vận dụng các giá trị đạo đức trong việc giảng dạy môn gdcd

17 1.8K 0
vận dụng các giá trị đạo đức trong việc giảng dạy môn gdcd

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT DŨNG. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN GDCD. ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN GDCD: LÊ KIM PHƯỢNG. CẦN THƠ-THÁNG 3-2014. MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………….2 1. Lý do chọn đề tài. ……………………………………………………2 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. …………………………………… 3 3. Phương pháp nghiên cứu. ……………………………………………3 4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu. ……………………………………3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………………………………4 1. Cơ sở lí luận. ……………………………………………………… 4 2. Thực trạng và những nguyên nhân cần giáo dục đạo đức cho học sinh. …………………………………………………………… 5 3. Một số giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức trong giới trẻ hiện nay. ………………………………………………… …7 4. Hiệu quả. ………………………………………………………… …9 III. KẾT LUẬN. …………………………………………………… 10 I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1. Lý do chọn đề tài: “Tuổi trẻ là tương lai của đất nước”. Đó là câu khẳng định nhiều người đã biết. Nhưng với thực tế hiện nay thì ai cũng thấy lo lắng cho tương lai ấy. Liệu nó sẽ ra sao? Và hướng đi của tuổi trẻ sẽ như thế nào trong tương lai? Nhân loại sẽ đi tới đâu, khi giới trẻ sống thực dụng chỉ chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên những giá trị tinh thần. Đánh giá thực trạng đạo đức ,Ngh quyết Trung ương lần thứ Hai của Đảng kha VIII nhn mạnh: “Đc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên c tình trạng suy thoái về đạo đức, m nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bo lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đt nước. Trong những năm tới cần tăng cưng giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi và với yêu cầu giáo dục toàn diện”. Cụ thể, đạo đức trong học đưng đang có nguy cơ xuống cp.Một bộ phận học sinh rơi vào những tệ nạn xã hội, bạo lực học đưng; không kính trọng thầy cô, xem thưng bạn bè, mọi ngưi xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân đạo; … Từ đ làm suy thoái những giá tr đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong học sinh phổ thông là vô cùng quan trọng và là điều rt cp thiết để thúc đẩy sự hoàn thiện nhân cách con ngưi nói riêng và đẩy nhanh sự phát triển của đt nước nói chung. Tình trạng giới trẻ sống buông thả, không coi trọng những giá tr đạo đức đ và đang diễn ra ở nhiều nơi. Bằng chứng là các phương tiện truyền thông đ liên tiếp đăng tải các bài viết phản ánh về thực trạng này. Chúng lôi kéo bè cánh để đánh nhau (cả trai lẫn gái), thậm chí hành hung cả thầy cô giáo, rồi con giết cha, anh giết em; trẻ v thành niên cũng gây ra nhiều vụ án mạng. Những hành vi tàn bạo này được đăng trên mt báo chỉ là bề nổi, thực tế còn nhiều hơn nữa. Một thái độ vô cảm không thể ng được! Phải thật sự kinh hi trước tình trạng gia tăng bạo lực học đưng của học sinh Việt Nam được phản ánh liên tục trên các phương tiện truyền thông . Đáng báo động hơn nữa, hiện tượng sinh viên, học sinh không chỉ đánh nhau gia tăng vì nhiều lí do không đâu mà cả hiện tượng hs đánh giáo viên cũng gia tăng. Do ảnh hưởng từ những mt trái của nền kinh tế th trưng cũng như của xu thế toàn cầu hóa, và đc biệt, do không nghiêm túc trong rèn luyện, phn đu, một bộ phận học sinh ở nước ta đang có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại, như phai nhạt lý tưởng sống, chạy theo lối sống buông thả, lưi học tập và tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, ngại lao động, chuộng những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoc phản văn hóa, nghiện ngập, thậm chí vi phạm pháp luật Học thì chẳng muốn tiếp thu, Đủ trò gian dối, mt mù lương tri, Học tập chủ yếu cốt vì, Mẹ cha gò ép, khá thì do thân. Tt cả những suy nghĩa lệch lạc đ dần dần ảnh hưởng xu đến động cơ, ước mơ hoài bảo vươn lên trong cuộc sống của các em. Những hiện tượng đ, trước hết là nguy cơ đe dọa tương lai của chính bản thân các em, gia đình các em, đồng thi cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ và văn minh của xã hội ta hiện nay. - Đứng trước một thực trạng đáng lo ngại có thể trở thành nguy cơ đe doạ đến tiền đồ của các em và rộng hơn là tương lai của đt nước. Tôi là một giáo viên đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn GDCD,với tuổi nghề gần 7 năm công tác giảng dạy học sinh, tôi chứng kiến từng ngày một về sự thay đổi trong ý thức của học sinh về việc thực hiện các nghĩa vụ đạo đức, bên cạnh những việc làm tích cực thì c một thực tế rt đau lòng : tình trạng đạo đức học sinh hiện nay đang xuống cp trầm trọng, lý do là những tác động nào? do đâu? Một bài toán rt đau đầu đối với các nhà x hội học, các nhà đạo đức học và cả những ai quan tâm và tìm hiểu về vn đề này. Trước các vn nạn trên hơn lúc nào hết, tôi nhận thy mình cần phải giáo dục cho các em học sinh ý thức như thế nào và hành động như thế nào cho đúng các chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ x hội, cộng đồng, với đề tài “ Vận dụng các giá tr đạo đức trong việc giảng dạy môn GDCD” , Tôi vận dụng những tri thức về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình yêu Tổ quốc, tình yêu thương con ngưi, để giảng dạy các em. Tôi rt mong sẽ c một kết quả khả quan hơn từ các em học sinh của mình,ít nht cũng lay chuyển phần nào những suy nghĩ và hành động đang tiêu cực ở các em sang một hướng tích cực hơn, từ đ để c thể ni rằng: con ngưi đang hướng và phát triển đến một x hội văn minh là điều thật gần với cuộc sống của mỗi chúng ta!Vâng, đ cũng là mong mỏi lớn nht của Tôi với đề tài này. 2. Mục đích nghiên cứu. Với thực trạng các giá tr đạo đức đang suy thoái nghiêm trọng hiện nay trong x hội, cụ thể đề tài này đề cập là vn đề đạo đức của học sinh, mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra những nguyên nhân gây suy thoái các giá tr đạo đức từ đ c thể gp phần đnh hướng và tìm ra những giải pháp để khắc phục tình trạng trên, tt cả những công việc trên c chung một mục đích là hoàn thiện nhân cách con ngưi, làm nên giá tr của con ngưi trong cuộc sống để hướng đến một x hội văn minh hơn trong tương lai. 3. Phương pháp nghiên cứu. Trước hết để c kiến thức cơ bản trình bày đề tài cũng như ứng dụng trong quá trình giảng các phạm trù đạo đức cho học sinh thì tôi sử dụng phương pháp sưu tầm tài liệu từ các sách tham khảo, sách giáo khoa, chắc lọc kiến thức cuộc sống thực tế về các mối quan hệ x hội, sưu tầm tư liệu từ học sinh về những câu chuyện, bài thơ,ca dao, tục ngữ c vận dụng vào cuộc sống thực tiễn, tìm hiểu những nguyên nhân gây thay đổi về quan niệm sống của giới trẻ; ni chuyện, đàm thoại cùng giới trẻ( cơ bản là học sinh ) với các chủ đề: tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, …;đt câu hỏi tình huống nhằm nghiên cứu quan niệm của học sinh; trình bày cả kinh nghiệm sống của bản thân-tức là nghiên cứu trưng hợp điển hình. 4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu. Cơ bản là đối tượng học sinh của trưng, nhưng vì lần đầu tiên nghiên cứu đề tài này nên nht đnh sẽ gp những kh khăn khách quan lẫn chủ quan. + Chủ quan: Lần đầu tiên làm đề tài nên còn b động trong việc sưu tầm những tài liệu( chưa c tính chọn lọc cao), đối tượng nghiên cứu chưa sâu( chưa c những buổi ni chuyện cụ thể với từng học sinh). +Khách quan: Do số lượng học sinh quá đông, thi lượng để giáo hun nhân cách cho các em là rt hạn hẹp( chỉ vận dụng được ở mục biểu hiển và trách nhiệm của học sinh trong mỗi bài học ở học kì 2- lớp 10), thi gian để các em biểu hiện suy nghĩ và tình cảm của mình về các giá tr đạo đức là rt ít, do đ về mt thực tiễn giáo viên thật sự cũng kh nắm bắt để kp thi tư vn và điều chỉnh các hành vi đạo đức cho học sinh, chưa hiểu sâu về những lý do dẫn đến hành động đạo đức ở các em, chưa hiểu được tâm tư, tình cảm của các em một cách bao quát trong chủ đề này. Kế hoạch nghiên cứu: + Vạch kế hoạch cho việc thực hiện đề tài với từng bước c chọn lọc cụ thể, xác đnh các nội dung c liên quan đến chủ đề đạo đức một cách cơ bản: thực trạng về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình yêu Tổ quốc, tình thương yêu con ngưi của học sinh hiện nay. +Quy hoạch phạm vi đề tài: Nội dung của đề tài là viết về công tác giáo dục đạo đức học sinh,cụ thể là những quan niệm và biểu hiện lệch lạc về các giá tr đạo đức của học sinh trong trưng học;nguyên nhân dẫn đến các hành vi làm suy thoái đạo đức của học sinh là ảnh hưởng từ đâu; từ thực trạng trên c thể đnh hướng, tìm ra các giải pháp để hướng các hành vi đạo đức của các em tích cực hơn; giáo viên vận dụng các giá tr đạo đức theo quan niệm hiện nay mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang thực hiện theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh , quan niệm đạo đức của nền đạo đức học Nho giáo c giá tr vĩnh hằng với nội dung gần gũi, được tinh lược để giáo dục cho các em xây dựng ý thức, quan niệm sống lành mạnh,từ đ làm kim chỉ nam cho các hành vi đạo đức của các em. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 1. Cơ sở lí luận. Cơ sở lý luận của đề tài chủ yếu dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng cùng với những quan điểm tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và đưng lối chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vn đề đạo đức thanh niên và đạo đức Nho gia làm cơ sở để nghiên cứu đề tài. Bác Hồ dạy: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. Bác ví tuổi thanh niên là mùa xuân của x hội “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đi khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của x hội”. Li dạy của Bác hết sức to lớn, tương lai của đt nước, của một con ngưi c thành công hay không là phụ thuộc vào lúc còn trẻ, tuổi trẻ phải c quyết tâm cao trong học tập, trong làm việc, phải phát huy hết mọi giá tr đạo đức để đem đến thành công cho cuộc sống, nhưng hiện nay bên cạnh những mt tích cực, phn đu nổ lực ở các em thì mt trái của n là lối sống thực dụng ngày một tăng, sự ích kỷ, thái độ th ơ với các chuẩn mực đạo đức cũng đáng báo động trong giới trẻ. 2.Thực trạng và những nguyên nhân cần giáo dục đạo đức cho học sinh. Phân tích những nguyên nhân cơ bản gây ra sự suy thoái đạo đức trong học sinh hiện nay. Bt kỳ một lỗi lầm nào cũng xut phát từ những nguyên nhân sâu xa của nó. Đạo đức của học sinh ngày càng suy thoái, b “tha ha” cũng xut phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Thứ nhất, các em có thể bị thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình một cách đúng hướng . Hiện nay trong gia đình thì tình trạng bạo lực gia đình cũng ngày một tăng lên, tình trạng con cái ngược đi cha, mẹ, không hòa thuận với các thành viên cũng xảy ra khá phổ biến và đáng báo động. Có thể nói rằng: Gia đình là một tế bào của xã hội, là cái nôi hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. Trẻ mới sinh ra tâm hồn như một t giy trắng, vô tư, trong sáng. Do vậy, việc nuôi nng và chăm sóc con cái trưởng thành là việc làm không khó đối với các bậc cha mẹ nhưng việc giáo dục con cái trở thành một công dân tốt không phải dễ. Hiện nay, vn đề “cơm áo gạo tiền” cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng sâu sắc đến việc giáo dục đạo đức con cái của các bậc cha mẹ vì đi sống vật cht góp phần chi phối đi sống tinh thần của mỗi cá nhân. Trong thi kỳ khủng hoảng kinh tế, việc mưu sinh kiếm sống gp không ít khó khăn. Chẳng hạn, đối với gia đình cha mẹ sống hòa thuận, có điều kiện phát triển về kinh tế, cha mẹ có điều kiện và thi gian chăm sóc, yêu thương và quan tâm đến việc nuôi dạy con cái thì trẻ sẽ có phẩm cht đạo đức tốt. Còn đối với những gia đình thiếu về vật cht, cha mẹ phải bôn ba lo cuộc sống thì việc giáo dục con cái b sao lãng. Bên cạnh điều kiện sống của gia đình, tm gương đạo đức của cha mẹ cũng là ngọn đuốc soi đưng và giáo dục đạo đức cho con cái. Cha mẹ có lối sống lành mạnh, hòa nhập, sống thiện, sống tốt, có lòng nhân nghĩa và biết quan tâm giúp đỡ mọi ngưi xung quanh, hiếu thảo với ông bà cha mẹ,… thì con cái cũng học tập và có những phẩm cht tốt đẹp của cha mẹ vì “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Ngược lại, nếu các em sống trong gia đình mà cha mẹ gây cãi, đánh nhau, rượu chè c bạc, hút chích ma túy, cá độ, đá gà,… cũng ảnh hưởng xu đến việc hình thành nhân cách và đạo đức của các em. Tuy nói “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” nhưng những trưng hợp con cái có những biểu hiện đạo đức tốt trong gia đình thiếu văn hóa hoc vô văn hóa thì rt hiếm. Hơn nữa, cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cũng quyết đnh quá trình hình thành đạo đức của các em. Cha mẹ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, quan tâm, thương yêu giúp đỡ và chia sẽ lẫn nhau những khó khăn trong cuộc sống, luôn tạo ra một niềm tin và đnh hướng cho con cái phát triển. Ngược lại, cuộc sống hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc, đỗ vỡ sẽ tạo ra một áp lực lớn về tinh thần cho con cái, làm cho con cái chán nản, bi quan trong cuộc sống, dễ rơi vào tệ nạn xã hội, đạo đức b suy thoái. Thứ hai, giáo dục của nhà trường góp phần hoàn thiện đạo đức và nhân cách của học sinh Tình trạng hs bạo lực trong học đưng; không kính trọng thầy cô, xem thưng bạn bè, mọi ngưi xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân đạo; các em mê games bỏ học hoc tự tử vì games; … Từ đ làm suy thoái những giá tr đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong học sinh phổ thông là vô cùng quan trọng và là điều rt cp thiết để thúc đẩy sự hoàn thiện con ngưi nói riêng và đẩy nhanh sự phát triển của đt nước nói chung. Nói về bản cht con ngưi,C. Mác cho rằng: “ Bản cht con ngưi không phải là cái gì trừu tượng, cố hữu, trong tính hiện thực của nó, bản cht con ngưi là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”- có nghĩa là: con ngưi sinh ra chưa có bản cht, mà bản cht của mỗi cá nhân được hình thành là do sự tác động của tt cả các mối quan hệ xã hội, trong đ nhà trưng là môi trưng tác động rt lớn đến việc hình thành nhân cách của học sinh,và Chủ tch Hồ Chí Minh từng nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Do vậy, bên cạnh sự giáo dục đạo đức ở gia đình, việc giáo dục đạo đức ở nhà trưng cũng rt quan trọng. Thực tế cho thy, hiện nay, học sinh ở các cp học đều có những biểu hiện suy thoái về đạo đức.Các em thưng vi phạm nội quy nhà trưng, mức độ ngày một gia tăng: cụ thể hs hay nhuộm những màu tóc không giống tóc của ngưi Việt, làm mt lòng tự trọng của dân tộc, tình trạng không phù hiệu, hay mang dép lê, mc quần đáy ngắn, nội y phản cảm, kiểu tóc không gọn gàng, thiếu lch sự, tt cả các biểu hiện đ chứng tỏ các em chưa có sự tinh lọc trong việc chạy theo các trào lưu mà các em cho đ là văn hóa của giới trẻ, một sự lầm lẫn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thông qua cách ăn mc, kiểu tóc, tính cách giao tiếp, phần lớn sẽ nói lên được suy nghĩ của các em, những suy nghĩ lệch lạc dẫn đến những hành động vô văn hóa thậm chí một số hs còn biểu hiện hành vi hung hăng, không xem trọng ngưi khác trong giao tiếp. Nguyên nhân cơ bản là do có những quan niệm lệch lạc : nhà trưng chỉ chú trọng dạy chữ mà chưa cần quan tâm sâu sắc đến việc dạy học sinh cách ứng xử, gần đây mới lồng ghép các kỹ năng sống. Một phần do thi lượng chương trình không cho phép giáo viên bộ môn dừng lại để uốn nắn học sinh nhiều. Nhưng theo tôi, giáo viên vẫn có đủ thi gian để dạy cho các em điều hay lẽ phải. Một phần do nhận thức sai lệch khi cho rằng, giáo dục đạo đức học sinh là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân mà quên rằng đây là trách nhiệm chung của tt cả các giáo viên đứng lớp. Thông qua các tiết dạy, giáo viên vừa trang b kiến thức, vừa trang b kỹ năng sống và vừa giáo dục đạo đức trong học sinh. Bên cạnh sự giáo dục của gia đình, nhà trưng, để học sinh ngày càng hoàn thiện về đạo đức và nhân cách thì không thể thiếu sự quan tâm giáo dục của xã hội. Thứ ba, sự giáo dục đạo đức của xã hội là quá trình hoàn thiện đạo đức của học sinh Quá trình toàn cầu hóa hiện nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thì theo đ là những mt trái của nó đ làm cho những giá tr đạo đức của con ngưi đang đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng. Việc giao lưu văn hóa ngoại không được học sinh biết cách chon lọc làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá tr đạo đức của học sinh. Khoa học công nghệ phát triển, học sinh tiếp xúc với internet và học rt nhiều điều hữu ích từ nó. Tuy nhiên, bên cạnh mt tích cực, internet có nhiều điểm tiêu cực như có những hình ảnh, phim ảnh không phù hợp với những giá tr đạo đức của con ngưi Việt Nam. Học sinh xem nhưng thiếu ngưi đnh hướng và giáo dục nên sẽ dễ nhận thức sai lầm kéo theo hành vi sai và phạm tội. Mt khác, xã hội ngày nay phát triển đa dạng, phong phú. Những mt trái của sự phát triển nền kinh tế th trưng để lại hậu quả suy thoái về đạo đức. Con ngưi vì lợi nhuận bt chp thủ đoạn hại nhau, vì lợi sẵn sàng giết nhau,… Môi trưng sống xung quanh cùng với những tệ nạn xã hội đang diễn ra tràn lan và ngày càng xâm nhập sâu vào học đưng cũng là nguyên nhân gây ra sự suy thoái về đạo đức, hs có quyền tham gia nhiều cộng đồng với nhiều môi trưng tác động khác nhau điều này tùy thuộc vào khả năng ở các em, ví dụ các em có thể tham gia vào cộng đồng dân cư, cộng đồng thể thao, cộng đồng nghệ thuật,…điều quan trọng là các loại hình cộng đồng đ có hướng giáo dục tích cực cho các em hay không, tại vì có những cộng đồng chỉ chú trọng mt thể cht, lợi ích kinh tế sinh ra tính đố k, tranh giành nhau thiếu ý thức pháp luật và đạo đức, ví dụ: một số trang cộng đồng bán hàng qua mạng In ternet không rõ nguồn gốc, cộng đồng Games- ở đ có các trò chơi bạo lực, tiêu cực. Do vậy, chúng ta cần tạo một môi trưng xã hội thật sự trong sạch, lành mạnh và phát triển để giáo dục đạo đức học sinh ngày càng tốt đẹp hơn. 2. Một số giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức trong giới trẻ hiện nay. Vấn đề thứ nhất- đối với gia đình phải quan tâm nhiều hơn và phải liên kết với nhà trường trong việc giáo dục con cái. Gia đình là cái nôi, là nền tảng hình thành nhân cách và hoàn thiện đạo đức cho con cái. Thi gian các em tiếp xúc với gia đình nhiều hơn thi gian các em ở bên ngoài xã hội.Tuy nhiên trong thi buổi công nghiệp hóa hiện nay, thi gian để cha mẹ tiếp xúc, goái dục con cái là rt ít. Do vậy, cha mẹ cần phải quan tâm giáo dục con cái sâu sát hơn, có kế hoạch hơn trong việc theo dõi tình hình học tập và biểu hiện hành vi của con mình, đồng thi cha, mẹ cũng phải là ngưi bạn thân nht làm chỗ dựa tâm lí thật vững chắc cho các em, để các em có thể chia sẽ tt cả những niềm vui , nỗi buồn trong cuộc sống, khi khó khăn xảy ra thì các em không b hụt hẫn về mt tình cảm trước cha, mẹ. Con cái sẽ trưởng thành hơn và trở thành công dân tốt cho xã hội nếu cha,mẹ giáo dục đúng hướng ngay từ nhỏ. Học sinh cần thy được tình yêu thương của mọi thành viên trong gia đình dành cho các em, cảm nhận được tình yêu của cha, mẹ đối với con cái là vô b bến và ,con cái phải biết phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ là quy luật tt yếu của xã hội loài ngưi; anh ,ch em phải biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.(SGK-GDCD lớp 10-trang 82). “Cha, mẹ thương con như biển hồ lai láng”-Tục ngữ. “ Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dỡ hay đỡ đần”. Trong cuộc sống chúng ta luôn có những khó khăn vì nhiều lí do khác nhau. Cha mẹ phải chăm lo cuộc sống vật cht và tinh thần cho gia đình nên đôi lúc không thể có được thi gian theo sát con cái, để có những biện pháp giáo dục thích hợp hướng con mình theo cái tốt, cái thiện. Do vậy, cha mẹ muốn con trở thành công dân tốt phải tạo sự gắn kết với nhà trưng (đc biệt là thưng xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm) để hiểu nhiều hơn về con và có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Thứ hai, phải tạo một môi trường sống, môi trường giao tiếp và học tập tốt ở gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là một trong những yếu tố cần thiết cho sự phát triển nhân cách ở trẻ. Có môi trưng sống, làm việc và học tập tốt, học sinh sẽ ít có cơ hội trở thành ngưi xu, không thể phạm tội. Hiện nay, môi trưng sống xung quanh rt phức tạp, luôn diễn ra những tệ nạn xã hội ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành tư tưởng, đạo đức lối sống của học sinh. Do vậy, bản thân của các bậc phụ huynh, giáo viên phải nắm được những hoạt động văn hóa, các trò chơi giải trí và ngưi thân xung quanh các em và nhà trưng. Vì chính môi trưng xã hội gần gũi này trực tiếp ảnh hưởng và góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Nếu môi trưng xung quanh phức tạp thì chúng ta sẽ có những biện pháp phòng ngừa để ngăn chn những hậu quả xu xảy ra đối với học sinh. Ví dụ: Một học sinh ham chơi, ít được ba, mẹ có thi gian quan tâm, đây cũng là đối tượng hs mà nhiều giáo viên chủ nhiệm khá đau đầu, tuy nhiên nếu chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của hs này thì điều đầu tiên, tôi thiết nghĩ là phải có những buổi nói chuyện riêng với hs đ, phân tích tác động xu của hành vi mê chơi hơn học tập, giáo viên giao tiếp phải có thái độ hòa nhã để hs cảm thy có chỗ dựa về mt tâm lí, gióa viên cần kết hợp với gia đình đúng lúc, kêu gọi cha, mẹ hãy dành thi gian quan tâm đến con em mình nhiều hơn, nếu hs chu lắng nghe thì kết quả sẽ khả quan hơn nhiều. Thứ ba, những người giáo dục phải gương mẫu, hiểu sâu hơn về tâm sinh lý của học sinh và có tâm huyết với việc giáo dục học sinh thành công dân tốt. Cha mẹ, giáo viên phải luôn là tm gương sáng cho học sinh noi theo, có những hình thức khen thưởng và xử phạt công bằng giữa các thành viên, không phân biệt đối xử giữa các con và các học sinh; phải biết cách khen, chê đúng lúc, nên khen nhiều hơn chê để động viên và khích lệ trẻ. Cha mẹ và Thầy Cô phải đt mình vào v trí của học sinh, phải hiểu được tâm sinh lý của học sinh để có những phương pháp giáo dục đúng đắn phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Nếu chúng ta hiểu biết được những nguyên nhân do đâu mà hs của ta trở nên hư hỏng như thế này, nếu nhìn một cái nhìn toàn cảnh, ngoài nguyên nhân chính là do mt trái của sự phát triển kinh tế th trưng đưa tới, trong đ có sự quan tâm chưa đúng cách của các thế hệ đi trước của chúng ta. Về phía giáo viên để tiếp thêm động lực giúp các giáo viên thể hiện hết tâm huyết của mình trong việc giáo dục học sinh, tôi xin dẫn ra đây một câu nói có ý nhắc nhở gíao viên chúng ta trong sự nghiệp trồng ngưi. “ Không có những học sinh không tốt, mà chỉ có nhà giáo dục tồi”-Nhà giáo dục học BIELINXKI- NGA. Vâng, một câu nói nghe qua hơi khó chp nhận nhưng suy nghĩ kĩ đ là một chân lí. Thứ tư, chúng ta phải giáo dục đạo đức cho học sinh ngay từ nhỏ và giáo dục phải thường xuyên; phải theo dõi các mối quan hệ của học sinh và giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, lý tưởng sống cho học sinh . Việc giáo dục đạo đức cho một học sinh trở thành một công dân tốt thì nhà trưng phải chú trọng ngay từ khi trẻ mới hình thành nhận thức, đ là những lúc ở nhà và việc giáo dục đạo đức ở trẻ bắt đầu từ các cp học.Một câu chuyện của nền giáo dục Nhật Bản mà tôi mới đọc ở phóng sự trên trang web: eva. Com gần đây như sau: Nhật Bản là một đt nước rt chú trọng phát triển chính sách giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực bậc nht thế giới, ngay từ cp tiểu học, Nước Nhật đ có những chính sách rt ưu đi, chẳn hạn bửa cơm trưa đối với các lớp bán trú là phụ huynh không phải trả phí, mà ở đ các em còn được giáo dục một nhân cách rt tự hào, cao thượng trong bửa ăn của ngưi Nhật đ là: Các em hs tự bưng khay cơm của mình về chỗ ngồi, ở đây sẽ có một đội hs trực nhật múc cơm cho các bạn, đôi lúc có những hs bt cẩn làm rớt thức ăn, ngay lúc đ những hs và giáo viên có thề giúp các em ly phần thức ăn khác mà không phàn nàn, sau đ các em trở về chỗ ngồi ch khi tt cả ổn đnh thì mới bắt đầu bữa cơm, trong bửa ăn thì mọi ngưi tập trung, im lng, chú ý không để thức ăn b thừa; hoc chúng ta thy sau thảm họa kép động đt, sóng thần vào tháng 3-năm 2011 ở Nhật vừa qua, ở các trại tập trung phát đồ cứu tế không bao gi có cảnh chen ln, cướp giật mà tt cả phải theo một trật tự ứng xử- đ là văn hóa xếp hàng, tại sao họ làm được điều đ trong khi cái chết ở trước mắt ngưi Nhật, thật đơn giản bởi vì ngưi Nhật có một tinh thần rt quả cảm và họ đ được gióa dục khi còn tm bé.Qua câu chuyện của nước Nhật chúng ta quay về với thực tại của đt nước Việt Nam mến yêu của chúng ta, Việt nam có một bề dày lch sử gần bốn ngàn năm văn hiến, với từng y thi gian ,ngưi Việt đ xây dựng cho mình với biết bao truyền thống đáng tự hào: -Trong lao động: có đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo. - Trong học tập:Hiếu học; tôn sư trọng đạo. - Trong cách cư xử: Nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn. - Trong đu tranh chống gic ngoại xâm: Đoàn kết, kiên cưng, bt khut, gan dạ, dũng cảm…Đ là những giá tr mà cha, ông chúng ta đ dày công xây dựng nên, vậy thế hệ trẻ hôm nay cần giữ gìn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa về những truyền thống của ngưi Việt, để khi bạn bè quốc tế nhìn nhận và đánh giá về hình tượng của ngưi Việt thì chúng ta cũng có nhiều điều đáng tự hào, tự tôn dân tộc. Đối với học sinh Trung học phổ thông, đây là giai đoạn các em phát triển khá hoàn thiện về mọi mt, nhận thức đ sâu sắc và chín chắn hơn, tuy nhiên các em vẫn còn những suy nghĩ bồng bột, nông cạn nên dễ rơi vào những cám dỗ trong cuộc sống, sa vào cạm bẫy xã hội và trở thành tội phạm mà bản thân các em không hay biết, hoc biết nhưng vẫn làm do không hiểu mức độ nng nhẹ của sự việc, hoc do không biết làm như thế là phạm pháp. Do vậy việc dạy chữ và dạy ngưi cho học sinh phải xuyên suốt từ cp thp đến cp cao, không gián đoạn. Đc biệt, trong nhà trưng phải đưa các chuẩn mực đạo đức giáo dục một cách sâu, rộng cho các em và các em phải ý thức được thực hiện hành vi đạo đức là những việc làm thiết yếu, phải biến nó thành thói quen đạo đức. Cụ thể phải giáo dục cho học sinh một số chuẩn mực đạo đức sau đây: _ Quan niệm về đạo đức (SGK –GDCD 10-trang 62); Một số phạm trù đạo đức- ( SGK-CD10- trang 67), giáo dục cho hs về các đức tính: Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác:“Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực của xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội”-khái niệm đạo đức. Quan niệm về tình yêu ( SGK-CD10 –trang 76). “Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt…làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sang hiến dâng cuộc sống của mình cho nhau” Quan niệm về tình yêu Tổ Quốc( SGK-CD 10- trang 95). “Lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước với tinh thần sẵn sang đem hết khả năng của mình để phục vụ lợi ích của Tổ Quốc”. Giáo viên có thể lồng ghép những mẫu truyện để giáo dục học sinh hoc những quan niệm đạo đức của Nho giáo không lỗi thi để giáo dục các em, ví dụ: + “ Tiên học lễ, hậu học văn”-của KHỔNG TỬ- Giá tr của một con ngưi điều trước tiên thể hiện ở chữ “Lễ”,phải biết khuôn phép, cư xử đúng chuẩn mực đạo đức, thể hiện mình là một ngưi có văn hóa; sau đ giá tr của con ngưi mới được xét đến ở chữ “ Văn”- tức trình độ tri thức mà con ngưi tiếp thu được từ cuộc sống. + Tình yêu thương con ngưi, Khổng Tử cho rằng: “Nếu tâm của con người luôn hướng về nhân thì không bao giờ con người nghĩ đến chuyện phản loạn, miệng không nói điều sàm bậy và thân không dấn vào việc ác, tà”.Trích “ Đạo đức học phương Đông” –đoạn 2,3 trang 39 của PTS Vũ Tình. Cho nên các học sinh của chúng ta phải luôn suy xét lại những [...]... chuẩn mực đạo đức hay không, tránh những việc làm vô lương tâm và cắn rứt lương tâm, học sinh hiểu được khái niệm lương tâm và vận dụng vào hành động “ Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội” _Về mặt kỹ năng: Yêu cầu các em hành động vì cộng đồng, giáo dục các em về cách ứng xử đối với tất cả các mối quan hệ xã hội: Trong. .. thiếu sót lớn của trường học, của giáo viên III KẾT LUẬN Việc xây dựng nhân cách của một con người có thành công hay không phần lớn là nhờ yếu tố giáo dục các chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống hằng ngày, và điều quan trọng là cá nhân đó có tinh thần tự giác tiếp thu, học từ các môi trường xã hội khác nhau hay không, đó là vấn đề tự ý thức của cá nhân trong việc tự học, tự rèn Còn về phía gia... an toàn, họ có thể dựa trên các nguyên tắc đạo đức làm nền tảng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội là điều tốt đẹp nhất mà con người cần có được, đó là giá trị của đạo đức Để thực hiện có kết quả khả quan cho đề tài này, ngoài tâm huyết của giáo viên đứng lớp giảng dạy còn có sự giúp sức,kết hợp chặt chẽ từ phía gia đình của học sinh, sự quan tâm hỗ trợ giáo dục của các cộng đồng, ban, ngành đoàn... hết, hiện nay việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, lý tưởng sống cho học sinh là rất quan trọng và cấp thiết Nó góp phần xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước trong thời kỳ mới Để tìm hiểu về những giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức hiện nay thì tôi thiết nghĩ ngành giáo dục và các ngành, các cấp của... thì các em sẽ định hướng được việc làm và quá trình học tập của bản thân một cách đúng đắn, giáo viên có thể nêu những tấm gương sống có hoài bão, có lý tưởng để các em noi theo: Câu chuyện về BS Đặng Thùy Trâm, Thầy giáo khuyết tật Nguyễn Ngọc Ký, Võ Thị Sáu, qua những câu chuyện có thể gợi dậy tâm huyết còn tiềm tàng trong bản thân các em mà chưa được bộc lộ và phát huy 3 Hiệu quả Sau khi vận dụng. .. thờ ơ với các sự kiện mang tính chất thiết thực của cuộc sống, các em sống thiếu lý tưởng, hoài bão Nhìn chung, kết quả học tập của hs là khả quan nhưng số lớp dạy quá nhiều, hs mỗi lớp thì đông, thời gian chủ yếu là giảng dạy tri thức nên giáo viên không có thời gian cũng như không có điều kiện để tiếp xúc nhiều với các em, chưa phát hiện và kịp thời điều chỉnh các hành vi lệch lạc cho các em,... nghe, tiếp thu kiến thức văn hóa có chọn lọc cao từ các em học sinh, đó là yếu tố chính mang lại giá trị về mặt nhân phẩm của các em Tóm lại, đạo đức có vai trò rất lớn trong đời sống hằng ngày của con người, là vấn đề thường xuyên được đặt ra và giải quyết nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân và cộng đồng tồn tại phát triển Trong cuộc sống, đạo đức là chuẩn mực cơ bản để điều chỉnh hành vi của con... dụng các giá trị đạo đức vào việc giảng dạy ý thức, hành vi, hành động cho học sinh, qua kiểm tra sơ bộ về tình trạng tiếp thu kiến thức thì nhận thấy rằng: + Kết quả kiểm tra số điểm khá, giỏi, số lượng hs điểm trung bình tương đối thấp.Tuy nhiên kết quả này không đồng đều ở các lớp, vì thực tế quá trình tiếp thu kiến thức phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tự ý thức học tập ở học sinh.( đối với các. .. truc6148@yahoo.com.vn……… TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SGK môn GDCD lớp 10 2 Nghị quyết Trung ương lần thứ Hai của Đảng khóa VIII về “ Thực trạng đạo đức của thanh niên Việt Nam hiện nay” 3 Nguyễn Hiến Lê (1990), Luận ngữ và Khổng Tử, NXB Văn hóa, Hà Nội Phạm Đình Nghiệp (2000), Giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới, NXB Thanh niên, Hà Nội 4 Vũ Tình (1998), Đạo đức học Phương Đông cổ đại, NXB... ,người có tài mà không có đức là người vô dụng Nếu một cá nhân có trình độ và năng lực chuyên môn rất cao nhưng không có đạo đức tốt sẽ gây ra nhiều thảm họa và tệ nạn xã hội, rơi vào nạn tham ô, lãng phí, hoặc vì lợi ích của bản thân bất chấp thủ đoạn bất lương và những việc làm phi pháp nhằm công kích hại người khác Ngược lại, người có đủ tài đức khi làm bất kì việc gì họ cũng nghĩ đến lợi . như thế nào cho đúng các chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ x hội, cộng đồng, với đề tài “ Vận dụng các giá tr đạo đức trong việc giảng dạy môn GDCD , Tôi vận dụng những tri thức về. từ thực trạng trên c thể đnh hướng, tìm ra các giải pháp để hướng các hành vi đạo đức của các em tích cực hơn; giáo viên vận dụng các giá tr đạo đức theo quan niệm hiện nay mà Đảng, Nhà nước. phải đưa các chuẩn mực đạo đức giáo dục một cách sâu, rộng cho các em và các em phải ý thức được thực hiện hành vi đạo đức là những việc làm thiết yếu, phải biến nó thành thói quen đạo đức. Cụ

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan