0

giải pháp nhằm tăng tường thu hút fdi vào việt nam

91 223 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:15

một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam LờI NóI ĐầU Kể từ khi Việt Nam ban hành luật khuyến khích đầu t nớc ngoài đầu t nớc ngoài năm 1987, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài đã chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động đầu t phát triển của nớc ta. Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) đã đóng góp đáng kể cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, và đặc biệt chuyển giao cho Việt Nam những công nghệ hiện đại và tơng đối hiện đại so với khu vực và thế giới. Đây là khu vực năng động của nền kinh tế nớc ta, chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của nớc ta, nó cùng với kinh tế quốc doanh đã tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. Chính vì vậy, Việt Nam kể từ khi ban hành luật khuyến khích đầu t nớc ngoài đến nay đã không ngừng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tạo điều kiện tốt cho hoạt động FDI đợc diễn ra một cách thuận lợi nhất. Việt Nam đã không ngừng học hỏi kinh ngiệm FDI của các nớc trên thế giới, tổ chức các cuộc họp với các nhà đầu t nớc ngoài để giải quyết những khó khăn, vớng mắc mà họ gặp phải. Tất cả những điều đó không ngoài việc nhằm tăng cờng thu hút FDI vào Việt Nam. Trong thời kỳ hiện nay, thời kỳ khó khăn cho Việt Nam trong việc thu hút FDI, thời kỳ Trung Quốc đợc coi là: "thỏi nam châm thu hút vốn". Đối với ta một nền kinh tế nhỏ và gần kề thì khó khăn trong hoạt động thu hút FDI là điều tất yếu. Cộng thêm thời kỳ ảm đạm của kinh tế Nhật, một trong những nhà đầu t truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn của khu vực thì luồng vốn FDI vào Việt Nam càng thêm khó khăn mặt khác các nớc trrong khu vực hiện nay không ngừng thay dổi chính sách thu hút FDI của theo xu hóng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu t vào. Do các nớc này cần phải thu hút FDI để khôi phục lại nền kinh tế kể từ sâu vụ khủng hoảng khinh tế tầi chính năm 1997. Trong khi các nớc ASEAN đang tích cực cải thiện môi trờng đầu t thì Việt Nam vẫn có mức cớc phí rất cao so với khu vực, đơn cử: vấn đề về cớc phí internet, cớc phí vận tải . Điều đó khiến ta phải tăng cờng hơn nữa quan hệ hợp tác với các nớc, các khu vực trên thế giới đặc biệt là EU, Nhật và Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 1 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Mỹ Đây là ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Vì vậy, cần tăng cờng khả năng thu hút FDI từ những khu vực này. Trong khuôn khổ của đề tài này chỉ đề cập đến một số giải pháp nhằm tăng cờng khả năng thu hút FDI từ EU, Nhật và Mỹ vào Việt Nam . Nội dung của đề án bao gồm ba chơng, đợc khái quát nh sau: Ch ơng 1 : Đặc điểm và vị trí của EU, Mỹ, Nhật Bản trong lĩnh vực FDI. Ch ơng 2 : Thực trạng thu FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam thời gian qua. Ch ơng 3 : Một số giải pháp nhằm tăng cờng khả năng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam trong thời gian tới. Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 2 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Ch ơng I đặc điểm và vị trí của eu, mỹ, nhật bản trong lĩnh vực fdi I. KháI niệm Và TáC Động CủA Đầu t trực tiếp nớc ngoài 1. Khái niệm Đầu t trực tiếp ra nớc ngoài ngày càng phát triển rất mạnh mẽ và trở thành một trong những khuynh hớng chủ yếu của quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do tính hiệu quả mà ph- ơng thức kinh doanh đặc biệt này mang lại và do sự phát triển ngày càng tăng các mối quan hệ giữa các quốc gia, kể cả giữa các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau. Do yêu cầu quản lý vĩ mô và nâng cao hiệu quả đầu t, mỗi quốc gia đều có văn bản pháp luật riêng để điều chỉnh quan hệ Đầu t nớc ngoài, trong đó có đề cập đến khái niệm của lĩnh vực kinh tế này. Luật Đầu t nớc ngoài của Việt Nam (Ban hành năm 1987, điều chỉnh năm 1990, 1992 và 2000) đã định nghĩa nh sau: "Đầu t nớc ngoài là việc các tổ chức, cá nhân nớc ngoài trực tiếp đa vào Việt Nam vốn bằng tiền nớc ngoài hoặc bất kỳ tài sản nào khác đợc Chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài theo qui định của Luật này". (ở đây cần lu ý rằng Luật Đầu t nớc ngoài của Việt Nam chỉ trực tiếp điều chỉnh quan hệ kinh tế Đầu t trực tiếp nớc ngoài nên định nghĩa trên cũng chính là định nghĩa của Đầu t trực tiếp nớc ngoài). Từ đó, chúng ta có thể hiểu Đầu t trực tiếp nớc ngoài là việc các nhà đầu t (pháp nhân hoặc cá nhân) đa vốn hay bất kỳ hình thái giá trị nào vào nớc tiếp nhận đầu t để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm thu lợi nhuận hoặc đem lại các hiệu quả xã hội. Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 3 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam 2. Tác động của Đầu t trực tiếp nớc ngoài 2.1. Đối với nớc chủ đầu t 2.1.1. Các tác động tích cực Đối với nớc đầu t, Đầu t trực tiếp nớc ngoài đem lại lợi nhuận cao hơn ở trong nớc. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các nhà đầu t. Việc đầu t ra nớc ngoài làm cho yêu cầu tơng đối về lao động ở trong nớc giảm hay năng suất giảm. Ngợc lại, tổng lợi nhuận thu đợc từ đầu t ra nớc ngoài tăng, lợi suất đối với yếu tố lao động giảm và yếu tố t bản tăng. Nh vậy, thu nhập từ việc đầu t ở nớc ngoài có sự tái phân phối thu nhập quốc nội từ lao động thành t bản. Trong quá trình đầu t ra nớc ngoài, Đầu t trực tiếp nớc ngoài kích thích việc xuất khẩu trực tiếp thiết bị máy móc. Đặc biệt là khi đầu t vào các nớc đang phát triển có nền công nghiệp cơ khí lạc hậu hoặc khi các công ty mẹ cung cấp cho các công ty con ở nớc ngoài máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng và nguyên liệu. Nếu công ty của nớc đầu t muốn chiếm lĩnh thị trờng thì Đầu t trực tiếp nớc ngoài tác động vào việc xuất khẩu các linh kiện tơng quan, các sản phẩm tơng quan để tăng tổng kim ngạch xuất khẩu. Đối với nhập khẩu, nếu các nớc đầu t đầu t trực tiếp vào ngành khai thác của nớc chủ nhà, họ có đợc nguyên liệu giá rẻ. Trong điều kiện nhập khẩu ngang nhau, họ có thể giảm đợc giá so với trớc đây nhập từ nớc khác. Nếu sử dụng giá lao động rẻ của nớc ngoài để sản xuất linh kiện rồi xuất về trong nớc để sản xuất thành phẩm, họ có thể giảm đợc giá thành phẩm mà trớc đây họ phải nhập khẩu. Trong dài hạn, việc đầu t ra nớc ngoài sẽ đem lại ảnh hởng tích cực cho cán cân thanh toán quốc tế của nớc đầu t. Đó là do việc xuất khẩu thiết bị máy móc, nguyên vật liệu cộng với một phần lợi nhuận đợc chuyển về nớc đã đem ngoại tệ trở lại cho nớc đầu t. Các chuyên gia ớc tính thời gian hoàn vốn cho một dòng t bản trung bình là từ 5 đến 10 năm. Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 4 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam 2.1.2. Các tác động tiêu cực Nh trên đã phân tích thì Đầu t trực tiếp ra nớc ngoài giúp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế của nớc đi đầu t nhng đó là tác động tích cực trong dài hạn. Trớc mắt, do sự lu động vốn ra nớc ngoài mà việc đầu t trực tiếp này lại gây ra ảnh hởng tiêu cực tạm thời cho cán cân thanh toán quốc tế. Nguyên nhân là do trong năm có đầu t ra nớc ngoài, chi tiêu bên ngoài của nớc đầu t tăng lên và gây ra sự thâm hụt tạm thời trong cán cân thanh toán ngân sách. Vì vậy, nó khiến một số ngành trong nớc sẽ không đợc đầu t đầy đủ. Một yếu tố ảnh hởng tiêu cực khác nữa là việc xuất khẩu t bản có nguy cơ tạo ra thất nghiệp ở nớc đầu t. Hãy xem xét một trong những nguyên nhân mà các nhà t bản đầu t ra nớc ngoài là nhằm sử dụng lao động không lành nghề, giá rẻ của những nớc đang phát triển. Điều này tất yếu làm tăng thất nghiệp cơ cấu trong số lao động không lành nghề của nớc đầu t. Thêm vào đó, nớc sở tại lại có thể xuất khẩu sang nớc đầu t hoặc thay cho việc nhập khẩu tr- ớc đây từ nớc đầu t, họ tự sản xuất đợc hàng hoá cho mình càng làm cho nguy cơ thất nghiệp này thêm trầm trọng. Xu hớng giảm mức thuê mớn nhân công ở nớc chủ đầu t và tăng mức thuê công nhân ở nớc sở tại dẫn đến sự đối kháng về lao động ở nớc đầu t và quyền lợi lao động ở nớc chủ nhà. Tóm lại, có một số tác động không tốt tới cán cân thanh toán quốc tế hay làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp của việc các nhà t bản đầu t ra nớc ngoài song không vì thế mà khuynh hớng này có chiều hớng bị giảm sút. Để đáp ứng yêu cầu thực tế và vì những lợi ích to lớn và lâu dài mà hình thức đầu t này mang lại, nhất định Đầu t trực tiếp nớc ngoài vẫn sẽ ngày càng đợc phát triển mạnh mẽ. 2.2. Đối với nớc tiếp nhận đầu t 2.2.1 Tác động tích cực Đối với các nớc đang phát triển, tác dụng chủ yếu của Đầu t trực tiếp n- ớc ngoài là làm tăng thêm tích luỹ và bù đắp vào lỗ hổng ngoại tệ. Do thu nhập của các nớc này còn thấp nên tích luỹ thấp trong khi tỷ lệ t bản đầu ra lại cao. Muốn đạt đợc tỷ lệ tăng trởng kinh tế nhất định (là tỷ lệ tích luỹ trừ đi tỷ Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 5 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam lệ t bản đầu ra) thì một trong những biện pháp là phải hạ tỷ lệ t bản đầu ra. Biện pháp này yêu cầu phải nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý và Đầu t trực tiếp nớc ngoài có thể đáp ứng đợc đòi hỏi này. Bên cạnh tỷ lệ tích luỹ thấp, các nớc đang phát triển còn thiếu nhiều ngoại tệ. Do vậy, không thể đáp ứng đợc nhu cầu nhập khẩu đầu t thiết bị, Đầu t trực tiếp nớc ngoài cũng lấp đ- ợc lỗ hổng này. Ngoài ra Đầu t trực tiếp nớc ngoài còn có thể kéo theo đầu t trong nớc. Khi nớc ngoài đầu t vào các công trình hạ tầng cơ sở, các ngành công nghiệp sẽ thúc đẩy nớc sở tại đầu t. Nh vậy, nó cũng làm tăng thêm việc làm cho các nớc này. Lợi ích quan trọng mà Đầu t trực tiếp nớc ngoài mang lại là công nghệ kỹ thuật hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến có thể thúc đẩy sự đổi mới kỹ thuật trong các nớc đang phát triển, góp phần làm tăng năng suất các yếu tố sản xuất, khai thác và sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, thay đổi kết cấu sản phẩm, phát triển các ngành nghề mới, đặc biệt là các ngành có hàm lợng công nghệ cao. Nó có tác động lớn lao đối với quá trình công nghiệp hoá và tăng trởng kinh tế ở các nớc đang phát triển. 2.2.2. Tác động tiêu cực Nh chúng ta đã phân tích thì không thể phủ nhận đợc ảnh hởng tích cực đối với thu chi quốc tế của nớc sở tại mà Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã đem lại, nhng xét về lâu dài, việc các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đem vốn đến đầu t và hàng năm lại chuyển lợi nhuận về nớc sẽ tạo ra gánh nặng ngoại tệ đối với các nớc này, đặc biệt là sau khi TNCs thu hồi vốn. Bên cạnh đó, vấn đề việc làm cũng phải lúc nào cũng đi theo chiều hớng mong đợi của chúng ta, những nớc tiếp nhận vốn đầu t. Những năm gần đây, do sự phát triển của khoa học công nghệ, lao động không lành nghề trở nên có hiệu suất thấp. Thực tế cho thấy, các công ty có vốn FDI nhìn chung ít sử dụng lao động tại chỗ (trừ những doanh nghiệp gia công xuất khẩu hoặc doanh nghiệp chỉ sử dụng công nhân với lao động giản đơn, dễ đào tạo) và để hạ giá thành sản phẩm, họ đã sử dụng phơng thức sản xuất tập trung t bản nhiều hơn. Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 6 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Nó có tác động làm giảm việc làm, đi ngợc với chiến lợc việc làm của các nớc đang phát triển. Mặt khác nữa, trong việc thu hút Đầu t trực tiếp nớc ngoài, các nớc sở tại còn phải chịu nhiều thiệt thòi. Các ngành công nghiệp mới mẻ, hiện đại của các nớc công nghiệp phát triển đã có điều kiện xuất hiện ở những quốc gia này song chủ yếu lại bị các nớc đầu t kiểm soát, kết cấu kinh tế thì bị phụ thuộc vào đối tợng ngành hàng sản xuất mà nớc đầu t quyết định kinh doanh. Không chỉ có vậy, sự dịch chuyển những kỹ thuật công nghệ kém tiên tiến, tiêu hao nhiều năng lợng từ các nớc đầu t đã gây ra ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức Tóm lại, trong việc thu hút Đầu t trực tiếp nớc ngoài, nớc sở tại vừa đợc lợi lại vừa bị thiệt hại. Giải quyết vấn đề này hài hoà nh thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách, sách lợc và chiến lợc thu hút Đầu t trực tiếp nớc ngoài. Nếu nớc sở tại xây dựng đợc một kế hoạch đầu t cụ thể và khoa học thì việc thu hút cũng nh sử dụng nguồn vốn đầu t này sẽ mang lại hiệu quả rất cao. 2.3. Tác động của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với kinh tế xã hội Việt Nam. * Đầu t nớc ngoài đã tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và mở rộng thị tr- ờng quốc tế, nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam. Không tính dầu khí, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu t trực tiếp nớc ngoài chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nớc. * Đầu t trực tiếp nớc ngoài góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng CNH - HĐH. Theo thống kê từ cơ quan quản lý đầu t nớc ngoài với đầu t nớc ngoài tập trung 50,5 % vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, còn lại 45,5% vào dịch vụ. Đây là nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. * Thông qua đầu t nớc ngoài đã hình thành các KCN và KCX * Các doanh nghiệp đầu t nớc ngoài đã góp phần giải quyết việc làm cho gần 40 vạn lao động trực tiếp, không kể khoảng 1 triệu lao động gián tiếp Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 7 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam khác 9 theo cách tính của WB, cứ 1 lao động trực tiếp tạo ra việc làm cho khoảng 2-3 lao động gián tiếp trong xây dựng và cung ứng các loại dịch vụ khác). * Đầu t nớc ngoài đã góp phần phá thế bao vây cấm vận của một số thế lực phản động quốc tế, nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cờng thế và lực của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực. * Đầu t nớc ngoài chủ yếu tập trung vào các địa phơng có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn nh TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Lai đã góp phần làm cho trọng điểm kinh tế có tác động tăng trởng cao, tạo động lực lôi kéo cho các vùng xung quanh phát triển theo. * Đầu t nớc ngoài đã phóp phần chuyển giao công nghệ sang Việt Nam những công hiện đại và tơng đối hiện đại so với khu vực và thế giới. Đây là yếu tố rất quan trọng cho ta thực hiện CNH - HĐH đất nớc. II. những đặc điểm nổi bật của eu, mỹ, nhật trong vấn đề đầu t trực tiếp ra nớc ngoài đối với nền kinh tế thế giới 1. Một số đặc điểm nổi bật của EU trong lĩnh vực FDI với Thế giới Khu vực EU có một vài đặc điểm quan trọng, trong lĩnh vực đầu t EU cũng là một trong ba nớc trọng điểm trong lĩnh vực đầu t ra nớc ngoài. Vì vậy, không ngừng các nớc và vùng lãnh thổ nghiên cú EU để mở rộng quan hệ, để điều kiện thận lợi cho dòng FDI chẩy vào. Đặc điểm nổi bật nhất của EU đó là sự liên kết kinh tế xã hội chặt chẽ. Đây là khu vực duy nhất thế giới cho đến nay sử dụng đồng tiền chung Châu Âu trong nội bộ khối, chính sách tiền tệ cũng đợc sử dụng chung chẳng hạn: vấn đề về lãi suất, vấn đề về tỷ giái hối đoái điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu t tham gia đầu t từ ngoài khối đầu t vầo khu vực và thậm chí ngay cả các nhà đầu t tại nội bộ khối cũng dễ dàng đầu t trong khối. Bởi vì, các nhà đầu t dễ dàng chuyển tiền của mình sang các nớc trong nội bộ khối do không có tỷ giá hối đoái giữa các nớc. Khu vực EU có sức mạnh kinh tế lớn. Nếu GDP của EU cộng thêm NA UY, thuỵ sĩ và iceLaND vào khoảng 8.000 tỷ $ gấp đôi khu vực ASEAN Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 8 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam cộng thêm Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Trong khi dân số của khu vực này nhỏ hơn rất nhiều so với khu vực asean và Trung quốc. Điều đó đã chứng tỏ khu vực EU có tiềm lực kinh tế mạnh nh tthế nào. Tiềm lực kinh tế mạnh cộng thêm sự năng động của khu vực này đã đóng góp rất lớn cho sự tăng trởng kinh tế của thế giới. Hiện nay, Việt Nam thu hút FDI của EU còn rất hạn chế so với tiềm năng của hai khu vực, do đó chúng ta cần phải tăng c- ờng hơn nữa trong việc thu hút FDI của EU. Công nghệ cao của thế giới đợc tập trung ở EU. Đây là khu vực công nghệ nguồn của thế giới. Điều đó đặt ra cho phía Việt Nam là: để thu hút FDI của EU thì ta cần phải có một đội ngũ trình độ kỹ thuật cao mới có đủ khả năng để tiếp cận công nghệ hiện đại của khu vực này. Sự phát triển cao về kinh tế xã hội , trình độ văn hoá, đầu t rất lớn trong nội bôi khối đó là những đặc điểm kinh tế xã hội nổi bật chung của EU. Ngoài ra ta còn thấy đặc điển khinh tế riêng của từng nớc ví dụ: đặc điểm kinh tế Đức, nớc có tiềm lực kinh tế mạnh thứ ba thế giới mà chủ yếu phát triển mạnh về các doanh nghiệp vừa và nhỏ so với quy mô của thế giới. Đây là điều rất đáng chú ý của kinh tế Đức, nó đặt ra cho Việt Nam là: trong quá trình thu hút FDI của Đức ta phải có các dự án có quy mô không quá lớn không phù hợp với yêu cầu đặt ra đối với các nhà đầu t. Có lẽ đây là khó khăn cho ta trong việc thu hút FDI từ Đức bởi các nhà đầu t có truyền thống đầu t vào các dự án có quy mô nhỏ thì rất hạn chế đầu t sang các khu vực khác cách quá xa. EU bao gồm những nớc có trình độ phát triển tơng đối đồng đều nhau vào loại cao nhất Thế giới. Vì vậy, cùng với xu hớng chung của Thế giới là đầu t phát triển giữa các quốc gia này chiếm trên 3/4 toàn bộ FDI trên Thế giới, điều đó dễ hiểu khi ta thấy đầu t nội bộ khối EU chiếm tỷ trọng lớn đồng thời ngày càng gia tăng giữa các quốc gia tong nội bộ khối Hiện nay khoảng một nửa dòng vốn đầu t từ các nớc EU đợc thực hiện trong nội bộ khối EU ngày càng đợc gia tăng chiếm tỷ trọng từ 19,7% dòng vốn FDI toàn cầu năm1995 tăng lên 48,1% năm 2000 đạt con số trên 550 tỷ $. Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 9 một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Đầu t dới hình thức mua lại và sáp nhập phát triển mạnh về quy mô, số lợng và tố độ kể từ sau cơn bão tài chính tiền tệ Châu á năm1997. Tổng giá trị mua lại và sáp nhập của EU trrong năm 1998 đạt 332 tỷ $ bằng 80% dòng vốn FDI của EU, gấp 3,5 lần năm 1995. Tuy nhiên, hoạt động mua lại và sáp nhập có xu hớng nớc ngoài trững lại từ cuối năm 2001. Lý do, vì tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp hiện nay đã tác động mạnh mẽ đến những tập đoàn kinh tế lớn do sự kém linh hoạt hơn các tập đoàn kinh tế hay các công ty xuyên quốc gia (TNCs) có quy mô nhỏ hơn. Mỹ là điểm đến chính trong dòng vốn đầu t ra của EU. Trung bình thời kỳ 1995-2000, đầu t của EU vào Mỹ chiếm khoảng 30% dòng FDI từ EU. Mỗi năm đầu t của EU vào Mỹ chiếm 60% tổng vốn FDI vào Mỹ Trong thời kỳ 1995-1997. Tỷ lệ này tăng nhanh từ 8,5% vào năm 1998 và 1999, giảm xuống 72% vào năm 2000. 2. Một số đặc điểm kinh tế nổi bật của Mỹ trong lĩnh vực FDI với Thế giới. Mỹ là nớc có tiềm lực kinh tế mạnh, với hàng trăm công ty đa quốc gia quy mô lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Mỹ là chủ đầu t của nhiều nớc. Mỹ đầu t nhiều nhất vào những nơi có cơ sở hạ tầng phát triển, trình độ lao động có chuyên môn cao, luật pháp ổn định rõ ràng, mức độ rủi ro thấp. Nh vậy, những nớc có nền kinh tế càng phát triển càng thu nhận nhiều FDI. Và các n- ớc ở khu vực Châu á - Thái Bình Dơng (bao gồm cả ASEAN) là địa chỉ hấp dẫn để thu hút FDI. Đặc biệt FDI của Mỹ đợc phân bổ theo qui mô và cơ cấu nhằm tối đa hóa lợi nhuận 2.1 - Quy mô vốn đầu t Cng nh a s cỏc nc t bn khỏc, Hoa K bt u hot ng xut khu t bn di hỡnh thc u t trc tip ra nc ngoi t cui th k 19 v nhanh chúng tr thnh mt trong nhng nh u t ln nht th gii. Tuy Vũ ngọc toàn tc18a3 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc 10 [...]... số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Chơng 2 THựC TRạNG THU HúT FDI CủA EU, mỹ, nhật VàO VIệT NAM ThờI GIAN QUA i đánh giá chung về tình hình thu hút fdi của eu, mỹ, nhật vào Việt Nam giai đoạn 1990 - 2002 1 FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam theo lĩnh vực đầu t 1.1 FDI của EU vào Việt Nam theo lĩnh vực đầu t Các nhà đầu t EU có mặt trong tất cả các ngành kinh tế tại Việt. .. đợc những chuyển biến cần thiết cho nền kinh tế Vũ ngọc toàn tc18a3 33 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam 3 FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam theo hình thức đầu t 3.1 FDI của EU vào Việt Nam theo hình thức đầu t Các dự án FDI của EU vào Việt Nam tính đến thời điểm 31/12/1999 có đủ các hình thức đầu t, trong khi các nhà đầu t Châu á có xu hớng... Nhật ở Viêt Nam chỉ xấp xỉ 3.892 triệu USD với khoảng 300 dự án 4 Nhân tố tác động đến thu hút FDI của EU , Mỹ, Nhật vào Việt Nam Ta nhận thấy tác động đến đầu t trực tiếp nớc ngoài đó là lợi nhuận Tuy nhiên, việc đầu t vào đâu, vào quốc gia nào vào lĩnh vực nào lại ảnh hởng lớn Vũ ngọc toàn tc18a3 16 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam bởi... một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam các đối tác Việt Nam, muốn tranh thủ sự hiểu biết và hỗ trợ của các đối tác Việt Nam trong FDI của mình Điều này cũng dễ dàng giải thích, bên cạnh những nguyên nhân về nguồn tài chính hạn hẹp thì nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là việc các nhà đầu t của EU còn e ngại và cha quan, cha hiểu rõ đợc môi trờng đầu t của Việt Nam, ... nớc thu c EU và Châu á là khu vực đợc Nhật tập trung đầu t II đặc điểm fdi của eu, mỹ, nhật trong lĩnh vực đầu t vào việt nam 1 Vị trí của EU trong lĩnh vực đầu t trực tiếp ra nớc ngoài ở Việt Nam Đầu t của EU vào Việt Nam trong chiến lợc Châu á mới của mình cũng xác định Việt Nam là mũi đột để từ đó thâm nhập vào các thị trờng khác ở Châu á, bởi EU đã tìm thấy ở Việt Nam nhiều lợi thế để chọn Việt Nam. .. đã có bớc nhảy vọt Nhiều công ty và tập đoàn kinh tế Mỹ vào Việt nam với mục đích là thăm dò hoạt động đầu t của thị trờng này Chỉ riêng năm 1994 - năm đầu tiên khi lệnh cấm vận đợc bải bỏ - số vốn đầu t của Mỹ vào Việt nam đã Vũ ngọc toàn tc18a3 15 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam tăng vọt lên 120,310 triệu USD với 12 dự án, đa nớc này... lớn đến thu hút FDI của Việt Nam thứ t : Vấn đề về lao động Hiện nay đội ngũ lao động có tay nghề cao là rất hiếm Trong khi EU, Mỹ, Nhật là nơi "công nghệ nguồn" của thế giới, công nghệ đứng vào hàng thứ nhất thế giới thì khả năng tiếp nhận đợc công nghệ hiện đại là rất khó Sự Vũ ngọc toàn tc18a3 17 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam chênh... chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam 22,4% và vốn đầu t là 1.198 triệu USD, chiếm 27,4% vốn Trong đó, các dự án cũng tập trung chủ yếu vào các nớc trên Các dự án vào Đồng Nai chủ yếu từ các nớc nh Pháp, Đức, HàLan Nh vậy các dự án của EU tập trung chủ yếu vào các thành phố, các trung tâm đô thị phát triển - là những nơi có nhiều điều kiện thu n lợi để phát... 19.200 1,62 % 10 Thu sản 2 1,94 % 4.816 0,41 % 100 % 1.176.236 100 % Tổng Vũ ngọc toàn tc18a3 101 24 gvhd: PGs.TS vũ chí lộc một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu t Chú ý: Các dự án trên đây không bao gồm các dự án bị giải thể hoặc hết thời hạn hoạt động Đầu t trực tiếp của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp, tốc độ tăng trởng của... Nam bởi môi trờng đầu t trong nớc và quốc tế Dới đây xin đề cập đến một số nhân tố tác động đến thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam thứ nhất: Việc Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO đồng thời nó đang là nớc thu hút FDI lớn nhất trong các nớc đang phát triển, thì tác động khả năng thu hút FDI của Việt Nam là không thể tránh khỏi Đa số các nhà đầu t đợc hỏi, chiến lợc Châu á của họ là gì, chúng ta . số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam Ch ơng 2 THựC TRạNG THU HúT FDI CủA EU, mỹ, nhật VàO VIệT NAM ThờI GIAN QUA i. đánh giá chung về tình hình thu hút fdi. lĩnh vực FDI. Ch ơng 2 : Thực trạng thu FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam thời gian qua. Ch ơng 3 : Một số giải pháp nhằm tăng cờng khả năng thu hút FDI của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam trong. ngoài việc nhằm tăng cờng thu hút FDI vào Việt Nam. Trong thời kỳ hiện nay, thời kỳ khó khăn cho Việt Nam trong việc thu hút FDI, thời kỳ Trung Quốc đợc coi là: "thỏi nam châm thu hút vốn".
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nhằm tăng tường thu hút fdi vào việt nam, giải pháp nhằm tăng tường thu hút fdi vào việt nam,

Từ khóa liên quan