0

Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm

121 3,325 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:55

Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 Ngay son 12 thng8 nm 2009 Phần I : Thành Phần nhân văn của môi trờng Tiết 1: Bài 1:Dân Số I. Mục tiêu : 1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về dân số (tháp tuổi, nguồn lao động.) - Nắm đợc sự gia tăng dân số trên thế giới và hậu quả của nó. - Liên hệ với sự gia tăng dân số ở địa phơng và ở Việt Nam. 2. Kĩ năng: Phân tích đợc sự gia tăng dân số. Đọc và phân tích bảng số hiệu, biểu đồ, lợc đồ, tháp tuổi. 3: Thái độ: có tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác II.chuẩn bị: 1.GV: BĐ 2.HS : SGK , Phiếu học tập III.Tiến trình tổ chức dạy học 1. ổ n định tổ chức: (1phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra 3. Bài mới Giáo viên giới thiệu bài mới Hoạt động của thầy và trò nội dung *Hoạt động 1: (20phút) Dân số Nguồn lao động: - Hàng năm đều có các cuộc điều tra dân số? Tác dụng của các cuộc điều tra đó? (Điều tra dân số biết tổng số dân, nam, nữ, văn hóa, văn hoá dân tộc) GV: Cho HS QS H1.1 giới thiệu tháp tuổi. Sau đó phát phiếu học tập cho học sinh. -Hoạt động nhóm :4 nhóm. B1.GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS: làm bài tập theo nội dung SGK-trang 3 - Tháp tuổi là gì? - Nhìn vào tháp tuổi ta thấy thể hiện điều gì? - Chúng ta nghiên cứu những vấn đề về dân số để làm gì ? - B2. Các nhóm trao đổi ý kiến thống nhất ghi vào phiếu - B3. treo phiếu học tập lên bảng GV đa đáp án (Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể của dân số - Tháp tuổi cho biết tổng số nam, tổng số nữ, tổng số dân, các độ tuổi.) GV : Định hớng sự phát triển dân số từ đó có 1. Dân số Nguồn lao động: - Điều tra dân số biết tổng số dân, nam, nữ, văn hóa, văn hoá dân tộc, độ tuổi - Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể của dân số - Tháp tuổi cho biết tổng số nam, tổng số nữ, tổng số dân, các độ tuổi. Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 sự điều chỉnh sự phát triển KT-VH-XH, GV:Chuẩn kiến thức. *Hoạt động 2: (10phút) Dân số tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX. GV: Theo biểu đồ H 1.4, hớng dẫn học sinh đọc thuật ngữ ThS, TLT, cho biết: - Sự gia tăng TN và sự gia tăng cơ giới. GV:Yêu cầu quan sát từ H 1.2 cho biết: -Tình hình tăng dân số từ đầu CN đến TK19? (Tăng chậm) - Từ TK 19 đến TK 20 ?(Tăng nhanh) - Nguyên nhân của sự phát triển chậm và phát triển nhanh của dân số? *Hoạt động 3: (10phút) Sự bùng nổ dân số. -Yêu cầu HS quan sát H 1.3 và H 1.4 cho biết: - Trong GĐ hiện nay <1950-2000> nhóm nớc nào có tỉ lệ tăng dân số cao hơn ? - Nguyên nhân nào khiến cho dân số tăng nhanh - Sự bùng nổ dân số xảy ra khi nào? (Khi tỷ lệ dân số phát triển hàng năm tới: 2,1%.) - Hậu quả của sự gia tăng dân số? (+ Gây sức ép về lao động +Ytế,chỗở,việclàm,môitrờng, GTVT,) . - Các biện pháp để ngăn chăn sự bùng nổ dân số? (+ Giảm tỷ lệ sinh + Kế hoạnh hoá gia đình + Triệt sản.) 2. Dân số tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX. - Từ đầu CN- TK 19:Tăng chậm - Từ đầu TK 19-TK 20:Tăng nhanh. 3. Sự bùng nổ dân số. - Khi tỷ lệ dân số phát triển hàng năm tới: 2,1%. - Hậu quả: + Gây sức ép về lao động + Ytế, chỗở, việclàm,môi trờng, GTVT, - Biện pháp: + Giảm tỷ lệ sinh + Kế hoạnh hoá gia đình + Triệt sản. 4. Củng cố: (3phút) - Dân số, nguồn lao động có mối liên quan gì? - Sự bùng nổ dân số? 5. H ớng dẫn: (1phút) - Đọc phần ghi nhớ SGK. - Làm BT 2+3. SGK. - Đọc trớc bài 2. Giờ sau học - Ng y 15 thang 8 n m 2009 Tiết 2: Bài 2:Sự Phân Bố Dân C - Các Chủng Tộc Trên Thế Giới. Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 I . Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức. HS cần biệt đợc sự phân bố dân c không đều và những vùng đông dân trên thế giới . - Nhận biết về sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc trên thế giới. 2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng đọc và phân tích bản đồ phân bố dân c. - Nhận biết đợc các chủng tộc qua hình thái bên ngoài. 3.Thái độ. Không nên có sự phân biệt chủng tộc theo hớng tiêu cực. II.Chuẩn bị: . 1.GV: Bản đồ phân bố dân c Thế giới 2.HS :Phiếu học tập, SGK III - Tiến trình tổ chức dạy học: 1.ổ n định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: (5') H: Em hãy nêu hậu quả của bùng nổ dân số là? (Sức ép dân số về: Nhà ở, y tế, GD, lơng, chỗ làm, giao thông.) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: (20phút): Sự phân bố dân c: GV: Yêu cầu HS đọc thuật ngữ Mật độ dân số (SGK Tr187) cho biết: - Mật độ dân số là gì? (Là dân số sống trên 1 diện tích, lãnh thổ nhất định.) GV: Yêu cầu HS quan sát H 2.1 cho biết: - Dân số phân bố có đồng đều không? .( Dân c phân bối không đều) - Nơi nào đông và nới nào tha dân? (+Đông: Đồng bằng, ven biển + Tha: Sâu trong nội địa, vùng núi cao.) GV: Phát triển HT cho học sinh (4 nhóm). HS: Làm bài tập thảo luận sau: - áp dụng công tác sau để tính mật độ dân số (2001) trong bảng BT2 (SGK). GV: Thu phiếu thông tin phản hồi. - Chữa bài tập (4 nhóm) GV: Chuẩn kiến thức: (chuyển ý) *Hoạt động 2: (15phút ): Các chủng tộc GV: Yêu cầu HS đọc thuật ngữ chủng tộc (SGK Tr 186) cho biết: - Căn cứ vào đâu ngời ta phân thành các chủng tộc khác nhau? (Căn cứ vào hình thái bên ngoài) -Vậy các nhà khoa học phân dân c trên Thế giới thành mấy chủng tộc?(3chủng tộc ) -Sự phân bố của 3 chủng tộc trên Thế giới? - Nêgrôit (Châu Phi) - Môngôlôit (Châu á) - ơrôpêôit (Châu Âu) 1. Sự phân bố dân c : - Là dân số sống trên 1 diện tích, lãnh thổ nhất định. - Dân c phân bố không đều + Đông: Đồng bằng, ven biển + Tha: Sâu trong nội địa, vùng núi cao. - Công thức: Dân số (ngời) =MĐ dân số (ng/km 2 ) Diện tích (Km) 2. Các chủng tộc: - Căn cứ vào hình thái bên ngoài * Thành 3 chủng tộc: a) Môn gô - lô - ít. - Da vàng - Tóc đen dài - Mắt nâu - đen - Mũi thấp rộng. b) Nê grô - ít: - Da đen - Tóc đen xoăn - Mắt đen to - Mũi thấp, rộng c) ơ - rô - pê - ô - it: - Da trắng - Tóc nâu, vàng - Mắt xanh - Mũi cao, hẹp 4. Củng cố:(3phút ) - Sự phân bố các chủng tộc có gì khác nhau giữa các châu lục? 5. H ớng dẫn HS học: (1phút) Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 - Trả lời câu hỏi 1, 3 (SGK) - Đọc trớc bài 3. (Giờ học sau Ngay 18 th ng 8 n m 2009 Tiet 3 Bài 3 :quần c -đô thị hoá I.Mục tiêu 1. Kiến thức: nắm đợc đặc điểm c bản của quần c nông thôn và quần c đô thị. - biết đợc vàI nét về lịch sử pt đô thị và sự hình thành các siêu đô thị. - nhận biết đợc quần c đô thị hay quần c nông thôn. - nhận biết đợc sự phân bố của các siêu đô thị đông dân nhất thế giới trên bản đồ, nhận biết. 3: Thái độ: có tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: bản đồ dân c thế giới 2. Học sinh: sgk .phiếu học tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học 1. Kiểm tra bài cũ : (5.phút): - dân c thờng sinh sống chủ yếu ở khu vực nào .tại sao ? (thờng tập trung nơi địa hình thuận lợi .đông á, nam á, đông nam á, tây, trung âu 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung *Hoạt động 1: (20.phút) Quần c nông thôn và quần c đô thị - h/s đọc thuật ngữ quần c sgk188 - gvcho h/s thấy quần c là tổ chức sinh sống của con ngời trên 1diện tích nhất định để khai thác tài nguyên thiên nhiên, có 2 kiểu quần c chính là quần c nông thôn và quần c đô thị - hoạt động nhóm :4nhóm - bớc 1:làm việc chung cả lớp - chia 4nhóm - gv giao nhiệm vụ chung cả 4nhóm dựa vào H3.1.2và sự hiểu biết hãy so sánh đặc điểm của 2quần c (gợi ý kẻ bảng so sánh ) - bớc 2 - các nhóm cử ra 1tổ trởng ,1th ký - trao đổi ý kiến thảo luận 5phút - thống nhất ý kiến ghi vào phiếu - bớc 3 thảo luận tổng kết trớc toàn lớp - các nhóm gắn phiếu lên bảng - giaó viên treođáp án đúng - các nhóm nhận xét bổ xung phần còn thiếu Nộidung Quầnc nông Quần c đô thị 1.Quần c nông thôn và quần c đô thị : - ở nông thôn :nhà cửa quây quần thành thôn xóm làng bản, dân c Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 sosánh thôn 1mật độ dân số, nhà cửa Thấp hơn Cao hơn 2 các đơn vị quần c gọi là gì Làngbản thôn xã Phố phờng 3nghề nghiệp chủ yếu Nông,lâm,ng nghiệp Công nghiệp ,dịch vụ 4 lối sống Dựa vào các mối quan hệ dòng họ,làng xóm ,tập tục Theo cộng đồng có tổ chức theoluật phát 5 tỉ lệ dân số xu hớng thay đổi Giảm đi Tăng lên Cý :tỉ lệ ngời sống ở nông thôn có xu hớng giảm ,ngợc lại tỉ lệ ngời sống trong các đô thị có xu hớng tăng .đô thị hoá là xu tất yếu của thế giới hiện nay *Hoạt động 2: (12Phút) .Đô thị hoá ,các siêu đô thị . - Dựa vào nội dung sgk cho biết quá trình đô thị hoá trên thế giới diễn ra nh thế nào - Tại sao nói quá trình pt đô thị trên thế giới gắn liền với quá trình pt thơng nghiệp ,công nghiệp . (các đô thị đầu tiên trên thế giới chính là các trung tâm thơng mại, buôn bán nh trung quốc, ai cập, la mã .đô thị pt mạnh vào thế kỉ 19 khi công nghiệp trên thế giới pt nhanh chóng ) Cý nhiều đô thị pt nhanh chóng trở thành các siêu đô thị - gv siêu đo thị là các đô thị lớn có dân số từ 8triệu ngời trở lên - Quan sát hình 3.3 em hảy cho biết trên thế giới hiện có bao nhiêu siêu đô thị .(23) - châu lục nào có nhiều siêu đo thị nhất .(châu á) - siêu đô thị có nhiều ở các nớc đang pt hay các nớc pt .(ở các nớc đang pt ) gv thật là nghịch lí các nớc pt có ít SĐ, còn các nớc đang pt có nhiều SĐT, mang t/c tự phát, không gắn liền với trình độ ptkt đã gây nên hậu quả tiêu cực gì (hậu quả ở nông thôn sx đình đốn do lao động trẻ rời bỏ nông thôn vào các đô thị ,ở thành thị thiếu việc làm ,thiếu nhà ở, gây tình trạng quá tải, môi trờng bị ô nhiễm . sống dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp. - ở đô thị :nhà cửa quây quần thành phố xá, dân sống bằng các hoạt động công nghiệp , dịch vụ . 2.Đô thị hoá ,các siêu đô thị : a,quá trình đô thị hoá . - Đã có từ thời kỳ cổ đại - phát triển nhanh tỉ lệ dân số thế giới sống trong các đô thị, thế kỉ 18 là 5%, năm 2001 là 46% tăng 9lần. - gắn liền với quá trình pt công nghiệp, thơng nghiệp. b,các siêu đôthị - là các đô thị khổng lồ có số dân từ 8triệu ngời trở lên 4. Củng cố:(5.phút). -nơi em ở hiện nay là quần c nông thon hay đô thị ,vì sao? -tại sao nói đô thị hoá là xu thế tiến bộ nhng đô thị hoá tự phát lại có ảnh hởng đến môI trờng và pt kt ,xh ? Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 5. H ớng dẫn học ở nhà (2phút) - học bài theo câu hỏi sgk - khai thác lần lợt ở từng cột 1cách khoa học từ trên dới từ cột trái phải để thấy sự thay đổi của 10 siêu đô thị đông dân Ng y 20 thang8 n m 2009 Tiết:4. Thực hành phân tích l ợc đồ dân số tháp tuổi I.Mục tiêu 1. Kiến thức : nắm khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân số không đều trên thế giới . - khái niệm đô thị hoá, sự phân bố dân c và các đô thị phát triển châu á . 2. Kỹ năng: nhận biết sự rbiến đổi kết cấu dân sốuổi 1dịa phơng qua tháp tuổi 3. Thái độ: có tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: SGV 2. Học sinh: GK III. Tiến trình tổ chức dạy- học 1.ổ n định : 2. Kiểm tra bài cũ: (5phút): - nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần c đô thị và quần c nông thôn (nông thôn dân sống thành làng xóm sống dựa vào nông nhiệp ,đô thị dân sống thành phố phờng ,sống bằng hoạt động công nghiệp ) 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung *Hoạt động 1: (10.phút)1 BàI tập 1 -gvcho h/s nhắc lại kiến thức lớp 8về cách sử dụng bản đồ (đọc tên bản đồ, đọc bản chú giải em có những nội dung gì ? - qs H4.1cho biết mật độ dân số cao nhất của thái bình năm 2000là thị xã thái bình, có mật độ là bao nhiêu? (trên 3000ngời ) ?nơi có mật độ dân số thấp nhất là bao nhiêu, mật độ là ?(huyện tiền hải nhỏ hơn 1000ngời ) -liên hệ địa phơng nơi có mật độ dân số cao, thấp, tại sao ? * Hoạt động 2: (.15Phút) Bài tập 2: gv hớng dẫn các em nhận dạng tháp tuổi, dân số già, trẻ vì thế so sánh 2 tháp tuổi - hoạt động nhóm : 4nhóm . - bớc 1: làm việc chung cả lớp. - chia 4nhóm . - gv giao nhiệm vụ chung cả 4nhóm. - Quan sát H4.2.3để nhận xét . 1. hình dạng tháp tuổi có thay đổi gì (chú ý độ phình to hay thu nhỏ của phần chân tháp 1 Bài tập 1: -thị xã thái bình có mật độ dân trên 3000ngời /km 2 -huyện tiền hải có mật độ dân số thấp nhất dới 1000ngời /km 2 2 Bài tập 2 Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 tuổi và phần giữa ) 2.nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ .nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ .(chú ý độ dài của các băng ngang thể hiện từng lứa tuổi ) - bớc 2 - các nhóm cử ra 1tổ trởng ,1th ký - trao đổi ý kiến thảo luận 5phút - thống nhất ý kiến ghi vào phiếu - bớc 3 thảo luận tổng kết trớc toàn lớp - các nhóm gắn phiếu lên bảng - đối chiêú vơí đáp án cuả gv các nhóm nhận xét và bổ xung - giaó viên treo đáp án đúng 1hình dáng tháp tuổi H4.3so H4.2 -phần chân tháp (màu xanh lá cây ) thu hẹp hơn -phần giữa tháp (màu xanh nớc biển )phình to hơn 2.hình dáng tháp tuổi cho thấy - nhóm tuổi lao động của thành phố hồ chí minh năm 1999 tăng về tỉ lếo với 1989 - nhóm tuổi trẻ em của thành phố hồ chí minh năm 1999 già hơn với năm1989 *hoạt động 3: (10phút ) bài tập 3: h/s quan sát H4.4 và bản đồ tự nhiên châu á. - Những khu vực tập trung đông dân c của châu á là khu vực nào? - Các đô thị lớn của châu á thờng phân bố ở đâu ?. -h/s phát biểu h/s khác bổ nhận xét bổ xung. - Sau 10năm dân số thành phố hồ chí minh đã già đi -tháp tuổi 1999dới chân nhỏ dần ở giữa to ra - nhóm tuổi 20-24,25-29tăng, nhóm tuổi 0-4giảm 3 BàI tập 3 - Nam á, đông nam á , đông á đó là nơi có mật độ dân số cao nhất. - các đô thị lớn phân bố đông á , nam á 4. Củng cố: (3.phút). - gv đánh giá kết quả bài thực hành. - biểu dơng h/s tích cực nhắc nhở h/s cha chú ý. 5. H ớng dẫn học ở nhà: (2phút) -học lại bài-xem trớc bài môi trờng đố nóng . Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 Ngày soạn : 13/9/2010 Chơng 1: môi trờng đới nóng - hoạt động kinh tế Của con ngời ở Đới nóng Tiết:5 BàI 5: đới nóng : môi trờng xích đạo ẩm I.Mục tiêu 1. Kiến thức: Xác định vị trí đới nóng trên thế giới và các kiểu môi trờng trong đới nóng. trình bày đợc đặc diểm của môi trờng xích đạo ẩm (nhiệt độ , lm ) 2. Kỹ năng: đọc hiểu đợc biểu đồ nhiệt độ ,lợng ma .nhận biết đợc môi trờng. 3. Thái độ: có tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: bản đồ các đới khí hậu 2. Học sinh: sgk phiếu học tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học 1. ổ n định : (.1 phút 2. Kiểm tra bài cũ: (5.phút): - ở lớp 6bài 22 trái đất có các đới khí hậu nào (nóng , 2 đới ôn hoà , 2 đới lạnh ) 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung *Hoạt động 1: (.14phút) -Dựa vào lợc đồ 5.1 , bản đồ và kién thức sgk xác định vị trí đới nóng trên thế giới nêu đặc điểm chủ yếu đới nóng? - h/s phát biểu h/s khác nhận xét bổ xung - gv chuẩn kiến thức . gv chính vì thế ngời ta ta còn gọi đây là đới nóng nội chí tuyến, có tới 70%số loài cây, chim thú trên trái đất sinh sống ở rừng rậm đới nóng. - h/s qs H5.1 gồm có các loại môi trờng nào ? (có 4môi trờng xđ ẩm, nhệt đới, nhiệt đới gió mùa, hoangmạc ) *Hoạt động 2: (20.Phút)môi trờng xích đạo ẩm -dựa H5.1.2và nội dung sgk xác định vị trí của môi trờng xích đạo ẩm ? xác định vị trí xin ga po và nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lợng ma ? -h/s phát biểu học sinh khác bổ xung gvchuẩn kt (kết quả đọc biểu đồ xin ga po - nhiệt độ tb các tháng 25 0 c-27 0 c nống quanh năm . - lm cả năm khoảng 2000mm, ma đều quanh năm . 1.Đới nóng: -vị trí : nằm giữa khoảng 2chí tuyến 23 0 bắc -23 0 nam -Đặc điểm : nhiệt độ cao quanh năm, có gió tín phong thổi quanh năm từ áp cao chí tuyến về xích đạo . - giới tv.đv phong phú đa dạng ,đông dân, tập trung nhiều nớc đang pt của thế giới. 2. m ôi tr ờng xích đạo ẩm: a,vị trí khí hậu - nằm khoảng 5 0 bắc -5 0 nam - khí hậu : nhiệt độ cao trên25 0 c ma nhiều từ 1500mm-2500mm.ma đều quanh năm. - độ ẩm cao trên 80%. Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 - chỉ vị trí xin ga po trên bản đồ. - cý nh vậy có thể nói khí hậu môi trờng xích đạo ẩm nóng ẩm quanh năm không khí rất ẩm ớt , ngột ngạt trong đk đó tv t nhiên pt tạo thành 1cảnh quan độc đáo là rừng rậm xanh quanh năm . +hoạt động nhóm : 4nhóm . - bớc 1: làm việc chung cả lớp . - chia 4nhóm. - gv giao nhiệm vụ chung cả 4nhóm . - qsH5.3.4hãy. - nhận xét về rừng rậm xanh quanh năm - cho biết rừng ở đây có mấy tầng chính, là những tầng nào. - giải thích tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng. - bớc 2 - các nhóm cử ra 1tổ trởng ,1th ký. -trao đổi ý kiến thảo luận 5phút. -thống nhất ý kiến ghi vào phiếu. - bớc 3 thảo luận tổng kết trớc toàn lớp . - các nhóm gắn phiếu lên bảng . - đối chiếu vơi đáp án cua gv .các nhóm nhậnxét và bổ xung. - giaó viên treo đáp án đúng - có 4tầng . +tầng cây bụi ,cỏ quyết ở độ cao dới 10m +Gỗ cao tb từ 10m đến dới 30m +30m-40m +.vợt tán 40mtrở lên - nguyên nhân : do có đất tốt, khí hậu ẩm ớt nắng nóng ) b, .rừng rậm xanh quanh năm -rừng rậm rạp nhiều dây leo -nhiều tầng tán, có 4tầng : cây bụi ,cây gỗ tb , cây gỗ cao tb , tầng vợt tán 4. Củng cố: (3.phút) -đới nóng phân bố ở đâu , có đặc điểm gì -hãy kể tên các môI trờng đới nóng và chỉ trên BĐ. 5. H ớng dẫn học ở nhà: (.2phút) - học bài theo câu hỏi sgk - bài tập 4 sgk19 Ngày soạn : 14/9/2010 Tiết 6 - Bài 6 :môI trờng nhiệt đới I.Mục tiêu 1. Kiến thức: nắm đợc đặc điểm khí hậu và các đặc điểm khác của môi trờng nhiệt đới 2. Kỹ năng: đọc biểu đồ khí hậu và nhận biết các môi trờng nhiệt đới là xa van hay đồng cỏ cao nhiệt đới 3: Thái độ: có tinh thần hợp tác, nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến có tinh thần hợp tác II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: bản đồ các đới khí hậu trên thế giới 2. Học sinh: sgk phiếu học tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học 1 ổn định tổ chức lớp ( Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 2. Kiểm tra bài cũ(5phút): - chỉ giới hạn dới nóng ,trong môi trờng đới nóng chia mấy môi trờng nhỏ (từ 23độ bắc -23độ nam ,chỉa ra môi trờng xích đạo ẩm ,nhiệt đới ,nhiệt đới gió mùa ,hoang mạc ) 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung *Hoạt động 1: (.22phút) vị trí ,khí hậu -qsH5.1cho biết môI trờng nhiệt đới nằm vĩ độ nào ?(vt5 0 bắc ctbắc ,5 0 nam ct nam ) ?với vị trí đó có ảnh hởng gì đến khí hậu . -hsphát biểu h/s khác nhận xét bổ xung -gvchuẩn kiến thức +hoạt động nhóm :4nhóm - bớc 1:làm việc chung cả lớp - chia 4nhóm - gv giao nhiệm vụ - nhóm 1,2:qsH6.1hãy nêu diễn biếnnhiệt độ ,lợng ma của ma la can - nhóm 3,4qsH6.2hãy nêu diễn biến nhiệt độ ,lợng ma của gia mê na - bớc 2 - các nhóm cử ra 1tổ trởng ,1th ký - trao đổi ý kiến thảo luận 5phút - thống nhất ý kiến ghi vào phiếu - bớc 3 thảo luận tổng kết trớc toàn lớp - các nhóm gắn phiếu lên bảng - đối chiếu vơi đáp án cua gv các nhóm nhậnxét và bổ xung - giaó viên treođáp án đúng Mala can 9độbắc Gia mê na12độ B Tđộ cao nhất 29độ c 32,5độ c Tđộ thấp nhất 26độ c 22,5độ c lMcả năm 860mm 620mm Các tháng có ma Từ T3-T11 T4-T10 Các tháng m- anhiều T5-T10 T5-T10 T khô hạn ,không ma 3T12,1,2 5T11,12,1,2,3 -cý với đặc điểm khí hậu nh vậy thực vật ,sông ngòi ,đất đai của môi trờng nhiệt đới pt nh thế nào *hoạt động 2(10phút) các đặc điểm khác của môi trờng - sự phân hoá khí hậu theo thời gian ra mùa khô, mùa ma có ảnh hởng gì đến cảnh quan môi trờng nhiệt đơI -h/s trả lời ,gvchuẩn xác kiến thức (mùa khô là mùa cạn sông ngòi ,thực vật suy giảm ,động vật di c tìm nguồn nớc sự thay đổi có ảnh hởng đến cảnh quan là đồng cỏ cao nhiệt đới là đặc trng môI trờng ) - qsH6.3.4nhận xét sự thay đổi thực vật qua 2khu vực nh thế nào ,giảI thích (xavankê nia ít 1, v i trí khi hậu a,vị trí -từ vĩ tuyến 5độ nam ,bắc -2chí tuyến ở 2bán cầu ,chủ yếu châu phi,châu mĩ b,khí hậu -nhiệt độ cao quanh năm trung bình >20độ c, có hai thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm -trong năm có 1 thời kì khô han từ tháng11-3, -lợng ma trung bình 500-1500mm giảm dần về chí tuyến 2, c ác đặc điểm khác của môi trờng a,cảnh quan thay đổi theo mùa - mùa ma là mùa lũ của sông ngòi ,thực động vật phát triển - mùa khô:ngợc lại b,thực vật thay đổi theo lợng ma: -từ rừng tha- đồng cỏ cao nhiệt đới(xavan) nửa hoang mạc (từ xích đạo về hai chí tuyến) c,vùng đồi núi có đất peralit màu đỏ vàng d,là vùng có khả năng tập trung đông dân c Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du [...]... 5,5độ c Lmcả năm 170 0mm 1800mm Các tháng ma n Từ T5-T10 T6-T9 Các tháng ma ít T11-T4 T10-T5 Năm hoc: 2010 - 2011 +LmTBnăm >1000mm,chủ yếu vào mùa ma +thời tiết diễn biến thất thờng biểu hiện mùa ma có năm ma sớm có năm ma muộn,có năm rét sớm có năm rét muộn - gvlợng ma tuỳ thuộc vị trí gần hay xa biển ,sờn đốn gió hay sờn khuất gió ,,mùa ma từ tháng 5-T10chiếm 70 %-95%lợng ma cả năm - QSH6.1.2với H7.3.4... phong cây công nhiệp, dân c đông đúc phú và đa dạng có sự thay đổi cả theo không gian, thời gian tuỳ thuộc Lmvà sự phân bố ma trong năm giữa các địa phơng và các mùa mà trong NĐGM có cả cảnh quan tơng tự nh ở môi trờng xích đạo ẩm , có cả cảnh quan tơng tự nh ở môi trờng nhiệt đới Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 4 Củng cố:( 3.phút) - nêu đặc điểm nổi bật... thức bằng đáp án gvnhận xét kết quả các nhóm nhóm 1:biểu đồ A :T:cao quanh năm , các tháng đều >200 c, LM: tháng ma nhiều T1, tháng ma ít T8-ma nhiều trong năm thể hiện kiểu khí hậu xích đạo thuộc môi trờng xđạo ẩm không phù hợp với ảnh xa van vì lợng ma nhiều nhóm 2:biểu đồ B nhiệt độ cao quanh năm các đều trên 20độ c ,trong năm co 2 lần nhiệt độ tăng cao Lm.ma theo mùa ma nhiều nhất tháng T8có thời... mùa ma nhiều nhất tháng T8có thời kỳ khô hạn 4 tháng thể hiện kiểu khí hậu nhiệt đới thuộc môi trờng nhiệt đới phù hợp với ảnh xa van vì lợng ma theo có 1mùa khô nhóm 3 :biểu đồ c.nhiệt độ cao quanh Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 năm trong năm có 2lần nhiẹt độ tăng cao Lmtheo mùa ,có thời kỳ khô hạn 6tháng thể hiện khí hậu nhiệt đới thuộc môi trờng nhiệt... 1 .Giáo viên: biểu đồ A,B,C phóng to ,bảng phụ 2 Học sinh: sgk,phiéu học ỵâp III Tiến trình tổ chức dạy- học 1 ổn định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bài cũ(2.phút): -môi trờng đới nóng có các kiểu môi trờng nào (kiểu môi trờng :xích đạo ẩm ,nhiệt đới ,nhiệt đới gió mùa ) Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 3 Bài mới: Hoạt động của Thầy và Trò *Hoạt động 1: (5.phút) Bài tập 1 chung cả lớp. .. +nhiệt độ TBnăm trên 20độ c Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 nam á lại có sự chênh lệchlớn giữa mùa hạ và mùa đông (hè gió hớngđông nam ,tây nam thổi t ấn độ dơng và thái bình dơngtới mát mẻ ma lớn ) mùa đông gió hớng đông bắc thổi từ lục địa ra lạnh khô ít ma ) -h/s n/c và trả lời h/s khác nhận xét bổ xung -gvchuẩn kiến thức +hoạt động nhóm +bớc 1làm việc chung cả lớp - chia... tr36, 37 em hãy -để khắc phục ,phải tiến hành đô thị Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 nêu tình hình đô thị hoá ở đới nóng hoá gắn liền với ptkt và phân bố dân -bớc 2làm việc theo nhóm c hợp lí (đô thị hoá có kế hoạch ) -các nhóm cử ra 1tổ trởng ,1th ký -trao đổi ý kiến thảo luận 5phút -thống nhất ý kiến ghi vào phiếu -bớc 3 thảo luận tổng kết trớc toàn lớp. .. có tinh thần hợp tác ,nghiên cứu tìm hiểu đóng góp ý kiến II Chuẩn bị 1 .Giáo viên: 2 Học sinh:sgk ,phiếu học tập III Tiến trình tổ chức dạy- học 1.ổn định tổ chức lớp (1 phút): 2 Kiểm tra bài cũ(5.phút): Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 Trình bày sự phân hoá của môi trờng (thể hiện cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo 4mùa rõ rệt ,xuân hạ ,thu ,đông ) 3 Bài... tổng kết trớc toàn lớp -h/s treo gắn kết quả lên bảng và trình bày - Biểu đồ A :thuộcđới lạnh -h/s khác nhận xét bổ xung - Biểu đồ B:kiểu khí hậu địa trung hải -Gv chuẩn kiến thức bằng đáp án - Biẻu đồ C :kiểu khí hậu ôn đới hải dơng gvnhận xét kết quả các nhómtheo bảng +BĐA:55độ45B Nguyễn Đăng Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 -Nhiệt độ :mùa hè . Lmcả năm 170 0mm 1800mm Các tháng ma n Từ T5-T10 T6-T9 Các tháng ma ít T11-T4 T10-T5 - gvlợng ma tuỳ thuộc vị trí gần hay xa biển ,sờn đốn gió hay sờn khuất gió ,,mùa ma từ tháng 5-T10chiếm 70 %-95%lợng. thay đổi cả theo không gian, thời gian .tuỳ thuộc Lmvà sự phân bố ma trong năm giữa các địa phơng và các mùa mà trong NĐGM có cả cảnh quan tơng tự nh ở môi trờng xích đạo ẩm , có cả cảnh quan. Thành THCS Hiên Vân - Tiên Du Giáo án địa lý 7 Năm hoc: 2010 - 2011 * Hoạt động 2: (19Phút) làm ruộng thâm canh lúa nớc -Hoạt động nhóm +bớc 1làm việc chung cả lớp -chia nhóm :4nhóm -gv giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 đầy đủ cả năm, III. Tiến trình tổ chức dạy- học, Tiết 30 - Bài 27:Thiên nhiên châu phi, Hoạt động của Thầy và Trò