0

khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam

21 5,229 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:58

Khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao Việt Nam MỞ ĐẦU. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao chiếm vị trí quan trọng và có khối lượng lớn. Đời sống người dân Việt Nam xưa phong phú và sống động cũng bởi những câu ca dao được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ca dao đã phản ánh khát vọng hạnh phóc, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động; thể hiện quan hệ gia đình, xã hội, thân phận và tâm trạng của người dân quê xưa không Ýt nhọc nhằn cay đắng nhưng vẫn rất nên thơ trong khung cảnh đất nước Việt Nam đầy thân thương. Biểu tượng hình thành trong ca dao chủ yếu từ hiện thực…Biểu tượng trong văn học dân gian nói chung và đặc biệt trong ca dao nói riêng là một loại hình tượng Èn dụ, được tạo nên bằng ngôn từ, phong phú về khả năng biểu cảm, mang đậm đà tính dân téc. Có ý kiến cho rằng: “Nói chung là chúng ta sống trong một thế giới biểu tượng thì vẫn chưa đủ, phải nói một thế giới biểu tượng sống trong chóng ta” 1 NI DUNG I.Khỏi nim biu tng v biu tng ngh thut trong ca dao Vit Nam Biu tng l mt s vt mang tớnh cht thụng ip, c dựng ch ra mt s vt hin tng bờn ngoi nú, theo một quan h gia s vt trong thụng ip v s vt ngoi nú. Biu tng l vt mụi gii giỳp ta tri giỏc cỏi bt kh tri giỏc 1 . Thi xa xa, khỏi nim biu tng c dựng ch mt vt c ct lm ụi nh mnh g, s, kim loiHai ngi cú liờn quan gi mi bờn mt mnh, sau ny rỏp hai mnh li, h s nhn ra mi liờn h trc ú. Biu tng chia ra v kt li vi nhau, nú cha ng ý tng phõn ly v tỏi hp. Mi biu tng u cha du hiu b p v. ý ngha ca biu tng bc lộ ra trong cỏi va gy v, va l ni kt nhng phn ca nú ó b v ra 2 . Biu tng sau ny c hiu l nhng hỡnh nh tng trng, c c mt cng ng dõn tộc cựng chp nhn v s dng rng rói trong mt thi gian di. Khi xột v mt kớ hiu hc, biu tng trong ca dao cng chớnh l nhng kớ hiu, thm chớ l cỏc siờu kớ hiu. S d cú th núi nh vy do ton b h thng ngụn ng ca mt dõn tộc chớnh l mt h thng kớ hiu. Mi kớ hiu bao gm cỏi biu t v cỏi c biu t liờn h vi nhau qua một quan h vừ oỏn. V t trong h thng kớ hiu ú li cú nhng thnh t c dựng lm kớ hiu ln th hai ch ra một ý ngha no ú bờn ngoi nú. Xột v mt tu t hc, biu tng l nhng hỡnh nh ẩn dụ, so sỏnh, tng trng. Trong ca dao, biu tng c ch yu to nờn bi bin phỏp tu t nh hoỏn d, ẩn dụ, so sỏnhV biu tng cũn l nhng cụng thc truyn thng c lp i lp li tr nờn quen thuc trong ca dao. Bi s xut hin nhiu lp i lp li m cỏc hỡnh nh trong ca dao dn tr thnh nhng biu tng quen thuc. 1 Đoàn Văn Chúc, Văn hoá học, Viện Văn hoá, Nxb.Văn hoá thông tin, H.1997,tr.67 2 Jean Chevalier, Alain gheerbrant:Từ điển biểu tợng văn hoá thế giới, Ncb.Đà Nẵng, Trờng viết văn Nguyễn Du,1997,tr.14 2 Thế giới biểu tượng trong ca dao Việt Nam phong phú và đa dạng. Bằng biện pháp thống kê có thể thấy những biểu tượng trong ca dao Việt Nam có mặt của mọi lĩnh vực đi từ những vật vô tri bình thường (đôi đũa, ngọn đèn, chiếc gương…) cho đến hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên (sông, núi, biển cả…), từ những vật tầm thường nhưng quen thuộc (khăn, nón, áo…) cho đến những đồ vật quý giá ( vàng, bạc, ngọc…). Và không chỉ những hình ảnh quen thuộc quan sát từ tự nhiên, cuộc sống hàng ngày, người Việt Nam còn sử dụng chất liệu từ thi ca trong văn chương bình dân (cái giếng, hạt mưa, cây kiểng…) cho đên văn chương bác học có nguồn gốc từ văn chương cổ Trung Quốc và Việt Nam…Những biểu tượng này liên kết với nhau làm cho người đọc có thể xem và hiểu về cuộc sống, tâm tư, tình cảm của người dân thời xưa. Và biểu tượng cũng đã tạo nên màu sắc riêng biệt của ca dao. Thế giới biểu tượng trong ca dao và thế giới biểu tượng tồn tại trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đã cộng hưởng với nhau tạo nên rung động thẩm mĩ sâu sắc. Đi tìm nguồn gốc biểu tượng trong ca dao Việt Nam chính là việc phân tích các hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống người dân xưa. Từ các xuất phát điểm khác nhau, thế giới biểu tượng đã hình thành, tích hợp trong tâm thức dân gian và đi vào ca dao tự nhiên. Bằng những tìm hiểu ban đầu, có thể thấy biểu tượng trong ca dao Việt Nam có ba nguồn gôc xuất phát. 2.Biểu tượng xuất phát từ phong tục tập quán người Việt Nam, quan niệm dân gian, tín ngưỡng dân gian Những biểu tượng tiêu biểu trong nhóm này như: trầu- cau, cây đa, vuông- tròn, trời- đất… Trầu cau và tục ăn trầu cùng tồn tại với dân téc Việt Nam đã hơn ngàn năm. Hạt cau được tìm thấy trong di chỉ Khảo cổ học thuộc văn hoá Hoà Bình cách ngày nay trên dưới mét vạn năm đã chứng minh điều đó. Ăn trầu trước hết xuất phát trước hết từ thực tế bảo tồn dân téc của người Việt cổ trong thời Bắc thuộc. Người Việt cổ khi đó vì muốn chống lại sự Hán hoá đã 3 nhai tru, nhum rng ỏnh du dõn tộc , nhn ra nhau sut nghỡn nm l nụ l phng Bc. Mụi rng en ó tng l tiờu chun, chun mc cho v p ca ngi ph n Vit xa kia. V Tru cau khụng n gin ch l mt thói quen thụng dng m cũn chim v trớ quan trng trong giao tip thi xa: Ming tru c coi l li mi, s m u cho mi cõu chuyn, mi nghi l ca ngi Vit c. Ri cng t ú m hỡnh thnh mt h thng ng x lch s qua trit lý tru cau v mi tru. Cho ti ngy nay, tru cau vn cũn xut hin trong i sng ngi Vit ngay c khi tc n tru khụng cũn ph bin trong xó hi. Trit lý tru cau l trit lý tỡnh ngha 3 (C GS. Trn Quc Vng). V tỡnh ngha õy l tỡnh ngha v chng trong xó hi Vit Nam ly gia ỡnh lm bn v. Vi ngi Vit Nam, Ming tru l u cõu chuyn, trc mi cõu chuyn bao giờ cng l l mi tru. V ngi Vit Nam ó cu hụn bng tru cau. Ngi ta i n hi, chm ngừ u phi cú tru, cau. õy l mt nghi thc m nột riờng bn sc ca Vit Nam. Vỡ vy m mi cú trong ca dao li rn dy lm thõn con gỏi khụng nhn tru ngi, bi nhn tru cng chớnh l nhn licu hụn. Sỏng nay em i hỏi dõu Gp hai anh ấy ngi cõu thch bn Hai anh ng dy hi han Ming núi tay ci túi tru mi n Tha rng: Bỏc m em rn Lm thõn con gỏi ch n tru ngi Th ri ming tru cũn th hin m nột cỏ nhõn khi ming tru mi ra l ca chớnh ch nhõn tờm nú. Tru tờm cỏnh phng, tru loan hay tru kim u ph thuc vo ngi tờm v phự hp vi tng hon cnh. Bờn cnh ú ngi n ming tru ú cng cú th nhn xột v ngi tờm tru, t 3 Trần Quốc VợngVăn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb. Văn học, H.2003,tr 291 4 ú m h hiu nhau nhiu hn. Nh vy tru va mang bn sc ca xó hi vỡ l mt phng tin giao tip va mang bn sc cỏ nhõn. Vi truyn c tớch tru cau, tc n tru c khoỏc thờm mt nột p vn hoỏ mi, ý ngha mi. ú l tỡnh ngha anh em, bờn cnh ú l tỡnh cm bn bố, lng xúm Theo T in biu tng vn hoỏ th gii thỡ Ming tru l biu tng ca tỡnh yờu v s chung thu, mt s ming tru thm chớ cũn l bựa ngi yờu ng. Biu tng ny hn do s ho quyn thc s ca cỏc yu t to thnh ming tru. Nú cũn c xỏc nhn bi mt truyn c tớch rt hay, núi v mt chng trai hoỏ thnh mt cõy cau, v v chng thnh mt dõy tru khụng qun quanh thõn cõy ấy. Ngi ta gi cõy v dõy leo ấy bng tờn hai ngi: cau v tru 4 . V nh vy, ming tru khụng ch l biu tng ca tỡnh yờu, lũng chung thu m cũn nhc nh o lý, tỡnh ngha sng i trn vn trc sau. Cựng vi nhiu nc cú tc n tru trong khu vc ụng Nam , ngi Vit ó nõng tc n tru ca dõn tộc mỡnh lờn thnh mt nột vn hoỏ c sc. Vi tn sut xut hin tru cau ó tr nờn sõu m trong tõm thc dõn tộc. V vỡ vy, hỡnh nh tru cau i vo ca dao-vn l ting núi dõn gian tht gin d, gn gi. T õy tru cau tr thnh biu tng p trong ca dao, l biu tng ca tỡnh ngha, tỡnh yờu: Cú th thng kờ hng lot nhng cõu ca dao m cú hỡnh nh tru cau xut hin, v khi nhc ti tru cau, ngi ta nh ti la ụi, n hnh phúc, tỡnh yờun mt s khi u mi m. -Ming tru tht tay em tờm Tru phỳ, tru quý, tru nờn v chng Tru ny khn nguyn t hng Tru ny kt ngha loan hng t õy. -Mt yờu em gi ming tru Hai yờu em gi ỏo nõu v nh -Tru say vng vt võn mũng Nhỡn mụi em thm khin lũng anh say. -Tru bc khn trng cau ti Tru bc khn trng ói ngi xinh xinh n cho nú tho tõm tỡnh n cho nú h s mỡnh s ta. 4 Jean Chevalier, Alain gheerbrant:Từ điển biểu tợng văn hoá thế giới, Ncb.Đà Nẵng, Trờng viết văn Nguyễn Du,1997,tr.945-946 5 -Tru xanh cau trng chay vng Ci tru bớt bc, thip chng n chung -Tru xanh cau trng chay hng Vụi pha vi ngha, thuc nng vi duyờn. V ri thm chớ khi au kh vỡ khụng n c vi nhau, ngi ta cng em chuyn tru cau ra giói by: -Ba ng mt m tru cay Sao anh khụng hi nhng ngy cũn khụng Bõy giờ em ó cú chng Nh chim vo lng nh cỏ cn cõu -Tru khụng ct ngn tờm bung Cau hoa li bung chng ly c nhau -Mua cau chn ly bung sai Mua tru chn ly hai trm lỏ vng Cau tin ngang tru vng ngt ngn Thi bui ny kộn chn lm chi -Tru khụng n vụi t l tru nht Cau khụng n ht t ming cau gi Mỡnh khụng ly ta t l mỡnh thit Ta khụng ly mỡnh ta bit ly ai? -Ming tru n nng bng chỡ n ri em bit ly gỡ n n? -Tru n l ngha, thuc xa l tỡnh ấy ai ct mi t mnh Cho thuyn quờn bn cho anh quờn nng Bờn cnh hỡnh tng tru cau, hỡnh nh cõy a cng l mt trong nhng hỡnh nh c nhc n nhiu trong ca dao Vit Nam v tr thnh mt biu tng tiờu biu trong ca dao. Biu tng cõy a gn vi tc th thnh hong lng thi xa. Mi lng u th mt v thn cu mong s phự tr trong lng, em n s sung tỳcThnh hong lng c th trong cỏc ỡnh, n, miu ca lng. Trc mi ni ny l trng cõy a. õy l nhng chn thiờng liờng do vy nhng gỡ thuc chn thiờng liờng ấy cng tr thnh vt thiờng. Theo Trn Ngc Thờm, nhõn dõn ta thi xa cú tc th cõy, õy l biu hin ca tớn ngng sựng bỏi t nhiờn. Thc vt c tụn sựng nht l cõy Lỳa: Khp ni- dự l vựng ngi Vit hay vựng dõn tộc u cú tớn ngng th Thn Lỳa, hn Lỳa, m LỳaTh n l cỏc loi cõy xut hin sm vựng ny nh cõy Cau, cõy a, cõy Dõu, qu Bu 5 Thỏng nm trụi qua, cõy a cng tr thnh chng nhõn cho bao k nim thiờng liờng i vi mi ngi. Cõy a ni sõn ỡnh, cõy a lng l 5 Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Đại học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 1996,tr.61 6 chốn mọi người hẹn hò gặp gỡ, trò chuyện…Và cũng chính tại gốc đa làng nam nữ đã nên đôi nên lứa. Cây đa từ đó mà trở thành hình ảnh thân thương với mỗi người, là hồn quê, là tình quê, là một trong những hình ảnh thân thuộc mà mỗi khi đi xa người ta hay nhớ về “Cây đa bến nước sân đình”. Một không gian văn hoá tồn tại có thật trong đời sống, trong ca dao. Tuy không gian đó nhỏ hẹp bởi chỉ đơn giản là dưới gốc đa nhưng đó cũng chứa đựng một đời người. Bởi suốt cả một cuộc đời, mọi hoạt động quan trọng của mỗi người đều diễn ra ở những nơi như đền, đình, chùa, sân đình, và đương nhiên cây đa là chứng nhân lịch sử cho những sự kiện trọng đại trong đời mỗi người như thế đó. Và vì vậy, cây đa là người bạn thân thiết, gần gũi tâm tình, để người ta có thể gửi gắm những tâm sự vui cũng như buồn, hạnh phóc hay những giận hờn trách móc. Hơn cả biểu tượng về một làng quê như biểu tượng luỹ tre làng gắn với làng quê Việt Nam, cây đa có sức gợi lớn khi nhắc người ta về những hoạt động lễ hội, tín ngưỡng và những câu chuyện mà hàng ngàn năm quan đứng ở làng quê cây đa đã chứng kiến. Người làng nhờ cây đa, qua cây đa mà nhắn nhủ, trách móc… -Cây đa rụng lá đầu đình, Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu -Cây đa, bến cũ đò xưa Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng nhờ -Cây đa trốc gốc, thợ méc đang cưa Anh với em đi cũng xứng, đứng lại cũng vừa Tại cha với mẹ kén lừa sui gia Kén sui gia tại cha với mẹ Chứ hai đứa mình nguyện lệ tình thâm Vuông-tròn cũng là một biểu tượng phổ biến, có tần số xuất hiện cao trong ca dao Việt Nam. Đây là một biểu tượng có nguồn gốc từ triết lý âm dương của người Á đông. Triết lý vuông tròn được hình thành từ rất sớm ở các nước nông nghiệp Nam Á, ngay từ khi chưa có chữ viết. Theo triết lý này, vuông là âm, tròn là dương. Có vuông, có tròn tức là có âm, có dương. Khi nhắc đến biểu tượng vuông tròn là người ta nhắc đến sự viên mãn, hoàn thiện. Và với kinh nghiệm quan sát, sự suy tưởng từ tâm thức dân gian người á đông đã nhìn thấy trời thì tròn, đất thì vuông. Đây là cách phát biểu có tính 7 chất triết lí, đúc rút. Trời tròn là dương, là cha. Đất vuông là âm, là mẹ. Chính vì vậy, khi nói đến vuông-tròn, người ta luôn mong đến sự may mắn vẹn toàn. Chẳng vậy mà khi muốn cầu mong sù may mắn đến cho người phụ nữ khi thực hiện thiên chức làm mẹ, người Việt luôn chúc “Mẹ tròn, con vuông”. Quả thật nhân ái, sâu sa và ý nghĩa. Và vì ca dao là những bài hát, câu hát thể hiện tâm tư, tình cảm của người Việt Nam nên trong ca dao khi muốn thể hiện mong ước về một cuộc sống hạnh phóc, một tình yêu đẹp đẽ…dân gian thường nhắc đến biểu tượng vuông-tròn. -Vái trời cho đặng vuông tròn Trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chàng -Đấy mà xử ngãi vuông tròn Dẫu ngàn năm li biệt, đây vẫn còn đợi trông -Giã em ở lại vuông tròn Về đây gả nghĩa vuông tròn được không 3. Những biểu tượng xuất phát từ văn học cổ Việt Nam và Trung Quốc Đối với người Việt Nam, có lẽ không mấy ai mà không biết về Truyện Kiều của Nguyễn Du, về Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, và một số truyện thơ bình dân như Phạm Công-Cúc Hoa, Tống Trân-Cúc Hoa, Lưu Bình-Dương Lễ… Đặc biệt Truyện Kiều có một ảnh hưởng đặc biệt đến văn học dân gian, có tính phổ quát quảng đại quần chúng. Người xưa có thể không biết chữ song vẫn có thể thuộc Truyện Kiều, và Truyện Kiều được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng nhiều hình thức như hát ru, đọc, mẹ dạy con, bà dạy cháu…Ca dao cũng là một trong những hình thức phổ biến lưu truyền Truyện Kiều. Một số câu ca dao có những mở đầu như: -Thuý Kiều anh đã học lâu… -Thuý Kiều anh đã học thông… -Thuý Kiều anh đã đọc làu… -Thuý Kiều em đã thuộc làu… Các nhân vật Thuý Kiều, Thuý Vân, Kim Trọng, Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Lưu Bình, Dương Lễ, Châu Long, Cóc Hoa… đã từ trang sách 8 bước ra cuộc đời, nhập thân vào những người Việt Nam hồn hậu, trở thành những chàng trai, cô gái, rất cụ thể như: -Dẫu ai gieo tiếng ngọc Dẫu ai đọc lời vàng Bông sen hết nhuỵ bông tàn Em đây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga -Sen xa hồ sen khô hồ cạn Liễu xa đào, liễu ngả đào nghiêng Anh xa em như bến xa thuyền Như Thuý Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi Những nhân vật trên đây đã trở thành biểu tượng của tình yêu, của lòng chung thuỷ, của cốt cách, phẩm hạnh Việt Nam. Song cũng có lúc lại được dùng để nói về đôi lứa phải sống xa cách, gặp bất trắc trong tình yêu: -Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều Đã lắm lúc đắng, còn nhiều lúc cay Ngoài ra ta còn gặp trong ca dao các biểu tượng Sở Khanh, Thóc Sinh, Hoạn Thư, Bùi Kiệm…đại diện cho các tầng líp người khác nhau trong xã hội: -Anh mà bắt chước Thúc Sinh Thì anh đừng trách vợ mình Hoạn Thư Không chỉ bắt nguồn từ văn học cổ Việt Nam, một số biểu tượng còn có nguồn gốc xa xôi hơn đó là văn học cổ Trung Quốc. Nhiều biểu tượng đã trở nên quá gần gũi, quen thuộc với người Việt Nam khiến cho chóng ta không khỏi ngạc nhiên, thó vị khi biết về lai lịch gốc gác của chúng. Nói đến tình yêu, người bình dân Việt Nam đã quá quen thuộc với hình tượng ông Tơ, bà Nguyệt…nói đến sự xứng đôi thì có loan-phụng, rồng-mây, phượng hoàng-cây ngô đồng…Tình yêu trắc trở, nhớ thương thì chuyện Ngưu lang- Chức nữ… Về biểu tượng chỉ hồng có tới hai câu chuyện về xuất xứ. Đặng Đức Siêu đã viết về biểu tượng chỉ hồng như sau: “Theo Tục u quái lục, Vi Cố người đời Đường, nhân một đêm trăng đi dạo gặp một cụ già ngồi đọc sách dưới trăng (Nguyệt hạ lão nhân-Nguyệt lão), bên cạnh là một cái tói lớn đựng đầy những sợi dây nhỏ màu đỏ (xích hằng). Vi Cố thấy lạ bèn hỏi 9 chuyn, c gi núi : Cun sỏch ny ghi vic hụn nhõn v nhng dõy ny dựng buc chõn nhng ụi nam n s thnh v chng. Dự hai bờn cú oỏn thự hay xa nhau nhng nu ó ly dõy buc chõn thỡ th no cng tt phi ly nhau 6 . Xut x th hai ca biu tng ch hng l: Quỏch Nguyờn Chn i ng xin hỏi con gỏi T tng l Trng Gia Trinh. T tng h Trng cú nm ngi con gỏi, ụng cho c nm cụ ng sau mt tm mn, mi cụ cm mt si ch t mu (mu hng ti), mt u si ch chỡa ra khi mn, ri bo Quỏch Nguyờn Chn chn ly mt si ch m kộo. H Quỏch võng li lm theo, c cụ em th ba xinh p nht Nh vy t hai cõu chuyn trờn nhiu hỡnh nh ó c s dng lm biu tng, in cV t nhng cõu chuyn trờn, hỡnh nh ch hng biu tng cho vic hụn nhõn, thng cú cỏc bin th nh t hng, dõy t hng, ch hng, ch o, ch vngTrng gi hay cũn gi l Nguyt lóo biu tng cho s nh ot chuyn hụn nhõn, biu tng cho nh mnh, thng cú cỏc bin th nh ụng Nguyt, ụng T, b Nguyt. V tht l thú v khi cú s khỏc nhau gia phng ụng v Phng Tõy khi nhc v hỡnh nh ca ngi sp t hụn nhõn. Nu nh Phng ụng (c bit l Vit Nam v Trung Quc) thỡ ngi nh ot vic t duyờn l ụng T, b Nguyt thỡ phng Tõy ngi mang n tỡnh yờu li l mt a tr cũn c gi l thn Cupid, thn Tỡnh yờu. õy thc s l mt iu thú v khi so sỏnh biu tng ca cỏc vựng khỏc nhau. -Ngi bun trỏch m, trỏch cha Trỏch ụng Nguyt lóo, trỏch b xe dõy -Nỳi ng bỡnh trc trũn sau mộo Cu bn Ng nc c pha trong -ụi ta nh ch ln vũng p duyờn cú p t hng khụng xe Theo nguyờn tc cõn i hi ho õm dng, biu tng Nguyt lóo ca Trung Quc khi vo Vit Nam tr thnh ụng T, b Nguyt. õy cng l 6 Đặng Đức Siêu,, Ngữ liệu văn học, nxb.Giáo dục,H.1998,tr.94-95 10 [...]... Vit Nam xỳc cm, tõm trớ mun vn lờn, mun ca hỏt cho tõm hn bay bng, thoi mỏi trong khi lm lng, thỡ ch cú con cũ gi hng cho h nhiu11 Nhn xột ny ó nhn mnh ngun gc biu tng con cũ trong ca dao: sự quan sỏt thiờn nhiờn ca ngi nụng dõn Khi thng kờ nhng cõu ca dao núi v hỡnh nh con cũ v cú dựng hỡnh nh ny nh mt biu tng, nhn thy cú ti 53 cõu (b qua mt s bi ca dao, cõu ca dao l d bn) -Cỏi cũ bay bng bay cao... Nỡ lũng no phng lỡa cõy Ca dao l ting hỏt ct li t trỏi tim ca ngi Vit Nam Ting hỏt ấy hỏt nhiu v tỡnh yờu, do vy cỏc biu tng mn ca vn hc Trung Quc ch yu cng l nhng biu tng ca tỡnh yờu Qua vic tỡm hiu ngun gc ca cỏc biu tng ny, ta cng phn no thy c vai trũ ca cỏc nho s, trớ thc bỡnh dõn xa, i vi cỏc sỏng tỏc ca dao Hn h l lc lng ct yu u tiờn hiu bit v ph bin nhng biu tng ny trong cỏc sỏng tỏc dõn gian,... chng trỡnh cao hc xó hi hc vn hoỏ),H.2002, 6 Jean Chevalier, Alain gheerbrant:T in biu tng vn hoỏ th gii, Ncb. Nng, Trng vit vn Nguyn Du,1997 7 Nguyn Xuõn Kớnh, Thi phỏp ca dao, NXB i hc quc gia H Ni 8 Hong Th Kim Ngc, So sỏnh v ẩn dụ trong ca dao tr tỡnh ca ngi Vit (T gúc nhỡn ngụn ng-vn hoỏ hc), Lun ỏn Tin s Ng Vn, H.2004 9 Bựi Mnh Nh, Cụng thc truyn thng v c trng cu trỳc ca ca dao- dõn ca tr tỡnh,... 16 Bùi Mạnh Nhị, Công thức truyền thống và đặc trng cấu trúc của ca dao- dân ca trữ tình, Kỷ yếu khoa Ngữ văn Đại học sự phamj TP Hồ Chí Minh, 1996,tr.194 20 TI LIU THAM KHO 1 Ca dao tr tỡnh Vit Nam, Nxb.Giỏo dc H.1994 2 Phm c Dng, T phng phỏp lun n phng phỏp liờn ngnh-xuyờn ngnh (Di gúc Vn hoỏ), Tp chớ Di sn Vn hoỏ, s 3 (12)-2005 3 V Dung-V Thuý Anh ,Ca dao Vit Nam, tp 1-2, Nxb Vn hoỏ thụng tin, H.2003... tõm t tỡnh cm la ụi trong nhõn dõn l vụ cựng ln iu ny hon ton hp lý v d hiu vỡ trong hon cnh xó hi phogn kin thi xa, vi nhiu rng buc, cm oỏn kht khe, ngi dõn luụn vn cao, khỏt khao s t do trong yờu ng, m trc ht l c t do by t tỡnh cm tỡnh yờu trong li ca ting hỏt ca mỡnh Ca dao l mt th loi vn hc dõn gian do vy nú c truyn ming t th h ny sang th h khỏc Do vy, i kốm vi nú l s tn ti ca biu tng t th h ny... nim o c ca qun chỳng cn lao H ca ngi nhng gỡ l thu chung, tỡnh ngha, thớch cỏi p, cỏi duyờn bờn trong hn l nhng gỡ n o chc lỏt, phụ trng bờn ngoi 9 Cỏc loi cõy c trong vn nh: mai, trỳc, cỳc, tựng (t quý) c chn lm biu tng ca bn mựa Xuõn, H, Thu, ụng, ng thi cng l biu tng ca mt li sng thanh cao, khụng bon chen danh li.10 Bn v con cũ, V Ngc Phan cho rng : Di con mt ngi lao ng nụng thụn Vit Nam, trong cỏc... cn ma bay t ca ph bay vo ng ng Ti tm mự mt ai a cũ v 9 Nguyễn Xuân Kính, Thi pháp ca dao, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.326 Mai Văn Hai-Mai Kiệm, Xã hội học văn hoá (Bài giảng cho chơng trình cao học xã hội học văn hoá),H.2002, tr.68 11 Vũ Ngọc Phan,Tục ngữ ca dao Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H.1978,tr.72-73 10 14 Cũ v n gc cõy -Con cũ li bói rau xanh Ging cung anh bn cũ v lm chi ng cay chu vy,... th thy cúc sng cuc sng ca con ngi trng tỡnh hung c th, hon cnh c th v thõn phn khỏc nhau Ngi v cúc cú 16 mi liờn quan, trong cuc sng ca ngi dõn Vit Nam, cúc gn gi vi ngi Con cúc l mt trong nhng biu tng v con ngi Vit Nam vi phm cht v thõn phn va ỏng thng li va ỏng trng12 Vi hỡnh nh con thuyn cng vy V phng tin i li ca ngi xa thỡ ngi Vit Nam i li bng ng thu nhiu hn ng b Sỏch Lnh Nam Chớch Quỏi chộp rng:... xu xớ nht, bỡnh thng nht cng u cú kh nng i vo ca dao v tr thnh biu tng, khụng h cú mt gii hn no (Chic ỏo rỏch, cỏnh bốo, gng trúc thu, bụng hoa tn, cõy king hộo) Phi chng cng chớnh vỡ iu ny cho nờn ca dao rt gn vi i sng, cú kh nng th hin phong phỳ v tinh t mi khớa cnh, mi ngúc ngỏch trong tõm hn, tỡnh cm ca con ngi?13 13 Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Đại học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 1996,tr.208... tc ng v nhng hỡnh nh ca cúc trong ca dao -Nu m cht mt thỡ thụi Sng thỡ nh cúc bụi vụi li v Vi li so sỏnh thụ mộc nhng chớnh xỏc, ngi ta thy thp thoỏng hin lờn hỡnh nh con ngi thu chung, tru nng õn tỡnh Con cúc cũn l mt nhõn vt siờu nhiờn Khi vt b lt xu xớ, cúc tr thnh mt chng hong t p trai, mnh m S thng trm ca hỡnh nh con cúc gn lin vi s thng trm ca xó hi Vit Nam cng nh quan nim ca ngi dõn thi by giờ . Khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao Việt Nam MỞ ĐẦU. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao chiếm vị trí quan trọng và có khối lượng lớn. Đời sống người dân Việt. ca dao. Thế giới biểu tượng trong ca dao và thế giới biểu tượng tồn tại trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đã cộng hưởng với nhau tạo nên rung động thẩm mĩ sâu sắc. Đi tìm nguồn gốc biểu tượng. gian và đi vào ca dao tự nhiên. Bằng những tìm hiểu ban đầu, có thể thấy biểu tượng trong ca dao Việt Nam có ba nguồn gôc xuất phát. 2 .Biểu tượng xuất phát từ phong tục tập quán người Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam, khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao việt nam, , I.Khái niệm biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong ca dao Việt Nam