0

Báo cáo thực tập tổng hợp: Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương

30 1,051 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2015, 11:43

BÁO CÁO THỰC TẬP Mục lục : Danh sách bảng biểu, sơ đồ : Danh sách từ viết tắt : Mở đầu : TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH  BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Trung DũngSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương Lớp : K47N3 Mã sinh viên : 11D170138 HÀ NỘI - 2015 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG (TRADIMEXCO – HAI DUONG BRANCH) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phân thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng : 1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn và chức năng - nhiệm vụ của Công ty : 1.3. Lĩnh vực kinh doanh : 1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty : CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊC CáH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. 2.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực xuất khẩu lao động của công ty : 2.1.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu : a. Đối với thị trường Đài loan : b. Đối với thị trường Nhật bản : c. Đối với thị trường Ả rập : 2.1.2. Cơ cấu lao động xuất khẩu cung ứng của công ty : a. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo trình độ tay nghề : b. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo ngành nghề : c. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo giới tính : d. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo vùng miền, địa phương : 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây nhất : 2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh lao động xuất khẩu của công ty 3 năm gần đây : 2.2.2. Nhận xét kết quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu lao động của công ty trên các thị trường xuất khẩu của công ty : a. Hiệu quả kinh tế của việc xuất khẩu lao động của Công ty : a.1. Đối với người lao động : a.2. Đối với Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng : a.3. Đối với Nhà nước – Xã hội : b. Hiệu quả xã hội của việc xuất khẩu lao động của Công ty : 2.3. Đánh giá - nhận xét về ưu điểm hạn chế của việc sử dụng Tiếng Anh tại công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý của công ty : 2.4. Những điểm thuận lợi và khó khăn của công ty gặp phải trong quá trình kinh doanh. 2.4.1. Thuận lợi : a. Về mặt chính trị - xã hội : b. Về bộ máy tổ chức – nhân viên của công ty Tradimexco – Hai Duong branch : 2.4.2. Khó khăn : a. Về mặt xã hội : b. Về nội bộ công ty Tradimexco – Hai Duong branch : CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3.1. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp : 3.1.1. Tồn tại : a. Đối với thị trường xuất khẩu lao động : b. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và đối tượng người lao động : c. Công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước và doanh nghiệp về tài chính, thuế, trợ cấp, công tác thông tin, marketing, : 3.1.2. Nguyên nhân : 3.2. Phương hướng và quan điểm cá nhân giải quyết các vấn đề được nêu trên : 3.2.1. Phương hướng phát triển : 3.2.2. Quan điểm cá nhân giải quyết các vấn đề nêu trên : Kết luận: Phục lục : Danh mục từ viết tắt Tradimexco - Hai Duong branch : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. XKLĐ : xuất khẩu lao động LĐ: lao động CNH-HĐH : công nghiệp hóa - hiện đại hóa Danh mục bảng biểu, sơ đồ Bảng 1: Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật bản - Đài loan - Ả rập của công ty trong các năm 2011-2013 : Bảng 2: Cơ cầu ngành nghề lao động xuất khẩu của công ty trong những năm 2011- 2013: Bảng 3: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 2011-2013 : Bảng 4: Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tại 3 thị trường của công ty : Bảng 5: Hiệu quả kinh tế của người lao động tại 3 thị trường của công ty : Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ tay nghề trong 3 năm gần đây của công ty : Biểu đồ 2: Thể hiện thu nhập bình quân / người của công ty qua các năm 2011-2013: LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian thực tập ( từ 05/01/2015 đến 30/01/2015 ) tại Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với tôi. Sau gần một tháng thực tập tại đây, tôi đã nắm vững được quá trình hình thành, phát triển và quy trình hoạt động của công ty. Tôi đã được thực hành và từng bước hoàn thiện kỹ năng thực hành làm việc mà tôi học được ở công ty để có thể áp dụng cho công việc sau này. Tôi cũng đã có cơ hội áp dụng những kiến thức chuyên ngành đã được học vào công việc, cụ thể là đọc và dịch hợp đồng lao động xuất khẩu và các tài liệu Tiếng anh có liên quan khác, thực hành mẫu cuộc gọi giao dịch với khách hàng, đối tác và các công việc liên quan tới việc làm thủ tục xuất cảnh. Bên cạnh đó, tôi cũng được học hỏi rất nhiều từ các anh chị, cô chú, các bác từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng làm việc. Từ đó, tôi đã từng bước nắm vững và nâng cao kỹ năng chuyên môn, tự đánh giá được năng lực thực tế của bản thân, so sánh và phân biệt sự giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn công việc kinh doanh. Đồng thời, tôi cũng được mở rộng kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội và hoàn thành quá trình thực tập. Có được kết quả như vậy, một phần là do nỗ lực của bản thân. Nhưng quan trọng hơn đó là sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giảng viên hướng dẫn thực tập Thạc sĩ Trần Trung Dũng và tập thể nhân viên trong công ty, đặc biệt là sự nhiệt tình giúp đỡ của Giám đốc công ty Ông Nguyễn Mạnh Phương. Tuy nhiên, quá trình thực tập của tôi cũng có một số khó khăn vì thời gian thực tập trong một tháng chưa đủ để tôi có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Vì thế, một số công đoạn trong chương trình thực tập của tôi chưa được hoàn thiện. Bản báo cáo này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các anh chị, cô chú trong công ty và thầy giảng viên hướng dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. Việt Nam là nước đang phát triển, hàng năm mức tăng dân số trung bình khoảng 1 triệu người, có nhiều lợi thế về sức lao động. Sau hơn 20 năm đổi mới, mở của, hội nhập và phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do tình trạng gia tăng nhanh về dân số và lao động, dẫn đến nhu cầu việc làm luôn là vấn đề gay gắt, bức xúc đối với Đảng, nhà nước và toàn xã hội. Chương trình giải quyết việc làm quốc gia hàng năm không thể đáp ứng hết nhu cầu làm việc của người lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, trao đổi hàng hóa đặc biệt : sức lao động. Nhận thấy có thể phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh doanh này mà công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng cũng đã quyết định mở rộng thêm dịch vụ này cùng các lĩnh vực kinh doanh tổng hợp khác của công ty từ 1992 và để đạt hiệu quả tối đa và tập trung công ty đã quyết định tách hẳn mảng dịch vụ cung ứng và quản lý lao động xuất khẩu và lập nên chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Vậy quá trình hình thành - phát triển, qui mô, sứ mệnh, nhiệm vụ cũng như cơ cầu tổ chức bộ máy công ty diễn ra như thế nào sẽ được thể hiện rất rõ bên dưới. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ( tên viết tắt TRADIMEXCO - HAI DUONG BRANCH ) được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Hải Dương và chính thức hoạt động 01/01/2011. Công ty là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được thành lập theo hình thức chuyển từ công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần khi được tách ra từ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ( TRADIMEXCO HAI PHÒNG ) - thành lập theo quyết định số 1609/QĐ-TCCQ ngày 31 tháng 12 năm 1992 của chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Công ty đăng ký địa chỉ tại Số nhà 14, phố Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương và đặt trụ sở giao dịch tại Số 7b5, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng là đơn vị trực thuộc của công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chi nhánh thực hiện hạch toán nội bộ trong cơ quan chi nhánh của công ty tổng, được sử dụng con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước. Là một doanh nghiệp kinh doanh tách ra từ công ty Tradimexco Hải Phòng và chỉ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động xuất khẩu làm việc có thời hạn tại nước ngoài, TRADIMEXCO - HD Branch sẽ tuyển chọn, đào tạo và cung ứng lao động, chuyên gia cho các thị trường thuê lao động nước ngoài. Tổng quan về công ty Tradimexco - HD Branch : Tên công ty : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng Tên giao dịch tiếng anh : Hai Duong branch - Hai Phong Trading Import Export and Services Corporation Tên viết tắt : TRADIMEXCO - HAI DUONG BRANCH Trụ sở giao dịch : Số 7b5, khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội Giám đốc : Nguyễn Mạnh Phương Mã số thuế : 0200113804-016 Điện thoại : +84462951318 / +84466758081 Fax : +8446410071 Email : tradimexcohd@yahoo.com 1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn, chức năng-nhiệm vụ của công ty : Bất kể một công ty nào để hoạt động mạnh mẽ, vững chắc và tạo danh tiếng tốt trong thị trường kinh doanh nói chung và lĩnh vực xuất khẩu lao động nói riêng cần thiết phải xác định và xây dựng trước sứ mệnh, tầm nhìn công ty hướng tới trong hiện tại và tương lai cũng như nhiệm vụ công ty muốn đem lại cho khách hàng, thị trường xuất khẩu lao động trong và ngoài nước và đối với chính hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.1. Sứ mệnh : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng hoạt động với phương châm “ nhiệt tình, tận tụy phục vụ khách hàng ”, gắn hoạt động kinh doanh với việc bảo tồn vốn và tài sản, chú trọng trong công tác nghiên cứu khảo sát nhằm khai thác thị trường kinh doanh và xuất nhập khẩu trong cả nước và nước ngoài, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu lao động sang Ả Rập, Đài Loan, Nhật Bản. 1.2.2. Tầm nhìn : Nguồn nhân lực chính là chìa khóa đóng góp sự thành công của công ty và doanh nghiệp. Để hoàn thành tốt điều này, công ty TRADIMEXCO - HD Branch tập trung toàn lực vào đào tạo nguồn nhân lực, nhân công có kiến thức chuyên ngành tốt và tay nghề cao giúp kết nối tốt nhất các yêu cầu của công ty và đối tác. Công ty cũng tiếp tục mở rộng và phát triển đào tạo có quy mô và hệ thống cho nhân công làm việc tại nước ngoài. Trong những năm gần đây, công ty cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, hợp tác với các trường dạy nghề uy tín chất lượng và các trung tâm công nghệ cao tại Việt Nam. Với tất cả sự cố gắng đó, công ty đã cam đoan cung ứng lực lượng lao động và các chuyên gia được đào tạo tốt nhất cho các công ty và đối tác nước ngoài. 1.2.3. Chức năng-nhiệm vụ : Là một công ty cung ứng và quản lý lao động uy tín và thành công tại Việt Nam, Tradimexco –HD Branch luôn cố gắng hết sức để trở thành cầu nối vững chắc kết nối giữa những giá trị kinh tế - văn hóa và là một liên kết không thể thiếu trong quá trình hội nhập và phát triển toàn cầu. Để làm được điều này, chất lượng dịch vụ được ưu tiên hàng đầu. Hơn bất cứ ai, công ty hiểu rằng chỉ có chất lượng dịch vụ mới là phương tiện tốt nhất và ổn định nhất để đi tới thành công của công ty. Công ty quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ [...]... sang Chi nhánh Hải Dương - công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng và chỉ tập trung vào lĩnh vực cung ứng và quản lý lao động Chi nhánh Hải Dương- công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng vẫn hoạt động như một công ty pháp nhân Nhà nước, được sự khuyến khích của Nhà nước, các chính sách luật lệ về xuất khẩu lao động thông thoáng hơn Thị trường xuất khẩu lao... quan tới đối ngoại Giao dịch, tìm kiếm đối tác nước ngoài, khai thác nguồn lao động trong nước CHƯƠNG 2 : HOẠT DỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG Công ty hoạt động với lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động tới 3 nước Nhật Bản, Đài Loan và Ả Rập Vậy cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, hiệu quả và thực trạng một số vấn đề... và được ưa chuộng nhất để giao tiếp giữa các quốc gia Đây chính là chìa khóa quan trọng để giao tiếp với thế giới bên ngoài, và nếu nhân viên, cán bộ trong công ty có vốn tiếng Anh tốt thì chính họ sẽ là một trong những chi c “chìa khóa” quan trọng ấy Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng và quản lý lao động xuất khẩu, chi nhánh Hải Dương – công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất. .. ngoại, tăng trưởng và phát triển công ty trong bộ phận ngành XKLĐ Phần 2 cũng chi ra được thuận lợi – khó khăn tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty cũng như vấn đề sử dụng ngoại ngữ giao dịch trong công ty có ảnh hưởng như thế nào 2.1 Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu của công ty : 2.1.1 Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu : Từ sau khi... trong công việc của công ty Xây dựng chi n lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm của công ty, phương án đầu tư, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty - Phó giám đốc : là người giúp Giám đốc công ty điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động theo sự phân công của Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và pháp luật về nhiệm vụ được giao... và làm việc rất đa dạng Công ty không đảm bảo đủ nhân lực và phương tiện hỗ trợ việc dạy học Điều này khiến một số hợp đồng giao dịch khá đắt và đem lại lợi nhuận cao mà công ty không thể đáp ứng 2.4 Thuận lợi – khó khăn của công ty trong những năm gần đây : 2.4.1 Thuận lợi : a Về mặt chính trị, xã hội: Trước đây khi chưa tách từ công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng sang Chi. .. với Chi nhánh Hải Dương - công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng : Theo quy định tiền quản lý của công ty được phép thu từ người lao động mức tối đa đối với lao động tại các nhà máy xí nghiệp là 1,3 tháng lương cơ bản / 1 năm làm việc, đối với lao động trong ngành dịch vụ là 1,7 tháng lương cơ bản/ 1 năm làm việc, Căn cứ vào mức thu trên, khi lao động xuất cảnh thông thường phải... lý và chịu trách nhiệm về việc phân công, quản lý cán bộ trong công ty, tài sản, vật chất và vấn đề tài chính – kế hoạch của công ty Quan hệ giao dịch với khách hàng và các tổ chức, địa phương để gắn kết và mở rộng mối quan hệ với đối tác cũ và tiềm năng của công ty trong tương lai Được quyền ký hợp đồng lao động mùa vụ bổ sung thêm nhân lực khi cần và phải báo cáo giám đốc công ty Đề nghị công ty. .. quảng cáo, tuyển dụng và đào tạo người lao động – chuyên gia đi lao động có thời hạn tại nước ngoài Xây dựng phương án và triển khai công tác kinh doanh xuất khẩu lao động của công ty trước mắt và lâu dài Có phương án triển khai và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, thực hiện nghiêm túc hoạt động kinh doanh thường xuyên nhằm mục đích giữ uy tín của công ty cũng như tăng thêm thị phần của công ty +)... Giám đốc công ty tổ chức thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ tổ chức kế toán của nhà nước tại công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của công ty Ghi chép, tính toán số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động xuất khẩu lao động +) Phòng nhân sự : Tham mưu với lãnh đạo công ty thực hiện . Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập. chức của Công ty : CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊC CáH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. 2.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực xuất. NỘI - 2015 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG (TRADIMEXCO – HAI DUONG BRANCH) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp: Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương, Báo cáo thực tập tổng hợp: Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương,

Từ khóa liên quan