0

Giáo án hóa học 8 chuẩn ktkn

166 1,020 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 08:35

Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ Ngy son:14/8/2012 Ngy ging:15/8/2012 Tit 1: Bi 1: M U MễN HO HC I. Mc tiờu: 1. Kin thc: 1. Hoỏ hc l khoa hc nghiờn cu cỏc cht, s bin i v ng dng ca chỳng. 2. Hoỏ hc cú vai trũ rt quan trng trong cuc sng ca chỳng ta. 3. Cn phi lm gỡ hc tt mụn hoỏ hc? 2. K nng: * Khi hc tp mụn hoỏ hc, cn thc hin cỏc hot ng sau: t thu thp, tỡm kin thc, x lớ thụng tin, vn dng v ghi nh. * Hc tt mụn hoỏ hc l nm vng v cú kh nng vn dng kin thc ó hc. 3. Thỏi : - Bc u cỏc em bit cn phi lm gỡ hc tt mụn húa hc, trc ht phi cú lũng say mờ mụn hc, ham thớch c sỏch, rốn luyn t duy. II. Chun b: - GV: + Tranh nh, t liu v vai trũ to ln ca húa hc (Cỏc ngnh du khớ, gang thộp, xi mng, cao su) - Dng c: giỏ ng nghim, 2 ng nghim nh. - Húa cht: dd NaOH, dd CuSO 4 , axit HCl, inh st. III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh lp: 2. Bi mi: t vn : Húa hc l mụn hc mi nm nay cỏc em mi lm quen.Vy húa hc l gỡ ?Húa hc cú vai trũ nh th no trong cuc sng chỳng ta cn nghiờn cu cú thỏi lm gỡ hc húa hc tt hn. Hot ng 1: Húa hc l gỡ? GV: Chia lp thnh 4 nhúm: Yờu cu hc sinh kim tra húa cht, dng c GV Hng dn hc sinh lm thớ nghim HS: Cỏc nhúm lm thớ nhgim.Quan sỏt hin tng 1. Thớ nghim: SGK Năm học 2011 - 2012 1 Hóa học 8 Trêng THCS C LÔ Gi¸o viªn: L¨ng ThÞ Th¬ ? Hãy nêu nhận xét của em về sự biến đổi của các chất trong ống nghiệm ? - HS các nhóm báo cáo kết quảquan sát được - GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận. - GV: Chuyển ý hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi các chất,ứng dụng vậy hóa học có vai trò như thế nào 2. Quan sát: Thí nghiệm 1: Tạo chất mới không tan trong nước. Thí nghiệm 2: Tạo chất sủi bọt trong chất lỏng 3. Nhận xét: Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất sự biến đổi chất. Hoạt động 2: Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta? GV: Yêu cầu các nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK GV: Treo tranh ảnh, học sinh nghiên cứu tranh về vai trò to lớn của hóa học. GV: Đưa thêm thông tin về ứng dụng của hóa học trong sinh hoạt, sản xuất, y học ? Em hãy nêu vai trò của hóa học trong đời sống? GV: Chuyển ý: Hóa học có vai trò như vậy, vậy làm thế nào để học tốt môn hóa - Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Hoạt động 3: Cần làm gì để học tốt môn hóa? - HS đọc SGK ? Quan sát thí nghiệm, các hiện tượng trong cuộc sống, trong thiên nhiên nhằm mục đích gì? ? Sau khi quan sát nắm bắt thông tin cần phải làm gì? ? Vậy phương pháp học tốt môn hóa tốt nhất là gì? HS trả lời .GV bổ sung cho đầy đủ. GV: Hệ thống lại nội dung toàn bài 1. Các thông tin cần thực hiện : - Thu thập thông tin - Xử lý thông tin - Vận dụng - Ghi nhớ 2. Phương pháp học tập môn hóa: - Biết làm thí nghiệm, quan sát các hiện tượng, nắm vững kiến thức có khả năng vận dụng kiến thức đã học 2 HÓA 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ 3. Cng c - luyn tp : - HH cú vai trũ gỡ trong cuc sng ca chỳng ta? - Mun hc tt mụn HH cn phi lm gỡ? 4. Dn dũ: - Hc bi - c trc bi Cht Ngy son:04/10/2011 Ngy ging: /10/2011. CHNG I: CHT NGUYấN T - PHN T Tit 2 : Bi 2 :CHT I. Mc tiờu: 1. Kin thc: Bit c: - Khỏi nim cht v mt s tớnh cht ca cht. (Cht cú trong cỏc vt th xung quanh ta. Ch yu l tớnh cht vt lớ ca cht ) - Khỏi nim v cht nguyờn cht (tinh khit) v hn hp. - Cỏch phõn bit cht nguyờn cht (tinh khit) v hn hp da vo tớnh cht vt lớ. 2. K nng - Quan sỏt thớ nghim, hỡnh nh, mu cht rỳt ra c nhn xột v tớnh cht ca cht. - Phõn bit c cht v vt th, cht tinh khit v hn hp - Tỏch c mt cht rn ra khi hn hp da vo tớnh cht vt lớ. Tỏch mui n ra khi hn hp mui n v cỏt. - So sỏnh tớnh cht vt lớ ca mt s cht gn gi trong cuc sng, thớ d ng, mui n, tinh bt. 3. Thỏi : - Nghiờm tỳc tỡm tũi, giỏo dc lũng yờu thớch say mờ mụn hc. II. Chun b: - GV: Mt s mu cht: S, P, Cu, Al, chai nc khoỏng, 5 ng nc ct. - Dng c: Dng c o nhit núng chy ca lu hunh Năm học 2011 - 2012 3 Hóa học 8 Trêng THCS C LÔ Gi¸o viªn: L¨ng ThÞ Th¬ Dụng cụ thử tính dẫn điện. - HS: một ít muối, một ít đường III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Hoá học nghiên cứu gì? có vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất? 3. Bài mới: Đặt vấn đề: Ta biết hóa học nghiên cứu về chất cùng sự biến đổi về chất, ứng dụng của chất? Vậy chất có ở đâu? mang tính chất gì? Trong bài này chúng ta cùng nghiên cứu. Hoạt động 1: Chất có ở đâu? ? Quan sát thực tế em hãy kể những vật cụ thể xung quanh? ? Những vật thể cây cỏ, sông suối… khác với đồ dùng, sách vở, quần áo ở những điểm nào? ? Vậy có 2 loại vật thể? GV: Thông báo về thành phần của một số vật thể tự nhiên. HS: Quan sát hình vẽ trong SGK ? Các vật thể được làm từ vật liệu nào? GV chỉ ra: Nhôm, chất dẻo, thủy tinh là chất còn gỗ, thép là hỗn hợp một số chất. GV: Tổng kết thành sơ đồ Vật thể Tự nhiên Nhân tạo Gồm có một số chất khác nhau Được làm từ vật liệu. Mọi vật liệu đều làm từ chất hay hỗn hợp các chất HS Thảo luận nêu ý kiến GV: Bổ sung và chốt kiến thức - Ở đâu có vật thể nơi đó có chất Hoạt động 2: Tính chất của chất: 4 HÓA 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 Trêng THCS C LÔ Gi¸o viªn: L¨ng ThÞ Th¬ GV: yêu cầu HS quan sát ống đựng nước, mẩu P đỏ, ít S, mẩu đồng, mẩu nhôm. ?Các chất trên tồn tại ở dạng nào, màu sắc , mùi, vị ra sao? GV: Làm thí nghiệm: Đun nước cất sôi rồi đo nhiệt độ Nung Lưu huỳnh (S) nóng chảy rồi đo nhiệt độ ? Bằng dụng cụ đo ta biết được tính chất nào của chất? (nhiệt độ sôi, nóng chảy) HS: Làm thí nghiệm hòa tan đường, muối vào nước. ? Quan sát hiện tượng, nêu nhận xét? ? Vậy biết được tính chất nào? GV: Tất cả những tính chất vừa nêu là tính chất vật lý ? Hãy nhắc lại tính chất vật lý? GV: Bằng thực tế soong, nồi làm bằng kim loại có tính dẫn điên, dẫn nhiệt ? Ở vật lý 7 cho biết những kim loại dẫn được điện? GV: Tính chất hóa học phải làm thí nghiệm mới thấy ? Các chất khác nhau có tính chất giống nhau không? Kết luận: Mỗi chất có những tính chất nhất định GV: Chuyển ý. ý nghĩa của việc hiểu biết tính chất của chất là gì? ? Em hãy phân biệt đường và muối? GV: Mặc dù có một số điểm chung nhưng mỗi chất có những tính chất riêng khác biệt với chất khác nên có thể phân biệt được 2 chất. HS làm bài tập 4 GV: Nêu ví dụ: Axit làm bỏng da vậy biết tính chất này giúp chúng ta điều gì? ? Hãy nêu tác dụng của một số chất trong đời sống. Vậy biết tính chất của chất có lợi ích gì? 1. Mỗi chất có những tính chất nhất định: - Tính chất vật lý: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,tính dẫn điên , dẫn nhiệt… - Tính chất hóa học: sự biến đổi chất này thành chất khác 2. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi ích gì? - Giúp nhận biết được chất - Biết cách sử dụng chất. - Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống 4.Củng cố - luyện tập: Nêu những tính chất gọi là tính chất vật lý của chất. 5. Dặn dò: - Học bài làm BTVN số 1,2,4 N¨m häc 2011 - 2012 5 Hãa häc 8 Trêng THCS C LÔ Gi¸o viªn: L¨ng ThÞ Th¬ Ngày soạn:05/10/2011 Ngày giảng: …./10/2011. Tiết 3 : Bài 2 CHẤT (tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được: - Khái niệm chất và một số tính chất của chất. (Chất có trong các vật thể xung quanh ta. Chủ yếu là tính chất vật lí của chất ) - Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp. - Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. 2. Kĩ năng - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất rút ra được nhận xét về tính chất của chất. - Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp - Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát. - So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, thí dụ đường, muối ăn, tinh bột. 3.Thái độ: - Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - GV: Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nước khoáng, 5 ống nước cất. - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh Dụng cụ thử tính dẫn điện. - HS: một ít muối, một ít đường III. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 1. Chất có ở đâu? 2. Hãy nêu tính chất vật lý của chất? 3. Bài mới: Chất tinh khiết (tiếp) Hoạt động 1: Hỗn hợp: GV: Yêu cầu học sinh quan sát chai nước 6 HÓA 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ khoỏng v nc ct. ? Hóy nờu nhng im ging nhau? GV: Cht khoỏng trong thnh phn cũn cú ln mt s cht khoỏng hũa tan gi nc khoỏng l hn hp. Nc bin cng l hn hp. ? Vy hn hp l gỡ? ? Cú cỏc cht khỏc nhau lm th no cú c hn hp? - Hai hay nhiu cht trn ln vi nhau gi l hn hp. Hot ng 2: Cht tinh khit: - GV: Mụ t quỏ trỡnh chng ct nc t nhiờn.Tin hnh o t 0 sụi, t 0 núng chy ca nc ct, a ra thụng s. GV: Khng nh: Nc ct l cht tinh khit ? Vy nhng cht th no mi cú nhng tớnh cht nht nh? - Cht tinh khit mi cú nhng tớnh cht nht nh. Hot ng 3: Tỏch cht ra khi hn hp: GV: Chia lp thnh 4 nhúm: GV Hng dn HS lm thớ nghim theo nhúm: - Hũa tan mui n vo nc ri cụ cn dung dch HS: Lm thớ nghim theo nhúm. - Cỏc nhúm bỏo cỏo nhn xột ca nhúm v cỏc hin tng xy ra GV: Nhn xột v b sung . Cht kin thc GV: Bng cỏch chng ct tỏch riờng tng cht ra khi hn hp. Ngoi ra cũn da vo cỏc tớnh cht khỏc nhau tỏch riờng tng cht ra khi hn hp GV: kt lun - Da vo s khỏc nhau v tớnh cht vt Năm học 2011 - 2012 7 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ HS lm bi tp s 8 GV: B sung, nhn xột v cht kin thc lý cú th tỏch mt cht ra khi hn hp 4. Cng c - luyn tp: Lm bi tp 7 vo v. 5. Dn dũ: Lm cỏc bi tp cũn li c v chun b bi thc hnh Ngy son:05/10/2011 Ngy ging: ./10/2011. Tit 4:Bi 3 BI THC HNH S 1 I. Mc tiờu: 1. Kin thc: Bit c: - Ni quy v mt s quy tc an ton trong phũng thớ nghim hoỏ hc; Cỏch s dng mt s dng c, hoỏ cht trong phũng thớ nghim. - Mc ớch v cỏc bc tin hnh, k thut thc hin mt s thớ nghim c th: + Quan sỏt s núng chy v so sỏnh nhit núng chy ca parafin v lu hunh. + Lm sch mui n t hn hp mui n v cỏt. 2. K nng - S dng c mt s dng c, hoỏ cht thc hin mt s thớ nghim n gin nờu trờn. - Vit tng trỡnh thớ nghim. 3. Thỏi : - Rốn luyn lũng yờu thớch say mờ mụn hc, ham hiu bit, khỏm phỏ kin thc qua thớ nghim thc hnh. II. Chun b: - Húa cht: S, P, paraphin, mui n, cỏt. 8 HểA 8 NM HC 2011 - 2012 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ - Dng c: ng nghim , kp ng nghim, phu thy tinh, cc thy tinh, a thy tinh, ốn cn, nhit k, giy lc, mt s dng c khỏc. III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh lp 2. Kim tra bi c: 1.Mun bit nhit sụi, nhit núng chy cn phi lm th no? 2. Da vo õu tỏch c cht ra khi hn hp? 3. Bi mi: Hot ng 1: Qui tc an ton trong phũng thớ nhim: - Giỏo viờn gii thiu mt s dng c thng gp nh ng nghim, kp g, giỏ ng nghim. - Giỏo viờn gii thiu vi HS mt s ký hiu nhó c bit ghi trờn cỏc l húa cht: c, d n, d chỏy. - Giỏo viờn gii thiu 1 s thao tỏc c bn nh ly húa cht (bt, lng) t l vo ng nghim, chõm v tt ốn cn, un húa cht lng ng trong ng nghim. HS: c phn ph lc 1 trong sỏch giỏo khoa: (qui tc an ton trong PTN) Hot ng 2: Tin hnh thớ nghim GV hng dn ln lt cỏc thao tỏc TN. - Cho paraphin v lu hunh vo 2 ng nghim. - Cho ng nghim lờn ngn la ốn cn. un cho lu hunh v parapin núng chy. o t 0 ca lu hunh v parapin khi bt u núng chy. - Chia lp thnh 4 nhúm. GV: Hng dn hc sinh cỏch lm thớ nghim. GV lm thao tỏc mu. - Cho vo ng nghim 3g hn hp mui n v cỏt. Rút 5 ml nc sch, lc nh ng nghim cho mui tan trong nc. - Gp giy lc hỡnh nún, t giy lc vo phiu cho tht khớt. 1. Thớ nghim 1: Cỏc nhúm tin hnh lm thớ nghim, quan sỏt cỏc hin tng thy c. Giỏo viờn quan sỏt iu chnh cỏch lm ca cỏc nhúm. 2. Thớ nghim 2 HS: 4 nhúm lm thớ nghim theo thao tỏc mu gv va lm, quan sỏt cỏc hin tng xy ra. - So sỏnh cht rn thu c vo mui ban u. - So sỏnh cht gi li trờn giy lc vi cỏt Năm học 2011 - 2012 9 Hóa học 8 Trêng THCS C LÔ Gi¸o viªn: L¨ng ThÞ Th¬ - Rót từ hỗn hợp nước muối cát vào phễu, đun nóng phần nước lọc trên ngọn lửa đèn cồn. ban đầu. 4. Công việc cuối buổi thực hành GV hướng dẫn HS làm tường trình sau tiết thực hành theo mẫu sau: STT Mục đích thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Kết qủa thí nghiệm Thu dọn lau chùi đồ dùng dụng cụ thí nghiệm. 5. Dặn dò - Làm bài thu hoạch - tường trình buổi thí nghiệm - Chuẩn bị bài sau: Nguyên tử Ngày soạn: 06/9/2009 Ngày giảng:11/9/2009 Tiết 5: Bài 4 : NGUYÊN TỬ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được: - Các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử. - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử là các electron (e) mang điện tích âm. - Hạt nhân gồm proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) không mang điện. - Vỏ nguyên tử gồm các eletron luôn chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp. - Trong nguyên tử, số p bằng số e, điện tích của 1p bằng điện tích của 1e về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu, nên nguyên tử trung hoà về điện. (Chưa có khái niệm phân lớp electron, tên các lớp K, L, M, N) 2. Kĩ năng 10 HÓA 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 [...]... học 2011 - 2012 31 Bi tp 1: a) Cỏch vit ỳng: D; b) Cỏch vit ỳng: C; c) Cỏch vit ỳng: A; d) Cỏch vit ỳng: B Bi tp 2: a) CxHyOz ; b) CxH2xO2 ; x:y= c) CxHy 85 , 71 14, 29 : 12 1 d) x:y=1:2; CTPT l (CH2)n hay CnH2n Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ t C, H, O; trong ú s nguyờn t H gp 2 ln s nguyờn t C, s nguyờn t O luụn bng 2 c) Hp cht gm nguyờn t C v H d) Hp cht cú thnh phn v khi lng: 85 ,71%C... cho cỏc em chn t hng ngang T chỡa khúa: PHN T + Hng ngang 1: 8 ch cỏi T ch ht vụ cựng nh trung hũa v in.T chỡa khúa: Năm học 2011 - 2012 25 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ + Hng ngang 2: 7 ch cỏi Khi lng nguyờn t tp trung hu ht phn ny T chỡa khúa: + Hng ngang 3: 6 ch cỏi KN c nh ngha: Gm nhiu cht trn ln vi nhau.T chỡa khúa: H Hng ngang 4: gm 8 ch cỏi Ht cu ta nờn nguyờn t mang giỏ tr in tớch bng -1.T chỡa... 32 NT Y - PTK = 32 + 32 = 64 b Tớnh PTK ca h/c Pt h/c nng bng - PTK = Nguyờn t ng Cu nt nt no? 4 Dn dũ: - Lm bi tp - Hc bi mi Ngy son:22/9/2011 Ngy ging: 28/ 9/2011 Tit 12: Bi 9 CễNG THC HO HC I Mc tiờu: Năm học 2011 - 2012 27 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ 1 Kin thc: Bit c: - Cụng thc hoỏ hc (CTHH) biu din thnh phn phõn t ca cht - Cụng thc hoỏ hc ca n cht ch gm kớ hiu hoỏ hc ca mt nguyờn... nhn xột? So sỏnh mu ca nc trong hai cc 4 Cụng vic cui bui thc hnh: Thu dn v vit bn tng trỡnh theo mu: STT Tờn thớ nghim Năm học 2011 - 2012 Hin tng quan sỏt c 23 Kt qu thớ nghim Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ 1 2 Giáo viên: Lăng Thị Thơ Ngy son: 22/9/2011 Ngy ging: 27/9/2011 Tit 11: Bi 8: BI LUYN TP 1 I Mc tiờu: 1 Kin thc: Bit c: - Cụng thc hoỏ hc (CTHH) biu din thnh phn phõn t ca cht - CTHH ca n cht ch gm... hc ca cht 2 Phõn t khi: - L khi lng ca mt phõn t tớnh bng VC Hot ng 2: IV/ Trng thỏi ca cht: HS c Sgk, vỡ Vt lý ó c hc 4 Cng c luyn tp: 1 Nhc li ni dung chớnh ca bi theo dn ý Năm học 2011 - 2012 21 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ - Phõn t l gỡ? - Phõn t khi l gỡ? 2 Hóy in hoc S vo ụ trng Trong bt k mt mu cht tinh khit no cng ch cha mt loi nguyờn t Mt mu n cht l tp hp vụ cựng ln nhng... cựng nh - Trung hũa v in Cu to:+ Ht nhõn mang in tớch (+) + V nguyờn t cha 1 hay nhiu electron (e) mang in tớch (-) Hot ng 2: Ht nhõn nguyờn t GV thụng bỏo: Năm học 2011 - 2012 - Gm : Proton (p) mang in tớch (+) v 11 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ ? Ht nhõn mang in tớch (+) l mang ntron khụng mang in in tớch ca ht no? (p) GV: Mi 1 nguyờn t cựng loi cú cựng s proton Quan sỏt hỡnh SGK... 1,9926.1023 ? Vy 1/12 khi lng NT C nng bao nhiờu? - 1,9926 1023 b Cú khi lng 1 VC = 1,66.1024g ? Vy NTK Al = 27 VC Khi lnggam Al = 27.1,66.1024g Chn ỏp ỏn D ? Lm bi tp 5, 6 sỏch bi tp Năm học 2011 - 2012 15 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ 4 Cng c - Luyn tp: Nhc li ton b ni dung ca bi, lm bi tp s 3 5 Dn dũ: - Hc bi, lm bi tp cui bi Ngy son: 03/9/2011 Ngy ging: 12/9/2011 Tit 7:Bi 5: NGUYấN T... nờn - Hp cht l nhng cht c cu to t hai nguyờn t hoỏ hc tr lờn 2 K nng - Quan sỏt mụ hỡnh, hỡnh nh minh ho v ba trng thỏi ca cht - Tớnh phõn t khi ca mt s phõn t n cht v hp cht Năm học 2011 - 2012 17 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ - Xỏc nh c trng thỏi vt lý ca mt vi cht c th Phõn bit mt cht l n cht hay hp cht theo thnh phn nguyờn t to nờn cht ú 3 Thỏi : - Cú thỏi tỡm hiu cỏc cht xung... phõn t cht PTK ZnCl2 CuO 1Na, 1S, 4O 1Mg, 2Cl 5 Dn dũ: Hc bi, lm BTVN: 1, 2, 3, 4 SGK c trc bi Hoỏ tr ********************************************************************* * Năm học 2011 - 2012 29 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ ********************************************************************* * Ngy son:01/10/2011 Ngy ging:04/10/2011 Tit 13: Bi 9 CễNG THC HO HC (Tip theo) I Mc... ngha: - L nhng cht to nờn t 2 NTHH tr lờn 2 c im cu to: Cỏc nguyờn t ca nguyờn t liờn kt theo t l v th t nht nh i din cỏc nhúm bỏo cỏo GV: kt lun a ra thụng tin phn hi phiu hc tp Năm học 2011 - 2012 19 Hóa học 8 Trờng THCS C Lễ Giáo viên: Lăng Thị Thơ 4 Cng c luyn tp: 1 n cht l gỡ? 2 Hp cht l gỡ? 5 Dn dũ: Hc bi, lm cỏc bi tp cui bi Ngy son:15/9/2011 Ngy ging: 19/9/2011 Tit 9: Bi 6 N CHT V HP CHT - PHN . tranh ảnh, học sinh nghiên cứu tranh về vai trò to lớn của hóa học. GV: Đưa thêm thông tin về ứng dụng của hóa học trong sinh hoạt, sản xuất, y học ? Em hãy nêu vai trò của hóa học trong đời. sống? GV: Chuyển ý: Hóa học có vai trò như vậy, vậy làm thế nào để học tốt môn hóa - Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Hoạt động 3: Cần làm gì để học tốt môn hóa? - HS đọc. dụng - Ghi nhớ 2. Phương pháp học tập môn hóa: - Biết làm thí nghiệm, quan sát các hiện tượng, nắm vững kiến thức có khả năng vận dụng kiến thức đã học 2 HÓA 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 Trờng THCS C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8 chuẩn ktkn, Giáo án hóa học 8 chuẩn ktkn,