0

Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm chuẩn

211 3,564 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:00

Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày dạy: 21/8/2013 Phần một: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Tiết 1 - Bài 1: DÂN SỐ I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: 1. Kiến thức: - Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới - Nguyên nhân và hậu quả của nó. 2. Kĩ năng: - Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số. - Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số thế giới. II. Các phương tiện dạy học: 1. Giáo viên: - Biểu đồ H 1.1, H 1.2, H 1.3, H 1.4 Phóng to. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa III. Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới: *Vào bài: ( 2 phút) Ở lớp 6 chúng ta đã được tìm hiểu về những kiến thức đại cương của trái đất. Lên chương trình lớp 7 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba phần lớn đó là. Phần một: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. Phần hai: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ. Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC. - Số người trên trái đất không ngừng tăng lên và tăng rất nhanh trong thế kỉ XX. Trong đó các nước đang phát triển có tốc độ gia tăng dân số rất cao đây là một trong những vấn đề toàn cầu cần giải quyết vậy tình hình dân số trên thế hhiện nay như thế nào? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính *Hoạt động 1: Cá nhân ( 3 phút) - GV: Hướng dẫn hs đọc thuật ngữ “dân số” trang 186 SGK. Hướng dẫn đọc nội dung phần 1 ? Người ta điều tra dân số nhằm mục đích gì? - HS: Kết quả điều tra dân số tại một thời điểm nhất định cho chúng ta biết tổng số người của một địa phương hoặc một nước, số người ở từng độ tuổi, tổng số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động, trình độ văn hoá, nghề nghiệp 1. Dân số, nguồn lao động: (10 phút) - Kết quả điều tra dân số tại một thời điểm nhất định cho chúng ta biết tổng số người của một địa phương hoặc một nước 1 đang làm và nghề nghiệp được đào tạo… Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế - xã hội. *Hoạt động 2: Cặp / Nhóm (7 phút) - GV: Hướng dẫn hs H1.1 SGK dân số của mỗi quốc gia thường được thể hiện bằng một tháp tuổi - GV: Giới thiệu tháp tuổi và cách đọc tháp tuổi …… ? Trong tổng số trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? - HS: Ở tháp 1 có 5,5 tr bé trai và 5,5 tr bé gái Ở tháp 2 có 4,5 tr bé trai và 4,8 tr bé gái ? Hãy so sánh số người trong độ tuổi lao động ở hai tháp? - HS: Ở tháp 2 số người trong độ tuổi lao nhiều hơn so với tháp 1 ? Hãy nhận xét đặc điểm thân và đáy của hai tháp tuổi? - HS: Ở tháp 1: Thân hẹp đáy rộng Ở tháp 2: Thân và đáy gần bằng nhau ? Vậy tháp tuổi cho chúng ta biết đặc điểm gì? - HS: Nhìn vào tháp tuổi, chúng ta biết được tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động của một địa phương, một nước. - GV: Hướng dẫn hs nhận biết đặc điểm hình dạng của ba dạng tháp tuổi cơ bản. + Tháp dân số trẻ: Đáy rộng, thân trung bình, đỉnh hẹp. + Tháp tuổi trưởng thành(Ổn định): Đáy trung bình, thân rộng, đỉnh trung bình. + Tháp tuổi già: Đáy trung bình hoặc hẹp, thân trung bình, đỉnh rộng. *Hoạt động 3: Nhóm.(10 phút) - GV: Hướng dẫn hs đọc từ “Các số liệu thống kê …. Gia tăng dân số cơ giới”. Đọc thuật ngữ “tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử” ? Thế nào là gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ giới? - HS: Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến - Nhìn vào tháp tuổi, ta biết được tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động của một địa phương, một nước. 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và XX: ( 10 phút) - Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. Sự gia tăng dân số do 2 gọi là gia tăng cơ giới ? Người ta điều tra dân số liên tục trong nhiều năm nhằm mục đích gì? - HS: Các số liệu thống kê và điều tra dân số liên tục trong nhiều năm sẽ giúp chúng ta biết được quá trình gia tăng dân số của một địa phương, một nước hay trên toàn thế giới. - GV: Hướng dẫn hs quan sát H 1.2 SGK THẢO LUẬN NHÓM ? Nhận xét tốc độ gia tăng dân số theo hai mốc sau. Từ công nguyên đến 1804. 1805 đến 1999? - HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm * Từ công nguyên đến 1840: Dân số tăng từ 300tr đến 1tỉ ng (Tăng 700tr ng chậm) * Từ 1805 đến 1999 là 195 năm tăng từ 1tỉ ng lên 6tỉ ng tăng 5 tỉ ng (tăng rất nhanh). ? Vậy nguyên nhân nào làm cho dân số tăng nhanh trong thế kỉ XX? * Hoạt động 4. Cá nhân(20 phút) - GV: Vậy dân số thế giới tăng nhanh có ảnh hưởng như thế nào - GV: Hướng dẫn hs đọc từ “Dân số thế giới tăng rất nhanh …… kinh tế chậm phát triển” ? Khi nào sự gia tăng dân số tự nhiên trở thành bùng nổ dân số? - HS: Bùng nổ dân số xẩy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 % ? Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ dân số thế giới? - HS: Dân số thế giới tăng nhanh và đột ngột từ những năm 50 của thế kỷ XX, các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ la tinh giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử vong, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao. - GV: Hướng dẫn hs quan sát và phân tích hai hình H1.3 và H 1.4 SGK. ? Trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 2000 nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn. Tại sao? - HS: Nhóm nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn nhóm nước phát triển ? Hậu quả và biện pháp khắc phục hiện tượng số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là gia tăng cơ giới - Dân số tăng nhanh trong thế kỉ XX đó là những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội và y tế. 3. Bùng nổ dân số: (20 phút) - Bùng nổ dân số xẩy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 % - Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên không đều giữa nhóm nước đang phát triển và nhóm nước phát triển 3 bùng nổ dân số là gì? - HS: Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm…. đã trở thành gánh nặng đối với các nước có nền kinh tế chậm phát triển. Bằng các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nước đã đạt được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hợp lí, Sự gia tăng dân số thế giới đang có xu thế giảm dần để tiến đến ổn định ở mức trên 1,0%. Dự kiến đến năm 2050, dân số thế giới sẽ là 8,9 tỉ người. ? Bằng hiiêủ biết thực tế hãy cho biết Việt Nam nằm trong nhóm nước nào? - HS: Việt Nam nằm trong nhóm nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. 4. Đánh giá: (2 phút) - Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu dưới đây. 1. Các cuộc điều tra dân số được tổ chức định kỳ là cơ sở giúp nhà nước a. Nắm tình trạng sinh, tử c. Kiểm soát nạn nhập cư trái phép c. Lập kế hoạch thanh toán nạn mù chữ d. Có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2. Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số ? a. Tổng số nam, nữ phân theo độ tuổi. b. Số người trong độ tuổi lao động. c. Số người quá và chưa đến độ tuổi lao động. d. Tất cả đều đúng. 5. Hoạt động nối tiếp: - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK. - Về nhà làm bài tập 2 SGK. - Chuẩn bị trước bài 2 “Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới” Duyệt, ngày tháng năm 2013 Tòng Thị Xuân Vui 4 Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày dạy: 22/8/2012 Tiết 2 - Bài 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: 1, Kiến thức: - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới. - Biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. 2, Kĩ năng: - Đọc được bản đồ phân bố dân cư thế giới. 3, Thái độ - Có thái độ học tập đúng đắn, yêu thích môn học. II. Phương tiện dạy học: 1.Giáo viên: - Bản đồ dân số thế giới. - Bản đồ tự nhiên thế giới. - Tranh ảnh về ba chủng tộc lớn trên thế giới. 2.Học sinh: - Sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút ? Bùng nổ dân số sảy ra khi nào. Nêu nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết? 3. Bài mới: *Vào bài: (2 phút) Loài người đã xuất hiện cách đây hàng triệu năm. Ngày nay con người đã sinh sống ở hầu khắp trên thế giới. Có nơi dân cư tập trung đông nhưng có nơi hết sức thưa vắng điều đó phụ thuộc điều đó phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và khả năng cải tạo tự nhiên của con người. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động 1a. Cá Nhân (8 phút) - GV: Phân biệt cho hs hiểu rõ hai thuật ngữ dân cư, dân số. - HS: Dân cư là tập hợp những người sống trên một lãnh thổ được đặc trưng bởi kết cấu, mối quan hệ qua lại với nhau về mặt kinh tế, bởi tính chất của việc phân công lao động và cư trú theo lãnh thổ. Dân số là tổng số người dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời điểm nhất định. Được định lượng bằng mật độ dân số trung 1. Sự phân bố dân cư: (8 phút) 5 bình. - GV: Hướng dẫn hs đọc thuật ngữ mật độ dân số trang 186 SGK. - Là số dân cư trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ nhất định, thường là km 2 . Ví dụ: mật độ dân số châu Âu năm 2000 là 832 người /km 2 . ? Dựa vào khái niệm vừa đọc hãy tính mật độ dân số trung bình của Việt Nam? - Dựa vào công thức: (Số dân : Diện tích) = Mật độ dân số trung bình Việt Nam: Diện tích = 329.247 km 2 Số dân = 80,9 tr ng. - HS: Tính mật độ dân số trung bình. - GV: Vậy dân cư trên thế giới phân bố như thế nào (GV treo bản đồ phân bố dân cư TG) Hiện nay, dân số thế giới là trên 6 tỉ người. Tính ra, bình quân trên 1km 2 Đất liền có hơn 46 người sinh sống. Tuy thế, không phải nơi nào trên bề mặt Trái Đất cũng đều có người ở ? Mỗi chấm đỏ tương ứng với bao nhiêu người? - HS: Mỗi chấm đỏ tương ứng với 500.000 ng ? Hãy nhận xét sự phân bố các chấm đỏ trên bản đồ từ đó rút ra kết luận về sự phân bố dân cư trên thế giới? - HS: Các chấm đỏ phân bố không đồng đều ? Những nơi tập trung nhiều và ít chấm đỏ cho ta biết đều gì? - HS: Là những khu vực tập trung đông hoặc ít dân. (Mật độ dân số cao hay thấp) ? Nhìn vào mật độ dân số cho ta biết điều gì? - HS: Căn cứ vào mật độ dân số có thể biết được nơi nào đông đân, nơi nào thưa dân. Hoạt động 1b. Cặp / Nhóm(10 Phút) ? Dựa vào bản đồ hãy xác định những khu vực có mật độ dân số cao và thấp trên thế giới? - HS: Thực hiện trên bản đồ Dân cư tập trung đông ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Tây Phi, Trung Đông, Tây và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra Xin.? ? Xác định trên bản đồ các khu vực có số dân đông nhất trên thế giới? - HS: Đông Á và Nam Á. - GV: Hướng dẫn hs xác định trên bản đồ tự nhiên - Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới - Nhìn vào mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương ,một nước 6 và rút ra nhận xét vì sao lại có sự phân bố như vậy? - HS: Xác định trên bản đồ treo tường (Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, độ thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà….đều có mật độ dân số cao. Ngược lại, những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo….đi lại khó khăn hoặc những vùng có khí hậu khắc nghiệt như vùng cực, vùng hoang mạc thường có mật độ dân số thấp). ? Tại sao ngày nay con người lại có thể sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới? - HS: Với những tiến bộ về kĩ thuật, con ngưòi có thể khắc phục những trở ngại về điều kiện tự nhiên để sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất. *Hoạt động 2: Nhóm ( 12 phút) - GV: Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi ) các nhà khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính - GV:Hướng dẫn quan sát H2.2và nghiên cứu phần kênh chữ THẢO LUẬN NHÓM ? Hãy nêu tên của ba chủng tộc, đặc điểm hình dạng bên ngoài, địa bàn sinh sống chủ yếu của các chủng tộc này? - HS: Báo cáo kết quả thảo luận bằng hình thức điền vào bảng. - Dân cư sinh sống chủ yếu ở những đồng bằng châu thổ trong các đô thị, thưa thớt ở vùng núi, vùng xa biển, vùng cực. 2. Các chủng tộc (20 phút) Tên chủng tộc Đặc điểm hình dạng Địa bàn cư trú Môn-gô-lô-ít (Da vàng) Nê-Grô-ít (Da đen) Ơ-rô-pê-ô-ít (Da trắng) - GV: Sự khác nhau về chủng tộc chỉ là hình thái bên ngoài do địa bàn cư trú và điều kiện tự nhiên mang lại. VD: những cư dân sống ở khu vực khí hậu lạnh thương có màu da sáng …… - Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội loài người các chủng tộc đã dần chuyển cư sinh sống ở hầu khắp các nơi trên trái đất 4. Đánh giá (6 phút) - Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau. 1. Nhân tô quyết định nhất tới sự phân bố dân cư nói chung là: a. Điều kiện tự nhiên. b. Lịch sử khai thác. c. Phương thức sản xuất. d. Trào lưu di cư. 2. Những khu vực thưa dân trên thế giới thường nằm ở. 7 a. Trung tâm các lục địa Á, Phi. b. Vùng này có nhiều động đất, núi lửa. c. Các vùng nhiều bão tố, ven biển. d. Các đảo và quần đảo ngoài đại dương. 3. Nhìn chung, sự tập trung dân cư đông ở một nơi, chủ yếu là do sự tác động của. a. Điều kiện khí hậu tốt. b. Đất đai màu mỡ. c. Tài nguyên khoáng sản dồi dào. d. Điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi cho đời sống và sản xuất. 4. Yếu tố nào sau đây không tác động đến sự phân bố dâncư nói chung a. Đất đai màu mỡ. b. Khí hậu tốt. c. Khoáng sản dồi dào. d. Không có yếu tố nào trong số các yếu tố trên ? Hãy lên bảng xác định các khu vực tập trung đông dân cư trên bản đồ? - HS: Xác định trên bản đồ treo tường. 5. Hoạt động nối tiếp (4 phút) - Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK - Làm bài tập 2 SGK. - Chuẩn bị trước bài 3 “Quân cư, đô thị hoá” IV, Phụ lục: BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC Tên chủng tộc Đặc điểm hình dạng Địa bàn cư trú Môn-gô-lô-ít (Da vàng) Da vàng, mắt đen, tóc đen, mũi tẹt, hình dáng nhỏ thấp Sinh sống chủ yếu ở Châu Á Nê-Grô-ít (Da đen) Da mầu sẫm, tóc đen soăn, mắt đen to, mũi thấp, môi dày. Sinh sống chủ yếu ở Châu Phi Ơ-rô-pê-ô-ít (Da trắng) Da trắng tóc nâu hoặc vàng, mắt xanh hoặc nâu, mũi cao, dáng người cao to. Sinh sống chủ yếu ở Châu Âu Duyệt, ngày tháng năm 2013 Tòng Thị Xuân Vui 8 Ngày soạn: 25/8/2013 Ngày dạy: 28/8/2013 Tiết 3 - Bài 3: QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HOÁ I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần 1. Kiến thức: - So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị. về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống. - Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới. - Biết một số siêu đô thị trên thế giới. 2. Kĩ năng: - Đọc lược đồ các siêu đô thị trên thế giới, sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới. - Xác định trên bản đồ, lược đồ “Các siêu đô thị trên thế giới”, vị trí của một số siêu đô thị. II. Phương tiện dạy và học: 1. Giáo viên: - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới. - Ảnh đô thị Việt Nam và một số thành phố lố trên thế giới. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, tìm hiểu trước về các siêu đô thị trên thế giới. III. Hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) ? Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới? tại sao dân cư trên thế lại có sự phân bố như vậy? 3. Bài mới: * Vào bài: ( 2 phút) Từ xa xưa con người đã biết sống quây quần bên nhau để có đủ sức mạnh khai thác và cải tạo tự nhiên, từ đó các làng mạc, đô thị dần dần được hình thành theo sự phát triển của xã hội loài người. Vậy quá trình hình thành và phát triển này như thế nào? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung - GV: hướng dẫn hs đọc thuật ngữ quần cư SGK T188. - Ngày nay xã hội loài người ngày một phát triển, quần cư không còn tồn tại dưới một hình thức nhất định. ? Bằng hiểu biết của mình hãy cho biết có mấy hình thức quần cư, đó là những hình thức quần cư nào? - HS: Quần cư nông thôn và quần cư thành thị. *Hoạt động 1. Nhóm (20 phút) - GV: Hướng dẫn HS quan sát H3.1, 3.2 và nội dung thông tin thảo luận: + Nhóm 1: Tìm hiểu về quần cư nông thôn + Nhóm 2: Tìm hiểu về quần cư đô thị. 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị: (15 phút) 9 Theo 4 nội dung: ? Mật độ dân cư ? Cách tổ chức sinh sống ? Lối sống ? HĐ kinh tế chủ yếu. - HS báo cáo nhận xét bổ sung GV chuẩn kiến thức. + QCNT: Dựa vào truyền thống gia đình dòng họ, làng xóm. Có phong tục tập quán, lễ hội cổ truyền + QCTT: Là cộng đồng có tổ chức, mọi người tuân thủ theo pháp luật , có nếp sống văn minh, trật tự. Hoạt động 2. Cá nhân (17phút) - GV: Trên thế giới tỷ lệ người sống trong các đô thị ngày càng tăng, tỷ lệ người sống ở nông thôn ngày càng giảm. ? Tại sao có đặc điểm đó? - HS: Các đô thị ngày càng phát triển. - GV: Các đô thị xuất hiện rất sớm, từ thời kỳ cổ đại và liên tục phát triển. - GV: Hướng dẫn hs đọc thuật ngữ đô thị hoá. ? Dựa vào kiến thức đã học và SGK chứng minh sự phát triển của các đô thị trong các thời kỳ? Tại sao có những đặc điểm đó? - HS: Thế kỷ XVIII, có gần 5% dân số sống trong các đô thị, năm 2001 có 46% dân số sống trong các đô thị. - GV: Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành các siêu đô thị, dự kiến đến năm 2025 dân số đô thị là 5 tỷ người. - GV: Hướng dẫn HS quan sát H 3.3 SGK. ? Đọc tên các siêu đô thị trên thế giới? Xác định vị trí các siêu đô thị trên bản đồ? - HS: Xác định trên bản đồ treo tường. ? Xác định trên bản đồ các châu lục có nhiều và ít siêu đô thị nhất? - GV: Đô thị hoá là xu thế của thế giới hiện nay, nhưng cũng gây ra rất nhiều hậu quả. ? Vậy hậu quả của sự phát triển đô thị là gì? - Quần cư nông thôn: + Có mật độ dân số thấp. + Làng mạc, thôn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước. + Dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. - Quần cư thành thị: + Có mật độ dân số cao. + Nhà cửa xây thành phố phường + Dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ. 2. Đô thị hoá, các siêu đô thị: (15 phút) - Đô thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới. - Đô thị xuất hiện từ rất sớm, số dân đô thị trên thế giới ngày càng tăng, hiện có khoảng 1 nửa dân số TG sống trong các đô thị. - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng, trở thành các siêu đô thị: + Châu Á: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tokio, Xơ-un, Niu Đê-li, Gia-cac-ta. + Châu Âu: Pa-ri, Luân Đôn. + Châu Phi: Cai-rô, La-gốt. + Châu Mĩ: Niu I-ooc, Mê- 10 [...]... trong năm Nóng quanh năm * Lượng mưa: - Ma La Can: Có mưa 9 tháng, lượng mưa lớn nhất từ tháng 5 đến tháng 10, không mưa 3 tháng từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau Lượng mưa trung bình 841 mm - Gia Mê La: Có mưa 7 tháng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 9 Không mưa 5 tháng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau Lượng mưa trung bình 6 47 mm * Nhận xét: Số tháng có mưa ở hai biểu đồ giảm dần từ 9 tháng đến 7 tháng,... sát H 7. 3 và H 7. 4 SGK ? Xác định vị trí Hà Nội, Mum Bai trên bản đồ? ? Hãy đọc nhiệt độ và lượng mưa của hai địa điểm này? - HS: + Hà Nội: Nhiệt độ: 17oc – 30oc, biên độ 13oc Lượng mưa: mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10, mưa ít tháng 11 đến tháng 4 năm sau Tổng lượng mưa trong năm khoảng 172 2 mm + Mun Bai: Nhiệt độ: 23 – 31oc, biên độ 8oc Lượng mưa: mưa nhiều từ tháng 6 – 9, mưa ít tháng 10 – 5 năm. .. ở cả hai bán cầu c 5º đến 30º ở cả hai bán cầu d 5º đến 25º ở cả hai bán cầu ? Giải thích tại sao diện tích sa van và nửa hoang mạc ở môi trường nhiệt đới ngày càng mở rộng? 5 Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà: - Về nhà làm bài tập số 4 SGK - Đọc trước bài 7 “ Môi trường nhiệt đới gió mùa” Duyệt, ngày tháng năm 2013 Tòng Thị Xuân Vui 20 Ngày soạn: 5/9/2012 Ngày dạy: 10/9/2012 Tiết 7 – Bài 7: ... độ trung bình năm trên 20oc, biên độ nhiệt năm khoảng 8oc + Mùa đông: Có gió từ lục địa thổi đến không khí khô lạnh, mưa ít + Mùa hạ:Có gió từ đại Hoạt động 2 Cá nhân (10 phút) dương thổi đến không khí - GV: Hướng dẫn HS quan sát H 7. 5 và H 7. 6 SGK mát mẻ, mưa nhiều ? Hãy miêu tả quang cảnh trong hai hình H 7. 5 và H Thời tiết diễn biến thất 7. 6? thường - HS: 2 Các đặc điểm khác của + H 7. 5: Cây cối... 28oC, thấp nhất khoảng 25oC, nóng quanh năm, không có mùa đông lạnh + Về lượng mưa: Lượng mưa các tháng dao động từ 170 mm – 250 mm Tổng lượng mưa trung bình năm từ 2000 – 2300 mm Mưa nhiều và phân bố đồng đều quanh năm - Khí hậu nóng ẩm quanh năm ? Rút ra nhận xét chung về khí hậu? 2 Rừng rậm xanh quanh - GV: Hướng dẫn HS quan sát H 5.3 SGK năm: ? Miêu tả quang cảnh trong ảnh chụp? - Rừng phát triển... Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình năm có dạng hình như thế nào? ? Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất? ? Rút ra nhận xét chung về nhiệt độ? - HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm ? Lượng mưa lớn nhất trong năm = mm? ? Lượng mưa nhỏ nhất trong năm = mm? ? Nhận xét chung về lượng mưa? - GV: Chuẩn hoá kiến thức: - Về nhiệt độ: + Trong một năm có hai lần lên cao và hai lần 16... 15 – 60 b Nhóm tuổi trên 60 c Nhóm tuổi 0 – 14 d Cả A, B, đều đúng 5 Hoạt động nối tiếp: (1 phút) - Chuẩn bị trước bài 5 “Đới nóng môi trường xích đạo ẩm” - Ôn lại đặc điểm và ranh giới các đới khí hậu trên Trái Đất ở chương trình Địa 6 Duyệt, ngày tháng năm 2013 Tòng Thị Xuân Vui 14 Ngày soạn: 30/8/2012 Ngày dạy: 3/9/2012 PHẦN HAI: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG HOẠT ĐỘNG KINH... mùa - Biểu đồ B thuộc đới nóng 35 4 Đánh giá ( 17 phút) - GV: Nhận xét giờ thực hành của cả lớp - Đánh giá và có thể cho điểm đối với cá nhân, hoặc các nhóm làm việc tích cực và hoàn thành tốt bài thực hành + Hoàn thành báo cáo thu hoạch (Bài 15p số 1) 5 Hoạt động nối tiếp: (7' ) - Gv hướng dẫn HS tham khảo bài tập 2, 3 : 2 Chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xavan kèm theo - Cảnh quan ở bức ảnh xavan : + Thực... trường nhiệt đới nằm 18 - GV: Hướng dẫn xác định địa điểm Ma-la-can và Gia-mê-la trên bản đồ THẢO LUẬN NHÓM - GV: Chia lớp thành 4 nhóm (hai nhóm phân tích nhiệt độ, hai nhóm phân tích lượng mưa) * Nhiệt độ: ? Nhiệt độ tháng cao nhất, thấp nhất, biên độ? Thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm? Rút ra nhận xét về chế độ nhiệt? * Lượng mưa: ? Số tháng có mưa, số tháng không có mưa? Lượng trung bình, nhận xét... Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng 2 Kĩ năng: - Bước đầu giúp hs luyện tập cách phân tích sự vật hiên tượng địa lí (Các nguyên nhân của sự di dân) - Củng cố thêm kĩ năng đọc và phân tích ảnh địa lí, bản đồ địa lí, và các biểu đồ hình cột II Phương tiện dạy học: - Bản đồ dân số đô thị trên thế giới - Các ảnh về đô thị hiện đại có kế hoạch ở các nước đới nóng . mưa 7 tháng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 9. Không mưa 5 tháng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình 6 47 mm. * Nhận xét: Số tháng có mưa ở hai biểu đồ giảm dần từ 9 tháng. nhiệt độ tăng cao trong năm. Nóng quanh năm. * Lượng mưa: - Ma La Can: Có mưa 9 tháng, lượng mưa lớn nhất từ tháng 5 đến tháng 10, không mưa 3 tháng từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Lượng mưa. nằm ở khoảng từ vĩ tuyến: a. 5º đến 23º ở cả hai bán cầu. b. 5º đến 35º ở cả hai bán cầu. c. 5º đến 30º ở cả hai bán cầu. d. 5º đến 25º ở cả hai bán cầu. ? Giải thích tại sao diện tích sa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm chuẩn, Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm chuẩn, Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm chuẩn