0

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường hà nội

119 1,022 3
  • báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 10:20

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG 7 VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 7 1.1.1 Tên và địa chỉ của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 7 1.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 7 1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 8 1.3 Đặc điểm lao động của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội. .9 1.3.1 Chế độ làm việc của công ty 9 1.3.2 Tình hình sử dụng lao động của công ty 10 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 13 PHẦN II 19 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN 19 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI 19 2.1 Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 19 2.1.1 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 19 2.1.2 Công tác tổ chức bộ máy kế toán áp dụng ở công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 22 2.2. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 24 2.2.1 Đặc điểm vật tư và tình hình công tác quản lý vật tư tại Công ty 24 SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội là công ty xây lắp nên vật liệu được sử dụng trong sản xuất của công ty có những đặc thù riêng. Để xây dựng các công trình lớn, công ty phải sử dụng 1 khối lượng lớn về NVL, phong phú và đa dạng về chủng loại, quy cách. Có những vật liệu là sản phẩm của ngành công nghiệp như xi măng (có nhiều loại như xi măng trắng, xi măng thường…), thép gồm thép cây, thép trơn, thép gai, thép hình chữ nhật…, gạch có gạch đặc, gạch thông tâm, gạch chống nóng, gạch lát nền, gạch ốp…Có những vật liệu là sản phẩm của ngành khai thác được đưa vào sử dụng ngay mà không qua chế biến như cát, sỏi, đá… Có những loại vật liệu là sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp như gỗ, tre, nứa để làm giàn giáo, cốp pha…Có những loại vật liệu đã qua chế biến và ở loại cấu kiện như các loại cửa, lan can, panel đúc sẵn, cọc bê tông cốt thép… 25 2.2.2 Thủ tục nhập - xuất vật tư 28 2.2.3. Chứng từ sử dụng 30 2.2.4 Kế toán chi tiết vật tư 36 Sơ đồ 04: Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp thẻ song song 36 2.2.5. Kế toán tổng hợp vật tư 38 2.3. Kế toán Tài sản cố định của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 40 2.3.1. Đặc điểm của tài sản cố định của Công ty 40 2.3.2 Kế toán tăng, giảm Tài sản cố định 41 2.3.3. Chứng từ sử dụng 50 2.3.4 Kế toán chi tiết Tài sản cố định 50 2.3.5 Kế toán toán tổng hợp Tài sản cố định 52 2.3.6 Kế toán khấu hao TSCĐ 54 2.3.7. Kế toán sửa chữa TSCĐ 59 2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60 SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB 2.4.1 Đặc điểm chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 60 2.4.2 Một số quy định về tiền lương tại Công ty 61 2.4.3 Chứng từ sử dụng 62 Công ty Cổ phần XDCĐ Hà Nội 63 44 - Thanh Bình - Hà Đông - Hà Nội 63 Hà Đông ngày 22 tháng 02 năm 2010 63 (Nguồn số liệu: Phòng tổ chức - hành chính) 64 2.4.4 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 66 2.4.5 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 70 2.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 74 2.5.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty 74 2.5.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty 75 2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 75 2.5.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 88 2.6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 89 2.6.1 Kế toán thành phẩm 89 2.6.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 89 2.6.3 Kế toán xác định kết quả SXKD 95 Sơ đồ 16: Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 100 2.7 Kế toán các phần hành khác trong công ty 100 2.7.2 Kế toán vốn bằng tiền 106 SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB Sơ đồ 22: Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng 110 2.7.3 Kế toán nguồn vốn và phân phối kết quả sản xuất kinh doanh 110 2.8 Công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ 111 2.8.1 Công tác kiểm tra kế toán 111 2.9 Báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại công ty 111 2.9.1 Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của công ty 111 2.9.2 Căn cứ, phương pháp lập các báo cáo tài chính 113 PHẦN III 117 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 117 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI 117 3.1 Đánh giá về tình hình tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 117 3.2 Đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty 117 SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB LỜI MỞ ĐẦU Qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế đã có những chuyển biến to lớn. Cùng đi lên với đất nước, các công cụ quản lý kinh tế nói chung và hạch toán tài chính nói riêng ngày càng hoàn thiện hơn dể bắt nhịp với nền kinh tế nhiều thành phần. Có được kết quả như vậy là do có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan trong công tác đào tạo cán bộ quản lý. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến sự nhận thức đúng đắn về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập của các cá nhân, học sinh, sinh viên thuộc chuyên ngành. Hoà chung với xu thế phát triển đó cán bộ, giảng viên và học sinh trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đã đang và sẽ không ngừng phấn đấu. Thầy và trò cùng nhau giảng dạy và học tập tốt, truyền đạt cho nhau những lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, những kiến thức cơ bản cần phải nắm vững gắn với năng lực thực sự cùng với các doanh nghiệp có thể đứng vững cạnh tranh để phát triển xa hơn, mạnh hơn với sự hà khắc của cơ chế thị trường, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tạo đà phát triển hơn nữa cho đất nước. Để thực hiện phương châm đào tạo của nhà trường “Học đi đôi với hành - lý thuyết đi liền với thực tế”, sau khi đã được trang bị đầy đủ các kiến thức thuộc chuyên ngành hạch toán kế toán, sinh viên được thực tập đi sâu vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm rèn luyện kỹ năng kiến thức đã học ở nhà trường và thực tế công việc. Qua đó giúp cho học sinh hiểu được những vấn đề mới trong công tác quản lý kinh tế. Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã có cơ hội để tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đi đến đánh giá kết luận chung về những ưu nhược điểm của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý. Tuy thời gian thực tập có hạn, song được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám đốc, sự hướng dẫn của phòng kế toán và các phòng ban liên quan, em đã có đủ tư liệu để viết hoàn chỉnh báo cáo này. SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB Em xin chân thành cảm ơn các phòng ban lãnh đạo trong công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội cùng các thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh . Đặc biệt là Cô giáo Đỗ Thị Thúy Phương, người đã nhiệt tình chỉ bảo và hướng dẫn em trong suốt thời gian em thực tập. Báo cáo của em gồm có 3 phần: + Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội + Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội + Phần III: Nhận xét và kết luận. SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.1 Tên và địa chỉ của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI Trụ sở chính: Số 44 Phố Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TP Hà Nội Điện thoại: 0433.526 397 Fax: 0433.514 442 Tài khoản: 4211 01 00 00079 Tại: Quỹ tín dụng Trung Ương - chi nhánh Hà Tây Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303000196 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 3 ngày 05/09/2008. Mã số thuế: 05 00 453 336 1.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội có nguồn gốc từ một đội sản xuất thuộc doanh nghiệp nhà nước. Tháng 7 năm 2004 các doanh nghiệp được cổ phần hóa theo đường lối chủ trương và định hướng của nhà nước. Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Tây ra đời từ đó. Trụ sở chính: 44 phố Thanh Bình - Hà Đông - Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000196 cấp lần đầu ngày 23/07/2004, thay đổi lần 2 ngày 02/12/2005 của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tây. Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu, tài khoản riêng. Trong cơ chế thị trường hiện nay, để tồn tại và phát triển, cạnh tranh được với đơn vị khác cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn bộ tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của công ty. SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB Mặt khác Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị mới phục vụ cho quá trình sản xuất thi công các công trình, kết hợp các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động. Công ty còn luôn quan tâm bồi dưỡng đào tạo nâng cao tay nghề và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên. Với những gì đã làm được trong những năm qua đã khẳng định sự trưởng thành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty. 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý 1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần - Hình thức hoạt động: xây dựng các công trình giao thông. - Lĩnh vực hoạt động: - Thi công các công trình giao thông, thủy lợi. - San lấp mặt bằng công trình. - Lắp đặt điện nước công trình. - Dịch vụ thiết bị thi công và vận tải liệu xây dựng. 1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. Các công trình đều do công ty thực hiện đấu thầu và để đảm bảo trúng thầu, công ty phải chứng minh được khả năng, năng lực của mình trên mọi mặt. Khả năng tổ chức thi công, khả năng tài chính, phương tiện máy móc thi công, nhân lực, tiến độ công trình. Tất cả các công trình tham gia đấu thầu đều phải có tiền đặt cọc hay giấy bảo lãnh của ngân hàng nộp cho chủ đầu tư, tránh tình trạng đơn vị trúng thầu nhưng vì lý do nào đó bỏ không thi công thì sẽ phải bồi thường khoản tiền đặt cọc. Do vậy trước khi làm hồ sơ dự thầu công ty phải đi thực tế hiện trường để khảo sát điều kiện thi công sau đó mới bắt tay vào công việc làm hồ sơ dự thầu. Quá trình này phải hết sức thận trọng, chính xác và cố gắng để trúng thầu mà vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh tế của mỗi sản phẩm sau khi hoàn thành. Sau khi trúng thầu, hoàn thành phần ký hợp đồng, công ty bắt đầu tổ chức thi công làm sao đảm bảo tiến độ chất lượng kỹ thuật sản phẩm và an toàn lao động. Mỗi hạng mục công việc hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu sơ bộ đồng ý chuyển bước tiếp theo do giám sát kỹ thuật bên A ký xác nhận. Mỗi công trình phải SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB mở sổ nhật ký thi công hàng ngày cũng do giám sát kỹ thuật bên A xác nhận. Khi công trình hoàn thành, hai bên sẽ tổ chức nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành, chất lượng toàn bộ công trình và bàn giao công trình do chủ đầu tư đưa vào sản phẩm. Thời gian bảo hành công trình thường là 12 tháng tính từ đây. Hồ sơ nghiệm thu bàn giao tổng thể công trình bao gồm hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Tất cả các biên bản này được lập dựa trên nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu từng hạng mục công việc. 1.3 Đặc điểm lao động của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội Một trong những nhân tố được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm nhằm góp phần giúp quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên và liên tục đó là lao động. Vì vậy việc đánh giá đúng vai trò của lao động, xác định đúng số lượng và chất lượng lao động luôn là vấn đề chiến lược lâu dài của công ty. Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt các công trình ở khắp các địa phương theo yêu cầu của khách hàng nên ngoài yêu cầu do ngành nghề quy định và phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế, công ty cũng chú ý đến việc đảm bảo các mục tiêu xã hội: tạo công ăn việc làm cho lao động nhất là lao động địa phương; chăm lo mức sống và điều kiện sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong công ty. 1.3.1 Chế độ làm việc của công ty Công ty có 2 chế độ làm việc áp dụng cho khối văn phòng và công trường Đội xây lắp, phân xưởng. - Đối với khối phòng ban chỉ đạo sản xuất thực hiện chế độ hành chính, giờ làm việc trong ngày là 8 giờ: Sáng từ 07 h đến 11 h 30, chiều từ 13 h 30 đến 17 h nghỉ lễ và chủ nhật. - Đối với các khối công trường phân xưởng thực hiện chế độ làm việc 3 ca với chế độ đảo ca nghịch (3- 2- 1), mỗi ca 8h làm việc liên tục và bố trí nghỉ bù, nghỉ lễ và chủ nhật luân phiên vào các ngày tiếp theo. SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ NN & PTNTBB Tất cả các cán bộ công nhân viên của công ty đều phải ký hợp đồng lao động theo luật lao động hiện hành và được tham gia các chế độ xã hội theo các quy định hiện hành của nhà nước. 1.3.2 Tình hình sử dụng lao động của công ty Theo thống kê của phòng tổ chức hành chính, tính đến 01/12/2010 tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty là 460 người. Trong đó có 53 cán bộ văn phòng, 32 cán bộ khối công trường, 355 công nhân thuộc các đội sản xuất và 20 lao động phục vụ. Kết cấu lao động của công ty với số lượng lao động có trình độ đại học, cao đẳng là 68 người chiếm 14,78%, trình độ trung cấp và nghiệp vụ là 77 người chiếm 16,74%. Để thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, công ty đã không ngừng cải thiện điều kiện làm việc của công nhân viên như trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngày càng đầy đủ hơn, các hoạt động văn hóa thể thao, giải trí được quan tâm hơn… Bên cạnh đó công ty cũng tạo điều kiện cho công nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Do vậy, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty luôn đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình và ngày càng được hoàn thiện theo xu hướng nâng cao trình độ. Tình hình lao động của công ty qua hai năm được thể hiện qua bảng sau: Bảng 02: Tình hình lao động của công ty 2009 - 2010 Chỉ tiêu Ngày01/12/ 2009 Ngày 01/12/ 2010 Chênh lệch Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 1. Tổng lao động 423 100 460 100 37 8,75 - Lao động TT 345 81,56 375 81,52 30 8,7 - Lao động GT 78 18,44 85 18,48 7 9 2. Trình độ - Đại học 43 10,17 47 10,22 4 9,3 - Cao đẳng 18 4,3 21 4,7 3 16,7 - Trung cấp 15 3,54 15 3,26 0 0 - CNKT 60 14,18 62 13,48 2 3,3 SV: Trần Thị Hồng Vân- Lớp CĐ KT 48C Page 10 [...]... ng H Ni 2.2.1 c im vt t v tỡnh hỡnh cụng tỏc qun lý vt t ti Cụng ty 2.2.1.1 c im vt t ti Cụng ty * c im Vt t SV: Trn Th Hng Võn- Lp C KT 48C 24 Page Bỏo cỏo thc tp tt nghip Trng C NN & PTNTBB Cụng ty C phn Xõy dng Cu ng H Ni l cụng ty xõy lp nờn vt liu c s dng trong sn xut ca cụng ty cú nhng c thự riờng xõy dng cỏc cụng trỡnh ln, cụng ty phi s dng 1 khi lng ln v NVL, phong phỳ v a dng v chng loi, quy... cụng tỏc hch toỏn k toỏn, thng kờ ti chớnh ca cụng ty ng thi phi chu trỏch nhim v nhng vn cú liờn quan n ti chớnh ca cụng ty v ch o chuyờn mụn cho cỏc nhõn viờn k toỏn trong phũng * K toỏn tng hp - Tng hp cỏc chi phớ, tớnh giỏ thnh sn phm, theo dừi cỏc chi tit cụng n phi thu, phi tr trong ni b cụng ty v ngoi cụng ty - Tng hp v phõn tớch kinh t trong cụng ty mt cỏch thng xuyờn m bo phc v cho cụng tỏc iu... Cụng ty C phn Xõy dng Cu ng H Ni ỏp dng mụ hỡnh k toỏn tp trung B mỏy k toỏn chu trỏch nhim qun lý vn - ti sn ca cụng ty, thc hin ch k toỏn doanh nghip Tp hp v tớnh giỏ thnh sn xut kinh doanh ca ton cụng ty, lp k hoch ti chớnh ch o cụng tỏc quyt toỏn, ch o kt qu sn xut kinh doanh ca ton cụng ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán lương, quỹ, TSCĐ Kế toán thanh toán Kế toán các đội xây. .. NVL, CCDC cụng ty s dng cỏc chng t sau: - Phiu nhp kho (Mu 01-VT) - Phiu xut kho (Mu 02-VT) - Biờn bn kim nghim vt t, hng hoỏ (Mu 03-VT) - Biờn bn kim kờ (Mu 05-VT) õy l cỏc loi chng t cụng ty ỏp dng theo quyt nh s 15 ca BTC ngoi ra cụng ty cng t thit k mt s mu chng t riờng phự hp vi c im hot ng ca cụng ty nh: - Biờn bn nghim thu hng hoỏ - Bng kờ phiu nhp, xut * Mt s mu chng t ca cụng ty s dng Vớ d:... toỏn ti Cụng ty C phn Xõy dng Cu ng H Ni *Ch k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng ch k toỏn Vit Nam ban hnh theo quyt nh s 15/2006/Q - BTC ngy 20/3/2006, cỏc vn bn hng dn b sung v cỏc chun mc k toỏn Vit Nam ban hnh * H thng chng t k toỏn Cụng ty ỏp dng h thng chng t theo Quyt nh s 15/2006/Q - BTC ca B Ti Chớnh ngy 20/03/2006 v cỏc vn bn phỏp lý cú liờn quan Ngoi ra phự hp vi c im hch toỏn ti cụng ty thit k... toỏn Cụng ty thc hin lp v np bỏo cỏo k toỏn theo ỳng quy nh hin hnh ca B ti chớnh Mt s bỏo cỏo k toỏn ti Cụng ty nh: + Bng cõn i k toỏn (Mu B01 DN) + Bỏo cỏo kt qu kinh doanh (Mu B02 DN) + Bỏo cỏo lu chuyn tin t (Mu B03 DN) + Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh (Mu B09 DN) Ngoi ra Cụng ty cũn lp thờm bỏo cỏo cụng n, bỏo cỏo chi phớ sn xut v giỏ thnh phc v tt hn cho cụng tỏc qun tr trong cụng ty Bỏo cỏo... ng trong Cụng ty c th: * V tng s lao ng Tng s lng lao ng trong Cụng ty tng 37 ngi tng ng vi tng 8,75% trong ú lao ng trc tip tng 30 ngi tng ng vi 8,7 % Lao ng giỏn tip cng tng 7 ngi tng ng vi tng 9% so vi nm 2009 iu ny l do trong thi gian va qua cụng ty ó nhn c thờm mt s cụng trỡnh xõy dng phc v cho i l k nim 1000 nm Thng Long H Ni cựng vi nhu cu xõy dng c bn liờn tc tng chớnh vỡ vy cụng ty ó tng thờm... nhim v ca thng kờ, k toỏn i trong cụng ty - Thng kờ, k toỏn i m tt c cỏc loi s sỏch cú liờn quan n vic tp hp cỏc chi phớ trong cụng ty - nh k phi i chiu cỏc chng t, cụng n cú liờn quan v lp bỏo cỏo thng kờ np v phũng k toỏn Ngi trc tip nhn v kim tra (k toỏn tng hp) 2.1.2 Cụng tỏc t chc b mỏy k toỏn ỏp dng cụng ty C phn Xõy dng Cu ng H Ni 2.1.2.1 Hỡnh thc k toỏn Cụng ty C phn Xõy dng Cu ng H Ni ỏp dng... kinh doanh, chu trỏch nhim v m bo cõn i v cụng tỏc ti chớnh cụng ty, thc hin cỏc ngha v thu vi nh nc, m bo úng v kp thi - Phũng t chc hnh chớnh - Qun lý iu phi lao ng, theo dừi tin lng, cỏc ch cho cỏn b cụng nhõn viờn - Qun lý cụng tỏc hnh chớnh ca cụng ty, qun lý con du.v.v - Cỏc i sn xut - Tựy thuc vo tớnh cht cụng vic c th, cụng ty b trớ s lng cỏc i cho phự hp Biờn ch ban ch huy cụng trng gm:... Cụng ty Cỏc phn hnh k toỏn ti cụng ty bao gm: - K toỏn nguyờn vt liu, cụng c dng c - K toỏn ti sn c nh - K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng - K toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm - K toỏn thnh phm, tiờu th v xỏc nh kt qu - Cỏc phn hnh khỏc + K toỏn vn bng tin mt + K toỏn cụng n + K toỏn vn ch s hu - Cụng tỏc kim tra k toỏn v kim toỏn ni b 2.2 K toỏn vt liu, cụng c dng c ti Cụng ty . đường Hà Nội 13 PHẦN II 19 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN 19 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI 19 2.1 Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội. của em gồm có 3 phần: + Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội + Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội + Phần III: Nhận. tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 19 2.1.2 Công tác tổ chức bộ máy kế toán áp dụng ở công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội 22 2.2. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường hà nội, báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường hà nội, báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường hà nội, VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI, 3 Đặc điểm lao động của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội, 4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI, 1 Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội, Sơ đồ 04: Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp thẻ song song., (Nguồn số liệu: Phòng tổ chức - hành chính), Sơ đồ 16: Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh, 7 Kế toán các phần hành khác trong công ty, Sơ đồ 20: Kế toán các khoản tạm ứng, Sơ đồ 22: Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng, 9 Báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm