0

quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên

53 841 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:41

1 PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU. 1.1.Tính cấp thiết của đề tài. Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, sự biến đổi xã hội làm cho kinh tế tăng trưởng mạnh sống nhân dân được cải thiện, trình độ học vấn được nâng cao rõ rệt. Đồng thời trước những biến đổi ấy cùng với sự tác động mạnh mẽ của những luồng tư tưởng mới, luồng văn hóa mới, lối sống mới cũng kéo theo sụ thay đổi của các giá trị các chuẩn mực và thay đổi trong quan niệm của con người. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự biến đổi xã hội mạnh mẽ ấy cũng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội: sự phân tầng xã hội sâu sắc hơn, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng và phức tạp hơn (ma túy, mại dâm, nghiện hút, tội phạm có tổ chức cao…), đặc biệt vấn đề bạo lực giới trong tình yêu sinh viên cũng trở thành một vấn đề bức xúc và đáng bàn. Sinh viên là đối tượng khá phát triển về mặt giới tính, sinh lý lẫn tâm lý, đủ tư cách sinh lý để có thể dựng vợ, gả chồng và làm nhiệm vụ sinh sản. Chính vì vậy họ có nhu cầu về mặt quan hệ giới tính – quan hệ tình dục. Trước đây quan hệ đó không được hoàn toàn xây dựng trên cơ sở ý nguyện của các cá nhân mà là một phần do sự sắp xếp của gia đình để tiến tới hôn nhân. Con người bị chi phối bởi quan niệm “ nam nữ thụ thụ bất thân”, vì vậy có những cặp vợ chồng có thể khi kết hôn mới biết mặt nhau, quan hệ tình dục chỉ được phép thực hiện sau khi trở thành vợ chồng, thậm chí là e dè, kín đáo và chỉ là chuyện riêng giữa vợ và chồng. Thế nhưng trong giai đoạn hiện nay, do chịu ảnh hưởng của các luồng văn hóa, tư tưởng phương Tây, do sự bùng nổ của thông tin, phim ảnh, internet, đồng thời ở trường học cũng có các chương trình học về sức khỏe sinh sản, giới tính….khiến cho 2 quan niệm về tình yêu và quan hệ tình dục cũng trở nên có nhiều thay đổi. Một số sinh viên hiện nay thường có xu hướng sống thử, yêu hết mình và có xu hướng thông thoáng hơn trong chuyện tình cảm. Đấy là nguyên nhân dẫn đến nảy sinh một vấn đề bức xúc đáng bàn là bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. Các bạn gái thường là người chịu thiệt thòi trong vấn đề này, là nạn nhân của tình yêu bạo lực, có thể phải chịu thương tích và những hậu quả nặng nề (nạo hút thai, sức khỏe suy yếu ), đồng thời đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của sinh viên. Bạo lực tình yêu không những làm tổn thương về mặt thể xác mà còn ảnh hưởng đền tinh thần của những người đang yêu và tin tưởng người mình yêu. Nó làm con người rơi từ trạng thái hy vọng xuống sự thất vọng não nề trước cách hành xử của người mình yêu thương. Chẳng có tình yêu nào có thể vững bền khi nó có mùi vị của bạo lực, thiếu tôn trọng từ đối phương. Như vậy bạo lực giới trong tình yêu sinh viên là một vấn đề được nhiều người quan tâm lo ngại. Quan niệm, thái độ của người dân về vấn đề này sẽ như thế nào, qun niệm và thái độ của chính tầng lớp sinh viên, chính những người đang trong lứa tuổi phát triển về tâm sinh lý về vấn đề này sẽ ra sao. Để giải đáp một phần câu hỏi đó chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên” trong phạm vi trường Đại học KHXH& NV.Hy vọng rằng đề tài của chúng tôi sẽ mang lại những thông tin cần thiết cho mọi người, và từ đó đề ra những biện pháp mang tính khả thi và hữu ích. 1.2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 1.2.1. Ý nghĩa khoa học. 3 Về mặt lý luận, nghiên cứu này được viết trên nền tảng của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử nhằm góp phần làm sáng tỏ các quan điểm mang tính chất kim chỉ nam cho mọi nghiên cứu khoa học. Đây là một đề tài thuộc nhóm nghiên ứng dụng lý thuyết xã hội học vào việc giải quyết một vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Và quan trọng hơn , báo cáo này góp phần làm rõ quan điểm lý thuyến xã hội học và các chuyên ngành như: xã hội học gia đình, xã hội học giới…. và vận dụng lý thuyết đó vào thực tiễn. 1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn. Vấn đề bạo lực giới trong tình yêu sinh viên là một vấn đề được nhiều người quan tâm và lo ngại. Nghiên cứu này hy vọng giúp ích trong việc có được những thông tin xác thực về quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên về các khía cạnh như hiểu biết, nhạn thức của họ về vấn đề này, những hình thức bào hành, cách thức bạo hành cũng như hậu quả cua bạo hành Đó là điều cần thiết để các cơ quan, đoàn thể, gia đình, nhà trường tìm ra những biện pháp hữu hiệu để giúp hạn chế những hành vi bạo hành, giúp những nạn nhân nhận thức rõ về vấn và tìm cách thoát khỏi để có được một tình yêu đích thực. Nghiên cứu này còn có ý nghĩa đối với bản thân người nghiên cứu, nó tạo cơ hội cho người nghiên cứu vận dụng những kiến thức được học trong trường lớp cả về lý luận và phương pháp vào việc giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể . 4 1.3. Mục tiêu nghiên cứu. - Bước đầu tìm hiểu về vấn đề bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. - Tìm hiểu về quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. - Đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp mang tính khả thi. 1. 4. Đối tượng, khách thể, phạm vi và mẫu nghiên cứu. 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu. Quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. 1.4.2. Khách thể nghiên cứu. Sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 1.4.3. Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi thời gian: tháng 3/ 2010. Phạm vi không gian: trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 1.4.4. Mâu nghiên cứu. - Cơ cấu mẫu định lượng. 120 sinh viên trường ĐHKHXH & NV. - Cơ cấu mẫu định tính. 12 mẫu. 5 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Phương pháp luận chung 1.5.1.1 Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Chủ nghĩa duy vật biện chứng nhìn các hiện tượng xã hội trong mối quan hệ nhân quả: mọi hiện tượng trong xã hội không tồn tại độc lập mà tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau. Áp dụng quan điểm này khi nghiên cứu mọi hiện tượng, vấn đề xã hội đều phải đặt chúng trong môi trường xác định, trong sự tương tác giữa các hiện tượng vấn đề đó với hiện tượng vấn đề khác. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: nhìn hiện tượng xã hội trong một quá trình, mỗi hiện tượng xã hội không tồn tại một cách bất biến mà luôn luôn vận động, có sự hình thành, phát triển và tiêu vong. Do đó khi nghiên cứu một vấn đề một hiện tượng xã hội nào cần xem xét nó trong một quá trình và đặt nó trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vấn đề bạo lực giới trong tình yêu sinh viên đặc biệt phổ biến trong xã hội hiện đại. Trong xã hội truyền thống, vấn đề yêu dương bị cấm đoán, ngăn cản nên không xảy ra chuyện bạo lực giới trong tình yêu. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, mọi giá trị truyênt hống trước kia phần nào đã thay đổi. Chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi tự do hơn, thoải mái hơn, nhất là sinh viên, đối tượng sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm. Trên thực tế, đã có không ít sinh viên đi theo trào lưu “sống thử”, và chịu những hậu quả do bạo lực giới gây ra. 1.5.1.2. Lý thuyết xung đột Người được xem là có những nỗ lực phát triển một lý thuyết xung đột cố tính chất tổng hợp và hòa hợp là Randall Collins. Tác phẩm xã hội học 6 xung đột của Collins có tính hòa hợp cao độ vì nó đi theo một định hướng vi mô. Bản thân Collins nói về tác phẩm đầu của ông rằng: “đóng góp chính của tôi đối với lý thuyết xung đột là bổ sung một cấp độ vi mô vào các lý thuyết ở cấp độ vĩ mô. Tôi đặc biệt cố gắng chỉ ra sự phân tầng và sự tổ chức được đặt nền tảng từ các tương tác trong đời sống thường nhật”. Collins làm rõ từ đàu rằng tiêu điểm của ông về xung đột không có tính duy tâm; nghĩa là ông không bắt đầu với quan điểm chính trị rằng xung đột xấu hay tốt. Ông chọn xung đột như là tiêu điểm trên một nền tảng thực tế rằng xung đột là một quấ trình trung tâm của đời sống xã hội. Collins chọn hướng tập trung vào phân tầng xã hội. Cách tiếp cận xung đột với sự phân tầng có thể thống nhất thành ba nguyên tắc cơ bản sau. Đầu tiên, Collins tin rằng người ta sống trong thế giới chủ tự quan xây dựng nên. Thứ hai, một cá nhân có thể có quyền lực để ảnh hưởng, thậm chí kiểm soát kinh nghiệm chủ quan của một cá nhân khác. Thứ ba, một cá nhân có thể thường xuyên kiểm soát cá nhân người khác- chống lại anh ta. Trên cơ sở tiếp cận này, Collins phát triển năm nguyên tắc phân tích xung đột mà ông áp dụng đối với phân tầng xã hội và ông tin rằng co thể áp dụng đối với bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Collins cho rằng lý thuyết xung đột phải tập trung vào đời sống thức tề hơn đời sống trừu tượng. theo quan điểm của ông thì con người như những “con thú” mà các hành động bị thúc đảy bởi tính tư lợi nhằm đạt được những thuận lợi khác nhau để họ có thể đạt được những thỏa mãn và tránh đi những bất mãn. Tuy nhiên, Collins không xem con người là duy lý hoàn toàn. Ông nhận ra rằng, con người dẽ bị tổn thương bởi những lôi cuốn tình cảm trong sự nỗ lực tìm kiếm sự thỏa mãn của họ. Thứ hai, Collins tin rằng, một lý thuyết xung đột về phân tầng phải xem xét các sắp xếp vật chất ảnh hưởng tới sự tương tác. Lý do là: các chủ 7 thể có tiềm năng vật chất lớn có thể cưỡng lại, thậm chí có thể biến đổi các giới hạn vật chất. Trong khi đó, các chủ thể có ít tiềm năng thì hầu như hệ thống vật chất của chính họ chi phối suy nghĩ và hành động. Thứ ba, Collins lý luận rằng: trong một hoàn cảnh bất bình đẳng, các nhóm kiểm soát tiềm năng cố gắng bóc lột những nhóm thiếu tiềm năng. Sự bóc lột như thế không cần tính đến người hưởng lợi từ hoàn cảnh đó, đơn giản là những người bóc lột theo đuổi cái mà họ cho là có lợi ích tốt nhất với họ. Và trong quá trình đó, những người có tiềm năng (bóc lột) lợi dụng những người thiếu tiềm năng (bị bóc lột) Thứ tư, Collins nhìn vào các hiện tượng văn hóa như các niềm tin và lý tưởng từ quan điểm của lợi ích, quyền lực và tiềm năng. Do đó, dường như các nhóm có tiềm năng, có quyền lực có thể áp đặt hệ tư tưởng của họ lên toàn xã hội còn những nhóm không có tiềm năng thì bị một hệ tư tưởng áp chế. Thứ năm, Collins thực hiện một nghiên cứu về sự phân tằng xã hội và ông tỏng hợp được ba điều sau: (1) Các nhà xã hội học không nên chỉ có lý thuyết giản đơn về sự phân tầng mà nên nghiên cứu theo thực nghiệm – nếu có thể thì theo một dường lối có tính chất so sánh đối chiếu. (2) Các giả thuyết nên được hình thnahf và kiểm chứng thực nghiệm thông qua nghiên cứu so sánh. (3) Nhà xã hội học nên tìm các nguyên nhân của các hiện tượng xã hội, đặc biệt là các đa nguyên nhân của bất kỳ một hành vi xã hội nào. Collins không chủ tâm xử lý xung đột trong hệ thống phân tầng xã hội mà tìm cách mổ rộng nó ra nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm nguyên tắc nêu trên của Collins được áp dụng để giải thích về một số nguyên nhân dẫn đến bạo lục giới trong tình yêu sinh viên. Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng thủ phạm gây nên bạo lực giới thường là nam giới và nạn nhân là phụ nữ. Bốn nguyên tắc đầu tiên có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu tìm 8 hiểu, phân tích nguyên nhân của các hiện tượng bạo lực giới mà thủ phạm là nam giới. Tuy nhiên, dụa vào nguyên tắc thứ năm: “nhà xã hội học nên tìm ra nguyên nhân của các hiện tượng xã hội, đặc biệt là các đa nguyên nhân của bất kỳ một kiểu hành vi xã hội nào” nên chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và phân tích cả vấn để bạo lực giới của phụ nữ với nam giới. 1.5.2. Phương pháp luận cụ thể 1.5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu. Chúng tôi tiến hành phân tích tài liệu thu thập được như sách báo, tạp chí, tài liệu được tìm kiếm trên mạng. 1.5.2.2. Phương pháp phát vấn bằng bảng hỏi. Đây là phương pháp quan trọng để thu thập thông tin. Bảng hỏi được thiết kế cho đối tượng là sinh viên, bao gồm…… câu hỏi được xây dựng một cách chặt chẽ cả vể trật tự, tính liên tục cũng như cách thức trình bày câu hỏi. Bảng hỏi gồm cả những câu hỏi đóng và một số ý mở nhằm tìm hiểu quan niệm của sinh viên về các khía cạnh như hiểu biết về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên, các cách thức bạo hành, đối tượng bị bạo hành cũng như hậu quả của vấn đề bạo lực. Chúng tôi đã phát đi 70 bảng hỏi và thu về 60 bảng hợp lệ. Nhóm nghiên cứu cũng đã có gắng cân bằng tỉ lệ giữa nam và nữ để thu được kết quả chính xác nhất. 1.5.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu. Nếu như phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi hoàn toàn là định lượng nhằm đo lường, thống kê nhằm thu được thông tin một cách toàn diện, khái quát về tổng thể thì phương pháp phỏng vấn sâu giúp chúng ta hiểu sâu, hiểu kĩ về một vấn đề. Vì vậy chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu 12 sinh 9 viên gòm 5 nam và 7 nữ, nhằm thu thập những thông tin mang tính đại diện về vấn đề quan niệm giới trong tình yêu sinh viên. 1.6. Giả thuyết nghiên cứu. - Bạo lực giới trong tình yêu sinh viên hiện nay đang gia tăng và trở thành một vấn đề đáng lo ngại và bức xúc. - Phần lớn sinh viên đã nhận biết đầy đủ những hành vi của bạo lực giới như bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác, bạo lực tình dục. 10 1.7. Khung lý thuyết Điều kiện kinh tế- văn hóa- xã hội Yếu tố khách quan Yếu tố chủ quan Quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên Hậu quả Bạo Lực Về Tình Dục Bạo Lực Về Tinh Thần Bạo Lực Về Thể xác [...]... tích tình hình và hoạt động của sinh viên đã định nghĩa về sinh viên như sau: Sinh viên là bộ phận nhạy cảm nhất trong giới tri thức chính vì nó phản ánh và thể hiện sự phát triển của các lợi ích giai cấp, của nhóm chính trị trong toàn bộ xã hội một cách chính xác hơn cả và có ý thức hơn cả Sinh viên sẽ không là sinh viên nếu như sự phân hoá chính trị trong sinh viên không phù hợp với sự phân nhóm trong. .. theo nghĩa các nhóm phái trong sinh viên và trong xã hội phải hoàn toàn cân đối với nhau về mặt số lượng và chất lượng, mà hiểu theo nghĩa là trong giới sinh viên, tất yếu và không thể tránh khỏi phải có những nhóm phái trong xã hội Như vậy, theo định nghĩa của Lênin, sinh viên có ba đặc điểm cơ bản sau: - Là bộ phận nhạy cảm nhất (tính xã hội hoá cao) trong giới tri thức - Sinh viên phản ánh, thể hiện... rừ quan nim ca cỏc bn sinh viờn v vn ny 26 2.2.1 Quan nim ca sinh viờn v cỏc loi bo lc trong tỡnh yờu sinh viờn 2.2.1.1 Quan nim ca sinh viờn v bo lc tinh thn trong tỡnh yờu sinh viờn Thuyt mõu thun ca Lewis Coser ó tng núi, trong mi con ngi u cú nhng xung lc xõm kớch v hiu chin Nú l mt phn tt yu ca hnh vi v quan h xó hi Qu thc, trong cuc sng, con ngi khụng th trỏnh khi nhng mõu thun vi ngi khỏc Trong. .. bn sinh viờn u ó nhn thc c khỏ rừ nột v hỡnh thc bo lc ny v ch ra mc ph bin ca nhng hnh vi bo lc ú iu ny cú ý ngha c bit quan trng trong vic ngn nga bo lc tinh thn trong tỡnh yờu sinh viờn 2.2.1.2 Quan nim ca sinh viờn v bo lc th xỏc trong tỡnh yờu sinh viờn Bo lc th xỏc l dng bo lc d c nhn thy nht trong bao dng bo lc ca vn bo lc gii Theo quan nim ca cỏc bn sinh viờn v cỏc hnh vi bo lc gii cú trong. .. cấp và các nhóm chính trị trong toàn xã hội - Chịu ảnh hưởng của sự phân hoá chính trị trong xã hội đó Vì vậy, nghiên cứu sinh viên một cách có hệ thống và sâu sắc có thể biết được các 15 vấn đề xã hội nảy sinh, lợi ích giai cấp và các nhóm phái xã hội khác nhau trong xã hội, cũng như hiểu được sự phân hoá chính trị trong xã hội Trong quá trình nghiên cứu, khái niệm sinh viên được sử dụng với những... lc gii trong tỡnh yờu sinh viờn l mt hin tng xó hi ó v ang tn ti, nú bao gm: bo lc v th xỏc, bo lc v tinh thn, bo lc v tỡnh dc Khi kho sỏt ý kin ca sinh viờn v vn ny, cú n 81.2% ngi cho rng cú bo lc gii trong tỡnh yờu sinh viờn iu ny cho thy, trong thc t, hu ht cỏc bn sinh viờn u ó nhn thc c vn bo lc gii trong tỡnh yờu sinh viờn ng thi, trong quỏ trỡnh nghiờn cu, chỳng tụi nhn thy, cỏc bn sinh viờn... Theo quan nim ca cỏc bn sinh viờn v vn bo lc tinh thn trong tỡnh yờu ó cú 73.5% tng s sinh viờn c hi cho rng trong tỡnh yờu ca sinh viờn cú xy ra tỡnh trng bo lc v tinh thn Nn nhõn ca loi bo lc tỡnh dc, ny tu theo la tui v dng quan h m cú nhng im khỏc nhau i vi i tng sinh viờn, chỳng tụi cng ó tin hnh kho sỏt v thu c kt qu nh sau: 27 Biu 2: ỏnh giỏ ca sinh viờn v i tng thng b bo hnh tinh thn trong. .. ang mt mi hoc ang b bnh Thc hin hnh ng bo dõm trong khi quan h vi nn nhõn nh ỏnh p co cu Bo lc tỡnh dc Hnh h nn nhõn bng cỏch khụng quan h tỡnh dc ũi hi cng bc quan h theo kiu cỏch nn nhõn khụng mong mun Chờ bai mit th kh nng tỡnh dc ca nn nhõn 21 CHNG HAI: QUAN NIM CA SINH VIấN V BO LC GII TRONG TèNH YấU SINH VIấN 2.1 Mt vi nột v bo lc gii Bo lc gii l mt trong nhng vn sc kho cng ng nghiờm trng nht... ó cú mt s lng nhng cụng trỡnh nghiờn cu rt ln Tuy nhiờn, nghiờn cu v vn bo lc gii trong tỡnh yờu sinh viờn- c th hn l quan im ca 12 sinh viờn v vn bo lc gii trong tỡnh yờu sinh viờn thỡ cũn khỏ him Chỳng tụi thc hin nghiờn cu ny nhm tỡm hiu quan nim, ca cỏc sinh viờn v thc trng hnh vi, nguyờn nhõn ca vn bo lc gii trong tỡnh yờu ca chớnh h Qua ú cú th a ra nhng khuyn ngh v gii phỏp cú th gii quyt... ch trong li núi, dn n vic bo hnh tinh thn i vi bn trai ca mỡnh õy l mt hin tng ang din ra trong tỡnh yờu sinh viờn v l mt hin tng cn phi quan tõm nghiờn cu Bo lc tinh thn bao gm nhiu hnh vi khỏc nhau, chỳng tụi ó kho sỏt ỏnh giỏ ca sinh viờn v mc ph bin ca cỏc hnh vi bo lc tinh thn trong tỡnh yờu sinh viờn v thu c kt qu nh sau: Biu 3: ỏnh giỏ ca sinh viờn v mc ph bin ca cỏc hnh vi bo lc tinh thn trong . hóa- xã hội Yếu tố khách quan Yếu tố chủ quan Quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên Hậu quả Bạo Lực Về Tình Dục Bạo Lực Về Tinh Thần Bạo Lực Về Thể xác 11 PHẦN HAI:. tiêu nghiên cứu. - Bước đầu tìm hiểu về vấn đề bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. - Tìm hiểu về quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên. - Đưa ra một số khuyến nghị. tìm hiểu quan niệm của sinh viên về các khía cạnh như hiểu biết về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên, các cách thức bạo hành, đối tượng bị bạo hành cũng như hậu quả của vấn đề bạo lực. Chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên, quan niệm của sinh viên về bạo lực giới trong tình yêu sinh viên,

Từ khóa liên quan