0

Thực trạng và các giải pháp chống đói nghèo

19 1,764 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:42

LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta vừa mới kỷ niệm tròn 1 năm ngày gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO cách đây không lâu.Gia nhập vào tổ chức này là một trong những thành tựu lớn của chúng ta trong thời kỳ đổi mới .Điều này đã chứng tỏ thế giới đã công nhận những cố gắng nỗ lực và thành tựu trong tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong giai đoạn vừa qua.Bên cạnh đó, việc gia nhập tổ chức này cũng mở ra một loạt cơ hội cũng như đặt ra rất nhiều thách thức trên con đường hội nhập.Một trong những vấn đề đó là phải giảm tỷ lệ đói nghèo trong dân cư,thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo,đồng thời đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững.Điều này cũng đã được đề cập đến trong các Văn kiện Đại hội Đảng,gần đây nhất là Đại hội Đảng X, Đảng đã xác định đường lối phát triển kinh tế của nước ta là: “Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…” Một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như lời dạy của Hồ Chủ Tịch là xóa đói giảm nghèo toàn diện. Vậy làm thế nào để “tấn công” vào nghèo đói? Câu hỏi này đã được rất nhiều nhà hoạch định chính sách đưa ra lời giải đáp và cũng đã tìm ra được nhiều hướng đi hiệu quả.Tuy nhiên,dưới sự hướng dẫn của cô giáo,chúng em vẫn xin đưa ra hiểu biết của em liên quan tới vấn đề này và đề xuất một số giải pháp dưới đây.Do thời gian hạn hẹp và nguồn tiếp cận thông tin còn hạn chế nên bản báo cáo của chúng em còn nhiều thiếu sót. 1 A- ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐÓI NGHÈO I - Thế nào là đói nghèo? - Tiếp cận theo khía cạnh đa chiều: Nghèo là tình trạng thiếu thốn ở nhiều phương diện như: thu nhập hạn chế, thiếu cơ hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để bảo đảm tiêu dùng lúc khó khăn và dễ bị tổn thương trước những đột biến, ít được tham gia vào quá trình ra quyết định… Hội nghị chống đói nghèo khu vực châu Á – Thái Bình Dương do ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) tổ chức tại Băng Cốc – Thái Lan ( 9/1993 ) đã đưa ra định nghĩa chung về đói nghèo như sau: “Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của địa phương.” 1. Nghèo khổ về thu nhập Phạm vi nghèo khổ ngày càng mở rộng. Trước đây thì nghèo khổ thường gắn với sự thiểu thốn trong tiêu dùng. Nhưng từ những năm 1970 – 1980, nghèo khổ được tiếp cận theo nhu cầu cơ bản gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội và nguồn lực. Từ giữa những năm 1980 đến nay, tuy nghèo khổ được tiếp cận theo nhu cầu cơ bản gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội, nguồn lực và tính dễ bị tổn thương. Đối với các nước đang phát triển thì việc đánh giá, phân tích nghèo khổ chủ yếu là dựa vào tiêu chí thu nhập. Chúng ta muốn biểu thị “nghèo khổ” bằng một con số có ý nghĩa để so sánh xem đâu là nước giàu, đâu là nước nghèo, vùng nào giàu hơn và vùng nào nghèo hơn….Các nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm +, “Nghèo khổ tuyệt đối” +, “Nghèo khổ tương đối” 2 a, Nghèo tuyệt đối về thu nhập: là tình trạng không đảm bảo mức thu nhập hay chi tiêu tối thiểu cần thiết để đáp ứng những nhu cầu vật chất tối thiểu cần thiết để đáp ứng những nhu cầu vật chất tối thiểu để con người có thể tồn tại như lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà ở…. b, Nghèo tương đối về thu nhập: là tình trạng không đảm bảo mức tiêu chuẩn để có thể chấp nhận được trong những địa điểm và thời gian xác định. Đây là những người cảm thấy bị tước đoạt của cải mà đại bộ phận những người khác trong xã hội được hưởng, đó là một biểu hiện bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Dù đã có những khái niệm về nghèo đói, song việc xác định nhóm người nghèo cũng không phải là đơn giản, những khó khăn gặp phải: - Việc xác định mức nghèo là một vấn đề chủ quan gây khó khăn cho việc so sánh giữa các nước. - Mức thu nhập tối thiểu cần thiết sẽ biến đổi theo tiêu chuẩn của mức sống theo thời gian, theo quốc gia và theo khu vực. Các nhà kinh tế đã sử dụng phương pháp là xác định “giới hạn nghèo khổ” (chuẩn nghèo). Chúng ta lựa chọn xác định giới hạn nghèo dựa vào chi tiêu của các hộ gia đình liên quan chặt chẽ đến phúc lợi hơn là thu nhập (vì có thể thu nhập cao nhưng dùng để trang trải cho những việc khác như: quốc phòng, quân sự… người dân thì vẫn nghèo đói) WB đã đưa ra “ngưỡng nghèo”: Ngưỡng nghèo là chỉ tiêu có thể đảm bảo mức cung cấp năng lượng tối thiểu cho con người 2100 calo/người/ngày đêm tương ứng 1USD/1 người/1ngày.Đây là ngưỡng nghèo lương thực thực phẩm vì với mức chi tiêu đó, ngoài cung cấp mức năng lượng tối thiểu để tồn tại thì không còn có thể chi tiêu cho bất cứ một nhu cầu nào khác. Ở Việt Nam, theo phương pháp của Bộ LĐ – TB và XH (dựa trên thu nhập của hộ gia đình) giai đoạn 2001-2005 (dựa vào điều kiện của đất nước trong từng giai đoạn) ( Theo Tổng cục thống kê) 3 Thành thị: 150.000 đ/người/tháng tức 1.800.000 đ /người/năm Nông thôn đồng bằng: 120.000 đ/người/ tháng tức 1.440.000 đ/người/năm Nông thôn miền núi hải đảo: 80.000 đ/người/ tháng tức 960.000 đ/người/năm. Giai đoạn 2006 -2010: Thành thị: 260.000/1người/1tháng Nông thôn: 200.000/1người/1tháng. Vậy so với ngưỡng nghèo chung của các nước đang phát triển do WB quy định thì ngưỡng nghèo của Việt Nam thấp hơn nhiều → nước ta có thu nhập thấp chậm phát triển. 2, Nghèo tổng hợp( được đo bằng chỉ số HPI) Liên Hợp Quốc đưa ra khái niệm trong “Báo cáo về phát triển con người” năm 1997. Nghèo khổ của con người là khái niệm biểu thị sự nghèo khổ đa chiều của con người, là sự thiệt thòi theo ba khía cạnh cơ bản nhất về cuộc sống +, Thiệt thòi trên khía cạnh chính sách lâu dài và khỏe mạnh (xác định bằng tỉ lệ người dự kiến không thọ quá 40 tuổi). +, Thiệt thòi về trí thức (Tỉ lệ mù chữ ) +, Thiệt thòi về đảm bảo kinh tế (tỉ lệ người không tiếp cận được với các dịch vụ y tế, nước sạch và tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng). II - Đặc điểm của người nghèo Chúng ta đã có những tiêu chuẩn để xác định được nhóm người nghèo: Những người có mức thu nhập hay mức chi tiêu dưới mức tối thiểu là những người nghèo trong xã hội. Từ phân tích trên, ta thấy đặc điểm chung của nhóm người nghèo: - Thiếu phương tiện sản xuất đặc biệt là đất đai. Đại bộ phận nhóm người nghèo sống ở nông thôn và chủ yếu là tham gia vào hoạt động nông nghiệp. - Không có vốn hay rất it vốn, thu nhập mà họ nhận được chủ yếu là lao động tự tạo việc làm. Họ chủ yếu là những người ở thành thị tập trung ở khu vực phi chính thức. - Thu nhập bình quân đầu người thấp, sức mua thực tế trên đầu người thấp. 4 - VD: Ở Việt Nam: Thu nhập bình quân đầu người trong năm của nhóm người nghèo(giai đoạn 2001-2005) Ở thành thị: <=1.800.000 đ Nông thôn đồng bằng: <=1.440.000đ Nông thôn miền núi hải đảo: <=960.000 đ Theo WB, đối với các nước đang phát triển thì chi tiêu bình quân đầu người trong ngày là: <=1 USD - Trình độ giáo dục thấp, tuổi thọ thấp, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao. - Số phụ nữ có thu nhập nhiều hơn nam ở hầu hết các nước đang phát triển. Do đó, những gia đình có phụ nữ làm chủ hộ thường nằm trong số nhóm người nghèo nhất trong xã hội. - Thiếu viếc làm hoặc việc làm không ổn định, bấp bênh do trình độ học vấn thấp. 5 II- Đặc điểm kinh tế của người nghèo Chúng ta đã có những tiêu chuẩn để xác định được nhóm người nghèo: Những người có mức thu nhập hay mức chi tiêu dưới mức tối thiểu là những người nghèo trong xã hội. Từ phân tích trên, ta thấy đặc điểm chung của nhóm người nghèo: - Thiếu phương tiện sản xuất đặc biệt là đất đai. Đại bộ phận nhóm người nghèo sống ở nông thôn và chủ yếu là tham gia vào hoạt động nông nghiệp. - Không có vốn hay rất ít vốn, thu nhập mà họ nhận được chủ yếu là lao động tự tạo việc làm. Họ chủ yếu là những người ở thành thị tập trung ở khu vực phi chính thức. - Thu nhập bình quân đầu người thấp, sức mua thực tế trên đầu người thấp. - VD: Ở Việt Nam: Thu nhập bình quân đầu người trong năm của nhóm người nghèo(giai đoạn 2001-2005) Ở thành thị: <=1.800.000 đ Nông thôn đồng bằng: <=1.440.000đ Nông thôn miền núi hải đảo: <=960.000 đ Theo WB, đối với các nước đang phát triển thì chi tiêu bình quân đầu người trong ngày là: <=1 USD Ngoài những đặc điểm kinh tế trên còn có một số đặc điểm sau: - Trình độ giáo dục thấp, tuổi thọ thấp, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao. - Số phụ nữ có thu nhập nhiều hơn nam ở hầu hết các nước đang phát triển. Do đó, những gia đình có phụ nữ làm chủ hộ thường nằm trong số nhóm người nghèo nhất trong xã hội. - Thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, bấp bênh do trình độ học vấn thấp. III - Nguyên nhân nghèo đói của Việt Nam 1.Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn:Người nghèo thường thiếu nhiều nguồn lực, họ bị rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu nguồn lực. Người nghèo có khả năng tiếp tục nghèo vì họ không thể đầu tư vào nguồn vốn 6 nhân lực của họ. Ngược lại, nguồn vốn nhân lực thấp lại cản trở họ thoát khỏi nghèo đói. Các hộ nghèo có rất ít đất đai và tình trạng không có đất đang có xu hướng tăng lên. Thiếu đất đai ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh lương thực của người nghèo cũng như khả năng đa dạng hóa sản xuất, để hướng tới sản xuất các loại cây trồng với giá trị cao hơn. Đa số người nghèo lựa chọn phương án sản xuất tự cung, tự cấp, họ vẫn giữ các phương thức sản xuất truyền thống với giá trị thấp, thiếu cơ hội thực hiện các phương án sản xuất mang lợi nhuận cao hơn. Và vì vậy đã đưa họ vào vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó. Bên cạnh đó, đa số người nghèo chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ sản xuất như khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ động, thực vật; nhiều yếu tố đầu vào sản xuất như: điện, nước, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón đã làm tăng chi phí, giảm thu nhập tính trên đơn vị giá trị sản phẩm. Người nghèo cũng thiếu khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng. Sự hạn chế của nguồn vốn là một trong những nguyên nhân trì hoãn khả năng đổi mới sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, giống mới. Bên cạnh đó, việc thiếu các thông tin, đặc biệt là các thông tin về pháp luật, chính sách và thị trường, đã làm cho người nghèo ngày càng trở nên nghèo hơn. 2. Trình độ học vấn thấp, việc làm thiếu và không ổn định . Những người nghèo là những người có trình độ học vấn thấp, ít có cơ hội kiếm được việc làm tốt, ổn định. Mức thu nhập của họ hầu như chỉ bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu và do vậy không có điều kiện để nâng cao trình độ của mình trong tương lai để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bên cạnh đó, trình độ học vấn thấp ảnh hưởng đến các quyết định có liên quan đến giáo dục, sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái đến không những của thế hệ hiện tại mà cả thế hệ trong tương lai. Số liệu thống kê về trình độ học vấn của người nghèo cho thấy khoảng 90% người nghèo chỉ có trình độ phổ thông cơ sở hoặc thấp hơn. Kết quả điều tra mức sống cho thấy, trong số người nghèo, tỷ lệ số người chưa bao giờ đi học 7 chiếm 12%, tốt nghiệp tiểu học chiếm 39%; trung học cơ sở chiếm 37%. Chi phí cho giáo dục đối với người nghèo còn lớn, chất lượng giáo dục mà người nghèo tiếp cận được còn hạn chế, gây khó khăn cho họ trong việc vươn lên thoát nghèo.Trình độ học vấn thấp hạn chế khả năng kiếm việc làm trong khu vực khác, trong các ngành phi nông nghiệp, những công việc mang lại thu nhập cao hơn và ổn định hơn. 3. Người nghèo không có đủ điều kiện tiếp cận với pháp luật, chưa được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp Người nghèo, đồng bào dân tộc ít người và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt thường có trình độ học vấn thấp nên không có khả năng tự giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan đến pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật có cơ chế thực hiện phức tạp, người nghèo khó nắm bắt; mạng lưới các dịch vụ pháp lý, số lượng các luật gia, luật sư hạn chế, phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố, thị xã; phí dịch vụ pháp lý còn cao. 4. Các nguyên nhân về nhân khẩu học . Quy mô hộ gia đình là "mẫu số" quan trọng có ảnh hưởng đến mức thu nhập bình quân của các thành viên trong hộ. Đông con vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của nghèo đói. Tỷ lệ sinh trong các hộ gia đình nghèo còn rất cao. Đông con là một trong những đặc điểm của các hộ gia đình nghèo. Năm 1998, số con bình quân trên 1 phụ nữ của nhóm 20% nghèo nhất là 3,5 con so với mức 2,1 con của nhóm 20% giàu nhất. Quy mô hộ gia đình lớn làm cho tỷ lệ người ăn theo cao. (Tỷ lệ người ăn theo của nhóm nghèo nhất là 0,95 so với 0,37 của nhóm giàu nhất). 5. Nguy cơ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của thiên tai và các rủi ro khác . Các hộ gia đình nghèo rất dễ bị tổn thương bởi những khó khăn hàng ngày và những biến động bất thường xảy ra đối với cá nhân, gia đình hay cộng đồng. Do nguồn thu nhập của họ rất thấp, bấp bênh, khả năng tích luỹ kém nên họ khó có khả năng chống chọi với những biến cố xảy ra trong cuộc sống (mất 8 mùa, mất việc làm, thiên tai, mất nguồn lao động, mất sức khỏe ). Với khả năng kinh tế mong manh của các hộ gia đình nghèo trong khu vực nông thôn, những đột biến này sẽ tạo ra những bất ổn lớn trong cuộc sống của họ. Các rủi ro trong sản xuất kinh doanh đối với người nghèo cũng rất cao, do họ không có trình độ tay nghề và thiếu kinh nghiệm làm ăn. Khả năng đối phó và khắc phục các rủi ro của người nghèo cũng rất kém do nguồn thu nhập hạn hẹp làm cho hộ gia đình mất khả năng khắc phục rủi ro và có thể còn gặp rủi ro hơn nữa. 6. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của phụ nữ và trẻ em Bất bình đẳng giới làm sâu sắc hơn tình trạng nghèo đói trên tất cả các mặt. Ngoài những bất công mà cá nhân phụ nữ và trẻ em gái phải chịu đựng do bất bình đẳng thì còn có những tác động bất lợi đối với gia đình. Phụ nữ chiếm gần 50% trong tổng số lao động nông nghiệp và chiếm tỷ lệ cao trong số lao động tăng thêm hàng năm trong ngành nông nghiệp. Mặc dù vậy, nhưng phụ nữ chỉ chiếm 25% thành viên các khoá khuyến nông về chăn nuôi, và 10% các khoá khuyến nông về trồng trọt. Phụ nữ có ít cơ hội tiếp cận với công nghệ, tín dụng và đào tạo, thường gặp nhiều khó khăn do gánh nặng công việc gia đình, thiếu quyền quyết định trong hộ gia đình và thường được trả công lao động thấp hơn nam giới ở cùng một loại việc. Phụ nữ có học vấn thấp dẫn tới tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và bà mẹ cao hơn, sức khỏe của gia đình bị ảnh hưởng và trẻ em đi học ít hơn. 7. Bệnh tật và sức khỏe yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người vào tình trạng nghèo đói trầm trọng Vấn đề bệnh tật và sức khỏe kém ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo, làm họ rơi vào vòng tròn luẩn quẩn của đói nghèo. Họ phải gánh chịu hai gánh nặng: một là mất đi thu nhập từ lao động, hai là gánh chịu chi phí cao cho việc khám, chữa bệnh, kể cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp. Do vậy, chi phí chữa bệnh là gánh nặng đối với người nghèo và đẩy họ đến 9 chỗ vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền trang trải chi phí, dẫn đến tình trạng càng có ít cơ hội cho người nghèo thoát khỏi vòng đói nghèo. Trong khi đó khả năng tiếp cận đến các dịch vụ phòng bệnh (nước sạch, các chương trình y tế ) của người nghèo còn hạn chế càng làm tăng khả năng bị mắc bệnh của họ. 8. Những tác động của chính sách vĩ mô và chính sách cải cách (tự do hóa thương mại, cải cách doanh nghiệp nhà nước ) đến nghèo đói . Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong thời gian qua là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn tới mức giảm nghèo. Việt Nam đã đạt được những thành tích giảm nghèo đói rất đa dạng và trên diện rộng. Tuy nhiên, quá trình phát triển và mở cửa nền kinh tế cũng có những tác động tiêu cực đến người nghèo. 10 [...]...B- CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Từ đặc điểm kinh tế của nhóm người nghèo kết hợp với những nguyên nhân nói trên,có thể thấy: mỗi đối tượng trở nên nghèo đều do các nguyên nhân khác nhau.Do vậy,muốn tấn công vào nghèo đói, ta không thể áp dụng một biện pháp, chính sách chung cho tất cả các vùng,miền, mà ta phải kết hợp,lựa chọn các chính sách,biện pháp phù hợp với từng đối... hiệu qủa luật đất đai,góp phần đẩy lùi đói nghèo ở đất nước ta thập kỉ vừa qua 17 KẾT LUẬN Cùng với sự cố gắng hết mình của Chính Phủ Việt Nam,với sự đồng lòng nhất trí của các ban, các ngành ,các cấp,của cả các tố chức quốc tế, đất nước chúng ta đã dần dần từng bước đẩy lui được đói nghèo và là một trong những nước đạt được thành tựu to lớn nhất về xoá đói giảm nghèo trong thập niên 90 của thế kỉ qua.Tuy... nạn bạo hành 13 C- THỰC TIỄN LIÊN HỆ Ở VIỆT NAM Thực tiễn: Các chính sách giảm nghèo có hiệu quả của Chính Phủ Việt Nam trong thập niên 90 của Thế kỷ 20 Trong thập niên 90 của thế kỷ 20,Việt Nam đã thực hiện rất nhiều các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội,xoá đói giảm nghèo. Với nhưng chính sách thiết thực như vệc miến thuế Nông nghiệp theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,Thực hiện trợ cấp cho... biệt thành phần kinh tế,ưu tiên cho vay thực hiện các dự án do Chính phủ chỉ định;Chú trọng cho vay đối với các hộ nghèo ,các hộ vùng núi cao,hải đảo,vùng xa,vùng sâu,vùng kinh tế mới… -Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải căn cứ vào điều kiện kinh tế của từng loại hộ xin vay vốn để quy định mức độ và hình thức thế chấp hoặc bảo lãnh thích hợp.Đối với hộ nông dân nghèo không có tài sản thế chấp thì có... xoá đói giảm nghèo (Chương trình 133) cho giai đoạn 1998-2000 Nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo của cả nước xuống còn 10% vào năm 2000, Nhà nước triển khai hàng loạt chương trình: định canh định cư và kinh tế mới, phát triển sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng ở các xã khó khăn, khuyến nông-lâm-ngư, trợ giúp đồng bào dân tộc khó khăn, tín dụng và tiết kiệm cho người nghèo, ... giúp đỡ người nghèo làm ăn kinh tế được thực hiện Theo báo cáo của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, so với năm 1998, trong năm 1999 đã giảm được 340.000 hộ đói nghèo, đưa tỷ lệ hộ đói nghèo của cả nước xuống còn 13% Theo đánh giá sơ bộ, năm 2000 Chương trình 133 sẽ đạt được kế hoạch đề ra là giảm tỷ lệ đói nghèo của cả nước xuống còn 10% Những chương trình này phần nào đó đã hỗ trợ thực hiện hiệu... bằng,tăng cường bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 1.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách cân bằng,bền vững các vùng - Đầu tư các vùng chậm phát triển,thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn - Phân bố dân cư hợp lý,nâng cao chất lượng cuộc sống,lồng ghép biến dân số vào kế hoạch phát triển 2.Nâng cao vai trò của phụ nữ trong các cấp lãnh đạo ,các hoạt động kinh tế xã hội - Tăng... đai 1 Nội dung Để giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo, chính phủ đã ban hành luật đất đai năm 1993(có sửa đổi bổ sung vào các năm 1998 và 2003) để hỗ trợ cho các hộ nghèo về tư liệu sản xuất.Cụ thể là luật này đã quy định tại điều 78-luật đất đai năm 1993,được phép cho các hộ gia đình khó khăn neo đơn hoặc thiếu sức lao động được quyền cho thuê lại quyền Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trồng cây hàng năm,đất... dân, đặc biệt là người dân vùng nghèo Tuyên truyền thông tin,kiến thức phòng bệnh,bảo đảm sức khoẻ cho người nghèo 2 .Thực hiện chính sách hành động quốc gia về phòng chống, kiểm soát HIV/AIDS 3.Hỗ trợ khám chữa bệnh,miễn giảm viện phí cho người nghèo, trẻ em 12 4 .Thực hiện kế hoạch hoá gia đình: giảm tỉ lệ sinh là một trong những biện pháp quan trọng nhằm xoá đói giảm nghèo 5.Chính sách phúc lợi xã hội:... dục cho người nghèo, sức khoẻ cho người nghèo Tháng 7/1998, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình 135 (Chương trình phát triển Kinh Tế Xã Hội các xã đặc biệt khó khăn) hỗ trợ phát triển 1715 xã nghèo đặc biệt khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa Đây là hai chương trình lớn tác động mạnh mẽ tới công cuộc xoá đói giảm nghèo 2.Thành tựu Sau hơn một năm thực hiện, chương trình 133 và 135 đã tạo . Nguyên nhân nghèo đói của Việt Nam 1.Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn:Người nghèo thường thiếu nhiều nguồn lực, họ bị rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu nguồn lực. Người nghèo có khả. theo quốc gia và theo khu vực. Các nhà kinh tế đã sử dụng phương pháp là xác định “giới hạn nghèo khổ” (chuẩn nghèo) . Chúng ta lựa chọn xác định giới hạn nghèo dựa vào chi tiêu của các hộ gia. nước nghèo, vùng nào giàu hơn và vùng nào nghèo hơn… .Các nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm +, Nghèo khổ tuyệt đối” +, Nghèo khổ tương đối” 2 a, Nghèo tuyệt đối về thu nhập: là tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và các giải pháp chống đói nghèo, Thực trạng và các giải pháp chống đói nghèo,

Từ khóa liên quan