Giáo án bàn tay nặn bột môn vật lý lớp 7

11 13K 67

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 17:20

Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Vật lý lớp 7 Tiết 05: BÀI : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : + Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 2.Kỹ năng : - Tạo ra được ảnh của vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương phẳng. - Vẽ được tia phản xạ, tia tới nhờ vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. 3.Thái độ : Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm thấy được. II/CHUẨN BỊ : 1.Chuẩn bị của giáo viên : Dụng cụ cho mỗi nhóm - 1 gương phẳng có giá đỡ; 1 tấm kính trong có giá đỡ; 2 cây nến, hộp diêm; 1 tờ giấy; 2 vật bất kì giống nhau;01 tờ giấy A4. - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để dạy theo PP BTNB. 2.Chuẩn bị của học sinh: - Xem trước nội dung bài học, liên hệ thực tế về ảnh của vật qua gương phẳng, nghiên cứu TN III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định tình hình lớp (1ph) - Điểm danh học sinh trong lớp : 1 - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ :Yêu cầu học sinh gấp sách vở và nghe câu hỏi kiểm tra bài cũ . 2.Kiểm tra bài cũ (7ph) - Câu hỏi : a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (4 đ) b. Biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng bằng hình vẽ (có chú thích) . (6đ) - Đáp án + biểu điểm : a. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. + Góc phản xạ bằng góc tới. b. SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến tại điểm tới I: điểm tới i: Góc tới , i / góc phản xạ. - Nhận xét ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 3.Giảng bài mới : - Giới thiệu bài (1 ph): Chúng ta đã biết ánh sáng chiếu đến gương phẳng thì phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng, một vật đặt trước gương phẳng thì tạo ảnh ở trong gương. Hôn nay chúng ta nghiên cứu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. - Tiến trình bài dạy : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tìm hiểu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. 25 / Bước 1: Tình huống xuất phát: Hàng ngày các em vẫn soi Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu -Cá nhân tự tưởng tượng và I / Tính chất của ảnh tạo bởi gương 2 S R N i i / I gương để quan sát ảnh của mình, nhìn thấy ảnh của mình và các vật ở trước gương. Vậy em hãy vẽ lại ảnh của một vật ở trong gương vào vở thực hành. Cụ thể vật có hình dạng là một dấu mũi tên(lưu ý nếu nghĩ ảnh này in được trên bức tường ở sau gương thì vẽ nét liền còn không thì vẽ nét đứt.) Bước 3: Đề xuất phương án thí nghiệm. -Phân nhóm các hình vẽ có cùng ý tưởng lại một bên. -Chỉ đại diện vài nhóm phát biểu suy nghĩ vì sao mình lại vẽ như vậy (Làm cho quan niệm ban đầu lộ rõ hơn) -Y/C thảo luận đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra theo các nhóm hình vẽ đã gom. Bước 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. -Y/C tiến hành TN theo vẽ ảnh của dấu mũi tên vào vở thực hành, sau đó thảo luận nhóm vẽ một hình vào tờ giấy A4 -Dán kết quả lên bảng. -Phát biểu suy nghĩ về cách vẽ ảnh của nhóm mình. -Thảo luận đề xuất cách làm thí nghiệm. -Tiến hành nhận dụng cụ và TN theo dụng cụ giáo viên đã chuẩn bị sẵn. TN1:Đặt viên pin trước gương, dùng miếng bìa đặt phẳng: 1/ TN: sgk 2/ Kết luận: -Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. - Độ lớn ảnh của1 vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Điểm sáng và ảnh của nó cách gương phẳng 1 khoảng bằng nhau. 3 nhóm với các TN cần làm cụ thể như sau: +TN1: Tìm xem ảnh có hứng được trên màn không. +TN2: So sánh độ lớn của ảnh so với vật. +TN3: So sánh khoảng cách từ ảnh đến gương và khoảng cách từ vật đến gương. Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức -Y/C các các nhân nêu kết luận sau khi tiến hành TN. sau gương để hứng ảnh của viên pin(ghi kết quả vào vở thực hành). Kết quả không hứng được. TN2: Đặt viên pin trước tấm kính trong để tạo ảnh phía sau, dùng viên pin thứ 2 đặt chồng lên ảnh của viên pin thứ nhất (ghi kết quả vào vở thực hành). Kết quả viên pin thứ 2 vừa chồng khít ảnh của viên pin thứ nhất. TN3: Đánh dấu một điểm A trên tờ giấy trước gương, dùng bút đánh dấu vị trí ảnh của điểm A / trên tờ giấy ở phía sau. Kẻ đường thẳng MN của gương, lấy gương ra, dùng thước nối điểm A và A / , sau đó kiểm tra xem AA / và MN có vuông góc không. Khoảng cách từ A đến MN và khoảng cách từ A / đến MN. Ghi kết quả vào vở thực hành. Cá nhân phát biểu được các ý sau: + Ảnh không hứng được trên màn chắn. + Ảnh lớn bằng vật. 4 -Chuẩn hóa kiến thức và cho học sinh ghi vở. * Y/C học sinh vẽ lại ảnh dấu mũi tên sau khi đã được TN kiểm chứng. + Ảnh cách gương bằng vật cách gương. -Cá nhân vẽ lại ảnh dấu mũi tên sau khi đã thực nghiệm vào vở thực hành. HĐ 2 : Giải thích sự tạo thành ảnh qua gương phẳng. 7 / - Vẽ hình 5.4 lên bảng. - Y/c hs nhắc lại các tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng vừa thu nhập được để xđ S’. - Y/c hs xác định các tia phản xạ ứng với 2 tia tới SI và SK. - Nhắc lại đk nhìn thấy 1 vật đưa ra đk nhìn thấy ảnh. Y/c giải thích ý d trong C4. - Y/c hoàn thành kết luận C4, gv chỉnh, thống nhất cho ghi vào vở. - Y/c hs vẽ ảnh ở hình 5.5 - Thống nhất cho hs :Ảnh của 1 vật là tập hợp các ảnh của tất cả các điểm trên vật. - Vẽ hình - nêu lại tính chất của ảnh.Xđ vị trí ảnh S’ trên hvẽ. - Vẽ 2 tia phản xạ của 2 tia tới SI, SK. - Nhắc lại đk nhìn thấy vật :có anh sang từ vật đến mắt, suy ra đk nhìn thấy ảnh :as các tia pxạ lọt vào mắt. S S’ II/ Giải thích sự tạo thành ảnh qua gương phẳng. - Ta nhìn thấy ảnh ảo S ’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S ’ 5 HĐ 5: Vận dụng. 3 / - YCHS vẽ ảnh của AB tạo bởi gương câu C5. *GDBVMT - Các mặt hồ trong xanh tạo cảnh quan rất đẹp, các dòng sông trong xanh ngoài tác dụng đối với nông nghiệp và sản xuất còn có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu tạo ra mội trường trong lành. -Trong không gian chật hẹp có thể trang trí thêm các gương lớn trên tường để có cảm giác rộng hơn. -Các biển báo giao thông các vạch phân chia làng đường thường dùng sơn phản quang để người tham gia giao thông nhìn thấy vào ban đêm. - Hs tự thực hiện C5 theo hd của gv. - Cá nhân trả lời C6. III. Vận dụng. C5: C6: 4.Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1ph) - Học thuộc các kết luận (tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng) - Làm tất cả các BT SBT. - Xem trước bài 6: THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. + Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trang 18/SGK. 6 IV/RÚT KINH NGHIỆM ,BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………… BÀI 10. NGUỒN ÂM 1. MỤC TIÊU: a) Kiến thức + HS nhận biết được một số nguồn âm thường gặp. + Nêu được nguồn âm là vật dao động. b) Kĩ năng + HS chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa,… + HS có kĩ năng thực hành. + HS có kĩ năng nghiên cứu khoa học. c) Thái độ Nghiêm túc, hợp tác trong nhóm học tập; trung thực trong làm và báo cáo kết quả thí nghiệm; kiên trì (cần mẫn) trong giải quyết vấn đề (nghiên cứu khoa học). 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: + Phương pháp thuyết trình (mục tiêu a.1). + Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột (mục tiêu a.2, b). 3. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: a) Đối với GV + Trống, âm thoa, búa, cốc nước, ống nghiệm, thước nhựa, đàn guitage (đàn bầu), kèn, còi, chuông, đoạn phim có âm thanh (máy bay, đàn đá, máy cơ giới, tiếng động vật, tiếng chuông,…), con lắc đơn, cát hoặc mạt cưa. + Máy chiếu projector, loa, máy vi tính, + Bảng phụ hoặc giấy khổ A1. b) Đối với HS 7 + Dây cao su, cát (hoặc mạt cưa), kèn, còi, thước nhựa. + Ghi chú: HS không sử dụng SGK trong quá trình học tập và nghiên cứu (chỉ sử dụng cuối tiết học hoặc cuối 1 hoạt động - nếu cần). 4. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm từ 7 đến 9 HS. ∆t Trợ giúp của GV Hoạt động của HS 1. Tình huống xuất phát (6 min) 2 min Yêu cầu HS im lặng, lắng nghe tiếng động xung quanh. Các em nghe được những âm thanh (tiếng động) nào? Nó phát ra từ đâu? GV ghi nhanh lên bảng những gì HS kể. HS im lặng và lắng nghe. HS luân phiên kể ra những gì (âm thanh) vừa nghe được, phát ra từ đâu. 1 min GV: Làm thế nào để cho các vật (cho sẵn trên bàn: trống, âm thoa, dây cao su, sáo, còi…) phát ra âm thanh. HS suy nghĩ, tưởng tượng. 2 min Yêu cầu HS xem một số đoạn phim có âm thanh của đàn đá, máy bay, một số máy cơ giới, GV làm cho các vật thuộc bộ dây, bộ gõ, bộ hơi phát ra âm thanh. HS xem phim và lắng nghe một số âm thanh của đàn đá, máy bay, một số máy cơ giới, HS lắng nghe âm thanh. 1 min Các vật phát ra âm thanh có điểm gì chung? HS ghi câu hỏi tình huống vào vở ghi. 2. Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS (10 min) 2 min Hướng dẫn HS làm việc cá nhân để thử trả lời vấn đề vừa đưa ra. HS làm việc cá nhân (ghi vào vở) 8 min Hướng dẫn HS làm việc theo nhóm để mỗi nhóm đưa ra 1 đến 2 điểm chung của các vật phát ra âm thanh (nguyên nhân). Nếu có nhóm HS nhắc đến từ rung, HS làm việc theo nhóm (1 HS đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận): Chúng đều chuyển động, quay, di chuyển, rung, rung rinh nhiều lần, gõ, đập, lực tác dụng, 8 ∆t Trợ giúp của GV Hoạt động của HS rung rinh nhiều lần, lắc, lắc lư, chuyển động qua lại nhiều lần, GV giúp đỡ HS gọi đúng khái niệm đó là dao động bằng cách dùng con lắc đơn để giải thích. lắc lư, có điện (dòng điện), có xăng (nhiên liệu), do nó có ống (bầu), có loa,… Điểm chung: có tiếng động (có âm thanh); chuyển động; rung rinh nhiều lần; dao động,… 3. Đề xuất giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm (15 min) 5 min Yêu cầu các nhóm thảo luận và thống nhất giả thuyết về điểm chung (nguyên nhân) của các vật phát ra âm thanh. GV giúp cho HS làm quen các thuật ngữ vật lí quan trọng trong các giả thuyết mà HS đưa ra là: + Rung, lắc lư, chuyển động qua lại nhiều lần nghĩa là dao động. + Tiếng động, tiếng kêu, tiếng ồn, tiếng ù,… nghĩa là âm thanh. Một số đề xuất có thể: H1. Có phải những vật di chuyển (chuyển động) thì phát ra âm thanh? H2. Những vật đứng yên, phát ra âm? H3. Những vật có loa phát ra âm thanh? H4. Liệu những vật có rung (lắc) sẽ phát ra âm thanh? H5. Vật có rung không phát ra âm ? H6. Những vật bị tác dụng lực (gõ, đập) đều phát ra âm thanh ? 5 min GV yêu cầu HS đề xuất phương án thí nghiệm hoặc quan sát nhằm tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi mà HS nêu ra bằng cách gợi ý: + Theo các em, làm thế nào để kiểm tra xem một vật đứng yên thì phát ra âm thanh? + Với 1 chiếc âm thoa, 1 cốc nước, búa, theo các em, làm thế nào để Một số đề xuất có thể: + Bằng cách quan sát các vật đứng yên (nền nhà, chiếc cặp,…) và lắng nghe. + Gãy đàn, quan sát dây đàn và lắng nghe. + Dùng cát rải lên mặt trống, gõ nhẹ lên trống, lắng nghe và quan sát. 9 ∆t Trợ giúp của GV Hoạt động của HS kiểm tra xem một vật (lắc lư, rung rinh nhiều lần) dao động thì phát ra âm thanh? + Với 1 chiếc trống, 1 ít mạt cưa, theo các em, làm thế nào để kiểm tra xem một vật (lắc lư, rung rinh nhiều lần) dao động thì phát ra âm thanh? + Làm thế nào để kiểm tra bộ phận nào trong loa phát ra âm thanh? + Theo các em, làm thế nào để kiểm tra bộ phận nào trong chiếc sáo, kèn phát ra âm thanh? + Dùng búa gõ lên thanh sắt chữ U có đuôi (âm thoa), lắng nghe và quan sát. + Dùng búa gõ lên âm thoa, sờ tay vào, đặt gần mặt nước, lắng nghe và quan sát. + Lấy thước nhựa tì một đầu lên bàn, 1 đầu lấy tay kéo rồi thả ra, lắng nghe và quan sát. + Quan sát chiếc loa, quan sát chiếc còi, kèn, đưa tay gần loa, bịt loa, bịt kèn, bịt còi,… 5 min GV hướng dẫn HS trình bày ý giả thuyết và phương án thí nghiệm của nhóm Đại diện nhóm HS trình bày giả thuyết và phương án thí nghiệm của nhóm. 4. Tiến hành thí nghiệm, tìm tòi nghiên cứu (7 min) 7 min GV chuyển các dụng cụ phù hợp với từng nhóm (tương ứng với phương án thí nghiệm HS đề xuất). Trong quá trình HS làm thí nghiệm, GV đến từng nhóm để giúp đỡ HS khi cần thiết, quan sát nhanh vở thực hành của HS để xem các kết quả thí nghiệm. Đưa ra những gợi ý, hướng dẫn cần thiết để các nhóm đi đúng hướng, (lưu ý, tuyệt đối không làm giúp HS). + HS nhận dụng cụ và làm thí nghiệm (đàn guita, trống, thước nhựa,…). + HS nghiên cứu các vật không bị đánh, gõ (tác dụng lực từ bên ngoài) nhưng có phát ra âm thanh + HS nghiên cứu bộ thổi (kèn, còi, huýt sáo, gà gáy, ve…) vì sao phát ra âm thanh. Có thể sử dụng máy vi tính. 5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức (7 min) 7 min GV yêu cầu các nhóm HS báo cáo kết Đại diện các nhóm trình bày kết 10 [...]... so sánh Nêu các câu hỏi để HS giải thích thêm về kết quả thí nghiệm Đặc biệt là thảo luận kĩ các vật phát ra âm thanh có chung đặc điểm gì (nguyên Hoạt động của HS quả thí nghiệm, trả lời câu hỏi của nhóm bạn Ghi chép những kết luận về kiến thức sau khi thống nhất chung toàn lớp nhân)? * Hoạt động: Vận dụng và dặn dò (5 min) Yêu cầu HS kể ra một số nguồn âm thường gặp Hướng dẫn HS chỉ ra được vật (bộ... và dặn dò (5 min) Yêu cầu HS kể ra một số nguồn âm thường gặp Hướng dẫn HS chỉ ra được vật (bộ phận) dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa,… Về nhà: 1 Tìm hiểu tại sao khi vỗ tay lại có tiếng kêu ? 2 Tại sao con muỗi, con ve lại kêu được, bộ phận nào phát ra âm thanh? 3 Đọc phần có thể em chưa biết trong SGK trang 30 . pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Vật lý lớp 7 Tiết 05: BÀI : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : + Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Vẽ được ảnh của một vật. cũ . 2.Kiểm tra bài cũ (7ph) - Câu hỏi : a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (4 đ) b. Biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng bằng hình vẽ (có chú thích) . (6đ) - Đáp án + biểu điểm : a. Tia. đã biết ánh sáng chiếu đến gương phẳng thì phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng, một vật đặt trước gương phẳng thì tạo ảnh ở trong gương. Hôn nay chúng ta nghiên cứu về ảnh của vật tạo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan