SKKN Sử dụng hình ảnh, vi deo trong môn Giáo dục công dân ở THCS

16 3.7K 29
SKKN Sử dụng hình ảnh, vi deo trong môn Giáo dục công dân ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A. Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài Đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông là chủ trơng lớn và cần thiết của ngành giáo dục và của cả xã hội. Trớc yêu cầu mới của thời kì đẩy mạnh CNH -HĐH đòi hỏi phải có một lớp ngời mới trẻ, khoẻ không chỉ có tri thức khoa học, năng động sáng tạo mà còn phải có đạo đức, có sự hiểu biết về pháp luật, có khả năng thích nghi cao thì đổi mới về nội dung chơng trình SGK và đổi mới phơng pháp dạy học trong nhà trờng là một yêu cầu tất yếu Năm học 2001-2002 đến nay, cả nớc đã tiến hành thay SGK bậcTHCS Việc thay đổi chơng trình SGK mới thực sự là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Bộ GD - ĐT và các nhà trờng đã giành những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho việc dạy và học SGK mới. Một phong trào đổi mới phơng pháp dạy và học khá sôi nổi trong đội ngũ giáo viên các nhà trờng. Đổi mới chơng trình SGK mà mấu chốt là đổi mới phơng pháp giảng dạy đã đợc quán triệt trong phần biên soạn SGK - Phơng pháp làm việc của thầy và trò, đã tạo nên không khí thi đua tìm tòi, định hình phơng pháp dạy và học mới. Chơng trình bộ môn GDCD lần này có nhiều thay đổi so với chơng trình cũ: tính hiện đại cập nhật của tri thức thể hiện rõ hơn, môn học đã có những liên hệ rất gần gũi với thực tế đời sống không còn chỉ là những kiến thức khô khan. Vì vậy theo quan điểm đánh giá chủ quan của tôi đây là môn học đợc thay đổi phơng pháp dạy học rõ rệt nhất: Coi trọng thực hành, vận dụng, liên hệ thực tế. Vì vậy nội dung trong SGK mới biên soạn theo hớng dân tộc, hiện đại, tích hợp, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Để đổi mới đợc phơng pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh , cần có những điều kiện nhất định về giáo viên và đồ dùng dạy học ( phơng tiện và trang thiết bị cần thiết). Đây không phải là điều mới mẻ, trớc đây chúng ta cũng đã sử dụng đồ dùng, trang thiết dạy học nhng cha đợc quan tâm thoả đáng. Chính điều này đã dẫn đến hậu quả là khả năng tiếp cận, phân tích, đánh giá, nhận xét của học sinh còn kém. ở phạm vi đề tài này của mình tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh rất nhỏ trong việc sử dụng đồ dùng, phơng tiện, trang thiết bị dạy học đó là sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD. 1 II. Cơ sở của đề tài 1.Cơ sở lý luận : GDCD l môn học mà các tri thức, chuẩn mực, kĩ năng của nó đều gắn chặt với thực tế, nó rất gần gũi với mỗi học sinh. Đó là những vấn đề thế giới quan và phơng pháp luận khoa học, về những vấn đề kinh tế gần gũi, về những vấn đề chính trị xã hội, về đạo đức, pháp luật của đời sống hàng ngày tác động qua lại giữa con ngời với con ngời , giữa con ngời và các thể chế xã hội. Môn học nhằm giáo dục cho học sinh các chuẩn mực của ngời công dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi, trên cơ sở đó góp phần hình thành những phẩm chất, nhân cách của con ngời Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phù hợp với xu thế phát triển tiến bộ của thời đại . Vì vậy, để phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy GDCD, ngời giáo viên cần tổ chức hớng dẫn học sinh hoạt động, tự chiếm lĩnh các tri thức, tự chiếm lĩnh các giá trị, các chuẩn mực đạo đức, pháp luật thông qua việc nắm tri thức, thực hành và rèn luyện trong và ngoài giờ học. Môn GDCD có u thế đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách của học sinh, hình thành niềm tin, tình cảm đạo đức. Mục đích quan trọng nhất và cuối cùng là hình thành hành vi, thói quen đạo đức, sống và làm việc theo pháp luật của học sinh. Với những đặc thù riêng nh vậy về tri thức bộ môn việc sử dụng hình ảnh và Video Clip trong quá trình giảng dạy bộ môn có những tác động rất tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức của học sinh, và việc hình thành hành vi, thói quen đạo đức, lối sống của học sinh v ú cng l lý do m tụi chn ti ny: S DNG HèNH NH V VIDEO - CLIP TRONG GING DY MễN GDCD TRNG THCS 2. Cơ sở thực tiễn Việc đổi mới chơng trình, SGK GDCD đòi hỏi phải có sự thay đổi về phơng pháp giảng dạy và cách thức tổ chức hoạt động dạy và học. Môn GDCD ở trờng THPT bị coi làm môn học phụ nên các giờ học thờng diễn ra một cách đơn điệu, khô khan, phơng pháp chủ yếu là phơng pháp thuyết trình. Trong giờ học, học sinh ít đợc hoạt động, thụ động, giáo viên không chịu tìm tòi đổi mới ph- ơng pháp giảng dạy vì tâm lí mình dạy môn học phụ đổi mới thì cũng chẳng có tác dụng 2 gì, đổi mới thì cũng chẳng để làm gì, vì vậygiờ học không gây hứng thú cho học sinh, đồ dùng dạy học ít đợc sử dụng hoặc sử dụng một cách hình thức. Môn học vốn đã không có nhiều sự quan tâm của học sinh thì lại càng dẫn đến sự căng thẳng, chán nản của học sinh. Học sinh cha thực sự có cơ hội để thể hiện thái độ, lập trờng của cá nhân mình. Những giờ học nh vậy, học sinh ít có khả năng sáng tạo. Căn cứ vào mục tiêu đào tạo con ngời mới của xã hội hiện nay vẫn là những công dân tốt, sống có đạo đức, sống và làm việc theo pháp luật, do đó đòi hỏi phải có sự thay đổi về phơng pháp dạy học. Muốn làm đợc điều đó, giáo viên phải là những ngời tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập, hạn chế tối đa sự độc thoại của thầy bằng cách sử dụng đồ dùng dạy học một cách trực quan, phong phú, tạo ra sự hấp dẫn trong tiết học , học sinh chủ động tiếp cận đồ dùng dạy học, phân tích, đánh giá từ đó rút ra nội dung bài học . Nh vậy học sinh có cơ hội tối đa phát triển tính độc lập, sáng tạo, chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, còn ngời giáo viên chỉ là ngời tổ chức tiết học thành môi trờng để học sinh mà thôi. Những tranh ảnh, những đoan Video - Clip mà giáo viên công phu chuẩn bị có tác động rất mạnh mẽ đến quá trình học tập của học sinh, tạo nên một sự hứng thú tiếp thu tri thức. Nó tác động mạnh mẽ đến tâm lí, tình cảm của học sinh THCS lứa tuổi mà nhân cách đang định hình một cách rõ nét. III. Mục đích nghiên cứu Yêu cầu việc tổ chức dạy học môn GDCD là phải hình thành ở học sinh xúc cảm, tình cảm, niềm tin đạo đức, vì đó là động cơ bên trong giúp các em hoàn thiện tự điều chỉnh để vơn tới cái chân - thiện - mỹ trong cuộc sống. Đây là yêu cầu có tính đặc trng của môn GDCD so với một số môn học khác và cúng là yêu cầu bức xúc trong giai đoạn hiện nay khi mà đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh niên, học sinh đi xuống một cách nghiêm trọng. Xuất phát từ yêu cầu trên, môn GDCD cũng có những yêu cầu mới về phơng pháp. Dạy và học môn này không đơn giản chỉ là truyền đạt tri thức mà còn phải hình thành đợc tình cảm, niềm tin đạo đức, pháp luật và nhất là hình thành thói quen đạo đức, pháp luật ở mỗi học sinh. Cần tránh lối dạy thiên về lý thuyết khô khan, xa rời thực tiễn. Để làm đợc điều nàyviệc sử dụng hình ảnh minh hoạ và sử dụng những đoạn Video - Clip 3 có tác dụng rất quan trọng nhằm phát huy tính tích cực, tạo sự hấp dẫn, dễ ghi nhớ cho học sinh trong giờ GDCD . IV. Đối t ợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu : Học sinh kh i 6,7 trờng THCS Cảnh Hoá. - Phạm vi nghiên cứu : Sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong giảng dạy môn GDCD ở trờng THCS Cảnh Hoá. B. Phần nội dung I. Mục tiêu của môn GDCD ở tr ờng THCS 1. Kiến thức - Hiểu đợc những kiến thức phổ thông, cơ bản thiết thực về một số vấn đề nh: thế giới quan khoa học và phơng pháp luận biện chứng, công dân với kinh tế, công dân với một số vấn đề chính trị xã hội . - Hiểu đợc những chuẩn mực đạo đức và luật pháp cơ bản, phổ thông, thiết thực phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS trong các quan hệ với bản thân, với ngời khác, với công việc và môi trờng sống . - Hiểu ý nghĩa các chuẩn mực đối với sự phát triển cá nhân và xã hội ; sự cần thiết phải rèn luyện và cách thức rèn luyện để đạt đợc các chuẩn mực đó . 2. Kỹ năng : - Biết phân tích, đánh giá bản thân và mọi ngời xung quanh; biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, văn hoá xã hội trong giao tiếp và hoạt động học tập lao động, hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí , - Biết tổ chức học tập và rèn luyện bản thân theo yêu cầu các chuẩn mực đã học . 3. Thái độ : - Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trớc các hiện tợng, sự kiện pháp luật, văn hoá trong đời sống hằng ngày, có tình cảm trong sáng, lành mạnh đối với mọi ngời, gia đình, nhà trờng, quê hơng, đất nớc. - Có niềm tin vào các chuẩn mực đã học và hớng tới những giá trị xã hội tốt đẹp. - Có trách nhiệm đối với hành động của bản thân, có nhu cầu tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để trở thành một chủ thể xã hội , tích cực, năng động. 4 Để đạt đợc những mục tiêu đó một trong những biện pháp đó là việc sử dụng linh hoạt, sáng tạo hình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy. II. Th c tr ng vi c s dụng h ình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD Để thực hiện phơng pháp dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh , cần có những điều kiện nhât định về giáo viên và các phơng tiện trang thiết bị cần thiết trong đó hình ảnh và Video - Clip có vai trò vô cùng quan trọng. 1. H ình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD - Hình ảnh ở đây đợc hiểu là những hình vẽ, tranh ảnh đợc sử dụng trong quá trình giảng dạy. + Có thể chia hình ảnh làm 2 nhóm : * Nhóm hình ảnh thực tế ( trực quan, tranh ảnh) * Nhóm hình ảnh trình chiếu - Video - Clip là những đoạn phim ngắn, những đoạn t liệu đợc trình chiếu qua đầu đĩa hoặc máy vi tính 2. Chức năng của h ình ảnh và Video - Clip - Hình ảnh và Video - Clip có chức năng cơ bản là tích hợp và cơ động . Mỗi hình ảnh hay một đoạn Video - Clip đều có thể thực hiện 3 chức năng sau : 1. Thông báo hay trình bày thông tin. 2. Minh họa, giải thích, mô tả trực quan. 3. Tổ chức và tiến hành các hoạt động . Hình ảnh trớc hết là để thông báo thông tin, sau đó là để minh họa, giải thích. Học sinh quan sát hình ảnh- (thu thập thông tin), xử lý tài liệu, hành động và suy nghĩ trên các tài liệu này và trao đổi với nhau, với giáo viên. Hình ảnh và Video - Clip tác động đến học sinh, gây đợc phản ứng của các em và những thắc mắc, câu hỏi của các em đặt ra cho giáo viên và các bạn. Giáo viên tiếp nhận, xử lý các câu hỏi của học sinh, nh vậy đã tác động lần nữa đến suy nghĩ và hành động của các em khiến các em nảy ra những ý tởng về những điều đã trình bày, tiến hành trao đổi ý kiến với nhau, với giáo viên. Ví dụ: Để dạy bài: 5 Bảo vệ môi trờng và tài nguyên thiên nhiên ( GDCD lớp 7) mở đầu bài học giỏo viờn có thể cho học sinh xem một số hình ảnh và đoạn Video - Clip về tình trạng phá hoại môi trờng và những hậu quả của nó, từ đó trong đầu học sinh sẽ có thắc mắc : T i sao họ lại phá hoại môi trờng? Phá hoại môi trờng nh vậy tác hại? Tình trạng đó mà cứ diễn ra hậu quả sẽ nh thế nào? Từ đó học sinh có thái độ với việc làm đó đồng thời liên hệ đợc trách nhiệm của nhà nớc và trách nhiệm của bản thân mình. - Hình ảnh và Video - Clip đợc sử dụng nh vậy trở thành phơng tiện đa chiều hay gọi là đa phơng tiện, lúc đó hiệu quả sử dụng hình ảnh và Video - Clip đợc xem là tối u . 3. Tác dụng của h ình ảnh và Video - Clip * Việc sử dụng hình ảnh và Video - Clip có tác dụng : - Tạo điều kiện để thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học, loại trừ khuynh hớng dạy chay làm cho các giờ học khô khan, mang tính lý thuyết, áp đặt đối với học sinh - Làm tăng tính hấp dẫn đối với nội dung học tập, gây hứng thú học tập ở học sinh. - Làm cho việc học trở nên dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Các hình ảnh và Video - Clip là nguồn cung cấp các chất liệu để học sinh khai thác nội dung học tập một cách tích cực, tự giác . 4. Nguồn hình ảnh và Video - Clip Hình ảnh và Video - Clip phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn GDCD là vô cùng đa dạng, phong phú. Giáo viên có thể lấy từ nhiều nguồn t liệu khác nhau nh: - Qua băng, đĩa hình - Qua sách vở, báo chí TV - Hình ảnh trực quan mà giáo viên,học sinh tìm kiếm, thu thập đợc. - Qua mạng Internet. - Qua trao đổi với mọi ngời. - Giáo viên trực tiếp chụp, quay Video - Clip III Gi i phỏp s dụng hình ảnh và Video - Clip trong môn GDCD theo h ớng đổi mới 1. Việc sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong dạy học bộ môn phải tuân theo những yêu cầu nhất định. 6 Để việc sử dụng có hiệu quả, tránh xu hớng lạm dụng hoặc sử dụng một cách hình thức, trớc hết hình ảnh và Video - Clip phải gắn bó hữu cơ với phơng pháp dạy học, nh một thành tố của phơng pháp dạy học. Mỗi hoạt động dạy học đợc xây dựng trên cơ sở vận dụng một phơng pháp dạy học cụ thể, có phơng tiện dạy học phù hợp để hỗ trợ cho hoạt động đó. Vì vậy sử dụng hình ảnh và Video - Clip dạy học phải đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời, tránh đa ra một cách tuỳ tiện. Một yêu cầu rất quan trọng là hình ảnh và Video - Clip phải có tác dụng kích thích học sinh t duy, suy nghĩ, tìm tòi, không phải chỉ nh một phơng tiện minh hoạ nội dung bài học. Khi sử dụng hình ảnh và Video - Clip là giáo viên cung cấp cho học sinh những chất liệu cần thiết để học sinh tìm tòi, tự kiến tạo tri thức, kỹ năng trên cơ sở làm việc với nguồn thông tin từ các hình ảnh và Video - Clip mà giáo viên trình bày , giới thiệu, học sinh có nhận xét, đánh giá về nội dung, tính chất sự việc, rút ra kết luận, bài học cần thiết . 2. Nguyên tắc của việc sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong giảng dạy môn GDCD 1.Sử dụng hình ảnh * Sử dụng tranh ảnh - Hình ảnh phải ăn khớp và phù hợp v i n i dung b i h c . - Tranh ảnh phải đợc treo hoặc dán ở vị trí dễ quan sát, tốt nhất nên treo trên bảng, phía trớc mặt học sinh. - Lu ý học sinh về nhiệm vụ quan sát, theo dõi, nêu yêu cầu, đặt câu hỏi trớc khi cho học sinh quan sát. - Giáo viên mô tả, giải thích nhất là đối với những chi tiết trừu tợng, phức tạp trên tranh ảnh - Cho học sinh thảo luận, phân tích nội dung, ý nghĩa, nhận xét, đánh giá sự kiện , tình huống qua tranh ảnh, để rút ra những điều cần thiết liên quan đến bài học. - Đảm bảo tính thẩm mĩ của hình ảnh. - Tránh sử dụng quá nhiều hình ảnh tạo nên sự nhiễu thông tin của học sinh hoặc học sinh quá chú ý đến hình ảnh mà không chú ý đến nội dung bài học * Sử dụng hình ảnh trình chiếu 7 - Hình ảnh phải sát và phù hợp v i n i dung b i h c . Vớ d: Khi dy bi L GDCD 6 giỏo viờn cú th ly hỡnh nh minh ha trong sỏch giỏo khoa hoc nhng hỡnh nh trong cỏch ng x giao tip vi mi ngi. - Hình ảnh đợc sắp xếp, tạo hiệu ứng khoa học, lô-gíc phù hợp với nội dung - Số lợng hình ảnh vừa đủ không gây nhiễu - Đảm bảo tính thẩm mĩ của hình ảnh - Chú ý đến tình huống dự phòng về lỗi kĩ thuật ( có thể in một số hình ảnh dự phòng) 8 Sử dụng đợc những hình ảnh nh vậy học sinh rất dễ nắm bắt kiến thức, dễ nhớ, dễ vận dụng đợc vào thực tiễn tiết học rất sinh động, sôi nổi, hứng thú thu hút học sinh. Sử dụng Video - Clip Việc sử dụng Video - Clip phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Video - Clip phải thật sự phù hợp, đúng trọng tâm. Vớ d: Khi dy bi: Gúp phn gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca gia ỡnh, dũng h -GDCD 7- giỏo viờn cú th cho hc sinh xem on vi deo núi truyn thng hiu hc ca nhng dũng h nc ta - Thi s VTV1 i truyn hỡnh Vit Nam. 9 - Không nên quá dài vì tiết học có giới hạn về thời gian - Chất lợng hình ảnh và âm thanh phải đảm bảo rõ, nét - Nguồn cung cấp chính thống không có nhiều sự tranh cãi hay bàn luận về Clip đó - Có tình huống dự phòng. Việc sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD có tác dụng và hiệu quả rất lớn.Nhng giờ hc trở nên sinh động hơn rất nhiều khi cỏc em c xem hình ảnh và Video - Clip. Học sinh sôi nổi và hào hứng hơn , giáo viên tự tin hơn khi lên lớp. Trong thực tế giảng dạy của mình ở trờng THCS Cảnh Hoá trong khi sử dụng hình ảnh và Video - Clip tôi đã nhận ra đợc hiệu quả của nó, những tiết học chỉ với phấn và bảng trng. 3 Kt qu t c *Kết quả kh o sỏt đầu năm: + Ch nh ng h c sinh khỏ, gi i m i chu khai thỏc thờm hỡnh nh trong sỏch giỏo khoa. + Hc sinh yu kộm ớt tp trung ch a tr l i c nh ng cõu hi theo yờu cu bi hc . 10 [...]... giảng dạy môn GDCD 1 .Hình ảnh và Video -Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD trang 5 2 Chức năng của hình ảnh và Video - Clip .trang 5 3.Tác dụng của hình ảnh và Video - Clip trang 6 III Gii phỏp s dụng hình ảnh và Video -Clip trong môn GDCD theo hớng đổi mới 1 Nguồn hình ảnh và Video - Clip .trang 7 2 Nguyên tắc của vi c sử dụng trang 7 3 Kt qu nghiờn cu trang 8 4 Kin ngh xut trang... Hng thỳ hc Môn Tổng lớp số GDCD học 57 sinh 6A,B GDCD 7A,B 67 Rt thớch SL Thớch Bỡnh Khụng thng SL % Thớch SL % % SL % 35 62,0 20 35,0 2 3,0 0 0,0 39 58,2 27 40,0 1 1,8 0 0,0 C Kết luận 1.í ngha Vi c sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD có tác dụng và hiệu quả rất lớn lao Trong thực tế giảng dạy của mình ở trờng THCS Cảnh Hoá trong khi sử dụng hình ảnh và Video - Clip... 1.Cơ sở lý luận trang 2 2 Cơ sở thực tiễn .trang 2 III Mục đích nghiên cứu trang 3 IV Đối tợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu trang 4 B Phần nội dung I Mục tiêu của môn GDCD ở trờng THCS trang 4 1 Kiến thức trang 4 2.Kỹ năng trang 4 3.Thái độ trang 4 II Thc trng sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong quá trình giảng dạy môn GDCD 1 .Hình ảnh và Video -Clip trong. .. Phỳc 14 PHIU NHN XẫT, XP LOI SNG KIN KINH NGHIM Tờn ti : Sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong giảng dạy môn GDCD ở trờng THCS Ngời thực hiện: Phan Thị Thanh Nga Chc v: Giáo vi n HI NG KHGD TRNG Nhn xột: Xp loi: Ngy thỏng nm 2013 Hiu trng HôI đồng khoa học cụm chuyên môn Nhn xột: Xp loi: Ngy Thỏng nm 2013 Trởng cụm Phòng giáo dục đào TO quảng trạch Nhn xột: Xp loi : Ngy thỏng nm 2013... hỡnh dung rừ hnh vi c th trong thc t + Cha lm theo c nhng vic lm tớch cc + Khụng hng thỳ vi phng phỏp lm vic theo nhúm, hoc lm vic theo kiu i phú vi giỏo vi n + Cha c qua bi mi do vy th ng trong hc tp Sau mt thi gian ng dng thc t trong cỏc bi hc o c mụn GDCD v chm cỏc bi kim tra trong hc k I nm hc 2013 - 2014 ca 124 hc sinh khi 6,7 trng THCS Cnh Húa, tụi cm thy hc sinh hng thỳ, say mờ vi mụn hc, mong... trở nên sinh động hơn rất nhiều với hình ảnh và Video - Clip Học sinh sôi nổi và hào hứng hơn, giáo vi n tự tin hơn khi lên lớp - Những vấn đề trình bày trong chuyên đề này chỉ đợc vạch ra theo tính chất chủ quan của ngời vi t Trong thực tế giảng dạy để phát huy đợc tính tích cực , chủ động sáng tạo của học sinh đòi hỏi quá trình dạy học phải đổi mới ở tất cả các khâu trong quá trình dạy và học Giáo. .. tõm hn na n vic dy hc b mụn ny, tụi cú mt s kin ngh sau: 1 Nh trng cn cú phũng hc chc nng y v c s vt cht phc v cho vic dy hc 2 Phũng GD- T quan tõm ti cỏc bui sinh hot ca cm chuyờn mụn 3 B GD T cn cung cp, in n thờm hỡnh nh, video ca mụn hc nhiu hn 4 Ph huynh cn quan tõm n con em mỡnh nhiu hn, sỏt thc hn i vi vic giỏo dc nhõn cỏch ca cỏc em 5 Giỏo vi n phi cú lũng nhit tỡnh, tõm huyt vi chuyờn mụn... giỏo vi n GDCD 6 Nh xut bn giỏo dc - Sỏch giỏo khoa GDCD 7 Nh xut bn giỏo dc - Sỏch giỏo vi n GDCD 7 Nh xut bn giỏo dc - Ti liu tp hun giỏo dc k nng sng cho hc sinh THCS nh xut bn giỏo dc - Ti liu hng dn thc hin chun kin thc, k nng mụn GDCD THCS nh xut bn giỏo dc - Lut Giỏo dc ca Nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam (29 thỏng 11 nm 2010) PHềNG GD QUNG TRCH TRNG THCS CNH HểA CNG HềA X HI CH NGHA VIT... trong quá trình dạy và học Giáo vi n phải nắm đợc mục tiêu môn học , cấp học và căn cứ vào mục tiêu cụ 11 thể của từng bài , vào năng lực , trình độ học sinh , điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng vùng miền để xác định phơng pháp dạy học phù hợp từ đó mới lựa chọn đợc hình ảnh và Video - Clip tơng ứng để tiến hành hoạt động nhận thức cho học sinh 2 Kin ngh xut cho vic dy hc phõn mụn GDCD c tt hn tụi... khi vi t khó tránh khỏi những sai sót Rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến trao đổi kinh nghiệm của các đồng chí giảng dạy bộ môn, các đồng nghiệp để chuyên đề đợc hoàn thiện tốt hơn, có hiệu quả cao hơn khi áp dụng vào thực tế giảng dạy Tụi xin chõn thnh cm n! Cnh Húa ngy 02 thỏng 12 nm 2013 NGI VIT Phan Thị Thanh Nga mục lục 12 A Phần mở đầu trang 1 I Lý do chọn đề tài trang 1 II Cơ sở . phơng tiện, lúc đó hiệu quả sử dụng hình ảnh và Video - Clip đợc xem là tối u . 3. Tác dụng của h ình ảnh và Video - Clip * Vi c sử dụng hình ảnh và Video - Clip có tác dụng : - Tạo điều kiện để. tính chất sự vi c, rút ra kết luận, bài học cần thiết . 2. Nguyên tắc của vi c sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong giảng dạy môn GDCD 1 .Sử dụng hình ảnh * Sử dụng tranh ảnh - Hình ảnh phải. hình ảnh và Video - Clip trong môn GDCD theo h ớng đổi mới 1. Vi c sử dụng hình ảnh và Video - Clip trong dạy học bộ môn phải tuân theo những yêu cầu nhất định. 6 Để vi c sử dụng có hiệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 21:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan