CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở THCS

19 3.8K 3
CHUYÊN ĐỀ: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục Công dân nói riêng. Vận dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Việc vận dụng các phương pháp dạy học kết hợp với đồ dùng dạy học, với các hoạt động của học sinh gây hứng thú trong giờ học Việc vận dụng CNTT đối với GV nói chung ngày càng cao, đối với giáo viên dạy Giáo dục Công dân tại trường THCS Nguyễn Khuyến cần phát huy nhiều hơn.

Chuyên đề VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ III. NỘI DUNG THỰC HIỆN III. NỘI DUNG THỰC HIỆN IV. KẾT QUẢ IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRƯỜNG THCS NGUYỄNKHUYẾN I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ - Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy - Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục Công dân nói riêng. học môn Giáo dục Công dân nói riêng. - Vận dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học. - Vận dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học. - Việc vận dụng các phương pháp dạy học kết hợp với đồ dùng dạy - Việc vận dụng các phương pháp dạy học kết hợp với đồ dùng dạy học, với các hoạt động của học sinh gây hứng thú trong giờ học học, với các hoạt động của học sinh gây hứng thú trong giờ học - Việc vận dụng CNTT đối với GV nói chung ngày càng cao, đối với - Việc vận dụng CNTT đối với GV nói chung ngày càng cao, đối với giáo viên dạy Giáo dục Công dân tại trường THCS Nguyễn Khuyến giáo viên dạy Giáo dục Công dân tại trường THCS Nguyễn Khuyến cần phát huy nhiều hơn. cần phát huy nhiều hơn. III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 1. Các nhóm đồ dùng dạy học a) Nhóm đồ dùng trực quan Đây là những đồ dùng trực quan như tranh ảnh, mô hình, tranh vẽ, bảng phụ mà nhà trường đã có hay do GV, HS chuẩn bị. Ví dụ như tranh ô nhiễm môi trường, tranh gia tăng dân số, bản đồ Việt Nam,… II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ - Nêu lên các nhóm đồ dùng dạy học có thể sử dụng trong môn Giáo dục Công dân. - Việc sử dụng đồ dùng dạy học kết hợp với bảng đen phấn trắng, với lời giảng của người thầy. - Trao đổi, rút kinh nghiệm với đồng nghiệp để việc việc giảng dạy bộ môn Giáo dục Công dân ngày càng được tốt hơn. Đây là những đồ dùng trực quan gây ấn tượng cụ thể đối Đây là những đồ dùng trực quan gây ấn tượng cụ thể đối với HS, tận dụng những đồ dùng có sẵn của nhà trường với HS, tận dụng những đồ dùng có sẵn của nhà trường hay do GV, HS làm ra, đó là đều rất tốt đối với điều kiện hay do GV, HS làm ra, đó là đều rất tốt đối với điều kiện hiện nay. Ngoài ra còn phát huy tính sáng tạo của GV,HS. hiện nay. Ngoài ra còn phát huy tính sáng tạo của GV,HS. Hạn chế của nhóm đồ dùng này là số lượng còn ít, chưa Hạn chế của nhóm đồ dùng này là số lượng còn ít, chưa đáp ứng được hết yêu cầu của tiết dạy. đáp ứng được hết yêu cầu của tiết dạy. b) Nhóm hình ảnh trình chiếu b) Nhóm hình ảnh trình chiếu Hình ảnh trình chiếu rất đa dạng, phong phú như hình Hình ảnh trình chiếu rất đa dạng, phong phú như hình phong cảnh, hình chân dung, các bảng biểu, sơ đồ tư duy, phong cảnh, hình chân dung, các bảng biểu, sơ đồ tư duy, các trò chơi, nội dung bài học, nhận xét đánh giá, v.v… các trò chơi, nội dung bài học, nhận xét đánh giá, v.v… Việc sử dụng nhóm trình chiếu này kết hợp với nhận Việc sử dụng nhóm trình chiếu này kết hợp với nhận xét của HS, giảng giải của GV đem lại nhiều hiệu quả xét của HS, giảng giải của GV đem lại nhiều hiệu quả trong giờ dạy, giải quyết được nội dung yêu cầu bài trong giờ dạy, giải quyết được nội dung yêu cầu bài giảng, gây được sự hứng thú cho HS. giảng, gây được sự hứng thú cho HS. Sau đây là một số hình ảnh: Sau đây là một số hình ảnh: Hiện trường vụ nỗ bình ga - Bài Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nỗ, độc hại Bom Mỹ sót lại sau chiến tranh - Bài Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nỗ, độc hại c) Nhóm phim vidio c) Nhóm phim vidio Đây là những đoạn phim theo chủ đề như gia đình, Đây là những đoạn phim theo chủ đề như gia đình, trường học, bảo vệ môi trường, v.v Với những đoạn trường học, bảo vệ môi trường, v.v Với những đoạn phim này hình ảnh liên tục, gợi cho HS một cái nhìn phim này hình ảnh liên tục, gợi cho HS một cái nhìn chung về chủ đề đang theo dõi, có tác dụng tập trung sự chung về chủ đề đang theo dõi, có tác dụng tập trung sự chú ý của HS trong một thời gian ngắn, gợi được nhiều chú ý của HS trong một thời gian ngắn, gợi được nhiều suy nghĩ cho HS. suy nghĩ cho HS. Hạn chế của nhóm này là khó khăn trong việc sưu tầm Hạn chế của nhóm này là khó khăn trong việc sưu tầm đoạn phim phù hợp phục vụ cho bài học, thời gian sử đoạn phim phù hợp phục vụ cho bài học, thời gian sử dụng phim phải hạn chế trong thời gian của tiết dạy. dụng phim phải hạn chế trong thời gian của tiết dạy. 2. Minh họa 1 tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học 2. Minh họa 1 tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học Đây là một tiết dạy của chúng tôi đã thiết kế với quan Đây là một tiết dạy của chúng tôi đã thiết kế với quan niệm sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp, kết hợp với niệm sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp, kết hợp với bảng đen phấn trắng, với sự hoạt động khám phá kiến bảng đen phấn trắng, với sự hoạt động khám phá kiến thức của HS, không thể xem nhẹ sự giảng giải, phân tích, thức của HS, không thể xem nhẹ sự giảng giải, phân tích, kết luận của người thầy. kết luận của người thầy. Tiết 2, bài Liêm khiết, Giáo dục Công dân 8 Tiết 2, bài Liêm khiết, Giáo dục Công dân 8 Chúng tôi chỉ dùng 4 slide trình chiếu phục vụ bài học, 2 Chúng tôi chỉ dùng 4 slide trình chiếu phục vụ bài học, 2 slide mở đầu và kết thúc, còn lại hoạt động chính là tìm slide mở đầu và kết thúc, còn lại hoạt động chính là tìm hiểu, khám phá của HS dưới sự hướng dẫn của thầy, kết hiểu, khám phá của HS dưới sự hướng dẫn của thầy, kết hợp với ghi bảng. hợp với ghi bảng. Chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp Môn Công dân 8 [...]... phần giáo dục HS, làm nên thành công của bài dạy b) Với quan niệm đồ dùng dạy học là phương tiện hỗ trợ giờ học, do đó cần có sự cân nhắc, sử dụng đúng mức, đề cao vai trò chủ đạo của người thầy, phát huy hoạt động tích cực của HS, gắn kết việc sử dụng công nghệ thông tin với bảng đen phấn trắng, với sự nhiệt tình, gần gủi của người thầy sẽ đem lại hiệu quả giáo dục trong mỗi tiết học c) Đồ dùng dạy học. .. có việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lý sẽ đem lại hứng thú tiếp thu bài học của HS, khắc sâu hơn kiến thức các em đã lĩnh hội Trong tiết học, HS hoạt động tiếp thu bài năng nỗ hơn, nhẹ nhàng hơn, GV cũng có động lực, phương tiện giảng dạy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình 2 Bài học kinh nghiệm Chúng tôi là những giáo viên kiêm nhiệm bộ môn Giáo dục Công dân, có năm được phân công dạy có... chung cần vận dụng vào giảng dạy a) Từ bài học Giáo dục Công dân, học sinh hình thành nên những giá trị đạo đức, những cử chỉ, hành vi tốt đẹp cụ thể trong cuộc sống, học tập, giao lưu Để có được điều đó bắt đầu là từ nhà trường với những bài học đạo đức đầu tiên với sự hướng dẫn tận tình của người thầy, với phương pháp, phương tiện phù hợp Đồ dùng dạy học là trực quan không thể thiếu trong mỗi giờ... giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn Mặc dù vậy chúng tôi vẫn tìm tòi học hỏi để có được những bài giảng tốt nhất Qua việc tìm hiểu đồ dùng dạy học phục vụ cho bộ môn, chúng tôi thấy đồ dùng rất phong phú, đa dạng, việc lựa chọn đồ dùng cho từng tiết dạy là rất cần thiết, phối hợp với các phương pháp giảng dạy dưới sự điều khiển linh hoạt của người thầy sẽ đem lại hiệu quả tốt cho tiết dạy, góp phần giáo dục. .. Vì sao? 3 Trong thời đại ngày nay, việc học tập các tấm gương trên có còn phù hợp nữa không? Vì sao? Ma-ry Quy-ry cùng chồng ở phòng thí nghiệm Bác Hồ thăm Ba Lan Nhà sàn Bác Hồ Chúng tôi cho HS nêu cảm nhận về mỗi bức ảnh, sau đó GV giảng giải thêm Các bức ảnh đều phục vụ cho nội dung của bài học IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1 Kết quả cụ thể Việc giảng dạy môn Giáo dục Công dân cũng như nhiều bộ môn khác đều... thẫm mỹ, màu sắc rõ ràng, tươi sáng, khi trình chiếu cần thể hiện chân phương, lựa chọn phông chữ phù hợp, dễ nhìn Trên đây là nội dung của chuyên đề, thời gian chuẩn bị ngắn nên không tránh được những thiếu sót, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn . tăng dân số, bản đồ Việt Nam,… II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ - Nêu lên các nhóm đồ dùng dạy học có thể sử dụng trong môn Giáo dục Công dân. - Việc sử dụng đồ dùng dạy học. lượng dạy học. - Vận dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học. - Việc vận dụng các phương pháp dạy học kết hợp với đồ dùng dạy - Việc vận dụng các phương pháp dạy học kết hợp với đồ dùng dạy. phương pháp dạy học nói chung và dạy - Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục Công dân nói riêng. học môn Giáo dục Công dân nói riêng. - Vận dụng CNTT góp

Ngày đăng: 18/11/2014, 10:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan