0

tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà việt nam đang áp dụng

20 1,502 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:18

Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh MỤC LỤC I. Khái quát chung 2 1.1 Khái niệm về chất thải và phân loại chất thải 2 1.1.1 Khái niệm chất thải 2 1.1.2. Phân loại chất thải 3 1.1.2.1. Phân loại chất thải theo nguồn gốc phát sinh 3 1.1.2.2. Phân loại theo trạng thái chất thải 3 1.1.2.3. Phân loại theo tính chất nguy hại 3 1.2. Khái niệm về xử lý chất thải 4 1.3. Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị 4 1.3.1. Phươmg pháp chôn lấp 4 1.3.2. Giải pháp xử lý ủ rác lên men sản xuất phân hữu cơ 5 1.3.3. Đốt rác sinh hoạt 6 1.3.4. Một số giải pháp khác 6 1.3.4.1. Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ Hydromex 6 1.3.4.2. Công nghệ ép kiện và cách ly rác 7 II. Một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón trên thế giới 7 2.1 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón hữu cơ ở Mỹ 7 2.2. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Mỹ- Canada 8 2.3. Công nghệ xử lý rác làm phân bón của Đức 9 2.4. Công nghệ xử lý rác của Trung Quốc 10 III. Tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà Việt Nam đang áp dụng 11 3.1. Công nghệ dano system 11 3.2. Xử lý rác thải bằng công nghệ mới Seraphin 12 3.3. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt ở nhà máy phân hữu cơ Cầu Diến 14 3.4. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của nhà máy chế biến phế thải Việt Trì 19 Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 1 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh I. Khái quát chung 1.1 Khái niệm về chất thải và phân loại chất thải. 1.1.1 Khái niệm chất thải. Chất thải là sản phẩm được phát sinh ra trong quá trình sinh hoạt của con người, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, sinh hoạt tại các gia đình, trường học, các khu dân cư, nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra còn phát sinh ra trong giao thông vận tải như khí thải của các phương tịên giao thông đường bộ, đường thuỷ Chất thải là kim loại, hoá chất và từ các loại vật liệu khác. - Phế thải của sản xuất công nghiệp có thể là nguyên liệu phục vụ cho các nghành công nhiệp khác như hoá dầu phục vụ làm đường giao thông, làm ra các sản phẩm tiêu dùng. - Phế thải nông thôn sinh ra trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt. - Phế thải sinh ra trong quá trình sản xuất thực phẩm được dùng làm nguyên liệu cho một số ngành khác như phế thải nhà máy bia, rượu dùng cho chăn nuôi. Tóm lại, các chất thải sinh ra có loại phải loại bỏ để tránh làm ảnh hưởng môi trường, có chất thải dùng được cho các ngành công nghiệp khác( phải thông qua quá trình tái chế các sản phẩm cho xã hội theo hướng phát triển bền vững) - Kim loại nặng: các chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp có thành phần As( asen), Pb( chì), Hg( thuỷ ngân), Cd( cadimi) là mầm mống gây bệnh ung thư cho con người. - Các chất phóng xạ: các phế thải có chất phóng xạ sinh ra trong úa trình xử lý giống cây trồng, bảo quản thực phẩm, khai khoáng, năng lượng - Quá trình sinh trưởng thải ra phân (cung cấp phân bón phục vụ cây trồng, làm khí gas sinh hoạt). - Da (nguyên liệu thuộc da dung trong đời sống sinh hoạt). - Thịt (làm thức ăn, nguyên liệu công nghiệp thực phẩm). Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 2 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Xương, sừng (nguyên liệu cho mỹ nghệ, thức ăn cho gia súc). Do đó, trong quá trình xử lý chất thải phải nắm vững việc phân loại chất thải để đưa ra các giải pháp công nghệ xử lý chất thải làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Xử lý triệt để và kiếm soát chặt chẽ các sản phẩm xử lý để không gây ảnh hưởng môi trường (chất thải bệnh viện, hoá dầu …) 1.1.2. Phân loại chất thải 1.1.2.1. Phân loại chất thải theo nguồn gốc phát sinh - Chất thải sinh hoạt: phát sinh hằng ngày ở các đô thị, làng mạc, khu du lịch, nhà ga, trường học, công viên … - Chất thải công nghiệp: phát sinh trong quá trình sản xuất công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ (nhiều thành phần phức tạp, đa dạng trong đó chủ yếu các dạng rắn, lỏng, khí) - Chất thải nông nghiệp: sinh ra trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản trước và sau thu hoạch … 1.1.2.2. Phân loại theo trạng thái chất thải - Chất thải trạng thái rắn: bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải nhà máy chế máy, xây dựng (kim loại, da, hoá chất sơn, nhựa, thuỷ tinh, vật liệu xây dựng …) - Chất thải trạng thái lỏng: phân bùn bể phốt, nước thải từ nhà máy lọc dầu, rượu bia, nước ở nhà máy sản xuất giấy và vệ sinh công nghiệp … - Chất thải trạng thái khí: bao gồm khí thải các động cơ đốt trong máy động lực, giao thong: ôtô, máy kéo, tàu hoả, nhà máy nhiệt điện, sản xuất vật liệu … 1.1.2.3. Phân loại theo tính chất nguy hại - Vật phẩm nguy hại sinh ra tại các bệnh viện trong quá trình điều trị người bệnh (các loại vật phẩm gây bệnh thong thường được xử lý ở chế độ nhiệt cao, từ 1.150 o C trở lên; cá biệt có loại vi sinh vật gây bệnh chỉ bị tiêu diệt khi nhiệt độ xử lý lên tới 3.000 o C …) Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 3 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Kim loại nặng: các chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp có thành phần As (asen), Pb (chì), Hg (thủy ngân), Cd (cadimi) … là mằm mống gây bệnh ung thư cho người. - Các chất phóng xạ: các phế thải có chất phóng xạ sinh ra qua quá trình xử lý giống cây trồng, bảo quản thực phẩm, khai khoáng, năng lượng … 1.2. Khái niệm về xử lý chất thải. Xử lý chất thải là dùng các biện pháp kỹ thuật để xử lý các chất thải và không làm ảnh hưởng đến môi trường; tái tạo lại các sản phẩm có lợi ích cho xã hội nhằm phát huy hiệu quả kinh tế. Xử lí chất thải là một công tác quyết định đến chất lượng bảo vệ môi trường. Hiện nay, ô nhiễm môi trường và suy thoái về môi trường là nỗi lo của nhân loại: môi trường đất bị huỷ hoại, môi trường nước bị ô nhiễm, đặc biệt môi trường không khí bị ô nhiễm nặng, nhất là các thành phố lớn tập trung đông dân cư, tài nguyên môi trường cạn kiệt. 1.3. Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị. 1.3.1. Phươmg pháp chôn lấp. Phương pháp truyền thống đơn giản nhất là chôn lấp rác. Phương pháp này chi phí thấp và được áp dụng phổ biến ở các nước đang phát triển. Việc chôn lấp được thực hiện bằng cách dùng xe chuyên dùng chở rác tới các bãi đã xây dựng trước. Sau khi rác được đổ xuống, xe ủi san bằng, đầm nén trên bề mặt và đổ lên một lớp đất. Hàng ngày phun thuốc diệt ruồi và rắc bột vôi Theo thời gian, sự phân huỷ vi sinh vật làm cho rác trở nên tơi xốp và thể tích của rác giảm xuống. Việc đổ rác lại tiếp tục cho đến khi bãi rác đầy thì chuyển sang bãi mới. Hiện nay, việc chôn lấp rác thải sinh hoạt và rác thải hữu cơ vẫn được sử dụng ở các nước đang phát triển nhưng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường một cách nghiêm ngặt. Việc chôn lấp rác thải có xu hướng giảm dần, tiến tới chấm dứt ở các nước đang phát triển. Các bãi chôn lấp rác phải cách xa khu dân cư, không gần nguồn nước mặt và nước ngầm. Đáy của bãi rác nằm trên tầng đấy sét Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 4 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh hoặc được phủ các lớp chống thấm bằng màng địa chất, ở các bãi chôn lấp rác cần phải thiết kế khu thu gom và xử lý nước rác trước khi thải ra môi trường. Việt thu khí gas để biến đổi thành năng lượng là một trong những khả năng vì một phần kinh phí đầu tư cho bãi rác có thể thu hồi lại. - Ưu điểm của phương pháp này: • Công nghệ đơn giản, rẻ và phù hợp với nhiều loại rác thải. • Chi phí cho các bãi chôn lấp thấp - Nhược điểm của phương pháp này: • Chiếm diện tích đất tương đối lớn. • Không được sự đồng tình của khu dân cư xung quanh. • Tìm kiếm xây dựng bãi rác mới là việc làm khó khăn. • Nguy cơ dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, khí, cháy, nổ. 1.3.2. Giải pháp xử lý ủ rác lên men sản xuất phân hữu cơ. Sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải hữu cơ là một phương pháp truyền thống, được áp dụng phổ biến ở các quốc gia phát triển và ở Việt Nam phương pháp này được áp dụng rất có hiệu quả. Việc ủ rác sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ có thể phân huỷ được, nhất là có thể tiến hành quy mô hộ gia đình. Công nghệ ủ rác làm phân là một quá trình phân giải phức tạp gluxit, lipit và protein do hàng loạt các vi sinh vật hiếm khí và kỵ khí đảm nhiệm. Các điều kiện Ph, độ ẩm, độ thoáng khí( đối với vi khuẩn hiếm khí) càng tối ưu thì vi sinh vật càng hoạt động mạnh và quá trình ủ phân càng kết thúc nhanh. Tuỳ theo công nghệ mà vi khuẩn kỵ khí hoặc hiếm khí sẽ chiếm ưu thế trong đống ủ. Công nghệ có thể là ủ đống tĩnh thoảng khí cưỡng bức, ủ luống có đảo định kỳ hoặc vửa thổi khí vừa đảo. Xử lý rác làm phân hữu cơ là biện pháp xử lý rác rất có hiệu quả sản phẩm phân huỷ, có thể kết hợp tốt với phân người hoặc phân gia súc( đôi khi cả than bùn) cho ta phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, tạo độ tơi xốp, rất tốt cho cải tạo đất. Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 5 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh 1.3.3. Đốt rác sinh hoạt. Xử lý rác bằng phương pháp đốt là làm giảm tối thiểu chất thải cho khâu xử lý cuối cùng. Nếu sử dụng công nghệ tiên tiến còn có ý nghĩa cao để bảo vệ môi trường thì đây là phương pháp xử lý rác tốn kém nhất so với phương pháp chôn lấp rác hợp vệ sinh, chi phí để đốt một tấn rác cao hơn khoảng 10 lần. Công nghệ đốt rác thường sử dụng ở các quốc gia phát triển vì phải có một nền kinh tế đủ mạnh để bao cấp cho việc thu đốt rác sinh hoạt như là một dịch vụ phúc lợi xã hội của toàn cầu. Tuy nhiên, việc thu đốt rác sinh hoạt bao gồm nhiều chất thải khác nhau sinh khói độc và để sinh ra khói độc đioxin nếu không giải quyết tốt việc xử lý khói ( xử lý khói là phần đắt nhất trong công nghệ đốt rác) Năng lượng phát sinh có thể tận dụng cho các lò hơi, lò sưởi hoặc cho ngành công nghiệp nhiệt và phát điện. Mỗi lò đốt phải được trang bị một hệ thống xử lý khí thải tốn kém, nhằm khống chế ô nhiễm không khí do quá trình đốt gây ra. Hiện nay, tại ccs nướ châu âu có xu hướng giảm việc đốt rác thải vì hàng loẹt các vấn đề kinh tế cũng như môi trường cần phải giải quyết. Việc thu đốt rác thải thường chỉ áp dụng cho việc xử lý rác thải độc hại như rác thải bệnh viện hoặc rác thải bệnh viện hoặc rác thải công ngiệp vì các phương pácp xử lý khác không xử lý triệt để được . 1.3.4. Một số giải pháp khác 1.3.4.1. Phương pháp xử lý rác bằng công nghệ Hydromex Đây là một công nghệ mới, lần đầu tiên được áp dụng tại Mỹ. Công nghệ Hydromex nhằm xử lý rác đô thị ( kể cả rác độc hại ) thành các sản phẩm phục vụ nghành xây dựng,vật liệu,năng lượng và sản phẩm dùng trong nông nghiệp hữu ích. Bản chất của công nghệ Hydromex là nghiền rácc nhỏ sau đó polime hoá và sử dụng áp lự lớn để ép nén, định hình các sản phẩm. Rác thải được thu gom (rác hỗn hợp, kể cả rác cồng kềnh) được chuyền về nhà máy, không cần phân loại và đưa vào máy cắt nghiền nhỏ, sau đó đưa đến các thiết bị trộn bằng băng tải. Chất thải lỏng pha trộn trong bồn phản ứng, các phản ứng Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 6 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh trung hoà và khử độc thực hiện trong bồn. Sau đó, chất thải lỏng từ bồn phản ứng được bơm vào các thiết bị trộn: chất lỏng và rác thải kết dính với nhau hơn sau khi cho thêm thành phần polime hoá vào. Sản phẩm ở dạng bột ướt được chuyển đến máy khuôn cho ra sản phẩm mới. Các sản phẩm này bền, an toàn về mặt môi trường. 1.3.4.2. Công nghệ ép kiện và cách ly rác Phưong pháp ép kiện được thực hiện trên cơ sở toàn bộ rác thải được tập trung thu gom vào nhà máy. Rác rác được phân loạ bằng thủ công trên băng tải, các chất trơ có thể tận dụng tái chế: kim loại, nylon, giấy, thuỷ tinh, plátic được thu hồi để tái chế. Những chất còn lại được băng tải chuyền qua hệ thống ép nén rác bằng thuỷ lực với mục đích làm giảm tối đa thể tích rác. Các kiện rác đã ép này được sử dụng vào việc đắp các bờ chắn hoặc san lấp những vùng đất trũng sau đó phủ lên các lớp đất cát. Trên diện tích này, có thể sử dụng làm mặt bằng để xây dựng công viên, vườn hoa, và các công trình xây dựng nhỏ và mục đích chính là làm giảm tối đa khu vực xử lý rác. Trong phần này được giới thiệu công nghệ ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam: - Công nghệ ở Mỹ - Công nghệ ở Mỹ - Canada. - Công nghệ ở Đức - Công nghệ ở Trung Quốc - Công nghệ Dano System. - Công nghệ ở Nhà máy phân hữư cơ ở Cầu Diễn, Hà Nội. - Công nghẹ ở nhà máy Việt Trì, Phú Thọ. II. Một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón trên thế giới 2.1 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón hữu cơ ở Mỹ. A, Nguyên lý hoạt động Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 7 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh Ở Mỹ, một trong những công nghệ phổ biến ở các nhà máy xử lý rác thải là áp dụng xử lý rác thải ở trong những thiết bị ủ kín nhưng không thổi khí. Phương pháp ủ kỵ khí này tuân thủ theo các trình tự sau: Rác được tiếp nhận và tiến hành phân loại, các chất hữư cơ được đưa vào các thiết bị ủ kín dưới dạng các lò ủ kín có phối hợp các chủng loại men vi sinh vật khử mùi, thúc đẩy quá trình lên men, sau đó được đưa ra sấy khô, nghiền và đóng bao. B, Ưu. nhược điểm - Ưu điểm • Xử lý triệt để bảo vệ được môi trường. • Thu hồi phân bón (có tác dụng cải tạo đất). • Cung cấp được nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp. • Không mất kinh phí xử lý rác. - Nhược điểm • Đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, kinh phí duy trì cao. • Chất lượng phân bón thu hồi không cao. • Công nghệ phức tạp (phải qua sấy), không phù hợp với khí hậu Việt Nam. • Không phù hợp với rác ở Việt Nam vì chưa được phân loại đầu nguồn. Sau khi nghiền còn lẫn các tạp chất vô cơ dẫn đến hỏng các thiết bị máy nghiền. Các kim loại có độ cứng kém được nghiền sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phân bón, huỷ hoại môi trường đất, nước ngầm. 2.2. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Mỹ- Canada. A, Nội dung công nghệ Ở các vùng của Mỹ - Canada có khí hậu ôn đới thường áp dụng phương pháp xử lý như sau: Rác được tiếp nhận và tiến hành phân loại (loại bỏ tạp chất không phải hữu cơ), các chất thải hữu cơ được nghiền, bổ sung vi sinh vật, trộn với bùn và đánh luồng ở Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 8 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh ngoài trời. Phế thải được lên men từ 8-10 tuần. Sau đó qua sang (phân loại hữư cơ) và chế biến đóng bao. B, Ưu, nhược điểm - Ưu điểm • Thu hồi phân bón. • Tận dụng được nguồn bùn là các chất thải của thành phố hoặc bùn ao. • Cung cấp được nguyên vật liệu tái chế cho các ngành công nghiệp. • Kinh phí: đầu tư, duy trì thấp. - Nhược điểm • Hiệu quả phân huỷ hữu cơ không cao. • Chất lượng phân bón thu hồi không cao vì có lẫn các thành phần kim loại nặng ở trong bùn thải hoặc bùn ao. • Không phù hợp với điều kiện nhiệt đới ở Việt Nam (phát sinh nước rác) không đảm bảo môi trường, gây mùi, ảnh hưởng tới tầng nước ngầm. • Diện tích đất sử dụng quá lớn. 2.3. Công nghệ xử lý rác làm phân bón của Đức. A, Nội dung công nghệ Ở Đức, một trong những công nghệ phổ biến của các nhà máy xử lý rác thải là áp dụng phương pháp xử lý rác thải để thu hồi khí sinh học và phân bón hữu cơ sinh học. Rác được tiếp nhận và tiến hành phân loại, các chất thải hữu cơ được đưa vào thiết bị ủ kín dưới dạng các thùng chịu áp lực bằng thiết bị thu hồi khi trong quá trình lên men phân gâỉi hữu cơ, khả năng thu hồi khi trong quá trình lên men phân giải chất hữu cơ, khả năng thu hồi được là 64% là khí CH4 (trong quá trình lên men). Khí qua lọc và được sử dụng vào việc hữu ích như: năng lượng chạy máy phát điện, chất đốt Phần bã còn lại sau khi đã lên men được vắt khô, tận dụng làm phân bón. B, Ưu, nhược điểm Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 9 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Ưu điểm • Xử lý triệt để đảm bảo môi trường. • Thu hồi được sản phẩm khí đốt có giá trị cao, phục vụ cho các ngành công nghiệp ở khu lân cận các nhà máy. • Thu hồi phân bón (có tác dụng cỉ tạo đất). • Cung cấp nguyên vật liệu tái chế cho các ngành công nghiệp. - Nhược điểm • Đòi hỏi kinh nghiệm đầu tư lớn, kinh phí duy trì cao. • Sản phẩm khí đốt cần phải phân loại, đảm bảo không lẫn các tạp chất độc hoá học như: Pb, Hg, Á, Cd để đảm bảo cho việc sử dụng chất đốt. • Chất lượng phân bón thu hồi không cao. 2.4. Công nghệ xử lý rác của Trung Quốc. A, Nội dung công nghệ Ở Trung Quốc, một trong những công nghệ phổ biến của các nhà máy xử lý rác thải như ở Bắc Kinh, Nam Ninh, Thượng Hải la` áp dụng phương pháp xử lý rác thải trong thiết bị kín. Rác được tiếp nhận, đưa vào thiết bị ủ kín (phần lớn là hầm ủ) sau 10-12 ngày, hàm lượng H2S, CH2,SO2 giảm, được dưa ra ngoài ủ chin. Sau đó mới tiến hành phân loại, chế biến thành phân bón hữu cơ. B, Ưu, nhược điểm - Ưu điểm • Rác được ủ ngay sau 10-12 ngày, giảm nùi của H2S mới đưa ra ngoài, phân loại có ưu điểm giảm nhẹ độc hại với người lao động. • Thu hồi được nước rác, không gây ảnh hưởng cho tầng nước ngầm. • Thu hồi được sản phẩm tái chế. • Vật vô cơ khi đưa đi chôn lấp không gây nùi và ảnh hưởng tới tầng nước ngầm vì đã được oxi hoá trong hầm ủ. Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 10 [...]... Việc làm này gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống xung quanh bãi rác, diện tích đất nông nghiệp của bà con nông dân cũng bị thu hẹp.Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nghiên cứu và áp dụng khoa học, công nghệ vào xử lý rác thải thành những sản phẩm có ích cho cuộc sống Sau đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải đang được áp dụng tại Việt Nam. .. xanh Seraphin đã áp dụng công nghệ Seraphin vào sản xuất thử nghiệm tại Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (Huế) Sau một thời gian ứng dụng, công nghệ này đã tạo ra ưu điểm vượt trội Đến tháng 6 năm 2004, Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương đã tiếp nhận và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt của thành phố Huế Thành công đó đã thúc đẩy Ban Giám đốc công ty đầu tư hơn 36 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy xử lý rác Đông Vinh... với công suất xử lý gần 300 tấn rác/ ngày Theo dự kiến, đến 19-5 tới, nhà máy sẽ xử lý toàn bộ rác thải của thành phố Vinh (khoảng 150 đến 180 tấn/ngày) và dự kiến trong năm 2008 sẽ xử lý hết số lượng rác tồn đọng ở bãi rác Đông Vinh 3.3 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt ở nhà máy phân hữu cơ Cầu Diến A, Nội dung công nghệ Nhà máy được xây dựng theo dự án VIE- 86- 023 do UNDP tài trợ đã đi vào hoạt. .. làm phân bón mà Việt Nam đang áp dụng Rác thải sinh hoạt là vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội, nhất là trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá đang diễn ra nhanh chóng như hiện nay Ở các đô thị lớn của Việt Nam, rác thải đã và đang gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trầm trọng Từ trước đến nay, ở nước ta, rác thải chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn lấp hay tập kết vào những bãi rác lộ thiên... lồng sấy khô và nhờ sức nóng sẽ làm mất đi những bụi bẩn để tạo ra những sản phẩm sạch Sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ Seraphin đã được Cục Quản lý chất lượng Việt Nam kiểm định về tính năng động, công dụng cũng như mức độ phù hợp vệ sinh môi trường Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn khi áp dụng công nghệ này xử lý rác thải trên diện rộng như để làm phân comost từ rác thải cần diện tích nhà xưởng,... Việt Trì A, Nội dung công nghệ Công nghệ xử lý rác thải của Nhà máy áp dụng công nghệ ủ men đống tĩnh có thổi khí cưỡng bức, đảm bảo hợp vệ sinh Công suất thiết kế xử lý: 30.000 tấn rác/ năm và sản xuất được 7.500 tấn phân bón/ năm Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2.77 ha ( giai đoạn I), giai đoạn II sẽ mở rộng thêm với tổng diện tích là 5 ha Quá trình công nghệ như sau: rác thải được thu gom từ... tái chế rác thải sinh hoạt thành những sản phẩm có ích cho đời sống , có khả năng tái chế tới 90% lượng rác thải gồm cả rác vô cơ và hữu cơ Rác thải sinh hoạt được xử lý ngay trong ngày nên giảm được diện tích chôn lấp rác, tiết kiệm được đất đai Mức đầu tư cho nhà máy sử dụng công nghệ Saraphin thấp (chỉ bằng 30 - 40% so với dây chuyền nhập khẩu) Công nghệ này đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp... sáng chế Một ưu điểm nữa của việc áp dụng công nghệ Seraphin vào xử lý rác thải là do có thể vận hành song song giữa hai dây chuyền sản xuất rác thải tươi (rác trong ngày) Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 12 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh và rác thải khô (rác đã chôn lấp) để tạo ra những sản phẩm khác nhau Sau khi tác lọc được rác hữu cơ làm phân vi sinh như mùn hữu cơ, phân hữu... giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh • Thu hồi được thành phẩm phân bón - Nhược điểm • Chất lượng phân bón chưa được triệt để về các vi sinh vật gây bệnh • Tỷ lệ thành phần thu hồi không cao • Thao tác vận hành phức tạp • Diện tích hầm ủ rất lớn và không được phân loại dẫn đến diện tích xây dựng nhà máy lớn • Kinh phí đầu tư ban đầu lớn III Tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân. .. loại vi sinh vật phục vụ xử lý rác, nước rác, phân bùn bể phốt Các thiết bị xe máy - 3 xe xúc lật Manitou - 3 xe vận tải - 1 xe hút phân - 1 xe con Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 18 Bộ môn chuyển giao công nghệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh Ngoài ra, có các thiết bị máy bơm nước, trạm điện, máy nén khí dùng để vệ sinh nhà 3.4 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của nhà máy chế biến phế thải Việt Trì . số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà Việt Nam đang áp dụng 11 3.1. Công nghệ dano system 11 3.2. Xử lý rác thải bằng công nghệ mới Seraphin 12 3.3. Công nghệ xử lý rác thải sinh. lý rác bằng công nghệ Hydromex 6 1.3.4.2. Công nghệ ép kiện và cách ly rác 7 II. Một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón trên thế giới 7 2.1 Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm. làm phân bón hữu cơ ở Mỹ 7 2.2. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Mỹ- Canada 8 2.3. Công nghệ xử lý rác làm phân bón của Đức 9 2.4. Công nghệ xử lý rác của Trung Quốc 10 III. Tìm hiểu một số
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà việt nam đang áp dụng, tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà việt nam đang áp dụng, , 1 Khái niệm về chất thải và phân loại chất thải., II. Một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón trên thế giới, III. Tìm hiểu một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón mà Việt Nam đang áp dụng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm