0

Giáo án địa lí lớp 7 cả năm

134 2,603 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:58

Trường THCS Lương Tâm Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết : 1 Ngày dạy : Phần một : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1 : DÂN SỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp cho HS hiểu biết căn bản về : - Dân số và tháp tuổi . Dân số là nguồn lao động của một đòa phương . - Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số . - Hậu quả của bùng nổ dân số đối vơi các nước đang phát triển . - Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số - Rèn kó năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 (tự vẽ) - Biểu đồ gia tăng dân số đòa phương tự vẽ (nếu có ). Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp : (1ph) Báo cáo só số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) 3. Bài mới :(35ph) Giới thiệu : Các em có biết hiện nay trên TĐ có bao nhiêu người sinh sống làm sao biết được trong số đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu trẻ bao nhiêu già ? Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp. * Bước 1 : ? Bằng cách nào ta biết được dân số của một nước hoặc một đòa phương ? (Điều tra dân số ) * Bước 2 : HS quan sát hình 1.1 cho biết : ? Hãy cho biết số trẻ em từ 0 - 4 tuổi ở mỗi tháp khoảng bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái ? ? Hình dạng của 2 tháp tuổi khác nhau như thế nào ? ? Tháp tuổi như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động nhiều ? (thân tháp mở rộng) * Bước 3 : GV cho HS biết : - Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể về ds của một đòa phương . - Tháp tuổi cho ta biết các độ tuổi của dân số, số Nam , Nữ, số người trong độ tuổi dưới tuổi lao động (là màu xanh lá cây),trong độ tuổi lao động (là màu xanh biển), trên tuổi lao động (là màu cam) . - Tháp tuổi cho biết nguồn lao động hiện tại và trong tương lai của 1 đòa phương . - Hình dạng cho ta biết dân số trẻ(ở tháp thứ nhất), dân số già ở (tháp thứ hai) . 2. Hoạt động 2 : cả lớp. * Bước 1 : Gv cho HS quan sát hình 1.2 : ? Tình hình dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối 10' 15' 1. Dân số, nguồn lao động - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động … của một đòa phương, một nước . Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi . 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX : Đòa Lí 7 1 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm XX (tăng nhanh) ? Dân số bắt đầu tăng nhanh vào năm nào ? Tăng vọt vào năm nào ? (tăng nhanh từ năm 1804, tăng vọt từ năm 1960 đường biểu diễn dốc đứng . Do kinh tế xã hội phát triển, y tế tiến bộ ; còn những năm đầu công nguyên tăng chậm do dòch bệnh, đói kém, chiến tranh) . 3. Hoạt động 3 : hoạt động lớp. * Bước 1 : GV cho HS hiểu thế nào là tỉ lệ (hay tỉ suất) sinh, tỉ lệ tử . - GV hướng dẫn HS đường xanh là tỉ lệ sinh, đường đỏ là tỉ lệ tử và phần tô màu hồng là tỉ lệ gia tăng dân số (khoảng cách giữa đường xanh và đường đỏ ). ? Khoảng cách giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử năm 1950, 1980 , 2000 ? (khoảng cách thu hẹp ⇒ dân số tăng chậm ; còn khoảng cách mở rộng ⇒ dân số tăng nhanh ). * Bước 2 : cho HS quan sát biểu đồ 1.3 và 1.4 : ? Trong giai đoạn 1950 đến 2000 nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn ? Tại sao ? (nhóm nước đang phát triển tăng cao hơn ⇒ các nước này lâm vào tình trạng bùng nổ dân số (dân số tăng nhanh đột ngột, tỉ lệ sinh hàng năm cao hơn 21%o , trong khi đó tỉ lệ tử giảm nhanh). ? Tỉ lệ sinh năm 2000 các nước đang phát triển là bao nhiêu ? Các nước phát triển là bao nhiêu (Nước đang phát triển là 25%o, các nước phát triển là 17%o). * Bước 3 : ? Đối với các nước có nền kinh còn đang phát triển mà tỉ lệ sinh còn quá cao thì hậu quả sẽ như thế nào? (làm kinh tế chậm phát triển, đói kém, nhà ở, học hành, y tế, tệ nạn …). 10' - Trong nhiều thế kỉ dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp. Ngun nhân do bệnh dịch, đói kém, chiến tranh. - Từ năm đầu thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh. Ngun nhân: do có những tiến bộ về kinh tế -xã hội và y tế. 3. Sự bùng nổ dân số : - Từ những năm 50 của thế kỉ XX, bùng nổ dân số đã diễn ra ở các nước đang phát triển châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh do các nước này giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao. - Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển đã tạo sức ép đối với việc làm, phúc lợi xã hội, mơi trường, kìm hãm sự phát triển kinh tế- xã hội… 4 . CỦNG CỐ :(4ph) Câu hỏi 1 : Tháp tuổi cho ta biết nhưng đặc điểm gì của dân số ? Câu hỏi 2 : Bùng nổ dân số xảy ra khi nào ? Nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết 5 . DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, làm bài tập 2 trang 6 và chuẩn bò bài 2 . Đòa Lí 7 2 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết : 2 Ngày dạy : Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp cho HS biết : - Biết được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới . - Nhận biết sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên thế giới . - Rèn luyện kó năng đọc bản đồ phân bố dân cư . - Nhận biết dược 3 chủng tộc trên thế giới qua ảnh và trên thực tế . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ phân bố dân cư thế giới . - Bản đồ tự nhiên (đòa hình) thế giới để giúp học sinh đối chiếu với bản đồ 2.1 nhằm giải thích vùng đông dân, vùng thưa dân trên thế giới .Tranh ảnh về các chủng tộc trên thế giới . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp : (1ph) Báo cáo só số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Tháp tuổi cho ta biết nhưng đặc điểm gì của dân số ? Câu hỏi 2 : Bùng nổ dân số xảy ra khi nào ? Nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết 3. Bài mới :(35ph) . Giới thiệu : Loài người xuất hiện trên Trái Đất cách đây hàng triệu năm. Ngày nay con người sống hầu khắp nơi trên Trái Đất, có nơi rất đông cũng có nơi thưa thớt, để hiểu tại sao như vậy bài học hôm nay cho các em thấy được điều đó . Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp. * Bước 1 : GV cho HS đọc thuật ngữ " Mật độ dân số " Mật độä dân số (người/km 2 ) = Dân số (người):Diện tích (km 2 ) -Ví dụ : có 1000 người : diện tích 5km 2 = 200người/km 2 * Bước 2 : cho HS quan sát lược đồ 2.1 và giới thiệu cách thể hiện trên lược đồ (chú giải). ? Hãy đọc trên lược đồ những khu vực đông dân nhất trên thế giới ? (đọc từ phải qua trái). ? Tại sao đông dân ở những khu vực đó ? (Tại gì ở đó là những nơi ven biển, đồng bằng khí hậu thuận lợi). ? Hai khu vực nào có mật độ dân số cao nhất ? + Những thung lũng và đồng bằng sông lớn : sông Hoàng Hà, sông Ấ n , sông Nin . + Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu : Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì , Đông Nam Braxin, Tây phi . ? Những khu vực nào thưa dân ? (các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng sâu trong nội đòa). * Bước 3 : ? Cho biết sự phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? 20' 1. Sự phân bố dân cư : - Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới: + Những nơi điều kiện sinh sống và giao thơng thuận tiện như đồng bằng, đơ thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa đều có dân cư tập trung đơng đúc. + Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thơng khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt. Đòa Lí 7 3 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm (phân bố không đồng đều , do ĐK sinh sống và đi lại ) 2. Hoạt động nhóm : 4 nhóm. * Bước 1 : GV giới thiệu cho HS hai từ " chủng tộc ". ? Làm thế nào để phân biệt được các chủng tộc ? (căn cứ vào màu da, tóc, mắt, mũi …) * Bước 2 : HS quan sát 3 chủng tộc hình 2.2 hướng dẫn HS tìm ra sự k nhau về hình thái bên ngoài của 3 chủng tộc + Nhóm 1 : mô tả chủng tộc Môngôlôit : da vàng, tóc đen và dài, mắt đen, mũi thấp . + Nhóm 2 : mô tả chủng tộc Nêgrôit : da đen, tóc xoăn và ngắn mắt đen và to, mũi thấp và rộng . + Nhóm 3 : mô tả chủng tộc Ơrôpêôit : da trắng, tóc nâu hoặc vàng , mắt xanh hoặc nâu , mũi cao và hẹp . + Nhóm 4 : nhận xét 3 người ở H.2.2 là người nước nào ? * Bước 3 : GV nhấn mạnh : - Sự khác nhau giữa các chủng tộc chỉ là hình thái bên ngoài . Mọi người đều có cấu tạo hình thể như nhau . - Ngày nay sự khác nhau về hình thái bên ngoài là di truyền . - Ngày nay 3 chủng tộc đã chung sống và làm việc ở tất cả các châu lục và quốc gia trên thế giới . 15' 2. Các chủng tộc : - Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính là: + Chủng tộc Ơ-rơ-pê-ơ-it người da trắng sống chủ yếu ở châu Âu-châu Mĩ. + Chủng tộc Nê- gro-it người da đen sống ở châu Phi. + Chủng tộc Mơn-gơ-lơ-it người da vàng sống chủ yếu ở châu Á. 4 .CỦNG CỐ : (4ph) - Câu hỏi 1 : Dân cư trên thế giới sinh sống chủ yếu ởnhững khu vực nào ? - Câu hỏi 2 : Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc - Câu hỏi 3 : Các chủng tộc này chủ yếu sống ở đâu ? 5 . DẶN DÒ :(1PH) - Về nhà học bài, làm bài tập 2 trang 9 SGK và chuẩn bò bài 3 . Đòa Lí 7 4 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết : 3 Ngày dạy : Bài 3 : QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HOÁ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp cho HS nắm : - Nắm được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn & quần cư đô thò . - Biết được vài nét về lòch sử phát triển đô thò và sự hình thành các siêu đô thò . - Nhận biết được quần cư đô thò hay quần cư nông thôn qua ảnh chụp hoặc trên thực tế . - Nhận biết được sự phân bố của các siêu đô thò đông dân nhất thế giới . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :BĐà dân cư thế giới có thể hiện các đô thò .Ảnh các đô thò ở Việt Nam hoặc trên thế giới . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn đònh lớp : (1ph) Báo cáo só số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Dân cư trên thế giới sinh sống chủ yếu ởnhững khu vực nào ? Câu hỏi 2 : Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc ? Câu hỏi 3 : Các chủng tộc này chủ yếu sống ở đâu ? 3. Bài mới :(35ph) Giới thiệu : từ xưa, con người đã biết sống quây quần biết nhau để tạo nên sức mạnh nhằm khai thác và chế ngự thiên nhiên. Các làng mạc và đô thò dần hình thành trên bề mặt Trái Đất. Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính 1. Hoạt động 1. : cả lớp . * Bước 1 : GV giới thiệu thuật ngữ " Quần cư " có 2 loại : quần cư nông thôn và quần cư đô thò . - HS quan sát hình 3.1 và 3.2 cho biết : ? Cho biết mật độ dân số, nhà cửa đường sá ở nông thôn và thành thò có gì khác nhau ? (ở thành thò đông đúc, san sát bên nhau; nông thôn ít ) ? Hãy cho biết sự khác nhau về hoạt động kinh tế giữa nông thôn đối với đô thò ? (nông thôn chủ yếu là nông nghiệp, lâm ngư nghiệp; đô thò chủ yếu là công nghiệp và dòch vụ… ) (ở nông thôn sống tập trung thành thôn, xóm, làng, bản …còn ở đô thò tập trung thành phố xá ) ⇒ GV nhấn mạnh : xu thế ngày nay là số người sống ở các đô thò ngày càng tăng . 2. Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS. * Bước 1 : cho HS đọc đoạn đầu SGK ? Đô thò xuất hiện trên trái đất từ thời kì nào ? (từ thời kì Cổ đại : Tquốc, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã … là lúc đã có trao đổi hàng hoá .) ? Đô thò phát triển mạnh nhất vào khi nào ? (thế kỉ XIX là lúc công nghiệp phát triển ) ⇒ Quá trình phát triển đô thò gắn liền với phát thương 20' 15' 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thò : - Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư thành thò: - Quần cư nông thôn: mật độ dân số thường thấp; làng mạc, thơn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ dân cư sống chủ yếu dựa vào nông, lâm hay ngư nghiệp . -Quần cư thành thị: mật độ dân số rất cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dòch vụ . - Lối sống nơng thơn và lối sống đơ thị có nhiều điểm khác biệt. 2 . Đô thò hoá. Các siêu đô thò : - Đơ thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới. Đòa Lí 7 5 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm mại , thủ công nghiệp và công nghiệp . * Bước 2 : HS xem lược đồ 3.3 và trả lời ? Có bao nhiêu siêu đô thò trên thế giới (từ 8 triệu dân trở lên) ( có 23 siêu đô thò) ? Châu nào có siêu đô thò nhất ? Có mấy siêu đô thò ? Kể tên ? ( Châu Á có 12 siêu đô thò) ⇒ Phần lớn các siêu đô thò ở các nước phát triển . * Bước 3 : HS đọc đoạn từ " Vào thế kỉ … ? Tỉ lệ dân số đô thò trên thế giới từ thế kỉ XVIII đến năm 2000 tăng thêm mấy lần ? (tăng thêm hơn 9 lần) ⇒ Sự tăng nhanh dân số, các đô thò, siêu đô thò làm ảnh hưởng đến môi trường , sức khoẻ, nhà ở, y tế, học hành cho con người . - Số dân đơ thị trên thế giới ngày càng tăng, hiện có khoảng một nữ dân số thế giới sống trong các đơ thị. - Nhiều đơ thị phát triển nhanh chóng, trở thành các siêu đơ thị. 4 .CỦNG CỐ : (4PH) - Câu hỏi 1 : Nêu sự khác nhau về tổ chức sinh sống và hoạt động kinh tế giữa quần cư đô thò và quần cư nông thôn ? - Câu hỏi 2 : Hãy đọc tên và chỉ trên bản đồ các siêu đô thò châu Á ? 5 . DẶN DÒ : - Về nhà học bài, nhận xét bài tập 2 trang 12, chuẩn bò trả lời câu hỏi bài thưc hành . Đòa Lí 7 6 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết : 4 Ngày dạy : Bài 4 : THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp cho HS - Nắm được khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân số không đồng đều trên thế giới . - Khái niệm đô thò, siêu đô thò và sự phan bố các siêu đô thò ở châu Á . - Nhận biết cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thò trên lược đồ dân số . - Biết đọc các thông tin trên các lược đồ dân số và sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của một đòa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ tự nhiên châu Á , bản đồ hành chính Việt Nam , tháp tuổi (phóng to trong SGK).Lược đồ phân bố dân cư châu Á. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn đònh lớp : (1ph) Báo cáo só số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Nêu sự khác nhau về tổ chức sinh sống và hoạt động kinh tế gữa quần cư đô thò và quần cư nông thôn ? Câu hỏi 2 : Hãy đọc tên và chỉ trên bản đồ các siêu đô thò châu Á ? 3. Bài mới :(35ph ) Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính • Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS . • GV: hướng dẫn HS xem hình 4.1 lược đồ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000 . • Đọc bản chú giải trong lược đồ (có 3 thang mật độ dân số <1000, 1000 - 3000, >3000) • GV gọi 1 HS lên bảng tìm trên bản đồ : ? Quan sát hình 4.1 cho biết nơi có mật độ dân số cao nhất là bao nhiêu ? ? Nơi có mật độ dân số thấp nhất ? Là bao nhiêu ? • Treo hình 4.2và 4.3 GV nói lại cách xem tháp tuổi 2. Quan sát tháp tuổi TP HCM qua các cuộc điều tra sau 10 năm cho biết : ? Hình dáng của tháp tuổi có gì thay đổi ? -Tháp tuổi 1989 đáy rộng, thân tháp thon dần ⇒ d số trẻ . - Tháp năm 1999 đáy tháp thu hẹp, thân tháp phình rộng và số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ dân số già . ? Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ? Nhóm tuổi nào g về tỉ lệ - Quan sát tháp tuổi TP HCM qua các cuộc tổng điều tra dân số 1989 và năm 1999 cho biết : ? Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi ? - Tháp tuổi 1989 đáy rộng, thân tháp thấp dần ⇒ ds trẻ . - Tháp tuổi 1999 đáy tháp thu hẹp, chân tháp phình rộng và số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ dân số già ? Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ? Nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ 3. GV treo lược đồ phân bố dân cư châu Á lên bảng và chỉ 10' 15' 1. Mật độ dân số tỉnh Thái Bình : - Nơi có mật độ dân số cao nhất là thò xã Thái Bình mật độ trên 3.000 người/km 2 . - Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải mật độ dưới 1.000 người/km 2 2. Tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm (1989 - 1999) : - Hình dáng tháp tuổi 1999 thay đổi : + Chân Tháp hẹp . + Thân tháp phình ra . ⇒ Số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ Dân số già . + Nhóm tuổi dưới tuổi lao động giảm về tỉ lệ . Đòa Lí 7 7 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm cách xem lược đồ , chỉ hướng . ? Trên lược đồ phân bố dân cư châu Á những khu vực nào đông dân ở phía (hướng) nào ? ? Các đô thò lớn của châu Á thường phân bố ở đâu - GV nói thêm ở vùng núi, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo … cuộc sống và đi lại khó khăn ⇒ dân cư ít . 10' + Nhóm tuổi trong tuổi lao động tăng về tỉ lệ . 3. Sự phân bố dân cư châu Á - Những khu vực tập trung đông dân ở phía Đông, Nam và Đông Nam . - Các đô thò lớn ở châu Á thường phân bố ở ven biển, đồng bằng nơi có điều sinh sống, giao thông thuận tiện và có khí hậu ấm áp … 4 .CỦNG CỐ :(4PH) : Hình dáng tháp tuổi biểu hiện điều gì qua bài học ? 5. DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, xem lại cách nhận xét về các tháp tuổi, - Chuẩn bò trước bài 5 . Đòa Lí 7 8 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 3 Ngày soạn: Tiết : 5 Ngày dạy : Phần hai : CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Chương I : MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Bài 5 : ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp cho HS cần biết - Xác đònh được vò trí đới nóng trên thế giới và các kiểu môi trường trong đới nóng . - Trình bày được đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm (nhiệt độ và lượng mưa cao quanh năm, có rừng rậm thường xanh quanh năm ). - Đọc được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm và sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo xanh quanh năm . - Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm qua một đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp . II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ khí hậu thế giới hay bản đồ các miền tự nhiên thế giới .Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm và rừng sác (rừng ngập mặn) . Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp : (1ph) Báo cáo só số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) (nộp bài làm thực hành) 3. Bài mới :(35ph) - Giới thiệu : trên Trái Đất người ta chia thành : đới nóng, đới ôn hoà và đới lạnh . Môi trường xích đạo ẩm là môi trường thuộc đới nóng, có khí hậu nóng quanh năm và lượng mưa dồi dào. Thiên nhiên ở đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống phát triển phong phú và đa dạng . Đây là nơi có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới . Bài học hôm nay giúp các em hiểu được điều đó . Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp . ? GV cho HS quan sát lược đồ 5.1 để xác đònh vò trí đới nóng . - Dựa vào hai đường vó tuyến 30 o B và 30 o N (đới nóng nằm giữa hai chí tuyến nên gọi là đới nóng nội chí tuyến). ? Hãy so sánh tỉ lệ diện tích đới nóng với diện tích đất nổi trên Trái Đất ? ? Hãy kể tên 4 đới môi trường đới nóng ? - GV nói thêm môi trường hoang mạc có cả ở đới ôn hoà Hoạt động 2 : Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS . * Bước 1: GV chỉ vò trí Xingapo, phân tích hình 5.2 để tìm ra những điểm đặc trưng của khí hậu xích đạo ẩm qua nhiệt độ và lượng mưa . - Tập cho HS đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa . ? Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ Xingapo có đặc điểm gì ? (Đường nhiệt độ ít dao độngvà ở mức cao tren 25 o C ⇒ 10' 15' I. Đới nóng : - Đới nóng nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến Bắc và Nam. - Gồm có bốn kiểu môi trường : môi trường xích đạo ẩm, môi trương nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, và môi trường hoang mạc . II. Môi trường xích đạo ẩm 1. Khí hậu : - Vị trí địa lí: Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ 5 o B đến 5 o N. - Đặc điểm nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. Độ ẩm và Đòa Lí 7 9 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm nóng quanh năm, nhiệt độ t bình năm từ 25 o C - 28 o C , biên độ nhiệt mùa hạ và mùa đông thấp khoảng 3 o C ). ? Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu ? Sự phân bố lượng mưa trong năm ra sao ? Sự chênh lệch giữa tháng thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu milimét ? (trung bình từ 1.500mm - 2.500mm/năm, mưa nhiều quanh năm, tháng thấp nhất và cao nhất hơn nhau 80mm) * Bước 2 : GV nói thêm nhiệt độ ngày đêm chênh nhau hơn 10 o , mưa vào chiều tối kèm theo sấm chớp, độ ẩm không khí trên 80% . - Môi trường xích đạo ẩm ⇒ nóng ẩm quanh năm . - GV cho HS quan sát hình 5.3 và 5.4 , nhận xét : ? Rừng có mấy tầng ? (tầng cây vượt tán, tầng cây gỗ cao, tầng cây gỗ cao TB, tầng cây bụi, tầng dây leo, phong lan, tầm gửi, tầng cỏ quyết ). ? Tại sao ở đây rừng có nhiều tầng ? (rừng xanh quanh năm). 10' nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo, chim thú. 2. Rừng rậm xanh quanh năm : - Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển . - Trong rừng có nhiều loài cây, mọc thành nhiều tầng rậm rạp và có nhiều loài chim thú sinh sống . 4. CỦNG CỐ :(4ph) Câu hỏi 1 : Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vó tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng ? Câu hỏi 2 : Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ? 5 . DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, làm bài tập 4 trang 19 và chuẩn bò bài 6. Đòa Lí 7 10 GV : Đặng Bá Nhẫn [...]... biết thêm khí hậu gió mùa có tính chất thất thường : + Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn + Lượng m tuy có nhiều nhưng không đều giữa các năm + Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm rét ít  Hoạt động 2 : Hoạt động cả lớp * Bước 1 : GV yêu cầu HS mô tả cảnh sắc thiên nhiên theo mùa qua hình 7. 5 và 7. 6 ?(mùa mưa rừng cao su xanh tốt, còn mùa khô lá rụng đầy, cây... kì tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 và khơ hạn càng dài, biên độ khoảng tháng 9 đến tháng 10) nhiệt trong năm càng lớn ( các cột mưa chênh lệch nhau từ 0mm đến 250 mm Lượng mưa và thảm thực vật thay đổi từ Xích đạo về giữa các tháng có mưa và các tháng khô hạn, lượng mưa chí tuyến giảm dần về 2 chí tuyến và số tháng khô hạn cũng tăng lên từ 3 đến 9 tháng) * Bước 2 : ? Hãy cho biết những... đổi theo thời gian o 15' và khơng gian: Biểu đồ khí Nhiệt độ ( C) Lượng mưa (mm) + Phân hóa theo thời hậu Tháng 1 Tháng 7 Tháng 1 Tháng 7 gian: một năm có bốn mùa: Biểồ 6 16 133 62 Xn, hạ, thu, đơng o 48 B ôn đới + Phân hóa theo khơng hải dương gian: thiên nhiên thay đổi từ Biểu đồ -10 19 31 74 Bắc xuống Nam theo vĩ độ, o từ Đơng sang Tây theo ảnh 56 B ôn đới hưởng của dòng biển và gió lục đòa Tây... hậu nhiệt đới - Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa - Nêu những ngun nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng ……………… Vận dụng sáng tạo 2 điểm= 20% TSĐ Đòa Lí 7 27 ………… GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN: ĐỊA LÍ 7 THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đơ thị và quần cư nơng thơn? (2 điểm) Câu 2: Nêu những ngun nhân dẫn đến các... Vị trí địa lí: Khoảng 50 B * Bước 1 : GV giới thiệu và chỉ trên bản đồ Ma-la-can và và 50 N đến chí tuyến ở cả Gia-mê-na, quan sát hình 6.1 và 6.2 nhận xét : hai bán cầu ? Sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí - Đặc điểm: Nóng quanh hậu nhiệt đới như thế nào ? năm, có thời kì khơ hạn, ( nhiệt độ dao động mạnh từ 22 oC - 34oC và có hai lần càng gần chí tuyến thời kì tăng cao trong năm vào... hàng đầu thế giới : Hoa Kì, Nhật, Đức, Nga, Anh, Pháp, Canada Đòa Lí 7 33 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm - Chuyển ý : các nước đới ôn hoà có công nghiệp hiện đại cảnh quan của nó thể hiện như thế nào ? Ta tìm hiểu tiếp mục 2 2 Cảnh quan công nghiệp :  Hoạt động 2 : cả lớp 15' - Nhiều nhà máy tập trung * Bước 1 : giới thiệu " Cảnh quan công nghiệp hoá " lại thành khu công nghiệp, - GV giải... nghiệp xanh " để giảm bớt gây ô nhiễm môi trường ) - Cho HS xem cảnh ô nhiễm môi trường hình 17. 1 trang 56, 17. 4 trang 57 4 CỦNG CỐ :(4ph) - Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hoà ? - Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hoà biểu hiện như thế nào ? 5 DẶN DÒ :(1ph) Về nhà học bài, làm bài tập 3 trang 52, chuẩn bò trước bài 16 Đòa Lí 7 34 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 9 Tiết :... ? - Về nhiệt độ : + Nhiệt độ TB các tháng đều trên 22oC + Biên độ nhiệt năm càng gần về ct càng cao hơn 10oC + Có 2 lần nhiệt độ tăng cao (mặt trời lên thiên đỉnh) - Về lượng mưa : Đòa Lí 7 11 - Càng về gần hai chí tuyến, thời kì khô hạn càng GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm + Lượng mưa TB năm giảm dần về 2 chí tuyến từ 841 mm ở (Ma-la-can) xuống còn 6 47 mm ở (Gia-mê-na) + Có 2 mùa rõ rệt :... tuyến đến 2 đường vòng cực) ? Phân bố của đới ở đâu ? (hai bán cầu, nhiều nhất là Bắc bán cầu ) 20' 1 Khí hậu  Hoạt động 1 : Hoạt động nhóm mỗi nhóm 4 HS - Vị trí địa lí: đới ơn hòa * Bước 1 : HS căn cứ vào bảng số liệu trang 42 SGK.Tìm nằm khoảng từ chí tuyến trên lược đồ hình 13.1 và bản đồ thế giới các đòa điểm đến vòng cực ở cả hai bán Ac-khan-gen, Côn, TP HCM cầu - HS ptích bảng số liệu để... Bước 1: - GV : yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của nghiệp + Khí hậu xích đạo (nóng ẩm quanh năm) + Khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ cao quanh năm trong -Thuận lợi: nhiệt độ, độ ẩm năm có một thời kì khô hạn (từ tháng 3 đến tháng 9) cao, lượng mưa lớn nên có thể càng gần chí tuyến thì khô hạn càng kéo dài sản xuất quanh năm, xen canh, + Nhiệt đới gió mùa : nhiệt độ, lượng mưa thay đổi tăng vụ theo mùa thời . : + Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn . + Lượng m tuy có nhiều nhưng không đều giữa các năm + Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm rét ít . . trí địa lí: Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ 5 o B đến 5 o N. - Đặc điểm nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. Độ ẩm và Đòa Lí 7 9 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm nóng quanh năm, . mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới như thế nào ? ( nhiệt độ dao động mạnh từ 22 o C - 34 o C và có hai lần tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 và khoảng tháng 9 đến tháng 10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 cả năm