0

Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

57 5,897 44

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 19:54

Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, của văn hóa-xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thì đối với mỗi đất nước, mỗi dân tộc hay mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp và đến mỗi cá nhân trong xã hội cũng cần xây dựng cho mình một quan niệm, một tầm nhìn chiến lược bởi vì mọi nguồn lực đều có hạn. Làm sao cho những giá trị, những điều mà chúng ta tạo ra trong ngày hôm nay phải mang tính bền vững và có thể mang đến giá trị cho thế hệ mai sau, vì xã hội càng phát triển, đòi hỏi của con người ngày càng tăng, dân số tăng nhưng nguồn lực thì lại có hạn nên việc Quản Trị mọi vấn đề theo một tầm chiến lược là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Với Nhật Bản, một quốc gia bại trận trong thế chiến thứ hai, đất nước chỉ còn lại những quan cảnh hoan tàn, sụp đổ và thảm họa hạt nhân khủng khiếp. Nhưng với một nguồn lực con người quý báo, cùng một tầm nhìn chiến lược của cấp lãnh đạo đã đưa Nhật trở thành Quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, là nền kinh tế đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Với Steve Jobs, ông đã vựt dậy Apple từ một công ty thua lỗ để trở thành một công ty hàng đầu về sản phẩm thông minh, đỉnh cao trong công nghệ và điều đó cũng xuất phát từ một tầm nhìn chiến lược. Từ những tầm quan trọng như trên, cho thấy việc xây dựng chiến lược và quản trị chiến lược là hết sức cần thiết không chỉ ở thời điểm hiện tại mà trong mọi hoàn cảnh vì nền kinh tế không bao giờ đứng yên. Đã có nhiều khái niệm, nhiều quan điểm đưa ra về lý thuyết chiến lược và quản trị chiến lược như: Theo Alfred Chandler (1962), “Chiến lược là việc xác định mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó”. Theo Ansoff H.I. (1965), ”có thể coi chiến lược như ”mạch kết nối chung” giữa các hoạt động của doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nó bao gồm bốn bộ phận: phạm vi thị trường – sản phẩm, vectơ tăng trưởng (các thay đổi mà doanh nghiệp thực hiện để phù hợp với phạm vi thị trường – sản phẩm đã xác định), lợi thế cạnh tranh và sự cộng hưởng” Theo trường phái của Trường Kinh doanh Harvard, trong tác phẩm ”Chính sách kinh doanh: Bài học và tình huống” (1965) với phần viết chính của Andrews, thì chiến lược là hệ thống các mục tiêu, mục đích được tuyên bố dưới dạng xác định ngành/lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà công ty muốn tham gia, GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 1 NHÓM 4 LỜI NÓI ĐẦU quy mô, vị trí mà công ty muốn đạt được và các chính sách căn bản, các kế hoạch để thực hiện mục tiêu đã định”. Theo James B. Quinn (1980), “Chiến lược là sự tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và các chuỗi hoạt động của doanh nghiệp thành một tổng thể”. Theo William Glueck (1980), “Chiến lược là một kế hoạch thống nhất dễ hiểu, tổng hợp được soạn thảo để đạt được mục tiêu”, hoặc “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, toàn diện và phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện”. Theo Fred R. David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển theo lãnh thổ, chiến lược đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, giảm chi phí, thanh lý, liên doanh . Định nghĩa về chiến lược của Michael E. Porter, theo ông, 1) Chiến lược là sự sáng tạo ra vị thế có giá trị và độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt. 2) Chiến lược là sự chọn lựa, đánh đổi trong cạnh tranh. Điểm cốt lõi là chọn những gì cần thực hiện và những gì không thực hiện; 3) Chiến lược là việc tạo ra sự phù hợp giữa tất cả các hoạt động của công ty. Sự thành công của chiến lược phụ thuộc vào việc thực hiện tốt các hoạt động và sự hội nhập, hợp nhất của chúng. Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức và các cách thức, phương tiện để đạt được những mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu của tổ chức, đón nhận được các cơ hội, né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại do những nguy cơ từ môi trường bên ngoài. (Sách Quản Trị Chiến Lược, trang 20, GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân) Lý thuyết về quản trị chiến lược: Theo Alfred Chandler, quản trị chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó. Theo John Pearce và Richard B. Robinson, quản trị chiến lược là một hệ thống các quyết định và hành động để hình thành và thực hiện các kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 2 NHÓM 4 LỜI NĨI ĐẦU Theo Gary Smith “Quản trị chiến lược là q trình nghiên cứu các mơi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt mục tiêu đó trong mơi trường hiện tại cũng như tương lai”. Theo Fred David “Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép một tổ chức, quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị tiếp thị, tài chính, kế tốn, sản xuất, nghiên cứu phát triển và các hệ thống thơn tin, các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành cơng của tổ chức” Quản trị chiến lược là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật về thiết lập, thực hiện và đánh giá các chiến lược. Hoặc Quản trị chiến lược là q trình thiết lập/ xây dựng, thực thi và đánh giá các chiến lược. (Sách Quản Trị Chiến Lược, trang 47, GS.TS Đồn Thị Hồng Vân) Và để hiểu hơn về Chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng và q trình Quản trị Chiến lược Nhóm đã tiến hành thâm nhập thức tế vào một cơng ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại bn bán sỉ và lẻ: Cơng ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam với đơn vị trực tiếp là Metro Hiệp Phú để tiến hành khảo sát, đánh giá, học hỏi và rút kinh nghiệm nhằm mục đích:  Tìm hiểu thêm về mơi trường Thương Mại, là chun ngành mà chúng em đang theo học và nghiên cứu.  Học hỏi những kinh nghiệm thực tế, những khía cạnh chun mơn để bổ trợ cho cơng việc trong tương lai.  Chuẩn bị một nền tảng cần thiết cho việc thực tập tốt nghiệp và các đề tài nghiên cứu khoa học tiếp sau. Với các phương pháp nghiên cứu:  Tiếp xúc thực tế hoạt động  Hỏi ý kiến những người trong cơng ty  Tìm kiếm các nguồn thơng tin thứ cấp trên hệ thống thong tin riêng của doanh nghiệp (Intranet) và mạng Internet.  Thu thập tài liệu dựa vào các nguồn thơng tin nội bộ, kết hợp suy luận để đưa ra các quan điểm, đánh giá. Trong bài tiểu luận, nhóm đã sử dụng Ma Trận TOWS để kết hợp các điểm yếu, điểm mạnh từ mơi trường bên trong với các cơ hội, nguy cơ từ mơi trường bên ngồi nhằm tìm ra những chiến lược có thể áp dụng cho Cơng ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam trong giai đoạn (2011-2015). Và dùng GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 3 NHĨM 4 LỜI NÓI ĐẦU Ma Trận QSPM để lượng hóa tính hấp dẫn, độ khả thi và phù hợp nhất với điều kiện thực tế và đã chọn ra được một chiến lược mà theo nhóm đánh giá rất phù hợp. Với bố cục bao gồm 04 phần lớn: Phần một: Giới thiệu về Công ty TNHH Metro Cash & Carry Phần hai: Đánh giá Môi trường bên ngoài Phần ba: Đánh giá Môi trường bên trong Phần bốn: Sử dụng các Ma Trận để đề ra chiến lược Nhóm rất mong nhận được sự góp ý và nhận xét của Cô. Xin chân thành cảm ơn! DANH SÁCH NHÓM: 1.Đoàn Thanh Bình (0909522144) 2.Trần Huỳnh Hải (0903824247) 3.Lâm Vũ Linh (0985191930) 4.Nguyễn Hoàng Gia (0938026237) 5.Trịnh Phương Nam (0902613983) 6.Phan Thị Nga (01649652898) 7.Hồ Văn Nhất (01692330005) 8.Trần Văn Phước (0988350295) GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 4 NHÓM 4 PHẦN 1. GIỚI THIỆU METRO PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ METRO CHƯƠNG I. Tập đoàn Metro (METRO GROUP) METRO GROUP là một trong các tập đoàn bán lẻ lớn nhất và quốc tế hóa nhất trên toàn thế giới: Với 283.000 nhân viên từ 150 quốc gia đang làm việc tại khoảng 2.100 cửa hàng ở 33 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và châu Á. Các danh mục đầu tư với các thương hiệu mạnh đã cung cấp một loạt các dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng buôn bán sỉ. Tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của Metro Group là dựa trên các giá trị chiến lược: định hướng khách hàng, quốc tế, hiệu quả, tính bền vững và đổi mới. Các giá trị đó được phản ánh trong khẩu hiệu thương hiệu của Metro Group là “Made to Trade”. I.1. Các hệ thống kinh doanh của tập đoàn Metro Cash & Carry Với các thương hiệu Metro and Makro, Metro Cash & Carry đã dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực bán sỉ tự phục vụ. Media Markt and Saturn Với thương hiệu bán hàng của Media Markt and Saturn số 1 ở Châu Âu trong lĩnh vực kinh doanh các trung tâm điện tử tiêu dùng. Real Real thực sự là lãnh đạo của thị trường trong lĩnh vực siêu thị quy mô lớn về thực phẩm tại Đức và Ba Lan và hoạt động cửa hàng ở Romania, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Galeria Kaufhof GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 5 NHÓM 4 PHẦN 1. GIỚI THIỆU METRO Galeria Kaufhof dẫn đầu trong phân khúc các trung tâm mua sắm hiện đại ở Đức và thị trường tại Bỉ. Tất cả các hệ thống kinh doanh của tập đoàn Metro đều đạt vị trí dẫn đầu thị trường trong phân khúc tương ứng và chứng minh vai trò của Metro Group trong thương mại và bán lẻ Sức mạnh sáng tạo là một trong những yếu tố thành công chính của Metro Group. Là một công ty có tầm nhìn xa và hiệu suất cao, Metro cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển xa hơn và hiện đại hóa của ngành bán lẻ ở cả hai cấp độ, ở cấp quốc gia và ở cấp độ quốc tế. I.2. Một vài số liệu của Metro Group Fiscal Year 2010 2009 Sales € 67.3 billion (plus 2.6 percent) € 65.5 billion (plus 3.6 percent) of which abroad € 41.1 billion (61.1 percent) € 39.0 billion (59.5 percent) Earning before Interest and Taxes (EBIT) € 2.2 billion €1.7 billion EBIT before special items € 2.4 billion**** € 2.0 billion**** Earning before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization (EBITDA) € 3.6 billion € 3.1 billion*** Consolidated Netincome € 936 million € 519 million Market Capitalization (based on Year-End Stock Price) € 17.6 billion € 13.9 billion Dividend per Share of Common Stock € 1.35***** € 1.18 Locations (Outlets) 2,131 2,127 Countries with Metro Presence 33 33 GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 6 NHÓM 4 PHN 1. GII THIU METRO Selling Space 12,771,000 square 12,629,000 square Number of Staff on Annual Average Total (converted to Full-time Equivalents) some 290,000 286,091 CHNG II. Metro Cash & Carry Metro Cash & Carry l cụng ty quc t hng u trong lnh vc bỏn s t phc v: tp trung vo khỏch hng, quc t húa v sỏng to. Khỏi nim c nh hng n vic giỳp khỏch hng thnh cụng trờn con ng kinh doanh ca riờng mỡnh. Nm 1964, trung tõm METRO u tiờn c thnh lp Mỹlheim an der Ruhr, c vi phng chõm hot ng: khỏch hng n t mua hng v vn chuyn hng húa ca h thay vỡ phi t hng thụng qua nhiu nh cung cp. õy cng chớnh l trit lý kinh doanh c ỏo v duy nht ca METRO Cash & Carry. Ngy nay, METRO ó tr thnh nh bỏn buụn hng u th gii, vi 706 trung tõm 30 quc gia. Vi nhiờu trung tõm buụn ban c nhõn rụng khp ni trờn ton th gii, METRO Cash & Carry ang mt ln na khng nh v th vt trụi cua minh so vi cac i th cnh tranh. METRO em n s a dng, cht lng tuyt ho, giỏ c cnh tranh v sn phm, dch v - t giao nhõn n gii phỏp kinh doanh co sn. METRO l chuyờn gia xut sc trong vic cung cp cỏc sn phm ti sng. Cỏc trung tõm ca METRO c thit k ỏp ng vi nhu cu one- stop shopping (ỏp ng y nhu cu ti mt a im mua sm duy nht). METRO cung cp cỏc mt hng phự hp vi yờu cu ca khỏch hng tng a phng. Metro Cash & Carry nhỡn li mt lch s thnh cụng trong cỏc khỏi nim bỏn buụn. c thnh lp vo nm 1964 c, cụng ty nhanh chúng lan GVHD GS.TS ON TH HNG VN TRANG 7 NHểM 4 PHẦN 1. GIỚI THIỆU METRO truyền sang nhiều nước ở châu Âu, châu Á và Bắc Phi. Truyền thống của công ty trong lĩnh vực bán buôn được đi kèm với một văn hóa doanh nghiệp quốc tế. Phát triển ra quốc tế Phát triển ra quốc tế là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của công ty. Trong khoảng bốn thập đại qua, Metro Cash & Carry đã phát triển từ một cửa hàng ở phương Tây châu Âu và giở đã là trung tâm bán buôn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực bán sỉ tự phục vụ, hoạt động ở khoảng 706 cửa hàng tại 30 quốc gia. Lên đến 50.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm khác nhau phục vụ cho các nhu cầu cụ thể của khách hàng với hàng hóa luôn luôn có sẵn - chất lượng tuyệt vời tại Metro Cash & Carry. Với hơn 90% hàng hóa có nguồn gốc nội địa được thu mua từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp tại quốc gia mà Metro hoạt động. Một vài số liệu: Metro Cash & Carry Locations 706 * Number of countries 30 * Sales €31.1 bn ** EBIT €1.1 bn ** Total selling space 5.4 mn sqm ** Headcount (annual average of full-time equivalents) 109,709 ** Articles, food assortment ca. 20,000 ** Articles, nonfood assortment ca. 30,000 ** CHƯƠNG III. Metro Cash & Carry Việt Nam GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 8 NHÓM 4 PHẦN 1. GIỚI THIỆU METRO Việt Nam là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. METRO Cash & Carry là một trong những công ty thương mại quốc tế đầu tiên nhận thấy được tiềm năng to lớn của đất nước. Năm 2002, nhà lãnh đạo trên toàn thế giới trong lĩnh vực dịch vụ bán buôn tự phục vụ đã mở cửa hàng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Với mô hình kinh doanh từ kinh doanh đến kinh doanh rất độc đáo của METRO Cash & Carry chỉ tập trung hướng tới khách hàng chuyên nghiệp như khách sạn, nhà hàng, Caterers cũng như các nhà bán lẻ nhỏ và vừa. METRO Cash & Carry cung cấp cho nhóm khách hàng này mục tiêu hiệu quả cao hơn so với chuỗi cung ứng nhiều lớp, nhiều tầng do đó giúp họ cải thiện hoạt động kinh doanh của mình: Bằng cách cung cấp cho họ giải pháp một cửa cho việc mua bán, bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý, minh bạch và đảm bảo một nguồn cung cấp phù hợp. III.1. Lịch sử hình thành và phát triển Đến cuối năm 2010, METRO Cash & Carry hoạt động mười ba trung tâm bán buôn trong cả nước: ba ở thành phố Hồ Chí Minh và hai tại Hà Nội, cũng như ở Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa - Đồng Nai, Long Xuyên - An Giang, Quy Nhơn - Bình Định, Bình Dương, Vũng Tàu. Với một lực lượng lao động hiện tại hơn 3.500 người. 2002: Vào 28.3.2002, công ty METRO Cash & Carry Vietnam chính thức tham gia vào thị trường phân phối tại Việt Nam với việc khai trương trung tâm METRO đầu tiên (METRO Bình Phú) tại thành phố Hồ Chí Minh. Kế đến vào 5.12.2002, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tưng bừng khai trương trung tâm METRO thứ hai – METRO An Phú. 2003: Trung tâm METRO thứ ba (METRO Thăng Long) khai trương vào ngày 31.7.2003 tại thủ đô Hà Nội, đây cũng là trung tâm bán sỉ trả tiền mặt và tự vận chuyển đầu tiên tại khu vực phía Bắc của Việt Nam. 2004: Cách thành phố Hồ Chí Minh 200km, Cần Thơ được xem là trung tâm buôn bán GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 9 NHÓM 4 PHẦN 1. GIỚI THIỆU METRO kinh doanh phát triển nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhận thấy tiềm năng phát triển của khu vực, trung tâm METRO Hưng Lợi chính thức khai trương vào ngày 22.12.2004. Tiếp sau đó, công ty METRO Cash & Carry Vietnam nổ lực hỗ trợ phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và tạo điều kiện cho sản phẩm ở khu vực này thâm nhập vào một số thị trường nước ngoài. 2005: Công ty METRO Cash & Carry Vietnam tưng bừng khai trương thêm hai trung tâm METRO ở thành phố Hải Phòng (METRO Hồng Bàng - 5.10.2005) và Đà Nẳng (METRO Đà Nẳng – 13.12.2005). 2006: Tiếp theo sự thành công từ loại hình kinh doanh mới này, một trung tâm METRO nữa ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai trương vào ngày 14.12.2006 (METRO Hiệp Phú). 2007: Trung tâm METRO thứ hai tại thủ đô Hà Nội (METRO Hoàng Mai) tưng bừng khai trương vào ngày 19.9.2007. Tính đến thời điểm hiện nay, tập đoàn METRO Cash & Carry đã có 10 trung tâm METRO đang hoạt động hiệu quả và thành công trải rộng khắp toàn Việt Nam. Dự kiến sẽ khai trương thêm 3 trung tâm nữa trên toàn quốc vào năm 2010. 2009: Ngày 16/1/2009 METRO bắt đầu xây dựng trung tâm bán sĩ trả tiền mặt và tự vận chuyển tại thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, thuộc miền Đông-Nam Việt Nam Ngày 09/07/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam tưng bừng khai trương tại thành phố Biên Hòa ( METRO Biên Hòa) Ngày 11/09/2009 METRO Cash & Carry ký hợp đồng đầu tư tại tỉnh An Giang, xây dựng trung tâm bán sĩ trả tiền mặt và tự vận chuyển tại thành phố Long Xuyên. Đây là trung tâm bán sĩ trả tiền mặt và tự vận chuyển thứ 2 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 10 NHÓM 4 [...]... Ngày 02/09/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 10 tại thành phố Long Xuyên, tình An Giang - Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long METRO Long Xuyên Ngày 13/10/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 11 tại thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định - Khu vực Nam Trung Bộ: METRO Quy Nhơn Ngày 17/11/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 12... hoá bán tại METRO Cash & Carry Việt Nam Đây là tác nhân kích thích lớn và là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương và kinh tế vùng Công ty tuyển dụng chủ yếu là người địa phương để làm việc tại các trung tâm bán sỉ - bao gồm các vị trí quản lý Với số nhân viên hiện nay hơn 3.000 người, METRO Cash & Carry là một trong những nhà tuyển dụng chính yếu ở Việt Nam Quan tâm đặc biệt của METRO Cash & Carry là... 11 NHÓM 4 PHẦN 1 GIỚI THIỆU METRO 9 Cơ hội nghề nghiệp 10 Dựa trên khái niệm hệ thống toàn cầu hóa III.3 METRO Cash & Carry Việt Nam Cam kết lâu dài với đất nước và người dân Việt Nam Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất của Châu Á Với lợi thế dân số trẻ, nền chính trị ổn định, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt “Mô hình kinh doanh METRO Cash & Carry được may đo theo những... vào đó, công ty áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đứng đầu thị trường về vệ sinh và an toàn thực phẩm, vượt hẳn sự mong đợi của nhà nước Nhờ vậy, METRO Cash & Carry Việt Nam đã có được lòng tin của hơn 1 triệu khách hàng chuyên nghiệp ngay từ khi vào Việt Nam Những lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 12 NHÓM 4 PHẦN 1 GIỚI THIỆU METRO Nhà cung cấp và nhà sản xuất Việt Nam cung... METRO Quy Nhơn Ngày 17/11/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 12 tại tình Bình Dương - Khu vực Đông Nam Bộ: METRO Bình Dương Ngày 23/12/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam khai trương trung tâm METRO thứ 13 tại Thành phố Vũng Tàu - Khu vực Đông Nam Bộ: METRO Vũng Tàu III.2 Nguyên tắc hoạt động 1 Tập trung phục vụ nhu cầu của khách hàng chuyên nghiệp 2 Vươn đến mục tiêu trở thành... nghiệp, như các khách sạn, nhà hàng, nhà cung cấp suất ăn công nghiệp cũng như những nhà bán lẻ có quy mô nhỏ và vừa,” Randy Guttery, Tổng Giám đốc METRO Cash & Carry Việt Nam nói “Với khái niệm từ kinh doanh - đến kinh doanh, chúng tôi cung cấp cho các nhóm đối tượng này giải pháp mua - tất - cả - tại - một – nơi tất cả những thứ họ cần.” METRO Cash & Carry giúp khách hàng tăng chủng loại hàng hoá, cung... Đến nay đã có hơn 18.000 người tham dự các chương trình tập huấn này Với việc áp dụng hệ thống quản lý cung ứng hiệu quả nhất hiện nay, METRO Cash & Carry hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thương mại hiện đại dọc suốt chuỗi cung ứng nông nghiệp của Việt Nam METRO Cash & Carry tạo ra nhiều đóng góp quan trọng cho chuỗi cung ứng địa phương và các thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng này qua các hoạt động:... doanh với một công ty địa phương chứng tỏ những khó khăn mà các công ty nước ngoài đang vấp phải khi một mình tham gia ngành bán lẻ của Việt Nam Việt Nam vẫn là một trong số ít những thị trường tiêu dùng châu Á tăng trưởng nhanh mà lại vắng bóng các cửa hàng của McDonald’s, Starbucks hay Tesco, một phần vì môi trường quản lý có vấn đề Sau khi lộ trình mở cửa thị trường phân phối được công bố theo Biểu... với Metro Trong hoàn cảnh thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang tăng trưởng nóng, việc mở rộng thị trường của Metro càng đem lại lợi ích nhiều hơn Hơn nữa việc cùng với một số nhà bán lẻ khác cả trong và ngoài nước hiện có mặt tại Việt Nam, đi trước đối thủ lớn như WallMart, Careford… là một lợi thế vô cùng lớn đối với Metro Trong tương lai gần, các đối thủ nước ngoài này sẽ khó có thể vào Việt Nam Tuy... tính, có khoảng hơn 50 doanh nghiệp sản xuất trong nước đang gia công hàng nhãn riêng cho các hệ thống siêu thị Riêng Saigon Co.op đã liên kết hợp tác với 45 nhà sản xuất như Công ty Kinh Đô, Công ty bột giặt Lix, GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 27 NHÓM 4 PHẦN 2 MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Giấy Sài Gòn, Dệt Phong Phú, Công ty Sanmiguel, Công ty cổ phần hải sản SG, Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai… và . 28.3.2002, công ty METRO Cash & Carry Vietnam chính thức tham gia vào thị trường phân phối tại Việt Nam với việc khai trương trung tâm METRO đầu tiên (METRO. 09/07/2010 METRO Cash & Carry Việt Nam tưng bừng khai trương tại thành phố Biên Hòa ( METRO Biên Hòa) Ngày 11/09/2009 METRO Cash & Carry ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, , Các hệ thống kinh doanh của tập đoàn Một vài số liệu của Metro Group, ba: Đánh giá Môi trường bên trong . GIỚI THIỆU VỀ METRO II. Metro Cash Carry, III. Metro Cash Carry, . PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGỒI CỦA METRO HIỆP PHÚ I. Mơi trường vĩ mơ, II. Môi trường vi mô, Thu mua hàng hóa và quản lí tồn kho Các nhà cung cấp chiến lược, THỰC PHẨM KHÔ PHI THỰC PHẨM HỆ THỐNG HACCP, Phòng Marketing Ngành hàng và các hoạt động bán hàng, III. Ma trận EFE . PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA METRO HIỆP PHÚ III., IV. MA TRẬN IFE . MA TRẬN TOWS VÀ MA TRẬN QSPM I. MA TRẬN TOWS

Hình ảnh liên quan

“Mô hình kinh doanh METRO Cash & Carry được may đo theo những nhu cầu đặc biệt của khách hàng chuyên nghiệp, như các khách sạn, nhà hàng,  nhà cung cấp suất ăn công nghiệp cũng như những nhà bán lẻ có quy mô nhỏ và  vừa,” Randy Guttery, Tổng Giám đốc  - Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

h.

ình kinh doanh METRO Cash & Carry được may đo theo những nhu cầu đặc biệt của khách hàng chuyên nghiệp, như các khách sạn, nhà hàng, nhà cung cấp suất ăn công nghiệp cũng như những nhà bán lẻ có quy mô nhỏ và vừa,” Randy Guttery, Tổng Giám đốc Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 5. Quy trình phát triển một sản phẩm mang nhãn hàng riêng - Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

Hình 5..

Quy trình phát triển một sản phẩm mang nhãn hàng riêng Xem tại trang 39 của tài liệu.
CUSTOMER GROUP - Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam
CUSTOMER GROUP Xem tại trang 44 của tài liệu.
4 Hình thức kinh doanh độc đáo và khác biệt 3.4 54 13. 82 6. 91 3.4 53 10.35 Tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp trong mắt người tiêu dùng - Chiến lược công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

4.

Hình thức kinh doanh độc đáo và khác biệt 3.4 54 13. 82 6. 91 3.4 53 10.35 Tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp trong mắt người tiêu dùng Xem tại trang 54 của tài liệu.

Từ khóa liên quan