0

Giáo án địa lí lớp 7 chuẩn ktkn

154 2,729 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:58

Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần: 1 Ngày dạy: 13.8.2013 Tiết : 1 ÔN LẠI MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CƠ BẢN ĐÃ HỌC Ở LỚP 6. GIỚI THIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 7 PHẦN 1 : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG DÂN SỐ ( PHẦN 1 ) I. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: - Giúp Hs hiểu được mục đích của việc học tập môn Địa lý trong nhà trường phổ thông - Nắm lại các kiến thức đã học từ lớp 6 . - Học sinh có những hiểu biết căn bản về dân số và tháp tuổi. - Dân số là nguồn lao động của một địa phương. 2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, thu thập thông tin, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế. - Quan sát thực tế và đưa vào bài học . 3. Thái độ: - Ủng hộ chính sách dân số của Nhà nước ta . - Có tình yêu thiên nhiên đất nước, bảo vệ môi trường sống xung quanh. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tập bản đồ các châu lục trên thế giới. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa, xem bài trước - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học. III. Tổ chức hoạt động dạy và học : 1. Kiểm tra bài cũ : - Nhắc lại một số kiến thức địa lí đã được học ở lớp 6. 2. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu những yêu cầu của tiết học . Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 : Ôn lại một số kĩ năng lớp 6 ( cặp ) (12 phút ) - Kể lại một số kĩ năng quan trọng đã học ở lớp 6 ? - Quan sát bản đồ tự nhiên Việt Nam . Nhận dạng các kí hiệu bản đồ - Bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực tế ?( 10km và 300 km ) - Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km . Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm . Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?( 1 : 700.000 ) - Xác định phương hướng Gv vẽ mũi tên các hướng . - Hs điền tên hướng . Hoạt động 2: Giới thiệu phân phối chương trình Địa lý7 ( 5 phút ) - Gv giới thiệu chương trình địa lí lớp 7 I. Ôn lại một số kĩ năng lớp 6: - Kí hiệu bản đồ - Tính khỏang cách thực dựa vào tỉ lệ bản đồ - Xác định phương hướng . 2. Giới thiệu phân phối chương trình Địa lý 7 Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 1 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Cả năm : 37 tuần – 74 tiết - Học kì I :19 tuần – 38 tiết - Học kì II : 18 tuần – 36 tiết Hoạt động 3: Tìm hiểu Dân số, nguồn lao động ( 20 phút ) Gv: Yêu cầu hs đọc thuật ngữ “dân số” sgk trang 186. Hs: Muốn biết dân số của 1 địa phương người ta làm gì ? Mục đích ? Gv: Các cuộc điều tra dân số người ta cần tìm hiểu vấn đề gì? Hs: trả lời. Gv: Giới thiệu hình 1.1 sgk: Tháp tuổi. Hs: Cho biết tổng số trẻ em từ khi mới sinh cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính có bao nhiêu bé gái, bao nhiêu bé trai? Hs:Hãy so sánh số người trong độ tuổi lao động ở tháp 1 và 2. Hs: Nhận xét hình dạng hai tháp tuổi? Tháp tuổi có hình dạng nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao ? Hs: Thảo luận nhóm, trả lời. Gv: nhận xét,kết luận. Gv: Thông qua tháp tuổi chúng ta biết điều gì về dân số ? Hs: trả lời. Hs:Từ nội dung đã học hãy cho biết dân số là gì? Dân số có ý nghĩa như thế nào? Gv: nhận xét, kết luận. Gv: Nguồn lao động có vai trò như thế nào ? 1. Dân số, nguồn lao động . a. Dân số: - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương, một nước…Dân số được biểu hiện cụ thể bằng tháp tuổi. - Dân số là tổng số dân sinh sống trên 1 lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời điểm cụ thể. - Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của dân số qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương. b. Nguồn lao động : - Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế, xã hội. IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : Củng cố : - Bằng cách nào ta biết được dân số của một nước hoặc một địa phương ? - Thông qua tháp tuổi chúng ta biết điều gì về dân số ? - Dân số là gì? Dân số có ý nghĩa như thế nào? Dặn dò : - Chuẩn bị bài : Dân số ( mục 2 và mục 3 ) - Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới. - Nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số thế giới. - Hướng giải quyết của bùng nổ dân số ? Là học sinh em có suy nghĩ gì trước vấn đề đó ? Rút kinh nghiệm Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 2 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần : 1 Ngày dạy : 15.8.2013 Tiết : 2 Bài 1: DÂN SỐ ( Tiếp theo ) 1. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức : - Học sinh nắm được tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số . - Hậu quả của bùng nổ dân số đối với môi trường . 2. Kĩ năng: - Phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số nhanh với môi trường . - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : - Tư duy : Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết , biểu đồ và tháp dân số để tìm hiểu về dân số và tình hình gia tăng dân số trên thế giới . - Giao tiếp:Trình bày suy nghĩ/ý tưởng, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm . - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, gợi mở, trình bày 1 phút , thuyết giảng tích cực. 3. Thái độ : - Thấy được hậu quả của sự gia tăng dân số . - Ung hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : - Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 (sgk) 2. Học sinh : - Sách giáo khoa . III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Dân số là gì ? Căn cứ vào đâu để biết tình hình dân số ? - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì của dân số ? 2. Bài mới : - Sự gia tăng dân số ở mức quá cao hay quá thấp đều có tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước . Tiết học hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nội dung trên thông qua phần còn lại của bài 1 : Dân số ( tiếp theo ) Hoạt động thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX (15 phút ) - Dựa vào sgk trang 4 cho biết thế nào gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ giới. - Quan sát hình 1.2 và hỏi : hãy đọc tên biểu đồ hình 1.2 . - Gv hướng dẫn : Cách nhận xét biểu đồ dân số . - Biểu đồ gồm 2 trục : + Dọc : đơn vị tỉ người + Ngang : số năm - Dân số thế giới ở Công nguyên khỏang bao nhiêu người ? - Năm 1925 ?- Năm 1500 ?- Năm 1804 ? … Năm 2050 ? - Hãy tính: Từ công nguyên  1250 cách nhau bao nhiêu năm, dân số tăng bao nhiêu người.Tương tự năm 1928-1500 - 1999 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX - Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. - Gia tăng cơ giới phụ thuộc vào số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến. Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 3 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Dân số thế giới tăng nhanh bắt đầu từ khi nào ? (1960) vì sao? (tiến bộ trong các lĩnh vực KT-XH -Y tế) - Qua đó các em có nhận xét gì về tình hình tăng dân số thế giới từ TK19 - 20.  Dân số thế giới ngày càng tăng nhanh. - Hãy giải thích tại sao giai đọan đầu công nguyên  TK15 dân số thế giới tăng chậm và sau đó dân số thế giới gia tăng rất nhanh (2 thế kỉ gần đây) - Tăng chậm : do dịch bệnh , đói kém, chiến tranh - Tăng nhanh : tiến bộ các lĩnh vực kinh tế , xã hội ,y tế  Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ 19-20. -Hậu quả của việc tăng nhanh dân số. ( Ảnh hưởng xấu đến môi trường, cần thực hiện tốt chính sách dân số của Nhà nước…) - Sự gia tăng dân số ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống? ( Tích hợp giáo dục môi trường ) Hoạt động 2: Sự bùng nổ dân số: (Nhóm cặp đôi ) (20 phút) - Giải thích hiện tượng bùng nổ dân số? - Hiện tượng bùng nổ dân số diễn ra khi nào ? - Từ năm 1950 thế giới bước vào cuộc bùng nổ dân số. - Sự bùng nổ dân số chủ yếu diễn ra ở đâu? - Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ dân số và hậu quả ra sao? - Biện pháp khắc phục hậu quả của sự gia tăng dân số ? - Giảm tải nội dung câu hỏi từ dòng 9 đến 12 - Liên hệ tình hình dân số ở nước ta biện pháp khắc phục. - Nêu chính sách và các hoạt động của Nhà nước nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số? ( Tích hợp giáo dục môi trường ) - Gia tăng dân số là tổng số của gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ giới. - Trong nhiều thế kỉ trước, dân số tăng hết sức chậm chạp, do dịch bệnh, đói kém và chiến tranh. - Dân số tăng nhanh trong hai thế kỉ XIX và XX, nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và y tế. - Năm 2001, dân số thế giới đạt 6,16 tỉ người. 3. Sự bùng nổ dân số: - Bùng nổ dân số: + Xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới đạt 2,1%. + Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. + Dân số tăng nhanh và đột biến dẫn đến sự bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi và Mĩ la tinh. - Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết vấn đề ăn, ở, mặc, học hành, việc làm … đã trở thành gánh nặng đối với các nước có nền kinh tế chậm phát triển. - Các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số ở nhà nước. IV. Củng cố - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Củng cố : -Trình bày 1 phút : Bùng nổ dân số xảy ra khi nào? Nguyên nhân và hậu quả của bùng nổ dân số . - Học bài trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài sgk. - Dặn dò : - Chuẩn bị bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. + Quan sát hình 2.1; hình 2.2, đọc phần ghi nhớ + Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào những điều kiện nào? + Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều? Hậu quả , hướng khắc phục? - Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 4 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần: 2 Ngày dạy: 19.8.2013 Tiết: 3 BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - HS biết được sự phân bố dân cư không đều và những vùng đông dân trên thế giới. - Khái niệm mật độ dân số , cách tính mật độ dân số . - Biết được sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên thế giới. 2. Kĩ năng: - Đọc được bản đồ phân bố dân cư - Nhận biết được 3 chủng tộc chính trên thế giới qua ảnh và trên thực tế. 3. Thái độ: - Có thái độ học tập đúng đắn, chống lại hành vi phân biệt chủng tộc, các chủng tộc bình đẳng như nhau . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : - Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới. - Bản đồ tự nhiên thế giới. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa . III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Sự bùng nổ dân số trên thế giới xảy ra khi nào? Ở đâu? Nguyên nhân, hậu quả, hướng khắc phục? 2. Bài mới : - Sự phân bố dân cư trên thế giới hiện nay như thế nào ?Nguyên nhân ?Dân cư trên thế giới được chia thành mấy chủng tộc chính ?Cơ sở để phân loại? Đó là nội dung của bài học hôm nay . bài 2 : Sự phân bố dân cư Hoạt động thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Sự phân bố dân cư - Nhóm -2Hs.(20 phút ) - Đọc thuật ngữ “ Mật độ dân số”. - Công thức tính mật độ dân số . - Mật độ dân số = Tổng số dân : Tổng số diện tích - Làm bài tập 2 theo công thức - Quan sát bản đồ phân bố dân cư trên thế giới kết hợp hình 2.1 giới thiệu cách thể hiện mật độ dân số trên lược đồ. - Thảo luận nhóm 3’ trả lời 2 câu hỏi sgk. - Hs trình bày. - Gv: Chuẩn xác. - Gv: Giới thiệu bản đồ tự nhiên thế giới về đặc điểm địa hình. Hãy đối chiếu khu vực đông dân thuộc dạng địa hình nào? Gần hay xa biển? - Dựa vào kiến thức lịch sử giải thích tại sao dân cư tập trung đông ở Trung Đông, Nam Á, Đông Á. - Như vậy trên thế giới sự phân bố dân cư như thế nào - 1. Sự phân bố dân cư: - Số liệu mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước. - Mật độ dân số trung bình trên thế giới là 46 người/km2 (năm 2001). - Dân cư phân bố không đều: + Những nơi có điều kiện sống và giao thông thuận lợi như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa … đều có mật độ dân số cao. + Ngược lại, những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo … đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc … khí hậu khắc nghiệt có mật độ Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 5 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Nguyên nhân? - Liên hệ sự phân bố dân cư ở Việt Nam. Hoạt động 2 : Các chủng tộc - Cá nhân - 15 phút - Hs đọc thuật ngữ “ Chủng tộc” - Căn cứ vào đâu để phân chia chủng tộc trên thế giới? - Quan sát hình 2.2 - Tìm sự khác nhau về hình thái bên ngoài của 3 chủng tộc? - Gv: Nhấn mạnh: Sự khác nhau giữa các chủng tộc chỉ là hình thái bên ngoài. Mọi người đều có cấu tạo cơ thể như nhau. - Các chủng tộc trên phân bố ở đâu? - Sự phân bố các chủng tộc ngày nay. - Dân cư nước ta thuộc chủng tộc nào? Đặc điểm? - Giới thiệu chủ nghĩa Apacthai. Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc – sống bình đẳng . dân số thấp. 2. Các chủng tộc: - Dân cư thế giới thuộc 3 chủng tộc chính: + Môngôlôit: Chủ yếu ở Châu Á. + Ơrôpêôit: Chủ yếu ở Châu Au. + Nêgrôit: Chủ yếu ở Châu Phi. - Các chủng tộc khác nhau về hình thái bên ngoài của cơ thể: màu da, tóc, mắt, mũi … - Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống khắp mọi nơi trên Trái đất. IV. Củng cố - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Củng cố : - Sự phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? Nguyên nhân? - Số liệu mật độ dân số cho ta biết điều gì? - Dặn dò : - Học bài và làm các bài tập 1.3 sgk và hoàn thành vở bài tập. - Chuẩn bị bài 3: Quần cư, đô thị hoá. + Đọc bài trả lời các câu hỏi in nghiêng trong sgk. + Quan sát hình 3.1, 3.2,3.3 + Đọc thuật ngữ quần cư, đô thị hoá. + So sánh đặc điểm quần cư nông thôn với quần cư đô thị - Rút kinh nghiệm Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 6 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần: 2 Ngày dạy: 22.8.2013 Tiết: 4 Bài 3: QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ I. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: - Nắm được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thị. - Biết được vài nét về lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị. - Biết quá trình phát triển tự phát của các siêu đô thị và đô thị mới gây nên những hậu quả xấu cho môi trường . 2. Kĩ năng: - Nhận biết được sự phân bố của các siêu đô thị đông dân nhất thế giới. - Phân tích mối quan hệ giữa quá trình đô thị hoá và môi trường 3. Thái độ : - Thấy được hậu quả của quá trính đô thị hoá. - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi truờng đô thị ,phê phán các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi truờng đô thị II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên : - Bản đồ dân cư thế giới có thể hiện các đô thị. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa . III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: - Sư phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? Tại sao? - Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc? Đặc điểm? Phân bố chủ yếu ở đâu? 2. Bài mới: - Tính xã hội là một thuộc tính cơ bản của con người . Càng thoát khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên , con người ngày càng quần tụ bên nhau gọi là các điểm quần cư . Quần cư ở trình độ cao gọi là đô thị . Trên thế giới có mấy loại hình quần cư ? Đặc điểm ?Đô thị hoá là gì ?Siêu đô thị là gì ? Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản + Hoạt động 1: Quần cư nông thôn, quần cư đô thị ( Nhóm - bàn). 15 phút - Hs đọc thuật ngữ “Quần cư” - Gv: Giới thiệu thuật ngữ “ Dân cư”. - Phân biệt sự khác nhau giữa 2 thuật ngữ trên? - Quần cư có tác động đến các yếu tố nào?( Sự phân bố, mật độ, lối sống ) - Thảo luận nhóm 4’. - Dựa vào hình 3.1; 3.2 sgk và hiểu biết của mình cho biết sự khác nhau giữa 2 kiểu quần cư đô thị và quần cư nông thôn về: + Cách tổ chức sinh sống. + Mật độ dân số . + Lối sống. + Hoạt động kinh tế. 1. Quần cư nông thôn, quần cư đô thị: a. Quần cư nông thôn: - Quần cư nông thôn là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp. - Làng mạc, thôn xóm thường phân tán, găn với đất canh tác, đất đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước. - Mật độ dân số thường thấp. b. Quần cư đô thị: Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 7 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Hs: Trình bày. - Gv: Chuẩn xác. -Hiện nay số người sống trong các đô thị như thế nào ? + Hoạt động 2 : Đô thị hoá, các siêu đô thị ( Cá nhân.) 20 phút - Dựa vào nội dung sgk tìm hiểu về sự xuất hiện của các đô thị trên Trái Đất từ khi nào? - Từ thời cổ đại, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Hilạp, La Mã, … đã có sự trao đổi hàng hoá. - Đô thị hoá phát triển mạnh nhất khi nào? ( Từ thế kỉ XIX lúc công nghiệp phát triển). - Gv: Như vậy quá trình phát triển đô thị gắn liền với quá trình phát triển thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp. - Dựa vào lược đồ hình 3.3 sgk kể tên các đô thị có từ 8 triệu dân trở lên ở các nước phát triển và các nước đang phát triển ? - Trong những năm gần đây số siêu đô thị trên thế giới ntn? - Tỉ lệ dân số đô thị trên thế giới từ thế kỉ XVIII đến nay tăng bao nhiêu lần? ( Từ 5% lên 52.5% tăng gấp 10.5 lần). - Sự phát triển nhanh của các siêu đô thị đã để lại hậu quả gì?( Gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, sức khoẻ, giao thông) - Liên hệ giáo dục về quá trình phát triển các đô thị ở nước ta . - Nêu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến môi trường? Chúng ta phải làm gì để BVMT đô thị? Theo em cần phải làm gì để BVMT sống hiện nay? ( Tích hợp giáo dục môi trường ) - Quần cư đô thị là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ; nhà cửa tập trung và mật độ dân số rất cao. - Hiện nay, số người sống trong các đô thị chiếm khoảng một nửa dân số thế giới và có xu thế ngày càng tăng. 2. Đô thị hoá, các siêu đô thị: - Các đô thị xuất hiện từ rất sớm trong thời Cổ đại và phát triển nhanh trong thế kỉ XIX ở các nước công nghiệp. Đầu thế kỉ XX, đô thị đã xuất hiện rộng khắp thế giới. Từ 5% dân số thế giới sống trong các đô thị (TK XVIII), đã lên 46% (năm 2001) và 48% (năm 2005). - Nhiều đô thị phát triển nhanh chống trở thành các siêu đô thị. Trong những năm gần đây, số siêu đô thị trên thế giới tăng nhanh. - Đô thị hóa nếu phát triển tự phát sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông… IV. Củng cố - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Củng cố : - Hãy nêu đặc điểm khác nhau cơ bản của 2 loại quần cư? - Hướng dẫn làm bài tập 2 - Từng cột từ trên xuống dưới, từ trái sang phải để rút ra sự thay đổi của 10 siêu đô thị đông dân nhất - Theo ngôi thứ. - Theo châu lục. - Nhận xét. - Dặn dò : - Ôn lại cách đọc tháp tuổi, kĩ năng nhận xét, phân tích các tháp tuổi. - Tìm yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. - Chuẩn bị bài 4 : Thực hành phân tích luợc đồ dân số và tháp tuổi +Trả lời theo huớng dẫn của bài thực hành - Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 8 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 3 Ngày dạy: 26.8.2013 Tiết: 5 Bài 4 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI. I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân số không đều trên thế giới. - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở Châu Á. 2. Kĩ năng: - Củng cố và nâng cao kĩ năng nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số. - Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ dân số. - Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi 1 địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi. - Vận dụng kiến thức đã học vào tìm hiểu thực tế dân số Châu Á . - Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục : - Tư duy : Tìm kiếm và xử lí thông tin qua lược đồ và tháp tuổi về mật độ dân số và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của một số tỉnh thành ở nước ta.So sánh các tháp tuổi để rút ra nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ của các nhóm tuổi. - Giao tiếp:Trình bày suy nghĩ/ý tưởng, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm . - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, gợi mở, thực hành . 3. Thái độ : - Có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị của gíao viên và học sinh 1. Giáo viên : - Bản đồ dân số của Thái Bình . - Bản đồ dân số Châu Á. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa . III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là quần cư nông thôn, quần cư đô thị, đô thị hoá? - Đô thị hoá là gì? Siêu đô thị hình thành khi nào? Ở đâu? Hậu quả của quá trình phát triển siêu đô thị như thế nào ? 2. Bài mới: - Trong các bài trước , chúng ta đã được tìm hiểu về dân số , mật độ dân số , tháp tuổi , đô thị . Để củng cố những kiến thức này và tăng khả năng vận dụng chúng trong thực tế , hôm nay chúng ta nghiên cứu bài thực hành với những nội dung sau đây : Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản Câu 1 giảm tải + Hoạt động 1: Đọc tháp tuổi ( Nhóm – bàn ) 20 phút - Dựa vào H4.2; 4.3 sgk cho biết: - Thảo luận theo bàn – 4 phút . 2. Đọc tháp tuổi Thành Phố Hồ Chí Minh : - Hình dáng tháp 4.3 so với tháp 4.2 + Chân thu hẹp hơn . + Giữa phình to hơn . Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 9 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Hình dáng của tháp tuổi có gì thay đổi ? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ, tăng bao nhiêu? - Nhóm tuổi nàogiảm về tỉ lệ, giảm bao nhiêu? - Hs: Trình bày. - Gv: Chuẩn xác. + Hoạt động 2: Đọc lược đồ phân bố dân cư châu Á (Nhóm – bàn ) ( 15 phút ) - Nhắc lại các bước đọc bản đồ . - Khái niệm đô thị và siêu đô thị . - Những khu vực tập trung đông dân cư ở châu Á ? - Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu ? - Hs trình bày – Gv chuẩn xác . - Nhận xét : + Nhóm trong tuổi lao động tăng + Nhóm dưới tuổi lao động giảm  Dân thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng già đi . 3. Đọc lược đồ phân bố dân cư châu Á : - Nơi đông dân : Nam Á , Đông Á, Đông Nam Á . - Các đô thị lớn thường tập trung ở ven biển hoặc ven sông lớn . IV. Củng cố - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Củng cố : - Đánh giá về kết quả của bài thực hành. - Hình dạng hai tháp tuổi cho thấy dân cư có xu hướng trẻ lại hay già đi ? Vì sao ? - Về ôn lại các đới khí hậu chính trên Trái Đất. Ranh giới các đới. - Đặc điểm khí hậu đới nóng . - Dặn dò : - Chuẩn bị bài 5 : Đới nóng . Môi trường xích đạo ẩm . + Xác định vị trí đới nóng, các kiểu môi trường đới nóng . + Đặc điểm môi trường xích đạo ẩm . + Đọc biểu đồ khí hậu . - Rút kinh nghiệm: Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 10 [...]... Quan sát hình A,B,C,D,E,F Nêu diễn biến nhiệt độ Cao nhất ……0Ctháng … Thấp nhất … 0C tháng … Biên độ nhiệt …… Nêu lượng mưa Mùa mưa …….tháng Mùa khô …… tháng - Đặc điểm khí hậu đới nóng Hình A Hình B Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 17 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Đặc điểm khí hậu - Hs trình bày – nhận xét - Gv chuẩn kiến thức - Dựa phân tích nêu đặc điểm môi trường nhiệt... Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh Ma-la-can ( 90 B ) 290C 260C 30C 860 mm Tháng 3 – 11 Tháng 12,1,2 14 Gia –mê- na ( 120 B ) 32.50C 22.50C 100C 620 mm Tháng 4 – 10 Tháng 11,12,1,2,3 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần :4 Tiết :8 Ngày dạy : ………………… Bài 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I Mục tiêu cần đạt : 1 Kiến thức:... và dẫn đến những hậu quả nặng nề cho môi trường II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Bản đồ dân số và đô thị thế giới - Hình 3.3 phóng to - Hình ảnh siêu đô thị hiện đại 2 Học sinh : - Sách giáo khoa III Tổ chức các hoạt động dạy học: Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 24 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 1 Kiểm tra bài cũ : - Tình hình dân số ở đới nóng ?... Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1 Giáo viên : - Các biểu đồ SGK phóng to - Tranh ảnh 2 Học sinh : - Học bài cũ - Sách giáo khoa III Tổ chức các hoạt động dạy học : 1 Kiểm tra bài cũ : - Cho biết nguyên nhân làn sóng di dân ở đới nóng ? - Đô thị hoá ở đới nóng có đặc điểm gì ? Đã để lại những hậu quả gì ? Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 26 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7. .. độ , lượng mưa thay đổi theo Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 15 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông ? - Thảo luận – 4 phút - Quan sát hình 7. 3 và 7. 4 nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum - bai Điền thông tin vào bảng ( phụ lục ) + Nhóm 1,2 : Hà Nội + Nhóm 3,4 : Mum – bai - Hs trình bày – nhận xét – Gv chuẩn kiến thức - Dựa phân tích... : - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở môi trường đới nóng - Các mối quan hệ giữa khí hậu với nông nghiệp và đất trồng - Các mối quan hệ giữa giữa khai thác đất đai với bảo vệ đất - Một số cây trồng ,vật nuôi ở các kiểu môi trường khác nhau của đới nóng - Mô tả hiện tượng địa lí qua tranh ảnh Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 18 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 -... trang 22 sgk - Dặn dò : - Chuẩn bị bài 7 : Môi trường nhiệt đới gió mùa + Đặc điểm môi trường nhiệt đới gió mùa + Ảnh hưởng khí hậu môi trường nhiệt đới gió mùa đối với hoạt động kinh tế + Quan sát hình 7. 2 ,7. 3 ,7. 4 trả lời câu hỏi SGK V Phụ lục : Yếu tố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Biên độ nhiệt độ Lượng mưa cả năm Các tháng có mưa Tháng khô hạn - Rút kinh nghiệm : Giáo viên : Nguyễn Ngọc... những hậu quả gì ? Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 25 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Học bài và hoàn chỉnh vở bài tập - Dặn dò : - Chuẩn bị bài 12 : Thực hành : Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng + Quan sát các ảnh và các biểu đồ + Trả lời hệ thống câu hỏi gợi ý sgk - Rút kinh nghiệm : Tuần :7 Ngày dạy :……………………... mưa Tháng khô hạn Hà Nội 300C 16.50C 13.50C 170 0mm Tháng 5 – 10 Tháng 11 - 4 Mum – bai 290C 23.50C 5.50C 1800mm Tháng 6 – 9 Tháng 10 - 5 - Rút kinh nghiệm : Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 16 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần : 5 Tiết : 9 Ngày dạy:... 1 đến bài 11 - Trả lời câu hỏi cuối mỗi bài - Tiết sau ôn tập - Rút kinh nghiệm : Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 27 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh Tuần : 7 Tiết :14 – Giáo án : Địa lí 7 Ngày dạy : ÔN TẬP I.Mục tiêu cần đạt: 1 Kiến thức: - Củng cố những kiến thức cơ bản về dân cư ,chủng tộc ,quần cư , đô thị hoá,các siêu đô thị . Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 Tuần: 1 Ngày dạy: 13.8.2013 Tiết : 1 ÔN LẠI MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CƠ BẢN ĐÃ HỌC Ở LỚP 6. GIỚI THIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 7 PHẦN 1 : THÀNH. : - Hình dáng tháp 4.3 so với tháp 4.2 + Chân thu hẹp hơn . + Giữa phình to hơn . Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 9 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa lí 7 - Hình dáng của tháp. mm Tháng 3 – 11 Tháng 12,1,2 32.5 0 C 22.5 0 C 10 0 C 620 mm Tháng 4 – 10 Tháng 11,12,1,2,3 - Rút kinh nghiệm : Giáo viên : Nguyễn Ngọc Hạnh 14 Trường : THCS – THPT Bình Phong Thạnh – Giáo án : Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 chuẩn ktkn, Giáo án địa lí lớp 7 chuẩn ktkn, Giáo án địa lí lớp 7 chuẩn ktkn