0

những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty tnhh việt thắng

74 415 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 10:11

Chuyên đề tốt nghiệp Lời mở đầu Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị tr- ờng là yếu tố quyết định sự sống còn đối với mỗi công ty mà Marketing là làm việc với thị trờng. Chính vì thế, thực tiễn cho thấy, Marketing là công cụ cực kỳ quan trọng. Ngoài việc giúp công ty tìm ra thị trờng, tạo ra lợi thế nó còn giúp công ty duy trì và phát triển thị trờng đó. Marketing là những hoạt động có tính chất nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua việc nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trờng, tìm ra các biện pháp mang tính nghiệp vụ kỹ thuật để điều khiển các dòng hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu đa dạng của thị trờng. Cùng với các biến số khác của Marketing - Mix: sản phẩm, giá cả, xúc tiến hỗn hợp, mạng lới bán hàng cũng giúp cho công ty thoả mãn nhu cầu thị trờng tốt hơn bằng cách giúp khách hàng có thể mua sả nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thờng xuyên của môi trờng kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi công ty và cũng là thách thức to lớn. Do vậy, các công ty phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nhân sự, công nghệ thì mới có thể tồn tại và phát triển. Đặc biệt là việc sử dụng những công cụ Marketing. Thị trờng là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa n phẩm của công ty ở mọi nơi, mọi lúc. Thiết lập đợc một hệ thống mạng lới bán hàng hiệu quả là công ty đã có đợc lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trờng. Nhng để thiết lập cho mình một hệ thống mạng lới bán hàng tốt quả không phải là một vấn đề đơn giản. Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống mạng lới bán hàng, Công ty TNHH Việt Thắng đang phát triển một hệ thống mạng lới bán hàng rộng khắp để chiếm lĩnh thị trờng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Sau một thời gian thực tập tại công ty tnnh việt thắng thấy đợc năng lực kinh doanh và thực trạng hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của công ty em đã chọn đề tài "Nhng gii phỏp hon thin h thng mng li bỏn hng sn phm ca cụng ty TNHH Vit Thng" Mục đích nghiên cứu: phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của công ty, từ đó nêu những u điểm và nhợc điểm của nó; dựa trên cơ sở lý luận về hệ thống mạng lới bán hàng, đa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng của công ty Kết cấu nội dung đợc chia thành 3 chơng: Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng I: Những cơ sở lý luận về hệ thống mạng lới bán hàng. Chơng II: Thực trạng hệ thống mạng lới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của Công ty TNHH Việt Thắng Vì điều kiện và trình độ, khả năng hạn chế, bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết. Em chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quí báu của gsts trân chí thành và các cô chú, anh chị trong phòng kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng I những cơ sở lý luận về hệ thống mạng lới bán hàng 1.1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống mạng lới bán hàng. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay có sự tham gia của rất nhiều công ty vào cùng một lĩnh vực kinh doanh, các công ty sản xuất không thể bán (hoặc khó có thể bán) trực tiếp sản phẩm của mình đến tay ngời tiêu dùng cuối cùng, mà họ phải sử dụng đến "các trung gian Marketing". Thông qua các trung gian, hàng hoá đợc bán đến tay ngời tiêu dùng một cách hiệu quả nhất, thoả mãn tốt hơn mục tiêu của công ty và nhu cầu của khách hàng. Chính những ngời làm nhiệm vụ bán hàng trung gian này đã tạo nên hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của công ty, đây là một trong 4 yếu tố quan trọng bậc nhất của hệ thống Marketing - Mix. 1.1.1. Khái niệm mạng lới bán hàng. Có rất nhiều khái niệm về hệ thống mạng lới bán hàng. Tuỳ theo những góc độ nghiên cứu khác nhau, ngời ta có thể đa ra những khái niệm khác nhau về mạng lới bán hàng. Xét ở tầm vĩ mô, mạng lới bán hàng đợc coi là con đờng vận động của hàng hoá và dịch vụ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Dới góc độ của ngời tiêu dùng, mạng lới bán hàng là tập hợp những trung gian nên họ phải mua sản phẩm với giá cao hơn giá của ngời sản xuất. Còn đối với ngời sản xuất, ngời muốn tổ chức hệ thống mạng lới bán hàng là sự tổ chức các quan hệ bên ngoài (chuyển quyền sở hữu, đàm phán), nhằm thực hiện hoạt động bán hàng sản phẩm, dịch vụ của công ty theo cách thức, chính sách của công ty đặt ra. Xét dới góc độ quản lý, mạng lới bán hàng đợc xem nh là một lĩnh vực quyết định trong Marketing. Mạng lới bán hàng đợc coi là "một sự tổ chức các tiếp xúc bên ngoài để quản lý các hoạt động nhằm đạt đợc các mục tiêu bán hàng của nó". Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của "quan hệ bên ngoài", "sự tổ chức mạng lới ", "các hoạt động bán hàng" Mạng lới bán hàng là một hệ thống những cửa hàng, những đại lý, những đại diện bán hàng của công ty, nói tóm lại mạng lới bán hàng là toàn bộ hệ thống các cửa hàng, và những chung gian tiêu thụ sản phẩm của công ty. Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.2. Vai trò hệ thống mạng lới bán hàng trong hoạt động Marketing của công ty. Vấn đề tiêu thụ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi công ty. Công ty không chỉ quan tâm đến việc đa ra thị trờng sản phẩm gì, với giá bao nhiêu mà còn đa sản phẩm ra thị trờng nh thế nào? Đây chính là chức năng bán hàng . Chức năng này đợc thực hiện thông qua mạng lới mạng lới tiêu thụ sản phẩm của công ty. Các mạng lới Marketing làm nên sự khác nhau giữa các công ty. Phát triển các chiến lợc Marketing thành công trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt ngày nay là một công việc khó khăn, phức tạp. Việc đạt đợc lợi thế về tính u việt của sản phẩm ngày càng trở nên khó khăn. Các chiến lợc về cắt giảm giá không chỉ nhanh chóng và dễ dàng bị copy bởi các đối thủ cạnh tranh mà còn dẫn đến sự giảm sút hoặc bị mất khả năng có lợi nhuận. Các chiến lợc quảng cáo và xúc tiến sáng tạo thờng chỉ có kết quả trong ngắn hạn và bị mất tác dụng trong dài hạn. Vì vậy, dễ hiểu là các nhà quản lý Marketing ở mọi loại công ty kể cả lớn lẫn nhỏ đều đang dồn tâm trí của họ để tìm ra cái mà các chiến lợc Marketing phải dựa vào để trạnh tranh. Có thể đã đến lúc họ phải tập trung sự chú ý nhiều hơn vào các mạng lới Marketing của họ nh là cơ sở cho sự cạnh tranh có hiệu quả trên thị trờng. Hàng ngàn công ty đang thấy rằng, để cạnh tranh thành công họ không phải chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn ngời cạnh tranh mà còn phải làm tốt hơn khả năng sẵn sàng của chúng ở những địa điểm xác định, khi nào và nh thế nào mà ngời tiêu dùng muốn chúng. Chỉ có qua các mạng lới Marketing, những khả năng này mới đợc thực hiện. Có ba vấn đề lớn trong nền kinh tế tác động trực tiếp tới hệ thống mạng lới bán hàng của công ty. Thứ nhất là phải làm phù hợp giữa sản xuất chuyên môn hoá theo khối lợng lớn với nhu cầu đặc biệt đa dạng. Quá trình làm phù hợp này giải quyết sự không thống nhất về số lợng phân loại và nghiên cứu trong suốt quá trình bán hàng. Vấn đề thứ hai là sự khác nhau về không gian, liên quan đến việc vận tải sản phẩm từ địa điểm sản xuất tới địa điểm tiêu dùng. Vấn đề thứ ba là phải tạo ra sự ăn khớp cung cấp với nhu cầu khi chúng tập trung vào những thời điểm khác nhau. Mỗi công ty đều phải đối mặt và giải quyết tốt những vấn đề này trong hệ thống mạng lới bán hàng của mình. Bán hàng là một trong 4 yếu tố trong mô hình chiến lợc Marketing-Mix. Mô hình chiến lợc nổi tiếng này cung cấp mô hình cơ bản để xem xét mạng lới Marketing. Mô hình Marketing - Mix dùng trong quá trình quản lý Marketing là Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp một hỗn hợp các chiến lợc gồm 4 biến số Marketing có thể điều chỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trờng mà công ty hoạt động, trong đó có các nhân tố môi trờng không thể điều khiển bao gồm các lực lợng môi trờng chính nh kinh tế - văn hoá - xã hội, cạnh tranh, luật pháp, kỹ thuật. Công việc chính của quản lý Marketing là điều khiển các mục tiêu tiềm năng và phát triển cho phù hợp, phối hợp các chiến lợc sản phẩm, giá cả, xúc tiến và bán hàng để thoả mãn những thị trờng này trong môi trờng cạnh tranh gay gắt. Quản lý mạng lới Marketing là một trong những chiến lợc chính của quản lý Marketing. Ngời quản lý phải phát triển, điều hành các tổ chức liên kết bên ngoài (mạng lới Marketing) theo cách hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của các biến số chiến lợc khác của Marketing - Mix nhằm đáp ứng nhu cầu của các đoạn thị trờng của công ty. Tuy nhiên chiến lợc bán hàng thành công cần tạo nên lợi thế cạnh tranh và quan trọng là điều kiện để phát huy các biến số chiến lợc khác của Marketing - Mix. 1.1.3. Các dòng chảy trong mạng lới Marketing . Khi một mạng lới Marketing đã đợc phát triển, nhiều dòng chảy xuất hiện trong nó. Những dòng chảy này đủ sự kết nối và ràng buộc các thành viên trong mạng lới và các tổ chức khác với nhau trong bán hàng hàng hoá và dịch vụ. Từ quan điểm quản lý mạng lới , những dòng chảy quan trọng nhất là: + Dòng chảy sản phẩm. + Dòng chảy thơng lợng (đàm phán). + Dòng chảy quyền sở hữu. + Dòng chảy thông tin. + Dòng chảy xúc tiến. + Dòng chảy tiền tệ. Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Dòng thông tin Dòng đàm phán Dòng sản phẩm Dòng sở hữu Dòng xúc tiến Ng ời sản xuất Ng ời bán buôn Ng ời sản xuất Ng ời sản xuất Ng ời sản xuất Công ty vận tải Ng ời bán lẻ Công ty vận tải Ng ời tiêu dùng Đại lý quảng cáo Ng ời bán buôn Ng ời tiêudùng gdùng Ng ời bán buôn Ng ời bán buôn Ng ời bán buôn Ng ời bán lẻ Ng ời bán lẻ Ng ời bán lẻ Ng ời tiêu dùng Ng ời tiêu dùng Ng ời tiêu dùng Ng ời bán lẻ Ng ời sản xuất Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ2 : Dòng chảy chính trong mạng lới Marketing bán hàng hàng tiêu dùng. Sơ đồ 3: Dòng chảy chính trong mạng lới Marketing bán hàng công nghệ. - Dòng chảy sản phẩm: thể hiện sự di chuyển vật chất thực sự của sản phẩm về không gian và thời gian, qua tất cả các thành viên tham gia vào quá trình này từ địa điểm sản xuất tới địa điểm tiêu dùng cuối cùng. - Dòng đàm phán: biểu hiện sự tác động qua lại lẫn nhau của các bên mua và bán liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm. Các nhận thức rằng công ty vận tải không nằm trong dòng chảy này vì nó không tham gia vào đàm phán. Đồng thời cũng phải thấy rằng đây là dòng hai chiều chỉ rõ đàm phán liên quan đến sự trao đổi song phơng giữa ngời mua và ngời bán ở tất cả các cấp của mạng lới . - Dòng chảy quyền sở hữu: thể hiện sự chuyển quyền sở hữu sản phẩm từ ngời sản xuất đến ngời tiêu dùng cuối cùng. ở đây, lại một lần nữa công ty vận tải không nằm trong dòng chảy này vì nó không sở hữu sản phẩm trong quá trình vận chuyển, nó chỉ tạo thuận lợi cho sự trao đổi. - Dòng chảy thông tin: Chúng ta thấy rằng Công ty vận tải xuất hiện ở dòng chảy này và dòng thảy thông tin từ ngời sản xuất đến ngời diêu dùng cuối cùng đều là thông tin hai chiều. Tất cả các thành viên đều tham gia vào dòng thông tin và các thông tin này đợc chuyển qua lại giữa từng cặp thành viên. Phần lớn các thông tin này liên quan đến mua, bán và xúc tiến, đến số lợng, chất lợng hàng hoá, thời gian, địa điểm giao nhận hàng, thanh toán v.v Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Ng ời sản xuất Đại lý Ng ời phân phối công nghệ Ng ời sử dụng công nghệ Ng ời sản xuất Đại lý Ng ời sử dụng công nghệ Ng ời sản xuất Ng ời phân phối công nghệ Ng ời sử dụng công nghệ Ng ời sản xuất Ng ời sử dụng công nghệ Chuyên đề tốt nghiệp - Dòng chảy xúc tiến: thể hiện sự hỗ trợ về truyền tin sản phẩm của ngời sản xuất cho tất cả các thành viên mạng lới dới hình thức quảng cáo, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán và quan hệ công cộng. ở đây có sự tham gia của các đại lý quảng cáo cung cấp và thực hiện các dịch vụ quảng cáo. Ngời sản xuất và đại lý quảng cáo sẽ làm việc cùng nhau để phát triển các chiến lợc xúc tiến hiệu quả trong mạng lới . Nội dung của các dòng chảy trong mạng lới cung cấp cơ sở khác nhau để phân biệt giữa quản lý bán hàng vật chất và quản lý mạng lới . Quản lý mạng lới liên quan đến quản lý tất cả các dòng chảy trong khi quản lý bán hàng vật chất chỉ liên quan đến quản lý dòng chảy sản phẩm. Mặt khác, nội dung các dòng chảy của mạng lới cung cấp cơ sở khoa học để phân biệt các thành viên của mạng lới khỏi các công ty không phải thành viên. Chỉ có những ai có liên quan đến chức năng đàm phán về mua, bán và chuyển quyền sở hữu mới đợc xác định là thành viên của mạng lới Marketing. Từ quan điểm các dòng chảy của mạng lới chỉ các thành viên tham gia vào dòng chảy đàm phán và chuyển quyền sở hữu mới là các thành viên của mạng lới Marketing. Từ quan điểm quản lý, nội dung các dòng chảy của mạng lới cung cấp khung làm việc rất hữu ích để hiểu phạm vi và tính phức tạp của quản lý mạng lới . Bằng việc suy nghĩ về các dòng chảy cho thấy rằng quản lý mạng lới có phạm vi rộng hơn quản lý dòng sản phẩm vật chất trong mạng lới . Các dòng chảy khác nh đàm phán, quyền sở hữu, thông tin, tiền tệ và xúc tiến cũng phải đợc quản lý có hiệu quả và phù hợp để đạt các mục tiêu bán hàng của công ty. Nội dung các dòng chảy trong mạng lới Marketing cũng giúp tìm ra động lực tự nhiên của các mạng lới Marketing. Danh từ "dòng chảy" để chỉ sự chuyển động và hơn nữa đó là mục tiêu của các mạng lới bán hàng. Những sự thay đổi, cả khách quan và chủ quan hoàn toàn có thể xảy ra. Những hình thức mới của bán hàng, các loại trung gian khác nhau xuất hiện trong mạng lới , trong khi các loại khác biến mất, các cấu trúc cạnh tranh thờng xuyên làm giảm một số thu nhập của ngời bán hàng nhng lại tăng thêm một số thu nhập khác. Sự thay đổi những yếu tố của hành vi mua và những hình thức mới của kỹthuật cũng tăng thêm những nhân tố làm thay đổi mạng lới Marketing. Các dòng chảy của mạng lới phải đợc đảm bảo và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi đó. Các chiến lợc mạng lới tiến bộ và quản lý mạng lới hiệu quả là cần thiết làm cho điều đó xảy ra. Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.4. Chức năng của mạng lới bán hàng. Chức năng cơ bản của tất cả các mạng lới bán hàng là giúp đa sản phẩm đến ngời tiêu dùng cuối cùng với đúng mức giá mà họ có thể mua, đúng chủng loại họ cần, đúng thời gian và địa điểm mà họ yêu cầu. Thực chất các mạng lới bán hàng đã giải quyết 3 mâu thuẫn cơ bản giữa ngời sản xuất và tiêu dùng, đó là mâu thuẫn giữa nhu cầu đa dạng nhng với số lợng ít của ngời tiêu dùng với sản xuất một loại sản phẩm cụ thể nhng với khối lợng lớn; giữa sản xuất thờng ở một địa điểm nhng tiêu dùng rộng khắp hoặc ngợc lại; mâu thuân giữa thời gian sản xuất và thời gian tiêu dùng không trùng khớp với nhau. Cho dù các nhà sản xuất có sử dụng các trung gian trong mạng lới hay không thì các chức năng này của mạng lới vẫn phải đợc thực hiện. Làm việc với mạng lới Marketing không phải tự hỏi có thực hiện các chức năng này hay không mà là quyết định phân công ai sẽ thực hiện chúng và với mức độ nào để có hiệu quả cao nhất bởi vì các chức năng này tồn tại có tính khách quan. Sau đây là các chức năng Marketing đợc thực hiện trong mạng lới bán hàng: - Mua: Việc mua hàng hoá của ngời bán để sử dụng hoặc bán lại. - Bán: Thực hiện bán sản phẩm tới ngời tiêu dùng cuối cùng hay những ng- ời mua công nghiệp. - Phân loại: Là các chức năng đợc các trung gian thực hiện để làm giảm đi sự khác biệt giữa các loại hàng hoá hoặc dịch vụ do ngời sản xuất tạo ra và những loại mà khách hàng có nhu cầu. Chức năng này gồm 4 quá trình khác nhau: phân loại, tập hợp, phân bổ và sắp xếp. - Phân loại: là quá trình chia loại hàng cung cấp không đồng nhất thành các nhóm hàng tơng đối đồng nhất. - Tập hợp: là quá trình đa những mặt hàng tơng tự từ một số nguồn tập trung lại thành nguồn cung cấp đồng nhất lớn hơn. - Phân bổ: Là quá trình phân chia, bao gồm việc chia nguồn cung cấp đồng nhất thành bộ phận nhỏ và nhỏ hơn nữa. - Sắp xếp: là quá trình phân loại bao gồm việc tạo nên một tập hợp sản phẩm có liên quan với nhau trong sử dụng. - Tập trung: là quá trình tập hợp hàng hoá từ nhiều nơi về một nơi. - Tài chính: là việc cung cấp tín dụng hoặc cấp tiền để thúc đẩy việc giao dịch. - Dự trữ: là việc duy trì hàng tồn kho và bảo vệ sản phẩm để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. - Phân hạng: phân loại sản phẩm thành các cấp khác nhau trên cơ sở chất lợng. Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Chuyên đề tốt nghiệp - Vận tải: là sự vận chuyển hợp lý hàng hoá từ nơi chúng đợc sản xuất ra tới nơi chúng đợc mua hoặc sử dụng. - Chấp nhận rủi ro: chấp nhận rủi ro kinh doanh trong vận chuyển và sở hữu hàng hoá. - Nghiên cứu Marketing: thu thập thông tin liên quan nh các điều kiện thị trờng, khối lợng bán mong muốn, các xu hớng khách hàng, các lực lợng cạnh tranh 1.2. Cấu trúc mạng lới bán hàng (mạng lới Marketing). 1.2.1. Khái niệm. Cấu trúc mạng lới là một tập hợp các tổ chức mà công việc bán hàng đợc phân chia cho họ theo những cách thức thích hợp. Các biến số của cấu trúc mạng lới : - Chiều dài mạng lới : đợc phản ánh bởi cấp độ trung gian tham gia vào mạng lới bán hàng đó. - Chiều rộng của mạng lới : là số lợng các trung gian ở mỗi cấp của mạng lới . Các dạng trung gian tham gia vào mạng lới bán hàng. Các biến số trên tạo nên sự khác nhau của từng hệ thống mạng lới bán hàng. 1.2.2. Phân loại mạng lới bán hàng. Mạng lới bán hàng đợc phân loại theo nhiều tiêu thức: theo mức độ trung gian, theo sự độc lập hay phụ thuộc giữa các thành viên mạng lới . 1.2.2.1. Phân loại mạng lới bán hàng theo mức độ trung gian. (4) (3) (2) (1) Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 Nhà sản xuất Tổng đại lý Ng ời bán buôn Ng ời bán lẻ Ng ời tiêu dùng cuối cùng Sơ đồ 4: Phân loại mạng lới bán hàng theo mức độ trung gian Chuyên đề tốt nghiệp Số mức độ trung gian trong mạng lới bán hàng tạo nên mạng lới bán hàng có độ dài ngắn khác nhau: * Mạng lới 1: Đây là loại mạng lới bán hàng trực tiếp từ ngời sản xuất đến ngời tiêu dùng cuối cùng không thông qua các trung gian bán hàng. Cấu trúc mạng lới này đợc áp dụng cho các loại hàng hoá dễ hỏng, dễ vỡ và những loại hàng hoá đòi hỏi kỹ thuật cao, phải có sự hớng dẫn sử dụng một cách tỷ mỷ hoặc cũng có thể sử dụng với những hàng hoá mà ngời sản xuất độc quyền bán hàng. Với loại mạng lới này, nó đảm bảo sự giao tiếp chặt chẽ của nhà sản xuất, tăng cờng trách nhiệm trên thị trờng, đảm bảo tính chủ đạo của nhà sản xuất trong bán hàng. Thông tin mà nhà sản xuất thu đợc sẽ thực hơn và hữu ích hơn, nhà sản xuất đợc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt đợc nhu cầu của họ một cách dễ dàng hơn là thông qua các trung gian bán hàng. Bên cạnh những u điểm trên thì mạng lới bán hàng trực tiếp có hạn chế là trình độ chuyên môn hoá thấp, tổ chức và quản lý mạng lới sẽ phức tạp hơn, vốn của công ty chu chuyển chậm, nguồn nhân lực bị phân tán. Nhìn chung, trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế phát triển nhanh, quy mô mở rộng thì cấu trúc mạng lới này rất hiếm, nó chiếm tỷ trọng nhỏ trong toàn bộ hệ thống mạng lới bán hàng bởi nó chỉ phù hợp với nền sản xuất có quy mô nhỏ, quan hệ thị trờng hẹp. * Mạng lới 2: Đợc gọi là mạng lới một cấp. ở đây, để hàng hoá đến tay ngời tiêu dùng, nhà sản xuất thông qua ngời bán lẻ. Với loại mạng lới này, một mặt nó vẫn phát huy đợc lợi thế của mạng lới bán hàng trực tiếp, mặt khác nó làm tăng chức năng chuyên môn hoá, phát triển năng lực sản xuất. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng, sự đòi hỏi khắt khe của khách hàng là đảm bảo hàng hoá phải có mặt ở khắp nơi, tạo điều kiện cho việc mua bán đợc dễ dàng thì cấu trúc mạng lới bán hàng này vẫn cha phải là tối u. * Mạng lới 3: Đây là loại mạng lới 2 cấp. Trong mạng lới , ngoài ngời bán lẻ còn có thêm ngời bán buôn, cấu trúc này thờng đợc sử dụng phổ biến cho những loại hàng hoá có giá trị thấp, đợc mua thờng xuyên. * Mạng lới 4: Là mạng lới 3 cấp. Nó đợc sử dụng khi có nhiều nhà sản xuất nhỏ và nhiều ngời bán lẻ. Một đại lý đợc sử dụng để giúp phối hợp cung cấp sản phẩm với khối lợng lớn đến thị trờng mục tiêu. Loại mạng lới 3 và 4 là loại mạng lới dài và đầy đủ nhất. Đây là loại mạng lới phổ biến trong hoạt động bán hàng hàng hoá. Nó giải quyết đợc mâu Nguyễn Văn Tuyến TMQT 42 [...]... sàng của sản phẩm thì lúc này công ty nên có sự u tiên trong hệ thống mạng lới bán hàng Song mạng lới bán hàng chỉ là một bộ phận trong hệ thống Marketing - Mix, nó có quan hệ hữu cơ với các biến số khác Sự thành công của hệ thống mạng lới bán hàng gắn liền với sự thành công của hệ thống Marketing Mix để thoả mãn tối đa nhu cầu của thị trờng mục tiêu 1.3.2 Tuyển chọn thành viên mạng lới Xuất phát từ những. .. Là một Công ty trách nhiệm hữu hạn cùng với các tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của tập thể, cá nhân và quốc doanh hợp thành một hệ thống, thống nhất để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Trong hệ thống đó thì chủ đạo là cơ sở quốc doanh Công ty Việt Thắng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống đó Công ty Việt Thắng là một trong số ít công ty có các sản phẩm của các nớc tiên tiến của Nhật,... làm công việc đó Do vậy nhà sản xuất phải chuyển công việc bán hàng hàng hoá đến các thị trờng mục tiêu cho các thành viên khác của mạng lới nh nhà bán buôn, bán lẻ * Nhà bán buôn: họ là thành viên của hệ thống mạng lới bán hàng, họ mua khối lợng lớn từ nhà sản xuất, để bán với khối lợng nhỏ hơn cho ngời bán lẻ Khoảng cách của các trung gian đến với ngời mua gần hơn là nhà sản xuất Trung gian bán buôn... mở rộng tại những khu vực thị trờng mới hay để hoàn thiện hệ thống mạng lới hiện tại mà ngời quản lý sẽ có những quyết định quản lý mạng lới riêng ở đây chúng ta xem xét việc thiết kế mạng lới dới góc độ "Hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng" thông qua việc xác định các mối quan hệ giữa các biến số của công ty, tuyên truyền mục tiêu và chiến lợc Marketing với việc thiết kế mạng lới bán hàng Nguyễn... những yếu tố bên ngoài, công ty đã xây dựng đợc những cấu trúc mạng lới bán hàng phù hợp nhất cho mình để làm tăng thêm khả năng cạnh tranh của công ty Công việc tiếp theo mà các nhà quản lý cần thực hiện là tuyển chọn các thành viên mạng lới Nh chúng ta đã biết, để thiết kế đợc một hệ thống mạng lới bán hàng có hiệu quả, công ty phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của Nhng bù vào đó, công. .. trình thiết kế mạng lới Nh chúng ta đã biết, mục tiêu của bất kỳ một công ty nào, của bất kỳ hệ thống Marketing hay hệ thống mạng lới bán hàng nào cũng là nhằm đạt đợc lợi nhuận, thế lực và an toàn trong kinh doanh Mục tiêu đó sẽ đợc thực hiện khi và chỉ khi có sự cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của các bộ phận trong hệ thống Marketing - Mix và các thành viên trong hệ thống mạng lới bán hàng Trong... của họ là phải quản lý một đội ngũ bán hàng của mình, tổ chức duy trì lực lợng bán, đào tạo và phân chia công việc cho họ để họ có đợc những kỹ năng trong công tác bán hàng 1.3.3 Quản lý mạng lới bán hàng 1.3.3.1 Khuyến khích các thành viên mạng lới Mối quan hệ giữa các thành viên mạng lới và nhà sản xuất là mối quan hệ hai chiều Mối quan hệ đó càng mật thiết càng dễ đi đến mục tiêu chung của cả hệ. .. dụng sản phẩm là ngời mua Vì thế, thông qua hệ thống mạng lới bán hàng, công ty phải thể hiện rõ đợc uy tín, hình ảnh của mình trớc khách hàng 1.3.1.2 Các yếu tố của công ty và thiết kế mạng lới Các yếu tố bên trong công ty chính là sức mạnh để công ty quyết định mình có thể vơn tới các thị trờng mục tiêu hay không và vơn tới đó bằng cách nào để đạt đợc hiệu quả cao nhất - Quy mô của công ty: sẽ quyết... Tổng quát Về Công ty Việt Thắng 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Việt Thắng là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Đ ợc Thành lập theo giấy phép số 002080 Ngày 14 Tháng 4 Năm 1994 Của UBND Tỉnh Hà Bắc (cũ), Số đăng ký kinh doanh 044579 do Sở Kế hoạch & Đầu t Tỉnh Bắc Giang cấp - Tên Công ty : Công ty Việt Thắng - Tên... bán hàng bán buôn Sơ đồ * Nhà sản xuất: họ là rất nhiều những công ty sản xuất hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các lĩnh vực khác nhau nhng họ đều cố gắng sản xuất ra những sản phẩm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh Muốn vậy thì nhà sản xuất không chỉ cần có chính sách sản phẩm giá cả hợp lý, mà nhà sản xuất phải đảm bảo cho hàng hoá của mình sẵn sàng ở các thị trờng Nhng thông thờng các công ty sản xuất . hàng. Chơng II: Thực trạng hệ thống mạng lới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của Công ty TNHH Việt Thắng Vì điều kiện. hệ thống mạng lới bán hàng sản phẩm của công ty, từ đó nêu những u điểm và nhợc điểm của nó; dựa trên cơ sở lý luận về hệ thống mạng lới bán hàng, đa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống. một hệ thống những cửa hàng, những đại lý, những đại diện bán hàng của công ty, nói tóm lại mạng lới bán hàng là toàn bộ hệ thống các cửa hàng, và những chung gian tiêu thụ sản phẩm của công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty tnhh việt thắng, những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty tnhh việt thắng, , mạng lưới bán hàng, của Công ty TNHH Việt Thắng, Cơ Cấu Bộ Máy Của công ty., Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:, Bảng 2: Tổng giá trị nhập khẩu các năm 2000-2003, Bảng 6: Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước các năm 2000-2003, Một số thuận lợi và khó khăn mà công ty Việt Thắng đang gặp phải, 2 Thực trạng hệ thống mạng lưới bán hàng tại Công ty TNHH Việt Thắng, 2thực trạng mạng lưới bán hàng của công ty, Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lưới ., mạng lưới bán hàng sản phẩm của Công ty TNHH

Mục lục

Xem thêm