Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015

130 2.9K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:48

Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Ngày soạn : Ngày giảng : Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Tiết1: Sự hình thành và phát triển của XHPK ở châu âu (Thời sơ - Trung kì trung đại) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - HS nắm đợc quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô. - Hiểu khái niệm: lãnh địa phong kiến và đặc trng của nền kinh tế lãnh địa. - Hiểu đợc thành thị trung đại xuất hiện nh thế nào; kinh tế trong lãnh địa khác với kinh tế trong thành thị ra sao. 2/ Kỹ năng : - Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. - Biết vận dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội phong kiến chiếm hữu nô lệ sang XHPK. 3/ T t ởng : - Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dỡng nhận thức cho HS về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang XHPK. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ Châu Âu thời phong kiến; Tranh ảnh kênh hình 1,2/SGK. HS: SGK, trả lời các câu hỏi trong SGK. III/ Các bớc lên lớp: H: A- ổn định. B - Kiểm tra: Các quốc gia cổ đại phơng Tây gồm có các quốc gia nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - GV giảng phần đầu SGK. H: khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, ngời Giéc man đã làm gì? - GV dùng bản đồ Châu Âu thời phong kiến xác định cho HS những quốc gia mới đợc hình thành. H: Những việc làm ấy có tác động nh thế nào đến sự hình thành XHPK ở Châu Âu? - GV giảng SGK. Lãnh chúa phong kiến và nông nô đợc hình thành từ tầng lớp nào của xã hội cổ đại ? (chủ nô và nô lệ) Hoạt động 2 - HS quan sát hình 1/SGK. H: Em hãy miêu tả lâu đài và thành quách của lãnh chúa? Em hiểu lãnh địa phong kiến là gì? H: Qua lãnh địa em có nhận xét gì về cuộc sống của lãnh chúa và nông nô? *Giải thích: Lãnh chúa, nông nô. *Giải thích nguồn gốc của lãnh địa: khu 1/ Sự hình thành XHPK ở Châu Âu. - Cuối thế kỉ V, các quốc gia cổ đại phơng Tây bị ngời Giéc man xâm chiếm. + Lập nhiều vơng quốc mới. + Chiếm ruộng đất chia cho nhau. + Phong tớc vị. - Hình thành: Lãnh chúa phong kiến; Nông nô. 2/ Lãnh địa phong kiến. - Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt thành đất riêng. - Cuộc sống: + Lãnh chúa: sống đầy đủ, xa hoa 1 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 đất nông thôn dới thời Rôma. - Gv giảng SGK. *So sánh sự khác nhau giữa CĐPK phân quyền ở phơng Tây với CĐPK tập quyền ở phơng Đông. Hoạt động 3 - HS đọc mục 3/SGK. H: Thành thị trung đại xuất hiện nh thế nào? - HS quan sát hình 2/SGK và miêu tả cảnh hội chợ. H: Những ai sống trong các thành thị? Họ làm nghề gì? H: Kinh tế trong lãnh địa khác với kinh tế trong thành thị nh thế nào? Nền kinh tế thành thị có vai trò gì? (Thảo luận nhóm) Chốt: Thành thị là hình ảnh tơng phản với lãnh địa - sự phát triển kinh tế hàng hoá là nhân tố dẫn đến sự suy vong của XHPK. + Nông nô: sống phụ thuộc, đói nghèo - Quyền lực: Lãnh chúa có quyền sở hữu tối cao ruộng đất, đặt thuế. Đứng đầu có quan luật pháp. - Kinh tế: Tự cấp tự túc khép kín. 3/ Sự xuất hiện thành thị trung đại. - Nguyên nhân: + Hàng thủ công sản xuất ra nhiều. + Nhu cầu mở rộng thị trờng. + Trao đổi và lập xởng sản xuất. + Vai trò: Thúc đẩy XHPK Châu Âu phát triển. *Bài tập: 1. Thành thị trung đại đợc hình thành từ: A. Trong các lãnh địa B. Các thị trấn. 2. Mô tả hoạt động chủ yếu trong thành thị. D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài 2. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 2: Sự suy vong của CĐPK và sự hình thành chủ nghĩa T bản ở Châu Âu. I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí nh là một trong những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN. - Quá trình hình thành quan hệ sản xuất TBCN trong lòng XHPK Châu Âu. 2/ Kỹ năng : - Dùng bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) để đánh dấu (xác định) đờng đi của ba nhà phát kiến địa lí đã đợc nói tới trong bài. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử. 3/ T t ởng : - HS thấy đợc tính tất yếu quy luật của quá trình phát triển từ XHPK lên XHTBCN. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) HS: SGK, Trả lới các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: 1 - Kiểm tra bài cũ: Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa? 2 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 2- Bài mới : *Mở bài: Thế kỉ XV nền kinh tế hàng hoá phát triển. Đây là nguyên nhân thúc đẩy ngời phơng Tây tiến hành các cuộc phát kiến địa lí (làm cho giai cấp t sản Châu Âu ngày một giàu lên và thúc đẩy quan hệ sản xuất TBCN nhanh chóng ra đời). Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK H: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? *Giải thích: Phát kiến địa lí là cuộc hành trình sang phơng Đông của thơng nhân Châu Âu tìm vàng ngọc, hồ tiêu. - Điều kiện thực hiện phát kiến địa lí: khoa học kĩ thuật tiến bộ (đóng tàu lớn, la bàn chỉ hớng ) *GV sử dụng bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu) để giới thiệu một số cuộc phát kiến địa lí (xác định các điểm mà các nhà thám hiểm phát hiện ra). - GV kể chuyện quá trình thám hiểm của các nhà nghiên cứu. - Cho HS quan sát tranh lịch sử hình 3,4/SGK và phân tích. Hoạt động 2 H: Sau các cuộc phát kiến địa lí nền kinh tế, xã hội, chính trị của các nớc Châu Âu có gì thay đổi? *Giải thích: Công trờng thủ công là cơ sở sản xuất xây dựng trên việc phân công lao đông và kĩ thuật bằng tay. Nó chuẩn bị chuyển sang giai đoạn sản xuất bằng máy móc dới chế độ TBCN. + Giai cấp T sản: những thợ cả, thơng nhân, thị dân giàu có, quý tộc chuyển sang kinh doanh. + Giai cấp Vô sản: những ngời lao động làm thuê, bị bóc lột. H: Quý tộc và t sản Châu Âu làm cách nào để có đợc tiền vốn và công nhân làm thuê? (cớp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen, cớp biển, "rào đất cớp ruộng" ) H: Giai cấp t sản và vô sản đợc hình thành từ tầng lớp nào trong XHPK Châu Âu? (thảo luận nhóm) 1/ Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. *Nguyên nhân: - Do sản xuất phát triển nảy sinh nhu cầu thị trờng. - Cần nguyên liệu, vàng bạc. *Các cuộc phát kiến địa lí: - Năm 1492, C. Cô - lôm - bô "tìm ra" Châu Mĩ. - Năm 1498, Va - xcô đơ Ga - ma đi quanh Châu Phi đến Ca - li - cút bờ biển Tây Nam ấn Độ. - Ph Ma - gien - lan đi vòng quanh thế giới từ 1519 - 1522. *Kết quả: Tìm ra những con đờng, vùng đất mới tộc ngời mới. 2/ Sự hình thành CNTB ở Châu Âu. - Kinh tế: Hình thức kinh doanh TB ra đời - đó là công trờng thủ công. - Xã hội: Giai cấp mới đợc hình thành giai cấp công nhân (vô sản) và giai cấp t sản. - Chính trị: Giai cấp t sản mâu thuẫn với quý tộc 3 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 *GV: mâu thuẫn này dẫn đến các cuộc đấu tranh chống quý tộc phong kiến tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất TBCN phát triển. Chốt: Nền sản xuất mới TBCN ra đời ngay trong lòng XHPK. phong kiến. *Bài tập: Giai cấp mới hình thành CNTB ở Châu Âu (khoanh tròn đáp án đúng) A. T sản B. Vô sản C. Lãnh chúa D. Nô lệ. D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới: Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu. I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Nguyên nhân xuất hiện và nội dung t tởng của phong trào văn hoá Phục Hng. - Nguyên nhân dẫn tới phong trào Cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến XHPK Châu Âu lúc bấy giờ . 2/ Kỹ năng : - Biết phân tích cơ cấu giai cấp để chỉ ra mâu thuẫn xã hội , từ đó thấy đợc nguyên nhân sâu xa cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến. 3/ T t ởng : - Nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời, về vai trò của giai cấp t sản. Qua đó thấy rằng loài ngời đang đứng trớc một bớc ngoặt lớn: sự sụp đổ của chế độc phong kiến - một xã hội độc đoán lạc hậu và lỗi thời. II/ Chuẩn bị: GV: Bản đồ thế giới, Tranh ảnh về thời kì văn hoá Phục Hng. HS: SGK, Trả lời các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. B - Kiểm tra: Sự hình thành CNTB ở Châu Âu nh thế nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Sau các cuộc phát kiến địa lí CNTB đã dần hình thành ở Châu Âu - hình thức kinh doanh kinh tế mới ra đời khiến cho giai cấp T sản ngày càng có thế mạnh song không có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy mà họ đã đấu tranh để giành địa vị xã hội cho tơng xứng mở đầu là đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK *Giải thích: Văn hoá Phục Hng - đó là sự phục hng tinh thần của nền văn hoá cổ Hi Lạp, Rôma, sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp t sản. 1/ Phong trào văn hoá phục hng (thế kỉ XIV - XVII) 4 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 H: Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào văn hoá phục hng? H: Nội dung của phong trào văn hoá phục hng là gì? - GV giới thiệu hình 6/8 và phân tích miêu tả. - GV giới thiệu nhân vật lịch sử (qua t liệu) + Cô - péc - nich: CM trung tâm hệ thống hành tinh là mặt trời, trái đất xoay quanh trục của nó và mặt trời học thuyết này là một cuộc cách mạng. + Bru - nô phát triển thêm lí thuyết của Cô - péc - ních CM mặt trời không là trung tâm vũ trụ Chốt: Phong trào này là cuộc cách mạng tiến bộ mở đờng cho sự phát triển cao hơn của văn hoá Châu Âu và văn hoá nhân loại. Hoạt động 2 H: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo? *Giải thích: Thiên chúa giáo là hệ t tởng phong kiến, là thế lực kinh tế, xã hội và tinh thần ngăn cản hoạt động của giai cấp t sản vì thế giai cấp t sản khởi xớng phong trào này gạt bỏ ch- ớng ngại cho giai cấp t sản và chế độ t bản. H: Em hãy nêu nội dung cải cách của Lu Thơ và Can - Vanh? *GV: giới thiệu hình 7/SGK Lu Thơ chủ trơng "cứu vớt con ngời bằng lòng tin" - phủ nhận vai trò giáo hội. Hạn chế: Giai cấp t sản không thể xoá bỏ tôn giáo mà chỉ thay đổi phù hợp với "kích thớc" của nó. H: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động nh thế nào đến xã hội Châu Âu lúc bấy giờ? (thảo luận nhóm) Chốt: T tởng cải cách tôn giáo không tách rời t tởng cải cách xã hội và t t- ởng nhân văn thời văn hoá phục hng. Nó tấn công giáo hội thiên chúa và chế độ phong kiến. - Nguyên nhân: Giai cấp t sản có thế lực kinh tế nhng không có địa vị xã hội. - Nội dung: + Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội + Đề cao giá trị con ngời 2/ Phong trào cải cách tôn giáo. *Nguyên nhân: - Giáo hội tăng cờng bóc lột nhân dân. - Giáo hội là lực lợng cản trở sự phát triển của giai cấp t sản. *Nội dung: - Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội, bãi bỏ lễ nghi phiền toái. - Đòi quay về với giáo lí Ki - tô nguyên thuỷ. * Tác động phong trào cải cách tôn giáo: - Thúc đẩy châm ngòi cho khởi nghĩa nhân dân. - Tôn giáo phân hoá thành hai phái: + Đạo tin lành + Ki - tô giáo. 5 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 *Bài tập: 1. Hãy nêu những nội dung chính về cải cách của Lu thơ và Can Vanh theo bảng sau: ND cải cách của Lu Thơ ND cải cách của Can Vanh 2. kể tên các nhà văn hoá, khoa học thời văn hoá phục hng mà ngời ta thờng gọi là "những con ngời khổng lồ " trong các lĩnh vực sau: - Văn học: - Toán học: - Hội hoạ: - Thiên văn: D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới: Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 4: Trung quốc thời phong kiến I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - XHPK Trung Quốc đợc hình thành nh thế nào? - Tên gọi và thứ tự của các triều đại phong kiến Trung Quốc. - Tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến. - Những đặc điểm kinh tế, văn hoá XHPK Trung Quốc. 2/ Kỹ năng : - Lập bảng niên biểu thế thứ các triều đại Trung Quốc. - Vận dụng phơng pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng với những thành tựu văn hoá. 3/ T t ởng : - Thấy đợc Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phơng Đông đồng thời là n- ớc làng giềng gần gũi của Việt nam có ảnh hởng không nhỏ tới qua trình phát triển lịch sử Việt nam. II/ Chuẩn bị: GV: - Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. - Tranh ảnh về các công trình kiến trúc Trung Quốc thời phong kiến: Vạn lí trờng thành, các cung điện HS: SGK, trả lời các câu hỏi SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. B - Kiểm tra: Phong trào cải cách tôn giáo diễn ra nh thế nào? C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Là một trong những quốc gia phong kiến lớn điển hình ở phơng Đông trải qua các triều đại với những chính sách trị vì Trung Quốc đã phát triển và hình thành XHPK Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - HS đọc mục 1/SGK từ "ở phía Bắc Hán" H: Nền kinh tế Trung Quốc thời Xuân 1/ Sự hình thành XHPK ở Trung Quốc. *Kinh tế: 6 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 Thu - Chiến Quốc có gì mới? - GV nhắc lại điều kiện địa lí Trung Quốc. H: Tiến bộ trong sản xuất đó đã tác động nh thế nào đến xã hội Trung Quốc? Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đợc hình thành nh thế nào? *GV: Từ đây quan hệ sản xuất phong kiến đợc hình thành - là sự thay thế quan hệ bóc lột (thời cổ đại: quý tộc bóc lột nông dân công xã)nay là địa chủ đối với nông dân lĩnh canh. *Giải thích: Địa chủ là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến (là quý tộc cũ và nông dân giàu)có nhiều ruộng và có quyền thu tô ruộng. - HS đọc bảng niên biểu lịch sử: - Phân hoá của nông dân: 3 bộ phận. + Địa chủ: ngời giàu nhiều ruộng. + Nông dân tự canh: ngời giữ đợc ruộng. + Nông dân lĩnh canh: ngời mất ruộng phải giữ ruộng địa chủ. Chốt: Quá trình nói trên là cơ sở thống nhất đất nớc. Dới thời Tần - Hán quá trình đó đợc thúc đẩy hơn. Hoạt động 2 H: Nêu các chính sách đối nội của các vua Tần - Hán? - Cho HS quan sát kênh hình 8 (tranh lịch sử) và phân tích (nghệ thuật tạc tợng và sự tàn ác của Tần Thuỷ Hoàng) - Phân tích quyền lực chuyên chế của vua. H: Những chính sách đó đã tác động nh thế nào đến XHPk Trung Quốc? - GV giảng phần cuối SGK Chốt: Chấm dứt chiến tranh loạn lạc ở Trung Quốc tạo điều kiện cho CĐPK xác lập (qua việc Tần thuỷ Hoàng áp dụng học thuyết "Pháp trị" "Pháp gia" - chinh phục 6 nớc lớn kết thúc thời kì "Ngũ bá - Thất hùng") Hoạt động 3 H: hãy nêu những chính sách đối nội của nhà Đờng? - Tiến bộ trong sản xuất: + Sử dụng công cụ sắt. + Kĩ thuật canh tác mới, giao thông, thuỷ lợi, năng xuất lao động tăng. * Xã hội: + Giai cấp địa chủ xuất hiện + Nông dân bị phân hoá. 2/ Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán. - Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nớc cấp trung ơng đến địa phơng. - Cử quan lại cai trị, ban hành tiền tệ. - Nền kinh tế phát triển mạnh. - Có biện pháp khôn khéo để thôn tính các nớc xung quanh. 3/ Sự thịnh vợng của Trung Quốc thời Đ- ờng. - Đối nội: + Tổ chức nhà nớc: hoàn thiện từ trung ơng 7 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 - Giải thích chế độ quân điều, tô thuế. - So sánh với các chính sách thời Tần và nhấn mạnh: nhờ đó mà kinh tế thời Đờng phát triển và hng thịnh. H: Nhà Đờng đã thực hiện chính sách đối ngoại nh thế nào? - So sánh với thời Tần - Hán. Chốt: Nhờ có chính sách đối nội, đối ngoại mà thời Đờng phát triển thịnh vợng (các triều trớc và sau đều không có). đến địa phơng (tuyển dụng quan lại bằng thi cử) - Kinh tế: giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nông dân (chế độ quân điền) - Đối ngoại: mở rộng bờ cõi bằng cách xâm lợc các nớc láng giềng. *Bài tập: 1. Thời cổ đại Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào? A. Hạ D. Tần B. Thơng E. Hán C. Chu 2. Hãy điền tiếp vào sơ đồ sau để làm rõ sự biến đổi giai cấp và sự hình thành XHPK ở Trung Quốc: Chiếm nhiều ruộng đất Bị mất ruộng đất phải nhận ruộng cày thuê, nộp tô 3. Nhà Đờng củng cố bộ máy nhà nớc bằng nhiều biện pháp: A. Cử ngời thân đi cai quản các địa phơng. B. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài. C. Giảm tô thuế. D. Phát triển thủ công nghiệp, thơng mại với các nớc. 4. (BTVN) Tại sao nói dới thời Đờng, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến c- ờng thịnh nhất Châu á? D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 5: Trung quốc thời phong kiến (Tiếp) I/ Mục tiêu : Tơng tự tiết 4 1/ Kiến thức : 2/ Kỹ năng : 3/ T t ởng : 8 Quan lại, Quý tộc. Nông dân Địa chủ Nông dân lĩnh canh. Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 II/ Chuẩn bị: GV: HS: Trả lời câu hỏi phần 4,5,6/SGK. III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định. B - Kiểm tra: C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 4 H: Tình hình xã hội Trung quốc sau thời Đờng nh thế nào? H: Nhà Tống đã thi hành nhng chính sách nh thế nào để ổn định đời sống nhân dân? - GV giảng phần cuối SGK (chính sách của nhà Nguyên) H: Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có gì khác nhau? Vì sao? (thảo luận nhóm) Chốt: - Nhà tống có công thống nhất Trung Quốc sau nửa thế kỉ loạn lạc. - Lập triều Nguyên với các chính sách cai trị. Hoạt động 5 - HS đọc mục 5/SGK. H: Nhà Minh - Thanh đợc thành lập nh thế nào? H: Nhà Thanh đã có những chính sách đối nội và đối ngoại nh thế nào? Sự suy yếu của XHPK Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh đợc biểu hiện nh thế nào? 4/ Trung Quốc thời Tống - Nguyên * Hoàn cảnh xã hội thời Tống: - Đất nớc bị chia cắt loạn lạc. - sau thống nhất song không phát triển mạnh. * Sự ra đời của nhà Nguyên: - Vua Mông Cổ tiêu diệt nhà Tống lập nhà nguyên. * Chính sách: - Nhà Tống: + Xoá bỏ, miễn giảm các loại thuế, su nặng. + Phát triển nghề thủ công: khai mỏ, luyện kim. - Nhà nguyên: Phân biệt đối xử dân tộc khởi nghĩa nhân dân Trung Quốc. 5/ Trung Quốc thời Minh - Thanh. *Hoàn cảnh thành lập: - Khởi nghĩa nông dân do Chu Nguyên Ch- ơng lãnh đạo. - Lập ra nhà Minh. - Nhà minh bị lật dổ do phong trào nhân dân Lí Tự Thành lãnh đạo. - Quân Mãn Thanh chiếm Trung Quốc lập nhà Thanh. *Chính sách đối nội: - Kinh tế: + Xuất hiện cơ sở sản xuất quy mô lớn. + Thơng nghiệp phát triển, thành thị mở rộng. - Xã hội: + Nông dân, thợ thủ công phải nộp thuế 9 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 2014-2015 H: Mầm mống kinh tế TBCN thời Minh - Thanh nảy sinh do đâu? - GV phân tích thêm nguồn gốc triều Thanh và sự áp bức dân tộc của triều này. Hoạt động 6 H: Nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? - GV: Nho giáo: Khổng Tử, Mạnh Tử. - GV minh hoạ qua các tác phẩm, tác giả (SGK chữ in nhỏ) - HS quan sát kênh hình 9, 10 và phân tích. nặng và đi lính, đi phu. + Vua sống sa hoa, truỵ lạc *Đối ngoại: - Buôn bán với nhiều nớc Đông nam á, ấn Độ. 6/ Văn hoá, khoa học kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến. - Văn hoá: + Nho giáo là hệ t tởng và đạo đức thống trị. + Phát triển văn học, thơ ca đặc biệt là thơ đờng. + Nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc. - Khoa học kĩ thuật: + Phát minh giấy, la bàn, thuốc súng + Kĩ thuật đóng tàu: kĩ nghệ luyện sắt *Bài tập: 1. Thời Minh - Thanh nhiều nhân tố làm cho CNTB xuất hiện: A. Nông nghiệp phát triển kèm theo tô thuế nặng. B. Nhiều xởng thủ công lớn chuyên môn cao, nhiều nhân công. C. buôn bán với nớc ngoài phát triển. D. Xâm chiếm các nớc khác. 2. Tại sao nhân dân Trung Quốc nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên (điền tiếp vào các nguyên nhân sau) - ách áp bức bóc lột: - Sự phân biệt đối sử: - Mâu thuẫn dân tộc: D/ Củng Cố - Dặn dò: - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới. Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 6: ấn độ thời phong kiến I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Các giai đoạn lớn của lịch sử ấn độ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. - Những chính sách cai trị của các vơng triều và những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của ấn độ thời phong kiến. - một số thành tựu của văn hoá ấn độ thời cổ đại, trung đại. 2/ Kỹ năng : - Tổng hợp những kiến thức ở trong bài. 3/ T t ởng : 10 [...]... Hin-Đu, đạo Phật sáng tạo ra chữ của mình; tiếp thu đạo 11 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 Hin đu, đạo phật H: Kể tên những tác phẩm văn học nổi tiếng của ấn độ mà em biết? -Văn học: +Giáo lí ( Bộ kinh ) +Chính luận ( Chính trị ) +Luật pháp ( Luật Ma-Nu, Na- Ra-Đa ) +Sử thi ( Ra-Ma-Ya-Na ) +Kịch thơ - HS quan sát kênh hình 11 và miêu tả -Kiến trúc: ( Kiến trúc Hin-đu, kiến trúc phật giáo ) - GV giới thiệu... với + Cham - pa (Trung bộ Việt Nam) sự hình thành các vơng quốc cổ ở ấn + Phù Nam (sông Mê Công) + ở hạ lu sông Mê Nam Độ? + Trên các bán đảo In - đô - nê - xi - a - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô 2/ Sự hình thành và phát triển của các - rô - len - đua quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động 2 * Thời gian: Thế kỉ X - XVIII - HS đọc mục 2/SGK - Tr19 - GV sử dụng bản đồ ĐNA giới thiệu - Inđônêxia:... XIII thống nhất dới vơng triều Mô - giô - pa - hit (1213 các quốc gia tiêu biểu (hoặc quan sát 15 27) lợc đồ hình 16/22) - Trên bán đảo Đông Dơng: cuối thế kỉ IX 13 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 thời kì Ăng co huy hoàng - Cuối thế kỉ XI phát triển vơng quốc Pa gan (Mi - an - ma) - Thế kỉ XIII - lập vơng quốc Su - khô thay (Thái Lan) và vơng quốc Lạn Xạng (Lào) - thế kỉ XIV *Liên hệ: Mông Cổ tấn... chính đáng của nhân dân ta -Năm đợc diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống ở giai đoạn hai và chiến thắng to lớn của nhân dân Đại Việt 2/ Kỹ năng : -Rèn kĩ năng vẽ và sử dụng bản đồ trong khi học và trả lời câu hỏi 3/ T tởng : -Giáo dục tinh thần yêu nớc, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc trớc nguy cơ xâm lợc II/ Chuẩn bị: GV:-Bản đồ Đại Việt thời Lý - Trần -Bản đồ kháng chiến chống Tống (1 075 -1 077 ),... năng : -Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát, so sánh, đối chiếu 3/ T tởng : -Trân trọng, tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc qua các thời đại II/ Chuẩn bị: GV: Lợc đồ kháng chiến chống Tống (981); Lợc đồ k/c chống Tống (1 075 - 1 077 ) HS: Ôn tập nội dung đã học ( phần lịch sử Việt Nam ) III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định B - Kiểm tra: C - Tiến trình lên lớp: *Mở bài: GV khái quát lịch sử từ năm. .. kiện lịch sử (tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi: Nhìn chữ, đặt câu hỏi cho các bạn trả lời) - Lý Thờng Kiệt - Tống - Loạn 12 sứ quân - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Ngô Quyền - Thăng Long - Đại s - Lý Công Uẩn D/ Củng cố - Dặn dò - Học bài cũ - Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - Hệ thống lại kiến thức cơ bản đã học. .. nhóm - qua lợc đồ trống Việt Nam) D - Củng cố - Dặn dò: - Học bài cũ - Chuẩn bị phần II/Bài 11 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 16: cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc tống (1 075 - 1 077 ) (Tiếp) I/ Mục tiêu : Tơng tự tiết 15 1/ Kiến thức : 2/ Kỹ năng : 3/ T tởng : II/ Chuẩn bị: GV: HS: III/ Các bớc lên lớp: A- ổn định B - Kiểm tra: Nguyên nhân nào khiến nhà Tống phải gấp rút xâm nớc ta năm 1 076 ?... đại Thời gian tồn tại Gúp-Ta Thế kỉ V-VI Hồi giáo Đê-Li Thế kỉ XII Mô-Gôn Thế kỉ XVI Bài 3: Kể tên các vơng quốc cổ ở ĐNA Bài 4: (Phát phiếu bài tập) theo yêu cầu sau: So sánh sự hình thành và phát triển của XHPK Phơng Đông và XHPK Phơng Tây Thời kì lịch sử XHPK Phơng đông XHPK Phơng Tây -Chuyển sang XHPK -Thời kì phát triển -Thời kì suy vong 19 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 Ngày soạn : Ngày giảng... "tháp lớn" xây dựng năm 1566 dới triều vua Xệt - tha - thi - lạt Tháp hình nậm rợu, đặt trên đế hoa sen phô ra 12 cánh, dới bệ hình bán cầu ốp bằng đá Xung quanh 30 tháp nhỏ khắc lời dạy của phật - Tháp chính cao 45m - Gv giảng phần cuối SGK - Liên hệ: Sự suy yếu của nớc Lạn Xạng - thế kỉ XVIII - Lạn Xạng suy yếu và Ăng co (Cam pu chia) giống nhau 15 Giỏo ỏn lch s 7 Nm hc 201 4- 2015 (thực dân Pháp... 1/Những trang sử đầu tiên Hoạt động 1 -GV giảng phần đầu SGK - Sử dụng bản đồ xác định các vị trí hình *Vị trí địa lí: Dòng sông ấn và sông Hằng thành H: Các tiểu vơng quốc đầu tiên hình thành bao giờ, ở khu vực nào của ấn *Sự hình thành - Năm 2500 - 2000 TCN: tiểu vơng quốc độ? thành thị (sông ấn) - GV: +Thời kì 1: Điển hình 2 thành phố Ha rap - pa và Mô - hen - giô da - rô (gọi - Khoảng 2000 năm TCN bộ . Ma-Nu, Na- Ra-Đa ). +Sử thi ( Ra-Ma-Ya-Na ). +Kịch thơ -Kiến trúc: ( Kiến trúc Hin-đu, kiến trúc phật giáo ). *Bài tập: 1/ Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến ấn độ: Gúp-Ta, Hồi giáo. khoa học thời văn hoá phục hng mà ngời ta thờng gọi là "những con ngời khổng lồ " trong các lĩnh vực sau: - Văn học: - Toán học: - Hội hoạ: - Thiên văn: D/ Củng cố - Dặn dò: - Học bài. So sánh sự hình thành các vơng quốc cổ ở ĐNA với sự hình thành các vơng quốc cổ ở ấn Độ? - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô - rô - len - đua Hoạt động 2 - HS đọc mục 2/SGK - Tr19 - GV sử

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

  • Ho¹t ®éng 2

    • Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

    • Néi dung

  • Ho¹t ®éng 1

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan