0

một vài kinh nghiệm khai thác bài tập dạy tập làm văn trong môn tiếng việt lớp 5

2 1,770 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 20:23

Biện pháp Khai thác bài Tập đọc để dạy Tập làm văn trong môn Tiếng Việt lớp 5 I. T VN Trong chng trỡnh tiu hc, Ting Vit l mụn hc cú nhiu phõn mụn v cú s tit chim t l cao nht. Nhim v trng tõm ca mụn Ting Vit l cung cp kin thc v rốn luyn k nng s dng Ting Vit thnh tho. ú chớnh l iu kin c bn, bt u cỏc em tip cn vi tri thc ca cỏc b mụn khỏc. Mi phõn mụn ngoi vic thc hin nhim v ca phõn mụn ú cũn cú nhim v chung ca mụn Ting Vit. Nu phõn mụn Luyn t v cõu cung cp, m rng vn t, rốn k nng dựng t, t cõu thỡ phõn mụn Tp c cung cp cỏc kin thc vn hc, kin thc i sng v con ngi, thiờn nhiờn. Cỏc bi tp c cng chớnh l nhng bi vn thuc cỏc th loi khỏc nhau. Tp lm vn l phõn mụn tng hp tri thc cỏc phõn mụn ú. Mi mt bi vn ca cỏc em l mt quỏ trỡnh tớch lu cỏc kin thc ó hc t cỏc phõn mụn khỏc. Nu ch dy vi yờu cu, mc ớch ca mt tit dy tp c theo chng trỡnh thỡ khụng th hng dn hc sinh nm bt v hiu ht giỏ tr ngh thut cng nh ni dung ca vn bn ngh thut trong phõn mụn Tp c. Do ú s khú giỳp cỏc em cm th ht cỏi hay, cỏi p ca bi tp c bi mt bi tp c chớnh l mt vn bn ngh thut. Nh th s khụng giỳp cỏc em nm c b cc, trỡnh t ca bi tp c cỏc em hc hi v vn dng khi lm bi Tp lm vn. Thiờn nhiờn v con ngi Vit Nam luụn l ti bt tn cho chỳng ta khỏm phỏ. Vỡ vy mi th loi vn u cú vụ s bi yờu cu hc sinh vit thnh nhng bi vn khỏc nhau v t cnh, t ngi Nhng vi hc sinh tiu hc, hiu bit ca cỏc em cũn hn ch, s tng tng ca cỏc em cha phong phỳ. Cú nhng cnh cỏc em cha c bit n, cú nhng ngi cỏc em cha c tip xỳc, cú nhng con vt, cõy ci, vt cỏc em cha c nhỡn thy. Vy nờn vic cung cp cho cỏc em hiu v bit c vn ú thụng qua cỏc bi Tp c lm bi Tp lm vn l mt vic lm ht sc cn thit. õy qu l mt vn m nhng giỏo viờn trc tip ging dy núi chung v giỏo viờn bi dng hc sinh gii mụn Ting Vit núi riờng luụn quan tõm trn tr. Xut phỏt t nhng lớ do trờn, qua nhiu nm trc tip ging dy lp 5, c bit l dy mụn Ting Vit, nhm gúp phn bi dng nng khiu Tp lm vn cho hc sinh, tụi quyt nh chn ti Khai thỏc cỏc bi Tp c dy Tp lm vn trong mụn Ting Vit lp 5 . II. THC TRNG Cựng vi yờu cu i mi hin nay, giỏo viờn phi to mụi trng khuyn khớch hc sinh ch ng v tớch cc hc tp, th hin nng lc tng cỏ nhõn nhm khi dy trong hc sinh tớnh tũ mũ, t khỏm phỏ tỡm ra nhng kin thc mi. Hc sinh l nhõn vt trung tõm ca quỏ trỡnh dy hc cũn giỏo viờn cú quyn la chn phng phỏp cho tng bi hc. Trỏnh núi nhiu, trỏnh lm thay hc sinh, cn t chc cho hc sinh cựng lm vic di s hng dn ca giỏo viờn ú l xu hng chung ca i mi phng phỏp dy hc. Tuy nhiờn, qua thc t ging dy cng nh qua d gi ng nghip, Đặng Thị Thơ - Trờng Tiểu học Trần Phú 1 Biện pháp Khai thác bài Tập đọc để dạy Tập làm văn trong môn Tiếng Việt lớp 5 Đặng Thị Thơ - Trờng Tiểu học Trần Phú 2 . Biện pháp Khai thác bài Tập đọc để dạy Tập làm văn trong môn Tiếng Việt lớp 5 I. T VN Trong chng trỡnh tiu hc, Ting Vit l mụn hc cú nhiu phõn mụn v. ng nghip, Đặng Thị Thơ - Trờng Tiểu học Trần Phú 1 Biện pháp Khai thác bài Tập đọc để dạy Tập làm văn trong môn Tiếng Việt lớp 5 Đặng Thị Thơ - Trờng Tiểu học Trần Phú 2 . trc tip ging dy lp 5, c bit l dy mụn Ting Vit, nhm gúp phn bi dng nng khiu Tp lm vn cho hc sinh, tụi quyt nh chn ti Khai thỏc cỏc bi Tp c dy Tp lm vn trong mụn Ting Vit lp 5 . II. THC TRNG Cựng
- Xem thêm -

Xem thêm: một vài kinh nghiệm khai thác bài tập dạy tập làm văn trong môn tiếng việt lớp 5, một vài kinh nghiệm khai thác bài tập dạy tập làm văn trong môn tiếng việt lớp 5,