Giáo án lịch sử lớp 9

11 2.4K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:46

Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Tuần:1 Tiết:1 NS:12-8 ND:13-8-12 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY Chương I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾKỈ XX I. Mục tiêu bài học : 1.Về kiến thức: Giúp H/S nắm được: -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kó thuật của CNXH - Những thắng lợi có ý nghóa lòch sử của nhân dân các nước Đông u sau 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ DCND và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới 2. Về tư tưởng : - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông u. Đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc. Đó là những sự thật lòch sử - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bò gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên bang Nga, các nước Cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây cũng như với các nước Đông u vẫn được duy trì và gần đây đã có những bước phát triển mới. Cần trân trọng mối quan hệ truyền thống q báo đó nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghò và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, thiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoa của đất nước ta 3. Về kó năng: - Rèn luyện cho H/S kó năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử II. Chuẩn bò: - Giáo viên: + BĐ châu Âu + Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô + LĐ các nước DCND Đông Âu - H/S: tìm tư liệu nói về Liên Xô trong giai đoạn này III. Hoạt động dạy và học 1. Ổn đònh (1p) 2. Kiểm tra bài cũ (3p) GV nhắc lại nội dung Cách mạng tháng Mười Nga 1917 3. Giới thiệu bài mới (1p): Giới thiệu phần lòch sử thế giới hiện đại (1945- nay) Sau khi đánh bại CN phát xít, Liên Xô bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế bò chiến tranh tàn phá và tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất, kó thuật của CNXH - 1 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Liên Xô 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945- 1950) (15p) - Bò chiến tranh tàn phá nặng nề - Liên Xô thực hiện và hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 4 trước thời hạn: công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kó thuật của CNXH(từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) (20’) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch dài hạn với phương hướng: ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh khoa học - kó thuật, tăng cường sức mạnh Hoạt động 1: Giới thiệu Bđ châu u: sơ lược thành tựu Liên Xô đạt được 1941 ? Vì sao chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm? ? Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước Xô viết đã tiến hành làm gì? ? Kết quả như thế nào? ? Về khoa học kó thuật Liên Xô đạt thành tựu gì? Giáo dục HS yêu chuộng hoà bình Hoạt động 2 ? Cơ sở vật chất – kó thuật của CNXH là gì ? Liên Xô xây dựng cơ sở vật chất-kó thuật trong hoàn cảnh nào ? Hoàn cảnh đó ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô ? Phương hướng chính của kế hoạch là gì ? Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH Quan sát Bđ phần Liên Xô - Bò chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70000 làng mạc bò phá huỷ…. - Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946- 1950) trước thời hạn - Công nghiệp tăng 73%, một số nghành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. - Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Phá vỡ thế độc quyền của Mó về bom nguyên tử - Là một nền sản xuất đại cơ khí với công nông nghiệp hiện đại và khoa học-kó thuật tiên tiến - Các nước tư bản phương tâyluôn có âm mưu và hành động bao vây, chống pháLiên Xô cả về kinh tế lẫn chính trò. Liên Xô phải chi phí cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng CNXH - nh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng cơ sở vật chất-kó thuật, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH Trả lời theo ý chính SGK tr 4 - Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính là: phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy - 2 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan quốc phòng - Thành tựu: + Công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới + Khoa học kó thuật: . Năm1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo . Năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất + Đối ngoại: duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghò với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc Tích hợp giáo dục môi trường Cho HS xem hình 1 SGK tr5 ? Em biết gì về vệ tinh nhân tạo do Liên Xô phóng lên vũ trụ ? Việc Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ cho ta biết điều gì ? Kể tên những nước phóng được Vệ tinh nhân tạo mà em biết - Việt Nam thuê Pháp phóng vệ tinh Vinasat-1 vào năm 2008, đứng thứ 93 trên thế giới và thứ 6 ở Đông Nam Á có vẽ tinh nhân tạo Cho HS xem ảnh và kể về Ga- ga-rin ? Em có nhận xét gì về những thành tựu KH-KT mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH? - Hiện nay trên thế giới có Nga Mó và Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ ra ngoài Trái Đất ? Liên Xô có chính sách đối ngoại như thế nào? ? Theo em những thành tựu mà Liên Xô đạt được có ý nghóa như thế nào Nêu mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên bang Nga, các nước CH thuộc Liên Xô mạnh tiến bộ khoa học-kó thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng - Kết quả: Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mó Quan sát hình vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô - 4-10-1957 Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ mang tên Xputních - Trở thành nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người - Nga, Mó, Trung Quốc, n Độ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Israel Quan sát và nghe - Cùng với các thành tựu về phát triển kinh tế, văn hoá, XH, GD và quân sự thì thành tựu về KH vũ trụ của nhân dân Liên Xô đạt được sau chiến tranh đã chứng tỏ Liên Xô là một nước hùng mạnh trên thế giới - Uy tín chính trò và đòa vò quốc tế của Liên Xô được đề cao. Liên Xô trở thành trụ cột của các nước XHCN, là thành trì củahoà bình, là chỗ dựa của hoà bình thế giới - 3 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan 4- Củng cố: (4P) - Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ xx? - Nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là: a. Mó b. Nhật c. Anh d. liên Xô 5- Dặn dò: (1P) - Học bài - Xem trước phần Đông u SGK tr5 - Chuẩn bò trã lời các câu hỏi trong SGK - Tìm hiểu tình hình các nước Đông u hiện nay như thế nào - 4 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Tuần 2 Tiết 2 NS: 19-8 ND: 20-8-12 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾKỈ XX (Tiếp theo) II. Chuẩn bò: - Giáo viên: + BĐ châu Âu + Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô + LĐ các nước DCND Đông Âu - H/S: tìm tư liệu nói về Liên Xô trong giai đoạn này III- Hoạt động dạy và học 1- Ổn đònh (1p) 2- Kiểm tra bài cũ (3p) -Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào? - Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ xx 3- Giới thiệu bài mới (1p) Ở giai đoạn mà Liên Xô khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh cũng chính la øgiai đoạn gắn liền với sự ra đời của các nước DCND ở Đông u và sự hình thành hệ thống XHCN thế giới Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò II- Đông u 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông u (35p) Hoạt động 1 Cho HS xem lược đồ các nước DCND Đông u ? Hãy đọc tên các nước DCND Đông u ? Tại sao 1949 lại có 2 nước Đức ra đời ? Theo em thế nào là Nhà nước DCND - Có 8 nước nằm gần với CHXHCN Xô Viết: Ba Lan, CHDC Đức, Tiệp Khắc, Hung- ga-ri, Ru-ma-ni, Nam Tư, Bun- ga-ri và An-ba-ni - Theo kết quả của Hội nghò Pốt-xđam, các nước Mó, Anh, Pháp sẽ kéo quân vào Tây Đức, Liên Xô sẽ vào Đông Đức - DCND dùng để chỉ chế độ chính trò xã hội của các quốc gia theo chế độ DC, 2 giai cấp công nhân vàa nông dân nắm chính quyền dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chính - 5 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan - Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông u tiến hành chống phát xít giải phóng đất nước , thành lập nhà nước dân chủ nhân dân - Nước Đức bò chia cắt, với sự thành lập nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức và Cộng hoà Dân chủ Đức - Từ 1945 đến 1949, các nước Đông u hoàn thành xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân,… ? Các nước DCND Đông u ra đời trong hoàn cảnh nào ? Tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông u sau Chiến tranh thế giới thứ hai Tích hợp giáo dục môi trường ? Thắng lợi của các nước DCND Đông u trong những năm 1945- 1949 có ý nghóa như thế nào Sử dụng bản đồ thế giới ? Việc hoàn thành nhiệm vụ trên có ý nghóa như thế nào đảng, đua đất nước đi theo CNXH - Trong thời kì chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở hầu hết các nước Đông u tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít và đã giành được thắng lợi: giải phóng đất nước , thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân (Ba Lan 7-1944, Tiệp Khắc 5-1945, …) - Riêng nước Đức bò chia cắt, với sự thành lập nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức (9-1949) ở phía Tây và nhà nước cộng hoà Dân chủ Đức (10-1949) ở phía Đông - Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông u hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ: xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân,… - Cùng với sự ra đời của nước CHND Trunng Hoa (1949), thắng lợi của cách mạng DCND ở các nước Đông u đánh dấu việc CNXH đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu hình thành một hệ thống thế giới mới XHCN - Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực phản động 4- Củng cố: ( 4p) - Trình bày sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông u? 5- Dặn dò: (1p) - 6 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan - Học bài và đọc thêm mục 2: Tiến hành xây dựng chủ nghóa xã hội (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ xx) - Xem trước bài 2 SGK tr9: Liên Xô và các nước Đông u từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - Chú ý xem kó hình 3-4 tr9-10 - Chuẩn bò trả lời các câu hỏi trong SGK - Tìm đọc sách báo nói về Liên Xô và các nước Đông u trong thời gian này Tuần 3 Tiết 3 NS: 26-8 ND: 27-8-12 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I- Mục tiêu bài học 1- Về kiến thức: Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông u 2- Về tư tưởng: - Giúp HS thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp thậm chí cả thiếu xót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông u( vì đó là con đường hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lòch sử, mặt khác là sự chống phá gay gắt của các thế lực thù đòch) - Với những thành tựu quan trọng thu được trong công cuộc đổi mới, mở cửa của nước ta trong gần 20 năm qua, bồi dưỡng và củng cố cho HS niềm tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta theo đònh hướng XHCN, dưới sự đònh hướng của Đảng cộng sản Việt Nam 3- Về kó năng: Rèn luyện cho HS kó năng phân tích, nhận đònh và so sánh các vấn đề lòch sử II- Chuẩn bò: - Giáo viên: Bản đồ thế giới Tìm tư liệu về tình hình Liên Xô và Đông u trong thời gian này - Học sinh: xem SGK trước ở nhà III- Hoạt động dạy và học: 1- Ổn đònh: (1p) 2- Kiểm tra bài cũ: (3p) - Nêu sự ra đời của các nước DCND Đông u? - 7 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan 3- Giới thiệu bài mới: (1p) Liên Xô và các nước Đông u sau một thời gian xây dựng CNXH đã gặp phải khủng hoảng và dần tan rã. Nguyên nhân vì sao Liên Xô và các nước DCND Đông u bò khủng hoảng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ xx Nội dung- Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I- Sự khủng hoảng và tan rã cuả Liên bang Xô viết (35p) - Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973, nền kinh tế – xã hội Liên Xô rơi vào khủng hoảng Hoạt động 1 Cho HS xem hình 3 trang 9 ? Những người dân Lít-va trong bức ảnh đang làm gì ? Nét mặt của họ như thế nào ? Tại sao lại có cuộc biểu tình này ? Bức ảnh cho chúng ta biết thông tin gì về đất nước Liên Xô ? Tình hình kinh tế, chính trò, xã hội Liên Xô dưới tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới 1973 như thế nào Quan sát ảnh: cuộc biểu tình đòi li khai và độïc lập ở Lít-va - Tham gia biểu tình, có người lớn, trẻ em, đàn ông, đàn bà. Họ mang theo biểu ngữ, cờ và bản đồ đòi tách khỏi Liên Xô để trở thành một nước độc lập được thể hiện trong bức tranh. CCCP nghóa là Liên Xô, chiếc kéo cắt đôi làm 2 phần: 1 phần có chữ CCCP biểu thò cho việc tách khỏi Liên bang Xô viết để thành lập nhà nước riêng Lít-va - Vui mừng tươi cười - Năm 1988, cùng với cuộc khủng hoảng và dần đi đến tan rã của Liên Xô thì những người theo đường lối DTCN Lít-va tiến hành hoạt động công khai tuyên bố đòi độc lập - Các nước cộng hoà biểu tình đòi độc lập tách khỏi Liên bang Xô viết góp phần thúc đẩy nhanh chóng sự tan rã của đất nước - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973, nhất là từ đầu những năm 80, nền kinh tế – xã hội của Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn đònh và lâm dần vào khủng hoảng. Đó là sản xuất công nghiệp và nông nghiệp không tăng, đời sống nhân dân khó khăn, lương thực và hàng hoá tiêu dùng thiết - 8 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan - Tháng 3-1985, Goóc-ba- chốp đề ra đường lối cải tổ - Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn: bãi công, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, tệ nạn xã hội gia tăng…. - Sau cuộc đảo chính, Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên bang tê liệt, 11 nước cộng hoà kí hiệp đònh về giải tán Liên bang, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, cờ Liên bang Xô viết bò hạ xuống, chấm dứt chế độ xã hội chủ nghóa - Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghóa ở Đông Âu và Liên Xô dẫn đến hệ quả: ? Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đó, những nhà lãnh đạo Liên Xô đã làm gì ? Kết quả của cải tổ ? Sau cuộc đảo chính tình hình Liên Xô như thế nào Cho HS xem hình 4 SGK tr 11, giơí thiệu các kí hiệu trên lược đồ (vùng các nước SNG, các nước CH Xô viết) ? Việc 11 nước SNG tách ra khỏi Liên bang Xô viết để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào ? Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông u và Liên Xô dẫn đến hậu quả như thế nào yếu ngày càng khan hiếm, tệ nạn quan liêu, tham nhũng trầm trọng… - Tháng 3-1985, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, khắc phục sai lầm và xây dựng chủ nghóa xã hội theo đúng ý nghóa và bản chất tốt đẹp của nó - Do thiếu chuẩn bò đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược đúng đắn, công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bò động, kkhó khăn và bế tắc. Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn: bãi công, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, tệ nạn xã hội gia tăng… - Sau cuộc đảo chính ngày 19-8- 1991 không thành, Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt. Ngày 21-12-1991, 11 nước cộng hoà kí hiệp đònh về giải tán Liên bang, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (viết tắt là SNG). Quan sát lược đồ các nước SNG, đọc tên và xác đònh trên lược đồ - Tối 25-12-1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức Tổng thống, lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bò hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghóa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại - Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghóa ở các nước Đông Âu và Liên Xô chấm dứt sự tồn tại - 9 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghóa. Đây là những tổn thất hết sức nặng nề đối với phong tào cách mạng thế giới ? Nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở các nước Đông u Kết luận theo TLTK- SGV Tích hợp giáo dục môi trường ? Hiện nay có bao nhiêu nước theo chế độ XHCN của hệ thống xã hội chủ nghóa (ngày 28-6-1991, SEV ngưngù hoạt động và ngày 1-7-1991, tổ chức hiệp ước Vác-sa-va giải tán). Đây là những tổn thất hết sức nặng nề đối với phong tào cách mạng thế giới và các lực lượng dân chủ, tiến bộ ở các nước - Do xây dựng CNXH rập khuôn theo mô hình của Liên Xô vốn đã mang nhiều thiếu sót và sai lầm: do sự sai lầm và tha hoávề đạo đức của một số người trong bộ phận lãnh đạo Đảng và nhà nước( đọc đoán, gia đình trò, hưởng đặc quyền đặc lợi…) -> Nhân dân bất bình với các nhà lãnh đạo, họ đòi hỏi phải có sự thay đổi. Sự hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước - Có 5 nước: Việt Nam, Lào, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Cu Ba 4-Củng cố: (4p) - Sự kiện đánh dấu mốc chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô là: A. Cuộc đảo chính của những người lãnh đạo Đảng và nhà nước B. Đảng Cộng sản liên Xô bò đình chỉ hoạt động C. Cộng đồng các quốc gia độc lập ( SNG) được thành lập D. Lá cờ Liên bang Xô viết bò hạ xuống khỏi nóc điện Crem-li - Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông u đã dẫn đến những hậu quả ra sao? ( Đã dẫn tới sự tan rã của hệ thống XHCN trên phạm vi thế giới, là một tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng thế giới, cũng như đối với các lực lượng tiến bộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc, hoà bình , ổn đònh và tiến bộ xã hội) 5- Dặn dò: (1p) - Học bài và tìm hiểu tình hình hiện nay của các nước SNG - Xem trước bài 3 SGK tr13: “ quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc đòa” - Tìm vò trí của các nước trên bản đồ thế giới - Chuẩn bò trả lời câu hỏi trong SGK - 10 - [...]...Giaùo aùn Lòch Söû 9 GV: Ñoã Thò Tuyeát Loan - 11 - . Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Tuần:1 Tiết: 1 NS:12-8 ND:13-8-12 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 194 5 ĐẾN NAY Chương I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH. CNXH - 1 - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Liên Xô 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chi n tranh ( 194 5- 195 0) (15p) - Bò chi n tranh. - Giáo án Lòch Sử 9 GV: Đỗ Thò Tuyết Loan Tuần 2 Tiết 2 NS: 19- 8 ND: 20-8-12 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 194 5 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾKỈ XX (Tiếp theo) II. Chuẩn bò: - Giáo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan