Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015

92 4.3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:55

Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 Tuần 1: Ngày soạn :10/8/08 Tiết 1: Ngày dạy :18/8/08 PHẦN MỞ ĐẦU Bài 1: SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Học sinh cần hiểu rõ học lòch sử là học những sự kiện cụ thể sát thực có căn cứ khoa học. - Học lòch sử là đê hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. - Để hiểu rõ những sự kiện lòch sử học sinh cần có phương pháp học tập khoa học thích hợp. 2. Tư Tưởng: - Trên cơ sở những kiến thức, khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn về bộ môn lòch sử và phương pháp học tập, khác phục quan niệm sai lầm, lệch lạc trước đây là học lòch sử chỉ cần học thuộc lòng. - Bằng nội dung cụ thể gây hứng thú cho các em trong học tập để học sinh yêu thích môn lòch sử. 3. Kỹ Năng: - Gúp học sinh có khả năng trình bày và lý giải các sự kiện lòch sử một cách rõ ràng, chuẩn xác và xác đònh phương hướng học tập tốt có thể trả lời câu hỏi ở cuối bài. II. Chuẩn bò Giáo viên chuẩn bò: 1. Tài liệu tham khảo : sách giảng viên sử 6 2. Phương pháp: vấn đáp, thảo luận 3. Thiết bò dạy học Học sinh chuẩn bò: sách giáo khoa sử 6 III. Tiến trình lên lớp. 1. n đònh lên lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh 1 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 3. Bài mới: Giáo viên giảng bài mới: Ở tiểu học các em đã được học các tiết lòch sử ở môn tự nhiên và xã hội thường nghe và sử dụng “lòch sử”. Vậy lòch sử là gì? Hôm nay chúng ta học bài 1. Sơ lược về môn lòch sử. Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV : Quá trình phát triển của con người, loài người diễn ra như thế nào? HS: Con người đều phải trải qua một quá trình sinh ra, lớn lên, gài yếu. GV kết luận: tất cả mọi vật sinh ra trên thế giới này đều có quá trình như vậy: đó là quá trình phát triển khách quan ngoài ý muốn của con người theo trình tự thời gian của tự nhiên và xã hội, đó chính là lòch sử. GV: Vậy lòch sử là gì? HS: Giáo viên hướng dẫn học sinh xem hình 1 SGK và yêu cầu học sinh nhận xét. HS: GV: Các em đã nghe nói về lòch sử, đã học lòch sử, vậy tại sao học lòch sử là một nhu cầu không thể thiếu được của con người. HS: Con người nói chung, người Việt Nam và dân tộc Việt Nam nói riêng rất muốn biết về tổ tiên và đất nước của mình, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống trong lao động, trong đấu tranh để sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Giúp ta tiếp thu những tinh hoa của nền văn minh thế giới GV: Căn cứ vào đâu mà người ta biết được lòch sử? HS 1. Lòch sử là gì? Lòch sử là những gì diễn ra trong quá khứ - Lòch sử là môn khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ 2. Học lòch sử để làm gì? Học lòch sử để biết được cội nguồn dân tộc, biết được quá trình dựng nướcvà giữ nước của cha ông - Biết quá trình đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh với giặc ngoại xâm để giữ gìn độc lập dân tộc. - Biết lòch sử phát triển của nhân loài để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai Dựa vào đâu để biết và dùng lại lòch sử. - Căn cứ vào tư liệu truyền miệng (Truyền thuyết) - Hiện vật người xưa để lại ( trống đồng, bia đá). - Tài liệu chữ viết văn bia, tư liệu thành văn ( Đại Việt sử ký toàn thư) 4.Củng cố, dặn dò 2 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - Củng cố + Trình bày một cách ngắn gọn: Lòch sử là gì? + Lòch sử giúp em hiểu biết những gì? + Tại sao chúng ta cần phải học lòch sử? - Dặn dò: Học sinh về nhà học bài và đọc trước bài mới. 5.Rút kinh nghiệm: Tuần 2: Ngày soạn:17/8/08 Tiết 2: Ngày dạy:25/8/08 Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Thông qua nội dung bài giảng giáo viên cần làm rõ - Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lòch sử - Học sinh cần phân biết được các khái niệm Dương lòch, âm lòch và công lòch - Biết cách đọc, ghi và tính năm tháng theo công lòch chính xác 2. Tương ứng. - Giúp cho học sinh biết q thời gian, biết tiết kiệm thời gian. - Bồi dưỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và tác phong khoa học trong mọi việc 3. Kỹ năng - Bồi dưỡng cho học sinh cách ghi, tính năm, tính khoảng cách giữa các thế hệ chính xác II. Chuẩn bò GV Chuẩn bò: 1. Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên sử 6 2. Phương pháp: vấn đáp, thảo luận 3. Thiết bò dạy học Học sinh chuẩn bò: SGK Sử 6 3 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 III. Tiến trình lên lớp. 1. n đònh tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ 3. Trình bày một cách ngắn gọn: Lòch sử là gì? - Lòch sử giúp em hiểu biết những gì? - Tại sao chúng ta cần phải học lòch sử? - Hôm nay chúng ta học bài cách tính thời gian trong lòch sử Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Bài trước chúng ta đã khẳng đònh lòch sử là những sự thật, hình thành sảy ra trong quá khứ, muốn hiểu rõ những sự kiện trong quá khứ cần phải xác đònh thời gian chuẩn xác. Từ thời nguyên thuỷ, con người đã tìm cách ghi lại sự việc theo trình tự thời gian. GV cho HS xem hình 2 SGK đặt câu hỏi: có phải các bia tiến só ở văn miếu quốc tử giám không. HS: Không GV sơ kết: không phải các bia tiến só được lập cùng một năm, có người đổ trước có người đổ sau cho nên có người được dựng bia trước có người dựng bia sau khá lâu. Như vậy người xưa đã có cách tính thời gian, việc tính thời gian rất quan trọng nó giúp chúng ta hiểu nhiều điều. GV: Dựa vào đâu bằng cách nào con người sáng tạo ra thời gian. HS: GV: Các em biết trên thế giới hiện nay có những cách tính lòch chính nào? HS: m lòch và Dương lòch GV: em cho biết cách tính của âm lòch và dương lòch. 1. Tại sao phải xác đònh thời gian? - Cách tính thời gian là nguyên tắc cơ bản của môn lòch sử. Thời cổ đại người nông dân luôn phụ thuộc vào thiên nhiên cho nên trong canh tác họ luôn phải theo dõi và phát hiện ra quy luật của thiên nhiên. 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào? - m lòch: Căn cứ vào di chuyển của mặt trăng xung quanh trái đất ( 1 vòng, 1năm từ 360 – 365 ngày, 4 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 HS: GV cho học dinh xem quyển lòch và các em khẳng đònh đó là lòch chung của thế giới được gọi là công lòch. GV: Vì sao phải có công lòch? HS: do sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc ngày càng tăng, cần có cách tính thời gian thống nhất GV: Công lòch được tính như thế nào? mộtháng từ 29-30 ngày). - Dương lòch căn cứ vào sự di chuyển trái đất xung quanh mặt trời (1 vòng là 1 năm 365 + ¼ ngày nên họ xác đònh một tháng có 30 hoặc 31 ngày riêng tháng 2 có 28 ngày. 3.Thế giới có một thứ lòch chung hay không? - Xã hội loài người càng phát triển sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc ngày càng tăng do vậy càn có lòch chung để tính thời gian. - Công lòch lấy tương truyền chúa Giesu ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên - Những năm trước đó gọi là trước công nguyên. 4. Củng cố, dặn dò - Củng cố + Tính khoảng cách thời gian theo thế kỷ và theo năm của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 SGK mới năm nay + Theo em, vì sao trên tờ lòch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng năm âm lòch? - Dặn dò: Học sih về nhà học bài và làm bài trước trong sách giáo khoa. 5. Rút kinh nghiệm: 5 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 TUẦN 3 Ngày soạn:1/9/08 Tiết 3 Ngày dạy:8/9/08 Phần Một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức Học sinh cần nắm được - Nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyển biến người tối cổ thành người tinh khôn. - Đời sống vất chất và tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ - Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? 2. Tư tưởng - Qua bài học, học sinh hiểu được vai trò quan trọng của lao động trong chuyển biến từ vượn thành người, nhờ quá trình lao động con người càng hoàn thiện hơn, xã hội loài người ngày càng phát triển. 3. Kỹ năng. - Bước rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát tranh ảnh và rút ra những thiết. II. Chuẩn bò GV chuẩn bò: 1. Tài liệu tham khảo: sách giáo viên Sử 6 2. Phương pháp: vấn đáp thảo luận 3. Thiết bò dạy học HS chuẩn bò: Sgk Sử 6 III. Tiến trình lên lớp. 1. n đònh tổ chức: 2. kiểm tra bài cũ - Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỷ, theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng trang 6 sgk so với năm nay - The em, vì sao trện tờ lòch của chng1 ta có ghi thêm ngày tháng năm âm lòch. 3. Bài mới: GV giảng bài mới: Hôm nay chúng ta học bài xã hội Nguyên Thuỷ 6 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Giáo viên hướng dẫn học sinh xem hình 3,4 sgk sau đó yêu cầu học sinh rút ra nhận xét. HS: cách đây hàng chục triệu năm trên trái đất có loài vượn cổ sinh sống; Cách đây 6 triệu năm, một loài vượn cổ đã có thể đi bằng hai chân và dùng hai tay để cầm nắm hoa quả và động vật nhỏ. GV hướng dẫn học sinh xem hình 5 sgk yêu cầu học sinh rút ra một số nhận xét về hình dáng của người tối cổ HS: GV hướng dẫn học sinh xem hình 5 sgk và tượng đầu người tinh khôn HS: GV: Nêu sự khác nhau về đặc điểm của người tối cổ và người tinh khôn. HS: - Người tối cổ + Đứng thẳng + Đôi tay tự do + Trán thấp, hơi hất ra đằng sau + U lông mày nổi cao + Hàm banh ra, nho về phía trước 1. Con người xuất hiện như thế nào? - Cách đây khoảng 3 -4 triệu năm vượn cổ biến thành người tối cổ ( di cốt tìm thấy ở Châu Phi, Giava (Inđônêxia) gần Bắc Kinh - Trung quốc) - Họ đi bằng hai chân - Đôi tay tự do để sử dụng công cụ kiếm thức ăn - Người tối cổ sống thành từng bày - Sống bằng hái lượn săn bắt, trong hang động túp lều - Công cụ lao động thô sơ - Biết dùng lửa để nướng thức ăn - Cuộc sống bấp bênh hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. 2. Người tinh khôn sống như thế nào? - Người tinh khôn xuất hiện là bước nhảy vọt thứ hai của con người - Lớp lông mỏng mất đi - Xuất hiện những mẫu da khác nhau: trắng, vàng, đỏ… - Hình thành 3 chủng tộc lớn của loài người 7 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 + Hộp sọ lớn hơn người - Người tinh khôn + Đứng thẳng + Đôi tay khéo léo hơn + Xương cốt nhỏ hơn + Hộp sọ và thể tích nảo phát triển hơn + Trán cao mặt thẳng + Có thế gọn và tinh khôn hơn + Trên người không có lớp lông mỏng GV: Người tinh khôn sống như thế nào? HS: Họ sống theo thò tộc GV: Vì sao xã hội Nguyên Thuỷ tan rã HS: Vì do xuất hiện công cụ sản xuất bằng kim loại - Họ sống theo thò tộc - Làm chung, ăn chung - Biết trồng lúa, sau - Biết chăn nuôi gia súc, làm gốm dệt vải, làm làm đồ trang sức - Cuộc sống ổn đònh hơn. 3. Vì sao xã hội Nguyên Thuỷ tan rã? Do xuất hiện công cụ sản xuất bằng kim loại dẫn đến năng xuất lao động tăng  của cải dư thừa và từ đó làm cho xã hội Nguyên Thuỷ tan rã nhường chổ cho xã hội có giai cấp. 4. Củng cố, dặn dò. - Củng cố + Bầy người Nguyên Thuỷ sống như thế nào? + ĐS của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với người tố cổ + Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? - Dặn dò Học sinh về nhà học bài và đọc trước bài mới sgk 5. Rút kinh nghiệm: 8 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 TUẦN 4: Ngày soạn:7/9/08 Tiết 4: Ngày dạy:20/9/08 Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Sau khi xã hội Nguyên Thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời - Những nhà nước đầu tiên ra đời ở phương Đông là Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc( từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III trước Công Nguyên) - Nền tảng kinh tế: Nông nghiệp - Thể chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế. 2. Tư tưởng Học sinh cần hiểu được: xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội Nguyên Thuỷ, xã hội này bắt đầu có sự bất bình đẳng, phân chia giai cấp phân biệt giầu nghèo, đó là nhà nước quân chủ chuyên chế. 3. Kỹ năng Quan sát tranh ảnh và hiện vật, rút ra những nhận xét cần thiết II. Chuẩn bò GV chuẩn bò: 1. Tài liệu tham khảo: Sgv Sử 6 2. Phương pháp: vấn đáp, thảo luận 3. Thiết bò dạy học HS: chuẩn bò sgk Sử 6 III. Tiến trình lên lớp 1. n đònh tổ chức: 2. Kiểm tra bài củ - Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ? - Tác dụng của công cụ kim loại đối với con người. 3. Bài mới: giáo viên giảng bài mới: Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu các quốc gia cổ đại phương Đông. 9 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV đứng lên đọc giới thiệu cho học sinh GV: các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ đâu? HS: GV: Kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? Ai là người chủ yếu tạo ra của cải vật chất vật chất nuôi sống xã hội HS: Kinh tế nông nghiệp là chính; Nông dân là người nuôi sống xã hội GV: Nông dân canh tác thế nào? HS: Họ nhận ruộng… GV: Ngoài quý tộc và nông dân, xã hội cổ đại phương Đông còn tầng lớp nào hầu hạ phục dòch vua quan, quý tộc,… HS: Nô lệ cuộc sống của họ rất cực khổ 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ - Các quốc gia này đầu được hình thành ở lưu vực những con sông lớn như: S. Nin ( Ai Cập), S. Trường Giang, Hoàng Hà ( Trung Quốc), S. n, S. Hằng (n Độ). - Đó là những vùng đất màu mở phì nhiêu đủ nước tưới quanh năm để trồng lúa nước. - Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời từ cuối thiên niên kỷ IV, đầu thiên niên lỷ III trước Công Nguyên - Đó là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lòch sử loài người. 2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Xã hội phương Đông gồm hai tầng lớp: - Thống trò: Quý tộc (Vua quan, chúa đất) - Bò trò gồm có nông dân và nô lệ. 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại 10 [...]... hai của loài người về văn hoá là gì? - Thành tựu toán học - Người Ai Cập nghó ra phép đếm đến 10 rất giỏi hình học - Họ đã tìm ra số pi = 3,14 16 - Người Lưỡng Hà giỏi về số học để tính toán 15 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - - Người n Độ tìm ra số 0 + Kiến trúc: - Kim tự tháp ( Ai Cập) Gv: Thành tự... tựu văn hoá phương Tây Hs:  Toàn học  Kiến trúc + Phương tây  Dương lòch  Thành tựu khoa học rất rực rỡ, về khoa học toán học, vật lý, triết học, sử học, đòa lý, văn học Gv: Đánh giá các thành tựu văn hoá lớn của thời cổ đại Hs: Về kiến trúc,.v.v - Đánh giá các thành tựu lớn của thời cổ đại Thời cổ đại loài người đã đạt được 19 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 ... B.Sơn - Dặn dò: Học sinh về nhà học bài và đọc trước bài mới trong sgk 5 Rút kinh nghiệm: 28 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - TUẦN 11 Ngày soạn:12/10/08 Tiết 11 Ngày dạy:25/10/08 KIỂM TRA (1 tiết) I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Nhằm đánh giá, học sinh về những kiến thức của các em đã học. .. năng nhận xét 31 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - II Chuẩn bò Gv chuẩn bò: 1 Tài liệu tham khảo: Sgv sử 6 2 Phương pháp: vấn đáp, thảo luận 3 Thiết bò dạy học: Sgk sử 6 Hs chuẩn bò Sgk sử 6 III Tiến trình lên lớp 1 n đònh tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: Giờ trước là kiểm tra 1 tiết, giáo viên không... theo người chết - Dặn dò: + Học sinh về nhà học bài và đọc trước bài mới sgk 26 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - TUẦN 10 Ngày soạn:12/10/08 Tiết 10 Ngày dạy:18/10/08 Chương II THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG ÂU LẠC Bài 10: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Những chuyển... công cụ sản xuất chủ yếu của người nguyên thuỷ sử dụng được làm từ: A sắt; B đồng; - Dặn do 23 C.đá; D gỗ Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - Ngày soạn: Tiết 9 Ngày dạy: Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Học sinh hiểu được ý nghóa quan trọng sự phát... phát triển chung của lòch sử thế giới 2 Tư tưởng: - Bồi dưỡng cho học sinh có ý thức tự hào dân tộc Nước ta có quá trình phát triển lòch sử lâu đời - Học sinh biết trân trọng quá trình lao động của cha ông để cải tạo con người, cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phong phú và tốt đẹp hơn 3 Kỹ năng: 20 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 ... Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - - Liên minh các thò tộc thành bộ lạc - Do sản xuất phát triển - Liên minh bộ lạc thành quốc gia - Xã hội có sự phân công lao động - Đây là thời kỳ chuẩn bò hình thành quốc gia - Xã hội có kẻ giàu người nghèo lạc Liên minh các thò tộc thành bộ gia Liên minh các bộ lạc thành quốc -. .. tối cao - Thủ lónh bộ lạc Văn Lang đã thống nhất các bộ lạc ở Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thành iên minh bộ lạc Đó là nhànước Văn Lang - Đóng đô ở Bai Hạc – Phú Thọ 3 Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? - Hùng Vương chia đất nước thành 15 bộ, vua có quyền quyết đònh tối cao - Đứng đầu các bộ là Lạc Tướng - Đứng đầu chiềng chạ là Bố Chánh 35 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 ... gnhệ thuật Hs chuẩn bò: Sgk Sử 6 II Tiến trình lên lớp 1 n đònh tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ - Hãy nêu những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Đông và Phương Tây - Kể tên 5 kỳ quan văn hoá thế giới thời kỳ cổ đại 17 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 - 3 Bài mới: Gv giải trình bài . của học sinh 1 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 3. Bài mới: Giáo viên giảng bài mới: Ở tiểu học các em đã được học các tiết lòch sử ở môn tự nhiên và xã hội thường nghe và sử dụng. ghi thêm ngày, tháng năm âm lòch? - Dặn dò: Học sih về nhà học bài và làm bài trước trong sách giáo khoa. 5. Rút kinh nghiệm: 5 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm học 2014 - 2015 TUẦN 3 Ngày. gì? - Thành tựu toán học. - Người Ai Cập nghó ra phép đếm đến 10 rất giỏi hình học. - Họ đã tìm ra số pi = 3,14 16. - Người Lưỡng Hà giỏi về số học để tính toán. 15 Giáo án môn Lòch Sử 6 – Năm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan