Doanh nghiệp kinh doanh cĩ hiệu quả là cơ sở doanh nghiệp cĩ thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Đứng trước tình hình đĩ, Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của quá trình phát triển tạo ra. Cơng ty đã tìm cho mình các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tạo được nhiều thị phần cho mình. Để đạt được điều đĩ địi hỏi người quản lý của Cơng ty phải cĩ kiến thức về kinh tế sâu rộng, phải biết đánh giá vị trí của doanh nghiệp mình trong nền kinh tế và đưa ra hướng đi đúng trong hoạt động kinh doanh của Cơng ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua cơng tác thực tập tại Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt, được sự hướng dẫn tận tình của thầy cơ giáo cùng với sự tận tình giúp đỡ của các cán bộ cơng nhân viên phịng kế tốn cơng ty giúp em hồn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Hồn thiện hạch tốn bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt”. Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt Chương 3: Hồn thiện hạch tốn bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt Do thời gian cĩ hạn, phạm vi đề tài rộng nên khĩ tránh khỏi những thiếu sĩt và khuyết điểm. Em rất mong được sự chỉ bảo, đĩng gĩp ý kiến của các thầy cơ giáo và các cơ các bác phịng kế tốn cơng ty để chuyên đề của em được hồn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn. CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN ĐẠT 1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của cơng ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt 1.1.1.Danh mục bán hàng của cơng ty Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt là doanh nghiệp tư nhân. Tuy mới thành lập, tuổi nghề cịn non trẻ nhưng cơng ty đã trải qua những biến động đáng kể và đã gặp khơng ít khĩ khăn về vốn đầu tư, trong việc mở rộng quy mơ phân phối sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng, đổi mới sản phẩm, hạ giá thành để nâng cao chất lượng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ sản phẩm của cơng ty khơng ngừng mở rộng, sản phẩm của cơng ty đã thực sự cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành, và sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến. Cĩ được kết quả đĩ là nhờ cĩ sự nỗ lực vươn lên và khơng ngừng đổi mới của cơng ty mà trước hết đĩ là sự năng động sang tạo của ban giám đốc và sự đồn kết đồng lịng mà cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty, trong đĩ cĩ sự đĩng gĩp khơng nhỏ của bộ phận kế tốn. Sự nhạy bén linh hoạt trong cơng tác quản lý kinh tế đã giúp cho cơng ty từng bước hồ nhập bước đi của mình với nhịp điệu phát triển kinh tế đất nước, chủ động trong hoạt động kinh doanh, quan trọng hơn là khơng ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ cơng nhân viên Nhiệm vụ chính của Cơng ty trong thời gian tới là tiếp tục đưa sản phẩm của Cơng ty ngày càng rộng rãi, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Phát triển và mở rộng thị trường. Cơng ty chuyên kinh doanh các loại sản phẩm quần áo như: Stt Tên sản phẩm ĐVT Ghi chú 1 Áo sơ mi nam Cái 2 Áo sơ mi nữ Cái 3 Quần áo trẻ em Cái 4 Quần áo thể thao Cái 5 Quần ngố Cái 6 Áo phông nam Cái 7 Áo phông nữ Cái 8 Giầy thể thao nam Cái 9 Giầy thể thao nữ Cái 10 Áo thun nam Cái 11 Áo thun nữ Cái 06 Quần bò nam Cái 13 Quần bò nữ Cái 14 Tất dệt kim nam, nữ Cái 1.1.2.Thị trường của cơng ty Chính sách kinh doanh: Sẵn sàng hợp tác liên doanh ,liên kết với các đơn vị, cá nhân trong nước trên tất cả các lĩnh vực thương mại sản xuất. Thị trường kinh doanh: Xây dựng vị thế trên thị trường nội địa Địa bàn kinh doanh cũng được mở rộng hơn. Đơn vị cĩ các điểm bán hàng ở tất cả các huyện trên địa bàn Hà Nội, đồng thời mở rộng kinh doanh với nhiều tỉnh trong cả nước như Vĩnh Phúc, Hà Tây, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Ninh Bình Cơng ty hoạt động trên cơ sở vốn đĩng gĩp của các cổ đơng, nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trong thanh tốn và nguồn vốn từ cán bộ cơng nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp… S¬ ®å m¹ng líi kinh doanh : Quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty được làm chủ một diện tích mặt nước khá lớn. Vì vậy cơng ty cĩ tổ chức sản xuất hàng may mặc cung ứng cho thi trường. 1.1.3.Phương thức bán hàng của cơng ty Hiện nay, cơng ty sử dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu: bán buơn trực tiếp và bán lẻ. Bán buơn: trong trường hợp này, khách hàng cử người đến kho của cơng ty trực tiếp nhận hàng. Khi khách hàng đã ký nhận đủ hàng, đã thanh tốn tiền hoặc chấp nhận nợ thì kế tốn được phép ghi nhận doanh thu. Bán lẻ: Phương thức này được thực hiện chủ yếu ở hoạt động cung cấp dịch vụ. Cuối mỗi ngày thì nhân viên bán hàng phải lập bảng kê bán hàng, sau đĩ phân loại, sắp xếp theo từng nhĩm hàng, nhĩm thuế rồi đem nộp cho phịng kế tốn. Kế tốn tiến hành hạch tốn sau khi đã kiểm tra bảng kê bán hàng. Cơng việc này chủ yếu xảy ra ở các cửa hàng của cơng ty. *Phương thức thanh tốn Phòng kinh doanh Cửa hàng chính của công ty CH Hai Bà Trưng CH Trần Phú CH Cầu Giấy CH Thanh Xuõn Khách hàng cĩ thể thanh tốn bằng một trong hai phương thức: - Thanh tốn ngay: khách hàng cĩ thể trả bằng tiền mặt hoặc tiền gửi sau khi nhận hàng. Trong hoạt động du lịch thì khách hàng cĩ thể thanh tốn sau mỗi tour. - Thanh tốn chậm: xẩy ra khi khách hàng mua với khối lượng lớn, giá trị hàng hố cao mà khả năng của khách hàng khơng thể trả ngay một lần, phải mua chịu và trả nợ dần. */ Nhiệm vụ của kế tốn bán hàng trong Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt - Tính tốn , phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. - Kiểm tra, giám sát việc thanh tốn và quản lý tiền hàng, theo dõi chi tiết sổ nợ theo từng khách hàng, lơ hàng. - Cung cấp thơng tin cần thiết về tình hình bán hàng theo các chỉ tiêu nêu trên để phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. */ Các phương thức thanh tốn trong Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt Cơng tác bán hàng trong Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt cĩ thể tiến hành theo nhiều phương thức, hình thức khác nhau nhưng việc bán hàng nhất thiết phải gắn liền với việc thanh tốn của người mua. Việc thanh tốn với người mua được tiến hành theo các phương thức chủ yếu sau: -Thanh tốn trực tiếp bằng tiền mặt hay theo phương thức đổi hàng : Việc giao hàng và thanh tốn tiền hàng được thực hiện ở cùng một thời điểm và giao hàng tại doanh nghiệp, vì vậy việc bán hàng được hồn tất ngay sau khi giao hàng và nhận tiền. - Thanh tốn chậm: Hình thức này cĩ đặc trưng cơ bản là từ khi giao hàng tới lúc thanh tốn cĩ một khoảng thời gian nhất định tuỳ thuộc vào bên mua và bên bán. - Thanh tốn qua ngân hàng: + Thanh tốn bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng với điều kiện người mua đã chấp nhận thanh tốn, việc mua hàng được xem như là đã thực hiện, doanh nghiệp chỉ cần theo dõi việc thanh tốn của người mua. + Thanh tốn bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng với điều kiện người mua cĩ quyền từ chối thanh tốn một phần hoặc tồn bộ trị giá hàng mua do khối lượng hàng gửi đến cho người mua khơng phù hợp với hợp đồng về số lượng, quy cách, chất lượng,thị hiếu: Hàng hố được chuyển đén cho người mua nhưng chưa thể xêm là hàng bán, doanh nghiệp cần theo dõi tình hình chấp nhận hay khơng chấp nhận đẻ xử lý trong thời hạn quy định đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp. 1.2.Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của cơng ty Sơ đồ 1.1: Sơđồ phịng ban trong cơng ty được bố trí cũng khá hợp lí: - Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động quản lý bán hàng trong cơng ty.Giám đốc cĩ trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động và tình hình chung của cơng ty trước cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền. Giám đốc cĩ trách nhiệm bảo vệ mọi quyền lợi của cơng ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơng ty. -Phĩ giám đốc: Được phân cơng một số lĩnh vực cơng tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực quản lý và điều hành nhân viên bán hàng và giải quyết cơng việc liên quan tới quản lý khi giám đốc đi vắng. */ Phịng tài vụ: gồm 1 kế tốn trưởng và 3 kế tốn viên Phịng tài vụ cĩ nhiệm vụ giúp ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế tốn, tập chung quản lý tồn bộ thu chi ngoại tệ, chi tiền mặt, tiền sec liên quan Ban giám đốc Phòng hành chính Phòng tài vụ Phòng kinh doanh Phòng vật tư Phòng kỹ thuật Phòng Marketing Kho vận [...]... hình xuất, nhập trong kho, trực tiếp viết hố đơn tài chính + Vận chuyển : đứng đầu khâu vận chuyển là 1 nhân viên nam chịu trach nhiệm chính về bến bãi,xe cộ Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt đã trải qua những khĩ khăn, thử thách và đên thời điểm hiện nay cơng ty đã cĩ chỗ đứng trên thị trường sản phẩm may mặc của cơng ty CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU... phiếu xuất kho 25.000 cái áo sơ mi nam, nữ cho cơng ty Hải Long: Đơn vị: Công ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt Bộ phận: Bán hàng Mẫu số : 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTG) Biểu số 03: Phiếu xuất kho PHIẾU XUẤT KHO Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nợ TK 632 Số 1524 Cĩ TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Cơng ty TNHH Hải Long Địa chỉ: Hà Tây -Lý do xuất kho: Xuất bán - Xuất. .. là giá trị thực tế hàng hố xuất kho Tại Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt giá thực tế xuất kho của hàng hố được xác định theo phương pháp giá vốn bình quân sau mỗi lần nhập Khi xuất kho hàng hố tiêu thụ thì đồng thời với bút tốn phản ánh doanh thu hàng kế tốn cũng phải phản ánh GVHB của hàng hố xuất bán Cuối kỳ, kế tốn kết chuyển sang TK 911 và giá vốn hàng tiêu thụ được hạch tốn trên TK 632 thì... cũng như nhu cầu của khách hàng và số hợp đồng ký kết, phịng kinh doanh ký lệnh xuất hàng (bán ra), khách hàng nhận hàng, nhận hố đơn và thanh tốn tiền Hàng bán tháng nào thì nộp thuế và tính kết quả kinh doanh vào tháng đĩ Ngày 15/11/ 2010, cơng ty xuất bán 25.000 cái áo sơ mi nam, nữ nhập kho ở trên cho cơng ty TNHH Hải Long, kế tốn xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất bán là: 1.025.250.000 đồng... KHẨU TIẾN ĐẠT 2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ tại cơng ty 2.1.1.Chứng từ và thủ tục kế tốn Chứng từ sử dụng: Chứng từ phục vụ hạch tốn tại cơng ty bao gồm: hố đơn bán hàng (hố đơn giá trị gia tăng); Phiếu xuất kho; Phiếu nhập kho; Phiếu thu; Phiếu chi… HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 1 : Lưu Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Mẫu số : 01GTKT – 3LL EX/2010 B 0078401 Đơn vị bán hàng: Cơng ty TNHH. .. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào số hố đơn, mặt hàng bị trả lại kế tốn viết phiếu nhập kho : Đơn vị: Công ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt Bộ phận: Nhập hàng Mẫu số : 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Biểu số 08: Phiếu nhập kho hang bị trả lại PHIẾU NHẬP KHO HÀNG BỊ... chi tiết TK 511 doanh thu bán hàng Sổ chi tiết TK 511 dùng để theo dõi doanh thu bán hànghàng hố trên cả hai chỉ tiêu hiện vật và giá trị Cụ thể căn cứ vào HĐ số 0078401 ngày 15/11 Sổ được ghi hàng ngày và được mở theo mẫu sau: Biểu số 01:Sổ chi tiết bán hàngTK 511 Sổ chi tiết bán hàngTK 511(cho mặt hàng Áo Hà Bắc): Bộ(sở): UBND Thành phố Hà Nội Đơn vị: Công ty TNHH thương mại (Ban hành theo QĐ số... Người nhận hàng (Ký ,họ tên) Thủ kho (Ký ,họ tên) Kế toán trưởng (Ký ,họ tên) Giám đốc (Ký ,họ tên) Căn cứ vào HĐ GTGT số 0033642 và phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại số 627, kế tốn lập chứng từ ghi sổ như sau: Biểu số 09 : Nhập lại kho Đơn vị : Công ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 23 tháng 11 năm 2010 số : 665 Số hiệu tài Trích yếu Giá vốn hàng bán bị trả lại Doanh thu hàng bị trả... mua vào nhập kho theo hĩa đơn cước vận chuyển số 154804 Ngày 16/11/2010, cơng ty xuất bán 20.000 áo phơng nam cho cơng ty TNHH Minh Tiến, hĩa đơn GTGT bán hàng số 0078410, phiếu nhập kho số 1379, phiếu xuất kho số 1525, kế tốn xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất bán là: 904.000.000 đồng + 40.000 đồng = 909.000.000 đồng, trong đĩ 40.000 đồng là chi phí mua theo dõi khi số áo phơng chuyển nhập kho... ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, đóng dấu) 2.1.4.Kế tốn tổng hợp doanh thu bán hàng Căn cứ vào số 0078401 ngày 15/11 và sổ chi tiết theo dõi khách hàng 131, sổ doanh thu 511, Kế tốn lập chứng từ ghi sổ Biêu số 02: Xác định doanh thu Đơn vị : Công ty TNHH số : 659 CHỨNG TỪ GHI SỔ thương mại XNK Tiến Đạt Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Trích yếu Doanh thu bán hàng Thuế GTGT đầu ra Doanh thu bán hàng Thuế . động bán hàng của Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt Chương 3: Hồn thiện hạch tốn bán hàng tại. TIẾN ĐẠT 1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của cơng ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt 1.1.1.Danh mục bán hàng của cơng ty Cơng ty TNHH thương mại XNK Tiến Đạt là doanh nghiệp tư nhân. Tuy. Hoàn thiện hạch toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tiến Đạt MỤC LỤC HOÁ ĐƠN 15 GIÁ TRỊ GIA TĂNG 15 Liên 1 : Lưu 15 Biểu số 03: Phiếu xuất kho 20 PHIẾU XUẤT KHO

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • HOÁ ĐƠN

 • GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Liên 1 : Lưu

  • Chứng từ

  • Mẫu số : 02-VT

  • Biểu số 03: Phiếu xuất kho

 • PHIẾU XUẤT KHO

  • Cộng

   • Ngày 15 tháng 11 năm 2010

  • Người lập

 • HOÁ ĐƠN

 • GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Liên 2 : Giao cho khách hàng

  • Mẫu số : 02-VT

  • Biểu số 08: Phiếu nhập kho hang bị trả lại

 • PHIẾU NHẬP KHO HÀNG BỊ TRẢ LẠI

  • Cộng PS

   • Ngày 23 tháng 11 năm 2010

  • Người lập

  • PHIẾU CHI

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

 • Người nộp

 • Thủ quỹ

 • HOÁ ĐƠN

 • GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Liên 2 : Giao cho khách hàng

  • PHIẾU CHI

 • Giám đốc

 • Kế toán trưởng

 • Người nộp

 • Thủ quỹ

 • - Cơng ty nên lựa chọn cho mình một phần mềm kế tốn thích hợp hơn để tiến hành sử dụng và phát huy được khả năng của phần mềm đĩ, điều này vừa giảm được chi phí về nhân cơng, vừa tăng được năng suất lao động cũng như việc kiểm tra sổ sách, chứng từ được thực hiện nhanh chĩng và khoa học.

  • *Về phía nhà nước

  • *Về phía cơng ty

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan