sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm

32 1.3K 4
sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỬ DỤNG MỘT SỐ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CÁC RỐI LOẠN TRẦM CẢM BS Trần Hữu Bình Bộ môn Tâm thần Đ.H.Y Hà Nội ĐẶT VẤN ĐỀ Trong lĩnh vực Tâm thần học, việc sử dụng các trắc nghiệm tâm lý làm công cụ thực hành để lượng hoá triệu chứng học tâm thần đã có từ hơn một nữa thế kỷ nay. Đầu tiên là “Thang đánh giá lâm sàng bệnh tâm thần” của Kempt và cộng sự mô tả từ năm 1915, sau đó là bảng câu hỏi tự đánh giá mang tên “Bảng dữ liệu cá nhân” (Personal Data Sheet) do W.Worth soạn thảo năm 1917; “Thang đánh giá tâm thần” của Wittenbort – 1951, “Thang đánh giá nhiều mức độ các bệnh tâm thần nội trú” của Lorr 1963; v.v (Pichot P., 1973; Hamilton M., 1975; Hal R.C., 1980) [6], [7], [12]. Càng ngày người ta thấy mối quan tâm tới các “Thang đánh giá” càng nhiều, với những mục tiêu khác nhau như: đo lường độ nghiêm trọng của một rối loạn tâm lý, ước lượng tỉ lệ mắc một rối loạn tâm thần hoặc sử dụng làm chỉ số bệnh tật, v.v. Nhiều công cụ đo lường ra đời và được sử dụng trong thực hành tâm thần học: đo lường năng lực trí tuệ cho người lớn bằng nghiệm pháp Raven, do J.C.Raven xây dựng 1938; đo lường năng lực trí tuệ cho trẻ em bằng nghiệm pháp Wais, do D.Wechsler xây dựng 1939; đánh giá về nhân cách nhiều pha bằng nghiệm pháp MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), do S.R.HăthWay, J.Chamley và M.C.Kinley xây dựng năm 1941; thang đánh giá về cảm xúc trầm cảm bằng nghiệm pháp BECK (Beck Depression Inventory – BID), do A.T.Beck và cộng sự trình bày 1972; thang đánh giá trầm cảm của Hamilton (HDRS – Hamilton Depression Rating Scale), do M.Hamilton giới thiệu 1960; nghiệm pháp tự đánh giá lo âu của Zung (Zung – Self Rating Anxiety Scale – SAS), do W.K.Zung khởi xướng năm 1980,… Cho đến nay, các công cụ đo lường này đang được sử dụng rộng rãi ở các cơ sở lâm sàng bệnh học tâm thần. Tại Viện Sức khoẻ Tâm thần Bạch Mai, phòng trắc nghiệm tâm lý từ nhiều năm nay đã sử dụng các “thang điểm đánh giá trầm cảm” để lượng hóa mức độ rối loạn các trạng thái trầm cảm. Công việc đó được tiến hành một cách thường xuyên trên nhiều bệnh nhân tâm thần nội trú hoặc ngoại trú, kể cả trên những bệnh nhân của các chuyên khoa khác (đặc biệt là chuyên khoa tim mạch và tiêu hoá) có một số biểu hiện rối loạn cảm xúc trầm cảm. Những kết quả thu nhận được đã góp phần hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm, giúp cho người thầy thuốc chuyên khoa có thêm thông tin để kết luận bệnh, trạng thái bệnh và chọn lựa các giải pháp điều trị đúng. Như vậy, trong thực hành tâm thần học chẩn đoán các rối loạn trầm cảm, các “thang đánh giá trầm cảm” có một giá trị nhất định và không dễ gì có thể phủ nhận được. Để làm sáng tỏ giá trị góp phần hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm, tác giả trình bày các “Nghiệm pháp đánh giá trầm cảm” đã được sử dụng trong thực hành tâm thần học, và đó cũng là mục đích của bài tổng quan này. I. KHÁI NIỆM VỀ TEST TÂM LÝ 1. Tâm lý và hoạt động tâm lý Tâm lý gắn liền với hoạt động của bộ não (hệ thần kinh cấp cao). Do đó hoạt động tâm lý phải gắn liền với hoạt động thần kinh cấp cao. Mọi cái diễn ra trong ta khi ta nhìn, nghe, suy nghĩ, nhớ lại hoặc mọi phát minh khoa học, mọi sáng tạo nghệ thuật, mọi tình cảm sâu sắc như tình yêu, tình bạn, nỗi đau thương, niềm hạnh phúc,… đều qua hoạt động của não. Không hề có một hiện tượng tâm lý nào dù là phức tạp nhất mà lại không do các quá trình vật chất (TK cấp cao) chế định, những quá trình này diễn ra trong các cấu tạo của não, có cấu trúc đa dạng và biến đổi thường xuyên. Mác viết: “Không thể tách tư duy ra khỏi vật chất đang tư duy” * . Lê Nin viết: “… tư duy, ý thức là sản phẩm cao nhất của vật chất được tổ chức theo một cách thức nhất định” ** . Con người có hoạt động tâm lý vì có hệ thần kinh phát triển cao và được tổ chức một cách đặc biệt đó là bộ não và phần cao nhất của nó là vỏ não. Vỏ não là nơi nhận các tác động từ môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể để tạo ra hình ảnh tâm lý: cảm giác, tri giác, tư duy, v.v. là nơi chuẩn bị cho các hành động, hoạt động nhiều vẻ của con người. Nếu não và vỏ não không bình thường, bị thương tổn thì chắc chắn ảnh hưởng đến đời sống tâm lý. Giữa hoạt động của hệ thần kinh và các hiện tượng tâm lý có mối quan hệ có tính quy luật. Tính chất của các quá trình thần kinh cấp cao diễn ra trong một thời điểm nhất định trong bộ não đều nói lên tính chất của quá trình tâm lý. Vì thế việc nghiên cứu các quá trình thần kinh và những biểu hiện của nó cho ta thấy được cách thức nẩy sinh và diễn biến của các quá trình tâm lý, và ngược lại nghiên cứu những biểu hiện và diễn biến của các quá trình tâm lý cho ta thấy được những biến đổi liên quan đến các cấu trúc thần kinh. Nội dung tâm lý của con người phản ánh hiện thực của thế giới khách quan, phản ánh những quan hệ xã hội của con người, kể cả phản ánh mọi hiện tượng diễn ra ở môi trường bên trong cơ thể. Sự phản ánh đó, thông qua các hoạt động tâm lý như cảm giác, tri giác (nền tảng cho cảm xúc, tư duy cụ thể, nhận thức ban đầu), cảm xúc, ý thức, tư duy, trí tuệ, v.v. Các hoạt động tâm lý có tính thống nhất, tuân theo các nguyên tắc, quy luật cơ bản của hoạt động * C. Mác, Tuyển tập, bản tiếng Nga, tr.302. ** V.I.Lênin, Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, Nh xuà ất bản Sự thật, H Nà ội, 1960, tr. 58. thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp cao thực hiện sự liên hệ giữa toàn bộ cơ thể với môi trường chung quanh thường xuyên biến động. Hoạt động thần kinh cấp cao là cơ sở sinh lý của tâm lý. Do đó không thể có quan điểm tách rời tâm lý với sinh lý, nhưng cũng không được đồng nhất hai quá trình đó. Trên cơ sở đó, nghiên cứu những biến đổi tâm lý cho phép biết được những biến đổi sinh lý thần kinh cấp cao. Ví dụ, nghiên cứu sự biến đổi cảm xúc cho ta thấy được những dấu hiệu sinh lý đặc trưng của các trạng thái cảm xúc nhất định: khi người ta buồn thì diễn ra quá trình ức chế, liên quan đến sự giảm trương lực hoạt động nói chung của cơ thể, tim mạch, tiêu hoá, hô hấp, nội tiết, nội tiết, v.v.; khi người ta vui, quá trình hưng phấn làm tăng trương lực cho hoạt động cơ thể. Các test tâm lý nói chung đều phải dựa vào mối quan hệ tâm sinh lý đó để cho những đánh giá, kết luận về tình trạng sức khoẻ tâm thần và thể chất của người bệnh, góp phần hướng tới chọn lựa những giải pháp can thiệp thích hợp trong chẩn đoán và điều trị. 2. Test tâm lý là gì? Cơ sở của việc sử dụng các test tâm lý Test tâm lý là gì? “Test” còn gọi là phép thử, phép đo hay nghiệm pháp. Nhiều tài liệu ở nước ta đã sử dụng thuật ngữ “trắc nghiệm” tương đương với thuật ngữ “test”. Trắc nghiệm được coi là nhóm các phương pháp nghiên cứu đang được sử dụng rộng rãi nhất trong các lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực y học nói riêng. Nó là một công cụ đặc biệt giữ vai trò chủ yếu trong việc góp phần chẩn đoán tâm lý lâm sàng. “Test tâm lý” là phép đo hay phép thử về những hoạt động của đời sống tâm lý một cá nhân. Xung quanh về “Test tâm lý”, nhiều tác giả trong và ngoài nước đã có những định nghĩa khác nhau. Theo P.Pichot – 1973 [12]: “Test tâm lý là một tình huống đã được chuẩn hoá dùng làm kích thích, gây ra ở đối tượng một ứng xử. Ứng xử này được đánh giá so sánh với đối tượng khác cũng trong một tình hướng như vậy, nhằm phân loại đối tượng về mặt loại hình hoặc để xếp họ vào vị trí nào đó trong quần thể”. Theo N.K.Viện: “Test tâm lý là một hệ thống liệu pháp, được chuẩn hoá về mặt kỷ thuật, được quy định về nội dung và cách làm, nhằm đánh giá sự ứng xử ở một người, cung cấp một chỉ số tâm lý (trí tuệ, cảm xúc, năng lực, nhân cách…) trên cơ sở đối chiếu với thang đo đã được chuẩn hoá, hoặc với một hệ thống phân loại trên những nhóm mẫu khác nhau về phương diện xã hội”. “Trắc nghiệm tâm lý được coi là một thực nghiệm thử nghiệm, mạng tính chất của một bài tập nhất định, bài tập này kích thích một hình thức nhất định của tính tích cực và việc thực hiện nó là một triệu chứng của sự hoàn thiện các chức năng nhất định, được đánh giá về mặt định lượng và định tính” (X.G Ghelecstein, 1979). Từ những định nghĩa trên, có thể thống nhất về nhận thức trắc nghiệm tâm lý là hệ thống các biện pháp đã được chuẩn hoá về kỷ thuật, được quy định về nội dung và quy trình thực hiện, nhằm đánh giá hành vi và kết quả hoạt động của một người hoặc một nhóm người. Một trắc nghiệm tâm lý phải có các đặc trưng riêng, đó là tính tương đối đơn giản của thủ tục và trang bị; thời gian ngắn; ghi lại trực tiếp các kết quả; tiện lợi trong việc xử lý toán học; có những tiêu chuẩn đã được xác lập; khả năng sử dụng đối với cá nhân, cũng như toàn bộ nhóm. Cơ sở của việc sử dụng các Test tâm lý. Pichot P., 1973; Hamilton M., 1975; Chelov B.M., 1979, Hankin J.R., 1982 [1], [6], [8], [12] đã nhấn mạnh đến ba khái niệm làm cơ sở cho việc sử dụng các trắc nghiệm tâm lý: + Khái niệm quy chuẩn, nghĩa là kết quả thực hiện trắc nghiệm của một nhóm đông người, đại diện cho quần thể. Đó là chuẩn mực. Bất cứ một sự đánh giá cá nhân nào cũng được đánh giá theo những đơn vị chuẩn mực. + Độ tin cậy của trắc nghiệm, nghĩa là sự ổn định của các kết quả thu được bằng trắc nghiệm. + Tính hiệu lực của trắc nghiệm, đó là vấn đề trắc nghiệm đo được cái mà nó phải nghiên cứu và đo lường một cách có hiệu lực đến mức nào. Như vậy trắc nghiệm tâm lý là một công cụ đã được tiêu chuẩn hoá, dùng để đo lường khách quan một hay nhiều khía cạnh của cá nhân trong một quần thể cần nghiên cứu qua những mẫu trả lời bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ hoặc những loại hành vi khác. Một test tâm lý tốt sử dụng trong lâm sàng có hiệu lực đánh giá hay không còn tuỳ thuộc vào người sử dụng test. Bởi vì, test tâm lý là một công cụ đo lường có tính khách quan, còn sự đánh giá của người sử dụng test là mang tính chủ quan. Do đó, việc sử dụng test đòi hỏi người sử dụng test không những phải có trình độ hiểu biết tâm lý học sâu sắc, mà còn phải có tay nghề thành thạo, biết đánh kết quả ở từng đối tượng trong từng tình huống hoàn cảnh nhất định. Người sử dụng test phải biết chọn được những test nào phù hợp cho đối tượng; biết tiếp xúc làm tâm lý với đối tượng để họ tự nguyện làm test; biết khuyến khích và động viên họ làm test, để họ thổ lộ hết tâm tư tình cảm, cảm xúc và năng lực trí tuệ của họ trong khi làm test. Người sử dụng test cần phải có kinh nghiệm lâm sàng để có thể đối chiếu, nhận định kết quả của test với những dấu hiệu lâm sàng đặc trưng. Nếu kết quả của test phù hợp với lâm sàng, thì cho phép kết luận là đúng; nhưng nếu trái ngược thì cần phải nhận định rằng, kết quả đó bị sai lệch là do yếu tố nào liên quan. Trong một số trường hợp cần thiết, có thể tiến hành làm nhiều test để so sánh đối chiếu, nhằm đánh giá được một cách chính xác hơn với những kinh nghiệm lâm sàng thông thường. 3. Vai trò các test tâm lý và giá trị của nó. Các test tâm lý nói chung được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, người ta đã sử dụng các test tâm lý nhằm đo lường đánh giá mức độ trí tuệ, các năng khiếu, sở thích, những đặc điểm nhân cách của từng thành viên trong quần thể; từ đó để tuyển chọn vào những nghề nghiệp thích hợp hoặc phân bổ đúng vị trí và năng lực của họ là cần thiết. Trong lĩnh vực y học, trong nhiều tình huống, các thầy thuốc lâm sàng tìm đến sự giúp đỡ của các test. Khi được sử dụng thích đáng, các test chẩn đoán có thể giúp nhiều cho các thầy thuốc lâm sàng. Các test có ích để sàng lọc, xác định các yếu tố nguy cơ cho bệnh và phát hiện bệnh kín đáo ở những người không có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất mờ nhạt, không rõ ràng. Việc xác định các yếu tố nguy cơ có thể cho phép can thiệp sớm để ngăn ngừa bệnh xẩy ra và phát hiện sớm bệnh kín đáo có thể làm giảm tỷ lệ bệnh và tỷ lệ tử vong do được điều trị sớm. Test tâm lý không những hỗ trợ cho chẩn đoán lâm sàng mà còn gợi mở hướng điều trị và đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị. Trong tâm thần học, các test tâm lý đã góp phần hỗ trợ cho chẩn đoán lâm sàng do lực test lượng hoá được các triệu chứng học tâm bệnh lý, giúp xác định hoặc loại bỏ sự có mặt của bệnh ở những người có triệu chứng. Một số test giúp chẩn đoán sớm sau khi các triệu chứng và dấu hiệu bắt đầu xuất hiện (test trí tuệ), các test khác giúp chẩn đoán phân biệt các rối loạn có khả năng xẩy ra (test lo âu, test trầm cảm), một số test nữa giúp xác định giai đoạn, mức độ nặng nhẹ của bệnh (test BECK), v.v. Test tâm lý làm cho công việc chẩn đoán không trở nên đơn điệu, làm tăng thêm niềm tin của bệnh nhân đối với thầy thuốc và chúng cũng là liệu pháp tâm lý có hiệu quả. Thêm nữa, giá trị của test tâm lý còn được nhận thấy trong nghiên cứu. Mỗi một nghiên cứu chỉ có thể cung cấp những kết luận tạm thời; nhưng nếu người ta làm lại test nhiều lần để cho kết luận được vững vàng hơn, thì thông tin khai thác được không những sẽ có giá trị của một tiến bộ lớn về phương diện lý thuyết, mà thông tin này còn mang một tầm quan trọng to lớn hơn về phương diện điều trị. Và chính đây là một trong những lý do để khẳng định giá trị việc sử dụng test đánh giá trong lâm sàng. Như vậy, giá trị của test tâm lý là phục vụ cho nhiều mục đích, nhưng cần được sử dụng thích ứng một cách riêng biệt cho từng mục đích khác nhau, ví dụ: chẩn đoán, đánh giá trạng thái lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị, tiên lượng bệnh, v.v. II. CÁC TEST TÂM LÝ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CÁC RỐI LOẠN TRẦM CẢM SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÂM THẦN HỌC Đã từ lâu người ta sử dụng các test tâm lý trong tâm thần học như một công cụ nhằm đo lường các triệu chứng học tâm thần; cho phép đánh giá tình trạng tâm thần của người bệnh: trí nhớ, trí tuệ, cảm xúc, nhân cách. Việc sử dụng các test tâm lý đánh giá nhằm hỗ trợ chẩn đoán trong thực hành tâm thần học ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Ngày nay chúng ta có những test tâm lý được các thầy thuốc thâm thần say mê nghiên cứu lâm sàng chấp nhận một cách rõ rệt: thang đo trí tuệ bằng Test WISC: Werchsler Interllingence Scale Por Chindren – 1949, và Test WAIS: Werchsler Adult Interllingence Scale – 1955 (David Wechsler – 1939, 1949, 1955); bậc thang tự đánh giá lo âu của Zung – Self Rating anxiety Scale – SAS” (W.K.Zung – 1980) v.v. Trong thực hành chẩn đoán các rối loạn trầm cảm, việc sử dụng các test trầm cảm ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Khi tiếp cận với thực tế lâm sàng bệnh nhân nghi có rối loạn trầm cảm có thể cho phép đặt ra những câu hỏi: tại sao các nhà tâm thần học sử dụng test trầm cảm để xác định các rối loạn trầm cảm? xác định điểm số cho các mức độ rối loạn trầm cảm khác nhau (nhẹ, vừa nặng)? Vậy, các nhà nghiên cứu trắc nghiệm tâm lý đã dựa trên cơ sở khoa học nào để xây dựng các thang điểm đánh giá rối loạn trầm cảm? Để làm sáng tỏ những câu hỏi trên, cần thiết tìm hiểu các thang đánh giá trầm cảm. 1. Những thang đánh giá trầm cảm. Những thang nào có liên quan đến việc lượng hoá các triệu chứng trầm cảm, được dùng để hỗ trợ lâm sàng xác định các rối loạn trầm cảm và các mức độ diễn biến của nó thì được gọi là thang đánh giá trầm cảm. Nếu sử dụng những thang đánh giá trầm cảm cùng với phương pháp hệ thống hoá chuẩn sẽ cho phép nhà tâm thần học có thể dễ dàng tiến hành phân loại những triệu chứng trầm cảm của một bệnh nhân. Kiểu thang đánh giá thông dụng nhất là thang dành để tạo dựng nên “tình trạng” của các bệnh nhân; kiểu thang này nhằm để đánh giá tất cả mọi thay đổi có thể xẩy ra, kể cả những thay đổi sau khi bệnh nhân được điều trị. Kiểu thang đầu tiên được quan tâm đến hiện nay là kiểu để chẩn đoán bệnh. Thang dùng vào mục đích này cung cấp những thông tin cần thiết để xếp loại một trường hợp bệnh ở mức gần đúng nhất. Thang này bao gồm nhiều triệu chứng liên quan đến quá trình phát sinh và diễn biến của bệnh (Pichot P., 1973) [12]. Khởi đầu chỉ là “các thang đánh giá” có bản chất rất chung chung, vì chúng được dành cho việc quan sát những mặt khác nhau về hành vi của những bệnh nhân tâm thần nội trú hoặc ngoại trú dù là chẩn đoán thế nào. “Thang đánh giá tâm thần” (PRS: Psychiatric Rate Scale) của Wittenbort khởi thảo năm 1951 – 1955 được các nhà tâm thần học sử dụng và được sửa chữa lại hoàn thiện vào năm 1964. “Thang đa kích thước để đánh giá các bệnh tâm thần” (MSRPP: Multidinenional Scale for Rating Psychiatric Patients) của Lorr và cộng sự xây dựng năm 1953, và được sửa chữa lại trở thành “Thanh đánh giá đa kích thước bệnh tâm thần nội trú” (IMPS: Inpatient Multidiménional Psychiatric Scale) vào năm 1963. Những thang đánh giá của Wittenbort và Lorr chứa đựng những đề mục liên quan đến những khía cạnh khác nhau của triệu chứng học trầm cảm, và đến sự phân tích những yếu tố đã được thực hiện, cho phép phân lập ra được những nhóm đề mục cấu tạo nên những thang triệu chứng đánh giá. Đó là những công cụ để đo lường mức độ của triệu chứng trầm cảm. Thí dụ, đề mục “Trầm cảm” và “Lo âu” trong “Thang đánh giá tâm thần” (PRS), đề mục “Trầm cảm chậm chạp” và “Kích động sầu uất” trong thang MSRPP, đề mục “Chậm chạp và lãnh đạm” trong thang IMPS… Những thang này cho phép ghi nhận một số triệu chứng liên quan đến rối loạn trầm cảm. Vào những năm 1960, người ta thấy xuất hiện những thang đánh giá dùng đặc biệt cho việc nghiên cứu những trường hợp rối loạn trầm cảm [...]... sát có lý do riêng, thì có thể sủ dụng những thang đánh giá tới hàng trăm câu hỏi ( như MMPI) Các thang đánhg giá trầm cảm nêu trên đều liên quan tới triệu chứng học trầm cảm, được xây dựng tốt và như vậy những công cụ này được ưu tiên trong những chỉ định góp phần hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm 3 Một số công trình đã sử dụng các test tâm lý trong chẩn đoán các trạng thái trầm cảm Khi... biết và kết luận Song song với lâm sàng nghiên cứu thống kê các triệu chứng trầm cảm, cận lâm sàng ( các test trầm cảm) đã tiếp cận thực tiễn, từ đó hình thành một " tình trạng" với các triệu chứng trầm cảm, có cấu trúc hợp lý nhằm góp phần hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng các rối loạn trầm cảm Các test trầm cảm là những công cụ đã được tiêu chuẩn hoá, có tính quy chuẩn về đánh giá các triệu chứng học, có độ... thần từ hơn chục năm nay đã sử dụng test Beck để phát hiện và đánh giá mức độ các rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm Test này ngắn gọn, dễ sử dụng, có độ nhạy cao, nên được dùng để làm công cụ nghiên cứu phát hiện rối loạn trầm cảm ở cộng đồng " Điều tra dịch tễ trầm cảm tại một phường dân cư Lê Đại Hành thành phố Hà Nội" (1997), "Nghiên cứu phát hiện rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân nội khoa"... MMPI có các số điểm cao trong các thang trầm cam, thang lo âu và thang nghi bệnh, Test MMPI đã cung cấp những thông tin liên quan đến một số rối loạn trong đó có rối loạn trầm cảm trong nghiên cứu lâm sàng bệnh nhân tiêu hoá Test được coi là một công cụ lượng hoá nhiều triệu chứng học tâm thần trên bệnh nhân thực thể và chức năng, góp phần sàng lọc và hướng tới xác định chẩn đoán các rối loạn trầm cảm. .. cứu các thể lâm sàng của tâm thần phân liệt, thang Ma ( Hypomanie) đánh giá tình trạng hưng cảm nhẹ, thang Si ( Social introvertion) đánh giá xu hướng vào nội tâma, tránh né xã hội, tránh tiếp xúc với người khác Kết quả của bộ test MMPI góp phần hỗ trợ cho thầy thuốc lâm sàng chẩn đoán các rối loạn trầm cảm và các rối loạn tâm căn có liên quan đến stress 2 Vấn đề đánh giá định lượng các triệu chứng trầm. .. cộng từ 20-29 điểm: trầm cảm vừa + Điểm tổng cộng từ 30 điểm trở lên: trầm cảm nặng Như vậy, ngưỡng điểm tổng cộng của thang Beck là 14 được nhiều tác giả chấp thuận, để xác định bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý rối loạn trầm cảm Thanh đánh giá trầm cảm của Beck là một công cụ đánh giá chủ quan rối loạn trầm cảm được sử dụng nhiều nhất trong nghiên cứu lâm sàng tâm thần học và dược lý, cũng như trong... triệu chứng học trầm cảm phát hiện các trạng thái trầm cảm khác nhau Các test đã thực sự giúp thầy thuốc thực hành tiếp cận khảo sát, đánh giá thực trạng mức độ các rối loạn trầm cảm của những người bệnh, và nó luôn là công cụ song hành trong lâm sàng tâm thần học KẾT LUẬN Chúng ta có thể nói rằng, triệu chứng học trầm cảm được coi là một lĩnh vực, mà trong đó lâm sàng và cận lâm sàng luôn tiếp cận... các triệu chứng học tâm thần bệnh lý, giúp xác định được mức độ tình trạng rối loạn trầm cảm, giúp xác định các yếu tố nguy cơ để can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa những tai biến Thêm nữa, test không những hỗ trợ cho chẩn đoán lâm sàng mà còn gợi mở hướng điều trị và đánh giá hiệu quả các phương pháp điều trị Người thầy thuốc thực hành khi tiếp cận khám xét bệnh nhân, giá trị một chẩn đoán có rối loạn trầm. .. kết hợp với trầm cảm khởi phát muộn và những giả thiêtí cho rằng trầm cảm ở tuổi già là một rối loạn "sinh học" nhiều hơn Có nhiều nghiêu cứu đã xác định cấu trúc thanh đánh giá trầm cảm của Beck, cũng như xác định độ nhạy chẩn đoán đối với các rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân là test Nghiên cứu của Lemperire cộng sự (1984) thực hiện trên 79 bệnh nhân trầm cảm cho thấy, trong số bệnh nhân thử nghiệm Beck... đa khoa Thử nghiệm Beck cho thấy 29% trầm cảm nhẹ, 19,5% trầm cảm vừa, và 5,3% trầm cảm nặng Rõ ràng đây là một cách đo lường nhận thức trầm cảm Thang Beck là dành để đánh giá những khía cạnh chủ quan của bệnh nhân rối loạn trầm cảm Thang đánh giá này đã bổ sung cho thang đánh giá Hamilton đối với những thành tố thuôc về cơ thể của bệnh nhân rối loạn trầm cảm Ở Việt Nam, tại Viện sức khoẻ tâm thần từ . SỬ DỤNG MỘT SỐ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CÁC RỐI LOẠN TRẦM CẢM BS Trần Hữu Bình Bộ môn Tâm thần Đ.H.Y Hà Nội ĐẶT VẤN ĐỀ Trong lĩnh vực Tâm thần học, việc sử dụng các trắc nghiệm. dụ: chẩn đoán, đánh giá trạng thái lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị, tiên lượng bệnh, v.v. II. CÁC TEST TÂM LÝ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CÁC RỐI LOẠN TRẦM CẢM SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÂM THẦN HỌC Đã. sao các nhà tâm thần học sử dụng test trầm cảm để xác định các rối loạn trầm cảm? xác định điểm số cho các mức độ rối loạn trầm cảm khác nhau (nhẹ, vừa nặng)? Vậy, các nhà nghiên cứu trắc nghiệm

Ngày đăng: 13/01/2015, 21:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan